Foto
Inhoud blog
 • HAAGSE DIEVENBENDE
 • HERENBOER
 • EIGENRICHTING DE OPLOSSING?
 • GEPEUPEL AAN DE MACHT
 • LINKSE STRAATTERREUR
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Welkom op mijn blog Fijn is Anders!
  Over mijzelf
  Ik ben Joep Cactus
  Ik ben een man en woon in (Nederland) en mijn beroep is .
  Ik ben geboren op 12/11/1955 en ben nu dus 62 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Het schrijven van columns / politiek / voetbal.
  Ik ben begonnen met het schrijven van columns vanuit mijn hobby. Mijn grote voorbeeld was Theo van Gogh. De volksverlakkers onder de Haagse kaasstolp, het graaiers kapitalisme en de grachtengordel elite liggen bij mij onder een vergrootglas.
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Fijn is Anders
  De mening van Joep Cactus
  28-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAANZIN VANUIT EU
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De niet verkozen dictators die de dienst uitmaken binnen de EU willen 50.000 asielzoekers binnen twee jaar legaal de Unie binnenla-ten. Dit om te voorkomen dat ze anders op vele wankele bootjes de oversteek wagen waarbij de kans groot is dat er velen verzuipen. Het getal van 50.000 is een kwart van wat er werkelijk binnen zal komen want elke migrant heeft recht op gezinshereniging en zal zijn familieleden overlaten komen. We krijgen dan te maken met een factor vier, 200.000 asielzoekers. Opname door de landen van de Unie is niet verplicht maar worden beloond met 10.000 euro per migrant. Eenmaal in Europa zullen toch allemaal doortrekken naar het noorden alwaar de sociale voorzieningen het best zijn en de uitkeringen het hoogst. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning voor de eigen burgers zal nog langer worden daar migranten voorrang krijgen. Ook zullen de uitgaven voor de zorg stijgen waarvoor de belastingbetaler moet opdraaien. Hiermee wordt de Bilderberg  agenda gevolgd en de omvolking van ons land gestaag voortgezet. Daarom stop de dictators van de EU!

  28-09-2017 om 01:20 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AUNG SAN SUU KYI
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Deze vrouw is bekend gewor-den door haar strijd voor een democratisch Myanmar, het voormalige Birma, haar vader-land. Birma bekend van de spoorlijn die in opdracht van de Jappen door dwangarbei-ders moest worden aangelegd waarbij zeer velen het leven lieten. Alleen al heeft ze twintig jaar huisarrest gehad opgelegd door de junta die het land overheerste. Voor deze strijd heeft ze Nobelprijs voor de vrede gekre-gen. Na de laatste verkiezingen werd zij door het volk verkozen tot hun leider maar het leger bepaalde dat een aantal zaken onder het leger blijven en zij daar geen zeggenschap over heeft. Nu wordt Aung San Suu Kyi aangevallen door een groot deel van de wereld omdat ze niet genoeg opkomt voor de rechten van moslims in haar land. Opkomen voor de rechten van moslims zou haar niet alleen in conflict brengen met leger maar ook met haar eigen Boeddhistische achterban de grootste bevol-kingsgroep in het land. Birma is ontstaan na het uiteen-vallen van het Britse rijk in AziŽ in een Boeddhistisch- en een moslimland. Een klein moslimgedeelte in Birma de Rohingya wilde aansluiting bij het moslimland Oost Pakistan iets wat Birma niet toestond. In de decennia hierna steeg het aantal Rohingya door het krijgen van nakomelingen en illegale immigratie vanuit islamitische buurlanden. Nu het aantal Rohingya dermate is toegeno-men wilde men volgens goed moslimgebruik het land het land gaan kolonialiseren waarbij grof geweld niet wordt geschuwd middels aanvallen op politie- en legerposten. Het leger van Birma sloeg keihard terug wat resulteerde in een grote stroom vluchtelingen richtingen Bangladesh. Dit alles tot grote tevredenheid van de Boeddhisten die zelf niet zeker zijn van hun leven is moslimgebieden. Altijd weer hetzelfde liedje, overal waar zich moslims in een niet moslim land bevinden ontstaat er ellende omdat ze de inheemse bevolking willen onderwerpen aan hun achterlijke geloof. Wat te verwachten was gebeurde, moslimlanden schreeuwen moord en brand over het onrecht dat hun broeders wordt aangedaan. Geschreeuw van deze landen is zeer hypocriet daar niet moslims in hun landen ook worden vervolgt. Ook de veroordeling door de VN mensenrechten commissie is hierbij de overtref-fende trap daar Saoudi ArabiŽ daar de dienst uitmaakt en dat land de paria in de wereld is op het gebied van men-senrechten. In het westen gaan er stemmen op onder leden van de deugkerk om Aung San Suu Kyi haar Nobelprijs te ontnemen. De gedachten hieraan doen je alleen al over je nek gaan. Viva Aung San Suu Kyi!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  23-09-2017 om 19:47 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DIVERSITEIT IS ZELFMOORD
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De roep om diversiteit bij de politie en veiligheidsdiensten is pure zelf-moord omdat loyaliteit van alloch-tonen uitgaat naar hun eigen triba-le achterban en boven handhaving van onze seculiere wetten. Onder-zoek wijst uit dat allochtone opsporingsambtenaren zich veel vaker schuldig maken aan ernstige integriteitsschendingen dan autochtone. Bij tachtig ontdekte ernstige integriteitsschendingen is in veertig procent een allochtone beambte betrokken terwijl er nog geen tien procent van alle agenten allochtoon is. Het grote aantal van allochtonen onder foute beambten is zeer zorgwekkend daar de korpsleiding het korps veel diverser wil maken. Dit is pure zelfmoord! Enkel de linkse kerk weigert dit te geloven en steekt de kop in het zand!

