Foto
Inhoud blog
 • GEWELDADIGE VREUGDE
 • AMSTERDAM SLAAT FLATER
 • ARIB EN KUZU
 • JOZIAS VAN AARTSEN
 • ISLAM SAFARI VERBODEN
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Welkom op mijn blog Fijn is Anders!
  Over mijzelf
  Ik ben Joep Cactus
  Ik ben een man en woon in (Nederland) en mijn beroep is .
  Ik ben geboren op 12/11/1955 en ben nu dus 62 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Het schrijven van columns / politiek / voetbal.
  Ik ben begonnen met het schrijven van columns vanuit mijn hobby. Mijn grote voorbeeld was Theo van Gogh. De volksverlakkers onder de Haagse kaasstolp, het graaiers kapitalisme en de grachtengordel elite liggen bij mij onder een vergrootglas.
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Fijn is Anders
  De mening van Joep Cactus
  17-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEWELDADIGE VREUGDE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het winnen van een voetbalwed-strijd door Marokko was het sein voor geweld onder de noemer van feestvreugde. In diverse grote ste-den van ons land was het goed raak daar grote aantallen Rifratten hun feest luister bijzetten met ge-weld en vernielingen. Ook werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen maar weigerde ook maar een relschopper te arresteren om hoegenaamd de boel niet verder te laten escaleren. In Brussel was het helemaal raak daar er naast geweld en vernielingen auto's in brand werden gestoken en winkels geplunderd. Ook hier heeft de politie geen enkele Rifrat opgepakt ondanks twintig gewonde agen-ten. Dit mocht niet van de leiding en de politiek. Dit gaat nog wat worden tijdens de WK van deze zomer. Hopelijk wordt Marokko snel uitgeschakeld.  

  17-11-2017 om 01:09 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AMSTERDAM SLAAT FLATER
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De intocht van Sinterklaas staat weer voor de deur een tijd waarin zeurnegers klagen over de aanwe-zigheid van Zwarte Piet. Om een klein clubje zeurnegers te pleasen zijn er dit jaar geen Zwarte Pieten bij de intocht in Amsterdam maar Spaanse edelmannen. Hier-mee slaat Amsterdam een grote flater daar we in het verleden tachtig jaar tegen deze paapse spanjolen hebben moeten vechten voor onze vrijheid. Een flater ook daar de spanjolen grote slavenhandelaren waren. De zieligheid uitventers van het slavernijverleden schreeuwen ook al moord en brand over deze flater. Wat gaat het volgend jaar worden? Grüne polizei pieten, Stahlhelm pieten of jonge blanke SS pieten? Dat biedt wel mogelijkheden om tegen de misplaatste Malcolm X adepten op te treden die er jaarlijks opuit zij dit kinderfeest te verzie-ken. Mijn advies aan de stad is gewoon weer Zwarte Pieten bij de intocht rechtdoende aan onze cultuur aan onze cultuur welke niet ondergeschikt dient te zijn aan een klein groepje zeurnegers.  

  16-11-2017 om 20:26 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ARIB EN KUZU
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Graaf Denkula Kuzu veroorzaakte weer eens een conflict met Kamer-voorzitter Khadija Arib tijdens een debat op de late avond. Kuzu die al een poos bezig was met hinder-lijke interrupties om het debat te versjteren en de voorzitter te irriteren. Kuzu die zijn aversie tegen het gezag van een vrouw nauwelijks kon verhullen en verviel in vrouw vijandig gedrag. Hij verweet haar geïrriteerdheid voortkomend uit vermoeidheid door het debat. Zij kaatste de bal meteen terug  door te stellen dat hij beter naar huis kon gaan en ontnam hem het woord door de microfoon dicht te draaien. Dit tot grote woede van Denkula Kuzu welke zich vernederd voelde om door een vrouw het woord ontnomen te worden. Dit is de juiste remedie tegen een vazal van führer Erdogan.

  16-11-2017 om 01:12 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JOZIAS VAN AARTSEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Oud burgemeester van Denha-gistan Jozias Van Aartsen is benoemd als waarnemend burgemeester van Amsterdam naast Mokum beter bekend als Islamadam. Als regent van Denhagistan heeft het salafisme en de sharia vaste voet gekregen in de stad middels moslim enclaves zoals de Schilderswijk en Transvaal wat no go areas zijn voor blanken en waar het wettelijk gezag ontbreekt. Optreden tegen uitwassen van de islam is aan hem niet besteed. Anders is het als burgers in de Scheveningse  wijk Duindorp zich verzetten tegen de komst van allochtonen in hun wijk, dan treed hij wel op en werd een bewoner veroordeeld door de rechter. Deze bewoner werd als voorbeeld gesteld voor hen die zich toch nog willen verzetten. Dat beloofd wat voor Islamadam waar een grote bende krakende en vernielende uitgeprocedeerde migranten rond trekt welke een verblijfsvergunning eist in plaats van op te zouten naar wij vandaan komen. Duidelijk is dat van Aartsen ook niet van plan is dit gepeupel te laten te laten verwijderen uit de kraakpanden om alleen al verdere grote schades te voorkomen. Gedogen en wegkijken zal zijn devies zijn.

