Foto
Inhoud blog
 • DIVERSITEIT IS ZELFMOORD
 • TBS MET DWANGVERPLEGING
 • DOMME OLIFANT
 • REGENTEN BEDREIGEN ONZE CULTUUR
 • HET BINNENHOF
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Welkom op mijn blog Fijn is Anders!
  Over mijzelf
  Ik ben Joep Cactus
  Ik ben een man en woon in (Nederland) en mijn beroep is .
  Ik ben geboren op 12/11/1955 en ben nu dus 61 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Het schrijven van columns / politiek / voetbal.
  Ik ben begonnen met het schrijven van columns vanuit mijn hobby. Mijn grote voorbeeld was Theo van Gogh. De volksverlakkers onder de Haagse kaasstolp, het graaiers kapitalisme en de grachtengordel elite liggen bij mij onder een vergrootglas.
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Fijn is Anders
  De mening van Joep Cactus
  19-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DIVERSITEIT IS ZELFMOORD
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De roep om diversiteit bij de politie en veiligheidsdiensten is pure zelf-moord omdat loyaliteit van alloch-tonen uitgaat naar hun eigen triba-le achterban en boven handhaving van onze seculiere wetten. Onder-zoek wijst uit dat allochtone opsporingsambtenaren zich veel vaker schuldig maken aan ernstige integriteitsschendingen dan autochtone. Bij tachtig ontdekte ernstige integriteitsschendingen is in veertig procent een allochtone beambte betrokken terwijl er nog geen tien procent van alle agenten allochtoon is. Het grote aantal van allochtonen onder foute beambten is zeer zorgwekkend daar de korpsleiding het korps veel diverser wil maken. Dit is pure zelfmoord! Enkel de linkse kerk weigert dit te geloven en steekt de kop in het zand!

  19-09-2017 om 22:01 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TBS MET DWANGVERPLEGING
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit dient onvoorwaardelijk geŽist te worden tegen de partijleider van de Groene Khmer Rutger Groot Was-sink in Amsterdam. Deze Pol Pot aan de Amstel belooft de strijd aan te gaan met auto's, steenkool en Zwarte Piet. Auto's; de binnenstad moet autovrij worden, parkeren veel duurder en moeten er 10.000 par-keerplaatsen verdwijnen. Steen-kool; hij wil een einde maken aan de positie van de Amsterdamse haven als wereldmarktleider op het gebied van benzine en kolenover-slag. Zwarte Piet dient de toegang tot de stad ontzegt te worden en de schoolboeken moeten worden gedekoloniseerd. Amsterdam geeft hiermee het goede voorbeeld volgens deze groene rat. Ook dient Keti Koti een nationale feestdag te worden zodat een ieder bewust wordt van het slavernijverleden van ons land en kan en ieder de afschaffing van de slavernij meevieren orakelt de klootzak. Ook dient de opvang van vluchtelingen of ze nu wel of niet over en status beschikken vriendelijker te worden. Kortom als deze groene hersenloze hufter de kans krijgt wordt de economie om zeep geholpen, gaat de middenstand in de binnenstad failliet, wordt tienduizenden burgers het gebruik van een auto onmogelijk gemaakt. Om het enorme verlies aan inkomsten te compenseren zullen burgers zwaar moeten bloeden om te voorkomen dat de stad failliet gaat. Amsterdam wordt een openluchtmuseum met nauwelijks nog economische bedrij-vigheid. Ter voorkoming hiervan moeten gevaarlijke gekken zoals Groot Wassink voor het leven TBS met dwangverpleging krijgen ter bescherming van de burgers. Hij dient voorgoed van de straat te worden gehaald.   