  19-09-2017 om 22:01 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TBS MET DWANGVERPLEGING
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit dient onvoorwaardelijk geŽist te worden tegen de partijleider van de Groene Khmer Rutger Groot Was-sink in Amsterdam. Deze Pol Pot aan de Amstel belooft de strijd aan te gaan met auto's, steenkool en Zwarte Piet. Auto's; de binnenstad moet autovrij worden, parkeren veel duurder en moeten er 10.000 par-keerplaatsen verdwijnen. Steen-kool; hij wil een einde maken aan de positie van de Amsterdamse haven als wereldmarktleider op het gebied van benzine en kolenover-slag. Zwarte Piet dient de toegang tot de stad ontzegt te worden en de schoolboeken moeten worden gedekoloniseerd. Amsterdam geeft hiermee het goede voorbeeld volgens deze groene rat. Ook dient Keti Koti een nationale feestdag te worden zodat een ieder bewust wordt van het slavernijverleden van ons land en kan en ieder de afschaffing van de slavernij meevieren orakelt de klootzak. Ook dient de opvang van vluchtelingen of ze nu wel of niet over en status beschikken vriendelijker te worden. Kortom als deze groene hersenloze hufter de kans krijgt wordt de economie om zeep geholpen, gaat de middenstand in de binnenstad failliet, wordt tienduizenden burgers het gebruik van een auto onmogelijk gemaakt. Om het enorme verlies aan inkomsten te compenseren zullen burgers zwaar moeten bloeden om te voorkomen dat de stad failliet gaat. Amsterdam wordt een openluchtmuseum met nauwelijks nog economische bedrij-vigheid. Ter voorkoming hiervan moeten gevaarlijke gekken zoals Groot Wassink voor het leven TBS met dwangverpleging krijgen ter bescherming van de burgers. Hij dient voorgoed van de straat te worden gehaald.   