  16-11-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ISLAM SAFARI VERBODEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De islam safari van Filip Dewinter en Geert Wilders door de Brussel-se gemeente Molenbeek gaat niet door op last van burgemeester Francoise Schepmans. Schep-mans behoort tot het establish-ment dat volledig los gezongen is van de dagelijkse werkelijk-heid. Zij behoort tot de kaste van bestuurders welke zich om-hangen parelkettingen en levend in luxe en haar partij is ook aangesloten bij de liberale fractie in het Europees Parlement. Wonend in haar luxe villawijk Hoog Molenbeek zal het haar worst wezen dat het andere deel van haar gemeente is ver-pauperd en verworden tot een enclave waar de moslimbroe-ders de dienst uitmaken en slechts de sharia geldt, een ach-terlijke woestijn wet. Dit in de hoofdstad van Europa waarvan een deel is teruggeworpen in de middeleeuwen mogelijk ge-maakt door regenten die zo de multi criminele maatschappij verheerlijken. De uitwassen hiervan dienen wel onder de radar te blijven en niet breed te worden uitgevent in de media waar Filip en Geert gerant voorstaan. De gevolgen van de omvolking van ons Avondland tot een kalifaat mogen niet duidelijk wor-den. Verzet tegen de omvolking wordt afgedaan als het tonen van onderbuikgevoelens. Om verzet te voorkomen zijn alle middelen geoorloofd zo ook het weigeren van democratisch verkozen volksvertegenwoordigers van ons Avondland iets wat Dewinter en Wilders aan de lijve hebben ondervonden. Er rest nu slechts een gang naar de rechter om toegang af te dwing-en.      

  05-11-2017 om 22:09 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HUISJESMELKER VAN ORANJE NASSAU
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In Amsterdam is er ruim zeventig jaar na de oorlog nog steeds wo-ningnood door een groot gebrek aan betaalbare huur- en koopwo-ningen. Betaalbare huurwoningen veelal in het sociale segment wor-den bij voorrang toegewezen aan migranten en de eigen woningzoe-kende al meer als een decennia op een ellenlange wachtlijst staan. Ook is een groot gebrek aan be-taalbare koopwoningen voor men-sen voor wie kopen voordeliger is als huren in de vrije sector tegen buitensporige huren van boven de 2000 euro. Zodra ervan deze woningen op de markt komen worden ze opgekocht door beleggers die hiermee de prijs op-drijven en particulieren achter het net vissen. Er zijn al meer dan twintig huisjesmelkers die meer dan honderd huizen in hun bezit hebben. Woekeraars en zwarthandelaren in woon-ruimte profiterend van de schaarste van iets wat een basisbe-hoefte en een recht is. Een recht waaraan dit soort louche lieden grof verdiend. Een van die woekeraars in Amsterdam is prins Bernard jr die er 102 in zijn bezit heeft en zijn handelen van een koninklijk tintje voorziet. Hij kwam al reeds eerder in opspraak door een snackbarhouder in de Pijp zijn broodwin-ning te ontnemen door de huur op te zeggen daar hij het pand tegen een veel hogere huur kon verhuren. Een smerige aristo-craat zonder scrupules! Het wordt de hoogste tijd dat de poli-tiek hiertegen optreed.

  04-11-2017 om 20:06 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HAATBAARD AMAOUCH
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De België uitgeschopte haatbaard Amaouch is opgedoken in Denha-gistan alwaar hij weer bezig is haat te prediken. België heeft er ver-standig aangedaan hem eruit te schoppen daar hij staats vijandig is door het aanzetten van jongeren tot de jihad tegen het wes-ten. Bij deze pooier van de profeet valt de appel niet ver van de stam daar zijn zoon ook al is opgepakt wegens het op straat verkondigen dat ongelovigen gedood moeten worden. De bur-gemeester van Denhagistan hiermee geconfronteerd stamelt slechts we kunnen niets doen daar hij ook een Nederlands paspoort heeft. Wat niets doen! Intrekken het Nederlander-schap en een enkele reis Marokko. De geitenneuker terug in Denhagistan eist al meteen weer een zes kamer voor hem en zijn gezin alsmede een uitkering en toeslagen om hier samen met zijn gezin te kunnen leven. Dit alles kan alleen maar in ons land waardoor het naar de kloten gaat door vreemd en gevaarlijk volk toe te laten en ons eigen volk te laten barsten. 