  19-09-2017 om 21:34 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOMME OLIFANT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De EU toont zich andermaal als een domme olifant die al maar voort rent en alle redelijkheid op zijn pad vertrappend. Twee expo-nenten hiervan zijn Timmerfrans en Jean Claude Juncker. Timmerfrans onze grootste landverrader, welke probeert ons wijs te maken dat de nieuwe economische "voorspoed" aan het beleid van de EU is te dan-ken. Door het aanzetten van de Europese geldpers zeker om zo failliete landen te redden. Alleen de xenofobie binnen de EU vormt volgens deze mafkees een gevaar voor de oplossing van het migranten probleem. Juncker de Hadjememaar van Brussel maakte het zo mogelijk nog gekker. De EU dient te worden uitgebreid met nog twee landen uit het Oostblok, alle landen binnen de EU dienen de euro in te voeren, de Scheng-engroep dient te worden uitgebreid en er dient een EU minis-ter van financiŽn te komen. Kortom nog meer Europa terwijl de burgers minder EU willen en meer besluitvorming door de eigen parlementen. Belachelijk is ook om Judith Sargentini lid te maken van een commissie ingesteld door het EP tegen het terrorisme. Sargentini die bleef volhouden dat er geen terroris-ten zaten tussen de migrantenstromen naar Europa ondanks dat het tegendeel pijnlijke waarheid is geworden. De EU heeft weer eens tevergeefse poging gedaan ons te belazeren.     


  14-09-2017 om 21:29 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.REGENTEN BEDREIGEN ONZE CULTUUR
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Al vele decennia lang vormen regenten een bedreiging voor onze cultuur en het voortbestaan hiervan. Kapitalisten en cultuurmarxisten vormen deze bedreiging met als doel een tot op het bod verdeeld volk te creŽren welke makkelijk is te overheersen. Een volk waaronder geen enkele samenhang meer is. De heersers over ons volk gebruiken een kwakzalvers methode. Kwakzal-vers verdunnen plantensap met zoveel water totdat er een slap aftreksel overblijft dat zij een medicijn noemen. Regenten doen dit op grote schaal door onze oorspronkelijke bevolking al maar te vermengen (verdunnen) met volk van buiten wat een gevaar is daar deze ons eigen volk gaan verdringen. Dit wordt ook wel omvolken genoemd. Ook onze democratische verworvenheden zijn in gevaar want het volk dat binnenkomt is wars van democratie en vrijheid van het individu en leeft volgens de middeleeuwse regels van de profeet vastgelegd in de koran. De koran is de Arabische tegenhanger van Mein Kampf. Vreemd volk dat slechts gewend is om te leven in een achterlijke theocratische dictatuur met een sterke leider aan het hoofd. Mocht de druk in deze landen te hoog oplopen zoekt de leider een thema waar zijn onderdanen boos om worden en dan mogen zijn booslims weer vlaggen en portretten vanuit het westen vertrappen en verbranden, een van hun favorieten bezigheden. Daarna worden ze weer teruggeschopt in hun hokken door de dictator. Naast de regenten vormen ook cultuur marxisten een gevaar voor onze cultuur. Zij bedienen zich van occidentofobie (haat tegen de westerse cultuur). Zij hebben zichzelf benoemd tot woordvoerders van nieuw uitgevonden onderdrukte groepen om onze westerse cultuur te vernietigen. Niet alleen onze huidige cultuur maar ook grote delen uit onze geschiedenis dienen uit het zicht te verdwijnen. Cultuurmarxisten die geen rust hebben voordat u aan hen bent onderworpen. Gaat dit niet goedschiks dan kwaadschiks! Cultuurmarxisme is ontstaan op de campussen van universi-teiten en hoge scholen en heeft zich verder verspreidt onder de linkse kerk en andere deugmensen die tegenstanders voor fascist uitmaken terwijl zij juist de hedendaagse fascisten zijn! Laat helder zijn; wie islam zaait, zal storm oogsten!