  19-09-2017 om 21:34 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOMME OLIFANT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De EU toont zich andermaal als een domme olifant die al maar voort rent en alle redelijkheid op zijn pad vertrappend. Twee expo-nenten hiervan zijn Timmerfrans en Jean Claude Juncker. Timmerfrans onze grootste landverrader, welke probeert ons wijs te maken dat de nieuwe economische "voorspoed" aan het beleid van de EU is te dan-ken. Door het aanzetten van de Europese geldpers zeker om zo failliete landen te redden. Alleen de xenofobie binnen de EU vormt volgens deze mafkees een gevaar voor de oplossing van het migranten probleem. Juncker de Hadjememaar van Brussel maakte het zo mogelijk nog gekker. De EU dient te worden uitgebreid met nog twee landen uit het Oostblok, alle landen binnen de EU dienen de euro in te voeren, de Scheng-engroep dient te worden uitgebreid en er dient een EU minis-ter van financiŽn te komen. Kortom nog meer Europa terwijl de burgers minder EU willen en meer besluitvorming door de eigen parlementen. Belachelijk is ook om Judith Sargentini lid te maken van een commissie ingesteld door het EP tegen het terrorisme. Sargentini die bleef volhouden dat er geen terroris-ten zaten tussen de migrantenstromen naar Europa ondanks dat het tegendeel pijnlijke waarheid is geworden. De EU heeft weer eens tevergeefse poging gedaan ons te belazeren.     


  14-09-2017 om 21:29 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.REGENTEN BEDREIGEN ONZE CULTUUR
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Al vele decennia lang vormen regenten een bedreiging voor onze cultuur en het voortbestaan hiervan. Kapitalisten en cultuurmarxisten vormen deze bedreiging met als doel een tot op het bod verdeeld volk te creŽren welke makkelijk is te overheersen. Een volk waaronder geen enkele samenhang meer is. De heersers over ons volk gebruiken een kwakzalvers methode. Kwakzal-vers verdunnen plantensap met zoveel water totdat er een slap aftreksel overblijft dat zij een medicijn noemen. Regenten doen dit op grote schaal door onze oorspronkelijke bevolking al maar te vermengen (verdunnen) met volk van buiten wat een gevaar is daar deze ons eigen volk gaan verdringen. Dit wordt ook wel omvolken genoemd. Ook onze democratische verworvenheden zijn in gevaar want het volk dat binnenkomt is wars van democratie en vrijheid van het individu en leeft volgens de middeleeuwse regels van de profeet vastgelegd in de koran. De koran is de Arabische tegenhanger van Mein Kampf. Vreemd volk dat slechts gewend is om te leven in een achterlijke theocratische dictatuur met een sterke leider aan het hoofd. Mocht de druk in deze landen te hoog oplopen zoekt de leider een thema waar zijn onderdanen boos om worden en dan mogen zijn booslims weer vlaggen en portretten vanuit het westen vertrappen en verbranden, een van hun favorieten bezigheden. Daarna worden ze weer teruggeschopt in hun hokken door de dictator. Naast de regenten vormen ook cultuur marxisten een gevaar voor onze cultuur. Zij bedienen zich van occidentofobie (haat tegen de westerse cultuur). Zij hebben zichzelf benoemd tot woordvoerders van nieuw uitgevonden onderdrukte groepen om onze westerse cultuur te vernietigen. Niet alleen onze huidige cultuur maar ook grote delen uit onze geschiedenis dienen uit het zicht te verdwijnen. Cultuurmarxisten die geen rust hebben voordat u aan hen bent onderworpen. Gaat dit niet goedschiks dan kwaadschiks! Cultuurmarxisme is ontstaan op de campussen van universi-teiten en hoge scholen en heeft zich verder verspreidt onder de linkse kerk en andere deugmensen die tegenstanders voor fascist uitmaken terwijl zij juist de hedendaagse fascisten zijn! Laat helder zijn; wie islam zaait, zal storm oogsten!

  10-09-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET BINNENHOF
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Uit de krochten van het Binnenhof komt er een stank die een normaal mens doet braken. Oorzaak hier-van is het smeden van een com-plot tussen vier partijen welke het volk wil gaan knechten. Een com-plot genaamd rechts met de bijbel. Hoe meer er bekend wordt van hun plannen hoe groter de ondraaglijkheid van de stank wordt. Het recht om te beslissen over het eigen lijf wordt ver-der beknot en zelfs deels onmogelijk gemaakt. Een regeling over voltooid leven is onbespreekbaar, euthanasie dient verbo-den te worden en abortus dient te worden beperkt tot hooguit op medische gronden waarbij dominee en pastoor inspraak hebben. Het laatste dat naar buiten kwam is dat het eigen risico verhoogt wordt tot 400 euro en de zorgpremies met zo'n 15 euro om de kassen te spekken van de zorgverzekeraars maffia van Andrť Rouvoet. Rouvoet ex-leider van de CU heeft blijkbaar succesvol gelobbyd bij zijn mannenbroeders. Duide-lijk is dat de verkiezingsbelofte van een lager eigen risico van tafel is.            