  31-10-2017 om 20:57 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GOEBBELS MET BRETELS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De afgelopen week heb een dis-cussieprogramma gezien waaraan ik me vreselijk heb zitten ergeren. Dit programma genaamd de Stel-ling ging over het nieuwe kabinet en werd gepresenteerd door de grootste pisvlek van ons land Jort Kelder. Tenenkrommend was het optreden van deze braakbal met bretels werkelijk vreselijk onbe-schoft richting de deelnemers. Mensen die hun mening wilden verkondigen werden onbeschoft afgeblaft door hem te verstaan geven dat wat hun zeiden niet waar was. Dat ging op een volume en toonhoogte waar de honden geen brood van lusten. Daar liep een Joseph Goebbels met bretels in de rondte blèrend en intimiderend duidelijk makend dat ze ongelijk hadden en hij gelijk. Een jonge man met een Wajonguitkering wou aandacht voor zijn lage uitkering waarop de pisvlek met bretels hem toebeet moet je maar gaan werken. Hoe durf je zo'n opmerking te maken want mensen met Wajonguitkering willen graag werken maar hebben een arbeidsbeperking die het nauwelijks mogelijk maakt. Het hele optreden van de paljas was één grote propagandashow voor Rutte's bende. Propaganda maken is hem op zijn bretels geschreven. 

  30-10-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ISLAMSAFARI
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Brussel is in rep en roer om een voorgenomen bezoek van Flip De Winter en Geert Wilders. De Win-ter heeft Wilders uitgenodigd voor een islamsafari door wijken en voorsteden waar de islam het voor het zeggen heeft, de imam de burgemeester heeft vervangen en de moskee de taken vervuld van het gemeentehuis. Deze twee patriotten die strijden tegen de islamisering van hun lan-den en leefomgeving. De beruchtste wijk die wordt bezocht is Molenbeek het broeinest van het salafisme en de jihad tegen het westen. De Winter laat het ontstaan zien van wetteloze enclaves veroorzaakt door het wegkijken van overheden die allochtonen maar blijven pamperen en knuffelen. Burgemees-ter Schepman van Molenbeek is niet blij met de aandacht voor haar jihadbroeinest en wil de safari verbieden om dat ze zoge-naamd niet kan instaan voor de veiligheid van het duo W&W wat op zich al een brevet van onvermogen is aan haar adres. Haar opstelling is een overwinning voor de haatbaarden die elk wettelijk gezag om zeep helpen. Tevens is het belachelijk dat twee politici zich niet mogen begeven in een wijk van de EU hoofdstad. Bij een verbod dreigt het Vlaams Belang met een rechtszaak tegen haar.        

  29-10-2017 om 22:03 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PALJAS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De grootste paljas binnen de EU is wel de halfzachte Belg Guy Ver-hofstadt. Een Januskop welke een waar kampioen is in het scoren van lucratieve bijbaantjes is woe-dend op de Catalanen omdat ze onafhankelijk willen worden van Spanje. Deze mislukte frietbakker roept de Spaanse regering op om keihard op te treden tegen de Catalanen zoals het ware fascisten betaamd. Deze gevaarlijke gek streeft een federaal Europa na waarbij de natie staten moeten verdwijnen en worden omgevormd tot autonome regio's en onder gezag komen van de dictators in Brussel. Zij zullen wel bepalen wat ons aan rechten toekomt in de autonome regio's. Oekraïne dient onderdeel te worden van een federaal Europa. Oekraïne waar hij en zijn kompanen oproer stonden te kraaien op Maidan in de hoofdstad Kiev. Zij zijn door hun optreden mede verantwoordelijk met de verstoorde verhoudingen met Rusland.    

  29-10-2017 om 20:11 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per jaar
 • 2017
 • 2016
 • 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  MARSEILLE! Weer twee jonge vrouwen afgeslacht door een moslim barbaar. Hoeveel volgen er nog?
  Foto

  HET ZAL JE DOCHTER MAAR ZIJN!! Bayern; Duits meisje van 16 verkracht door twee Afghaanse asielzoekers waarvan er al een reeds bekend was bij de politie. Een derde die haar wou bespringen is weerhouden door passanten.
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!