  10-09-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET BINNENHOF
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Uit de krochten van het Binnenhof komt er een stank die een normaal mens doet braken. Oorzaak hier-van is het smeden van een com-plot tussen vier partijen welke het volk wil gaan knechten. Een com-plot genaamd rechts met de bijbel. Hoe meer er bekend wordt van hun plannen hoe groter de ondraaglijkheid van de stank wordt. Het recht om te beslissen over het eigen lijf wordt ver-der beknot en zelfs deels onmogelijk gemaakt. Een regeling over voltooid leven is onbespreekbaar, euthanasie dient verbo-den te worden en abortus dient te worden beperkt tot hooguit op medische gronden waarbij dominee en pastoor inspraak hebben. Het laatste dat naar buiten kwam is dat het eigen risico verhoogt wordt tot 400 euro en de zorgpremies met zo'n 15 euro om de kassen te spekken van de zorgverzekeraars maffia van Andrť Rouvoet. Rouvoet ex-leider van de CU heeft blijkbaar succesvol gelobbyd bij zijn mannenbroeders. Duide-lijk is dat de verkiezingsbelofte van een lager eigen risico van tafel is.            

  10-09-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTIFA KUTJE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De woning van Thierry Baudet moest het ontgelden door linkse fascisten die zijn deur bekladden en vuiligheid door zijn brievenbus kieperden. Antifa kutje Anne Fleur Dekker kon deze actie wel waarde-ren als reactie op uitspraken van Baudet die haar en haar linkse kliek niet welgevallig zijn. Dekker die bij Pauw de uitspraak deed dat ze wel een taart wilde gooien in het gezicht van Boudet en toen moest onderduiken voor bedreigingen middels de sociale media. Het grote orakel van VARA's haatsite Joop.nl kroop weg onder haar steen. Ook nu kwijlt ze dat taarten geen ko-gels zijn en ontkent zij dat dit geweld is als reactie op een mening van een Kamerlid. Dit geweld komt na het oproepen hiertoe door de redactie van het NSB-Handelsbad. Oproepen waarbij het woord geweldloos bewust werd weggelaten in de hoop dat te woord verzet zo breed mogelijk werd geÔnterpre-teerd, tegen politici als Wilders, Baudet en columnisten als Karskens en Nanninga. Werderom werd de daad bij het woord gevoegd. Dit 15 jaar na de succesvolle oproep om xenofoben als Pim Fortuyn van ons lijf te houden. Waar deze oproep toe geleid heeft is bekend, MOORD! De zichzelf pretenderende kwaliteitskrant die zich bezondigd aan haatzaaien en anders-denkenden de mond willen snoeren. Het NSB-Handelsblad onderdeel van de Mediahuis dat anonieme activistische ruimte geeft om simpele zielen op te hitsen tegen politici en hen schade toe te brengen. Het mediahuis dat zijn wel neus ophaalt voor Geen Stijl maar niet voor het geld dat ze in het laatje brengen waaruit mede de verliezen van het NRC-Handelsblad worden gecompenseerd. *Bron TPO 


    

  09-09-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WITTE DE WITH
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vlootvoogd Witte Corneliszoon de With sneuvelt opnieuw ditmaal in Rotterdam door toedoen van een klein clubje neo-NSB'ers en hun diversiteitsgejank. Het Rotterdam-se Kunstcentrum Witte de With ziet hierdoor een witte vlek in hun verleden en gaat daarom van naam veranderen. Dit mede doordat De With 400 jaar geleden in IndiŽ plantages platbranden. Een tegen criminaliteit aan schurend groepje gesubsidieerde beroeps gekwetsten vindt dat het centrum een anti zwart beleid voert en dat witte mensen kut racisten zijn. Met een dergelijke instelling dient zowel de subsidie voor het centrum als de prutsende kunstenaars ingetrokken te worden. Collegepartij Leefbaar Rotterdam maakt hier al werk van.  