  10-09-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTIFA KUTJE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De woning van Thierry Baudet moest het ontgelden door linkse fascisten die zijn deur bekladden en vuiligheid door zijn brievenbus kieperden. Antifa kutje Anne Fleur Dekker kon deze actie wel waarde-ren als reactie op uitspraken van Baudet die haar en haar linkse kliek niet welgevallig zijn. Dekker die bij Pauw de uitspraak deed dat ze wel een taart wilde gooien in het gezicht van Boudet en toen moest onderduiken voor bedreigingen middels de sociale media. Het grote orakel van VARA's haatsite Joop.nl kroop weg onder haar steen. Ook nu kwijlt ze dat taarten geen ko-gels zijn en ontkent zij dat dit geweld is als reactie op een mening van een Kamerlid. Dit geweld komt na het oproepen hiertoe door de redactie van het NSB-Handelsbad. Oproepen waarbij het woord geweldloos bewust werd weggelaten in de hoop dat te woord verzet zo breed mogelijk werd geÔnterpre-teerd, tegen politici als Wilders, Baudet en columnisten als Karskens en Nanninga. Werderom werd de daad bij het woord gevoegd. Dit 15 jaar na de succesvolle oproep om xenofoben als Pim Fortuyn van ons lijf te houden. Waar deze oproep toe geleid heeft is bekend, MOORD! De zichzelf pretenderende kwaliteitskrant die zich bezondigd aan haatzaaien en anders-denkenden de mond willen snoeren. Het NSB-Handelsblad onderdeel van de Mediahuis dat anonieme activistische ruimte geeft om simpele zielen op te hitsen tegen politici en hen schade toe te brengen. Het mediahuis dat zijn wel neus ophaalt voor Geen Stijl maar niet voor het geld dat ze in het laatje brengen waaruit mede de verliezen van het NRC-Handelsblad worden gecompenseerd. *Bron TPO 


    

  09-09-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WITTE DE WITH
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vlootvoogd Witte Corneliszoon de With sneuvelt opnieuw ditmaal in Rotterdam door toedoen van een klein clubje neo-NSB'ers en hun diversiteitsgejank. Het Rotterdam-se Kunstcentrum Witte de With ziet hierdoor een witte vlek in hun verleden en gaat daarom van naam veranderen. Dit mede doordat De With 400 jaar geleden in IndiŽ plantages platbranden. Een tegen criminaliteit aan schurend groepje gesubsidieerde beroeps gekwetsten vindt dat het centrum een anti zwart beleid voert en dat witte mensen kut racisten zijn. Met een dergelijke instelling dient zowel de subsidie voor het centrum als de prutsende kunstenaars ingetrokken te worden. Collegepartij Leefbaar Rotterdam maakt hier al werk van.  

  07-09-2017 om 22:21 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DUBBELE NATIONALITEIT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De regenten doen er werkelijk alles aan om uitwijzing van ongewenste allochtonen met een dubbel pas-poort te frustreren door niet langer te registreren welke nationaliteit ze hebben op het moment dat ze Nederlander worden. Al lang is er de roep om medelanders die zich niet aan onze wetten houden het Nederlanderschap te ontnemen en uit te zetten naar het land van her-komst. Door niet langer het land van herkomst te registreren kan men hen niet het Nederlanderschap afnemen en uitzetten omdat ze dan stateloos worden en dat mag niet van de VN. De omvolking van ons land mag niet worden vertraagt door het effectief uitwijzen van criminele gelukzoekers te saboteren.  

  06-09-2017 om 21:47 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEVAARLIJKE GEK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Vlissinger pseudo journalist Jan Beckers is een gevaarlijke gek die opgesloten dient te worden. Hij brengt namelijk de levens in gevaar van mariniers die de treinkaping bij De Punt hebben beŽindigt middels een bestorming. Helden die met gevaar voor hun eigen leven onschuldige passagiers hebben bevrijd welke drie weken in de trein in gijzeling werden gehouden door een stel Molukse terroristen. Terroristen waarvan er twee het na konden vertellen. Voor deze twee en hun gedoden kompanen willen hij een schadevergoeding en berechting van de mariniers die een einde aan de gijzeling hebben gemaakt. Hiermee trekt hij op met de beruchte advocaat en landverrader Heksje Klootoog (Liesbeth Zegveld). Beckers gaat hierbij zover dat hij foto's van de mariniers en hun stamkroeg bekend maakt via de sociale media. Bijzonder onfris een gevaarlijk voor de betreffende mariniers. Jan Beckers vraagt erom om eens goed aangepakt te worden door deze jongens van stavast wiens veiligheid hij in gevaar brengt. 

  05-09-2017 om 22:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OP WATER EN BROOD
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op de Tilburgse basisschool Don Sarto mogen de kinderen alleen nog maar water drinken als het aan het volkomen geschifte school bestuur ligt. Het uit stichtelijke lullen bestaande bestuur onder leiding van voorzitter Ludy Meister heeft naast zoet brood beleg ook frisdranken zoals cola, energie drank, limonadesiroop, appelsap en sinaasappelsap verboden. De leerlingen dienen zich te beperken tot het drinken van water en het eten tijdens de lunch van brood met suikervrij beleg. Hieruit blijkt dat de stichtelijke lullen volledig de weg kwijt zijn en Meister in een vorig leven oppasser in een Goelag is geweest. Ze zijn nu blijkbaar bevlogen van een heilige oorlog tegen suiker consumptie van de leerlingen. Een vader reageerde op dit verbod water voor honden is en dat zijn zoon dat niet zuipt. Ferme taal zo mag ik dit gaarne horen. Kinde-ren die het bovendien normaal moeten vinden dat hun leraren last hebben van een functioneel analfabetisme wat zich uit in veel spelfouten met name op de website van de school. Der-gelijke laag geschooldheid is funest voor de kinderen en niet een blikje frisdrank en een zoete boterham. Het wordt dit schooljaar wat, laplul Meister en consorten die als Vopo's de broodtrommeltjes van de kinderen gaan controleren als ze aankomen op school. Lui zoals Meister verdienen een dusda-nige schop onder hun kloten zodat ze slechts nog een aantal octaven hoger kunnen piepen. Geschift autoritair schorem!                

  02-09-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GORE SPEKNEK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Voorzitter Hans Spekman, de wandelende coltrui van de PvdA, braakt ook weer eens onzin uit. Dit na aanleiding van protesten bij de installatie van de voormalige sheriff van Slotervaart Ahmed Marcouch als burgemeester van Arnhem een stad die hij in het geheel niet kent. Dat hij toch deze belangrijke post krijgt komt door de baantjesma-chine van de PvdA welke partij een ongenadige afstraffing heeft gehad bij de laatste verkiezingen waarbij Marcouch zijn zetel verloor. Voor deze excuus allochtoon moest er dan ook een nieuwe job komen en dat werd kalief van Arnhem. Dat niet elke burger blij is met dit achterkamertjes besluit werd duidelijk doordat een paar mensen van Pegida protesteerde bij de installatie van deze geitenneuker. Voor speknek staat het vast dat deze opgehitst zijn door Geert Wilders en Thierry Boudet welke al in een eerder stadium blijk van hun afschuw over de benoeming van Marcouch hebben geuit. Marcouch hangt aan de meest duistere figuren binnen de islam welke een gevaar vormen voor ons land. Bovendien vreet niet iedereen in Arnhem couscous!                                                 