  07-09-2017 om 22:21 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DUBBELE NATIONALITEIT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De regenten doen er werkelijk alles aan om uitwijzing van ongewenste allochtonen met een dubbel pas-poort te frustreren door niet langer te registreren welke nationaliteit ze hebben op het moment dat ze Nederlander worden. Al lang is er de roep om medelanders die zich niet aan onze wetten houden het Nederlanderschap te ontnemen en uit te zetten naar het land van her-komst. Door niet langer het land van herkomst te registreren kan men hen niet het Nederlanderschap afnemen en uitzetten omdat ze dan stateloos worden en dat mag niet van de VN. De omvolking van ons land mag niet worden vertraagt door het effectief uitwijzen van criminele gelukzoekers te saboteren.  

  06-09-2017 om 21:47 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEVAARLIJKE GEK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Vlissinger pseudo journalist Jan Beckers is een gevaarlijke gek die opgesloten dient te worden. Hij brengt namelijk de levens in gevaar van mariniers die de treinkaping bij De Punt hebben beŽindigt middels een bestorming. Helden die met gevaar voor hun eigen leven onschuldige passagiers hebben bevrijd welke drie weken in de trein in gijzeling werden gehouden door een stel Molukse terroristen. Terroristen waarvan er twee het na konden vertellen. Voor deze twee en hun gedoden kompanen willen hij een schadevergoeding en berechting van de mariniers die een einde aan de gijzeling hebben gemaakt. Hiermee trekt hij op met de beruchte advocaat en landverrader Heksje Klootoog (Liesbeth Zegveld). Beckers gaat hierbij zover dat hij foto's van de mariniers en hun stamkroeg bekend maakt via de sociale media. Bijzonder onfris een gevaarlijk voor de betreffende mariniers. Jan Beckers vraagt erom om eens goed aangepakt te worden door deze jongens van stavast wiens veiligheid hij in gevaar brengt. 

  05-09-2017 om 22:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OP WATER EN BROOD
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op de Tilburgse basisschool Don Sarto mogen de kinderen alleen nog maar water drinken als het aan het volkomen geschifte school bestuur ligt. Het uit stichtelijke lullen bestaande bestuur onder leiding van voorzitter Ludy Meister heeft naast zoet brood beleg ook frisdranken zoals cola, energie drank, limonadesiroop, appelsap en sinaasappelsap verboden. De leerlingen dienen zich te beperken tot het drinken van water en het eten tijdens de lunch van brood met suikervrij beleg. Hieruit blijkt dat de stichtelijke lullen volledig de weg kwijt zijn en Meister in een vorig leven oppasser in een Goelag is geweest. Ze zijn nu blijkbaar bevlogen van een heilige oorlog tegen suiker consumptie van de leerlingen. Een vader reageerde op dit verbod water voor honden is en dat zijn zoon dat niet zuipt. Ferme taal zo mag ik dit gaarne horen. Kinde-ren die het bovendien normaal moeten vinden dat hun leraren last hebben van een functioneel analfabetisme wat zich uit in veel spelfouten met name op de website van de school. Der-gelijke laag geschooldheid is funest voor de kinderen en niet een blikje frisdrank en een zoete boterham. Het wordt dit schooljaar wat, laplul Meister en consorten die als Vopo's de broodtrommeltjes van de kinderen gaan controleren als ze aankomen op school. Lui zoals Meister verdienen een dusda-nige schop onder hun kloten zodat ze slechts nog een aantal octaven hoger kunnen piepen. Geschift autoritair schorem!                

  02-09-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per jaar
 • 2017
 • 2016
 • 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Zij die de geschiedenis leren maar niet begrijpen, zijn gedoemd hem te herhalen! Deugmensen bijvoorbeeld!
  Foto

  Deugneuzen proberen ons blanken een schuldcomplex aan te praten over het slavernijverleden van ons land. Werp dit ver van U! Geen mens is verantwoordelijk voor de daden van zijn voorouders! Erfschuld bestaat slechts in de verwrongen geest van deugmensen.
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!