  02-09-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RECHTER RED KIND
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In Engeland bestaan er toch nog goede rechters duidelijk geworden bij een vonnis over het onderbren-gen van een vijfjarig christelijk meisje bij moslim pleeggezin. Deze rechter redde haar uit een ware moslim hel waar ze alleen nog halal mocht eten. Een christelijk meisje werd gered uit de grijpgrage klauwen van een boerkadragend, varkensvlees hatend, kerstmis lakend, vrouwen verafschuwend en kruis afstotend moslimgezin. Een gezin nog levend in de middeleeuwen dat nog geen eens de Engelse taal machtig was maar door misplaatste politieke correctheid als pleeggezin mocht fungeren. Dit meiske is ontsnapt aan onderdrukking als zijnde vrouw, het dragen van een boerka, gehersenspoeld met de koran, uithuwelijking, huisarrest en mishandeling door middeleeuwers. Het leven als een bukslaaf van de profeet is haar bespaard gebleven. Het schorem dat haar wou onderbrengen bij moslims en haar omgevormd willen zien tot een kalifaat pinguÔn is misdadig en dienen achter slot en grendel te verdwijnen. In Europees verband zou er een verbod moeten komen om christelijke kinderen te laten opvoeden door moslims daar deze dienen te worden voorbereid op de toekomst en niet op een leven in de middeleeuwen.     

   

  30-08-2017 om 22:35 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KRAKER MOET BROMMEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gerechtigheid! De Amsterdamse kraker Peike S moet 31 maanden brommen in Duitsland voor zijn deelname aan de terroristische rellen tijdens de G 20 top in Hamburg. Dit stuk Antifa tuig heeft zich mede schuldig gemaakt aan grof geweld tegen de politie, burgers, vernieling en plundering op grote schaal. Antifa tuig dat zich anti fascistisch noemt maar zich bediend van fascistisch geweld waarbij alles verhullende zwarte kleding wordt gedragen. Antifa is de tegenhanger van Hitlers knokploeg de SA bekend als de bruinhemden. Tuig dat meent dat zij het recht hebben om geweld te gebruiken tegen zaken en mensen die ze niet pruimen, met name de overheid die echter wel voorziet in hun uitkeringen. De Duitse rechters treden beter op dan het D'66 beftuig in ons land want hier krijgt dit schorem slechts een taakstrafje omdat ze iets te daadkrachtig protesteerden. Zijn ouders waren bij de rechts-zaak aanwezig waar ze konden zien waar het addergebroed wat ze op de wereld hebben gezet werd veroordeeld tot 31 maanden brommen. Zijn pa die zijn kwakkie beter tegen de kachel had kunnen spuiten. Het had dan met een sisser afgelopen! Mogen er nog vele van het Antifa tuig tot lange celstraffen veroordeeld worden want dit tuig levert geen enkele positieve bijdrage aan de samenleving. Door gesnoven en gezopen veroorzaken ze slechts heel veel schade waar wij als gemeenschap voorop moeten draaien.  

  29-08-2017 om 21:43 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KLAAGZANG HOOFDDOEK TROL
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Azaanbode (VK) bood dit weekend weer een podium aan lands meest bekende kopvodde trol Fatima Elatik. Ze maakte daar maar al te graag gebruik van om vervolgens vol op het orgel te gaan. De racisme kaart was weer troef in haar klaagzang over de bejegening van Marokkanen. Elatik is de meest bekende faaltrol van PvdA huize die tijdens haar voorzitterschap van deelraad Oost een financiŽle puinhoop van dit stadsdeel heeft gemaakt door fraude en nepotisme. Nepotisme door het geven van mooie baantjes aan haar familie en vrienden. Na haar vertrek daar kreeg ze een mooi baantje als adviseur diversiteiten bij de gemeente waarbij haar pleidooi voor kopvodcops in Amster-dam de bekendste is. Dit baantje is goed voor een salaris van 12.000 euro per maand. Zo werkte daar ook samen met Saadia Alt-Teleb belast met het in kaart brengen van radicalisering van moslim jongeren een taak waar ze niks van bakte maar slechts het nepotisme hoogtij vierde. Ook de man van Elatik kreeg mooie opdrachten toegeschoven van Alt-Teleb. Kritiek hierover is heeft Elatik in woede doen ontsteken waarvan zij uiting gaf in de Azaanbode. Volgens haar vindt er een ware heksenjacht plaats op Marokkanen. Met deze opmerking kruipt ze weer volledig in de bekende slachtofferrol en dat alles en iedereen fout is behalve zijzelf. Er is geen heksenjacht op Marokkanen maar op falende kut ambtenaren en dat dit Marokkanen zijn is te wijten aan het voorkeurbeleid van de gemeente. Dit beleid gaat voorbij aan de competenties van allochtonen die ze aantrekken. Excuus allochtonen! En wat doet de gemeente Amsterdam? Die trekt weer blik knuffelmoslims open om toch maar vooral politiek correct te zijn.      

  26-08-2017 om 20:27 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEERPUT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit land begint op bestuurlijk niveau op een enorme beerput te gelijken waar nodig de deksel van gelicht moet worden. De elite doet er van alles aan om het volk onwetend te houden voor de gevaren en (mis)daden begaan in naam van de islam. Men probeert op alle mogelijke manieren de etniciteit van daders of verdachten te verhullen. Dit om de gespannen situatie in de maatschappij niet groter te maken doordat er steeds meer verzet komt tegen het gedrag van moslims en het gepamper van het hakbarvolk door de overheid. Dit is er ook de oorzaak van dat er een steeds groter wantrouwen ontstaat tegen de overheid. De burgemeester van Amsterdam draagt zelfs de sleutel van de doos van Pandora aan zijn ketting. De doos die vol zit met negatieve zaken over de bukslaven van de profeet die de burgers niet mogen weten. Het hoofd van de politie kookt nog steeds van woede over het lekken van informatie aan Geen Stijl terwijl er niets werd gedaan aan het doorspelen van informatie aan een moskee. Ook werd er een ooggetuige van de escapades van de suikerspiegel Marokkaan het bos in gestuurd welke wilde getuigen. Op haar getuigenis werd geen prijs gesteld door de politie want de politie had hun mening al gevormd en blijft beweren dat het een ongeluk was. Alleen een gek die het geloofd! Voor berichtgeving over misdragingen van moslims zijn we aangewezen op de online media zoals The Post Online en Geen Stijl. 

  24-08-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MET DE PAPLEPEL INGEGOTEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In ons buurland BelgiŽ is de islamisering al een stuk verder met complete sharia wijken zoals Molenbeek waar het wette-lijk gezag ontbreekt. Op niet moslim-scholen zitten jonge moslimkinderen die mede leerlingen voor varkens uitmaken en gebaren maken alsof ze hun keel door willen snijden. Werkelijk te triest voor woorden dat zulke kleine ratten dit doen. Ouders die aangesproken worden over dit gedrag van hun addergebroed halen hun schouders op en lopen lachend weg. Dat wat in BelgiŽ rijp is staat bij ons in bloei aangaande de door haat vergeven koters welke hun haat tegen ongelovigen met de paplepel binnen krijgen. Om te voorkomen dat dit soort haat telgen zich zetelen in onze landen is er maar een remedie ze met hun ouders terugsturen naar hun zandbakken van her-komst. Wegwezen!    

  23-08-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HAATBAARD
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De gore Haagse haatbaard Sjeik Fawaz Jneid gaat in beroep tegen het hem opgelegde gebiedsverbod. Binnen het gebied Transvaal en Schilderswijk mag hij zich niet vertonen om daar het prediken van haat te voorkomen zoals hij dat deed in een ruimte die niet mag dienstdoen als moskee. Jneid is het hier niet mee eens en gaat in beroep daar het prediken van haat onder vrije meningsuiting en vrijheid van geloof valt. Hij kondigt aan te zullen doorgaan met het prediken van haat en wordt hierin bijgestaan door salafisten die nog extremer zijn dan hij. Tal van salafistische organisaties steunen hem en willen met hem naar de rechter. Organisaties die de aanslagen door hun broeders zoals in Barcelona weigeren te veroordelen maar juist verheerlijken. Daarom is het toch ongelofelijk dat dit monster van de haat steeds maar weer kans ziet om hier ongestraft zijn haat te pogen preken. Zijn gedrag kan leiden tot een oorlog tegen de hier aanwezige moslims.       

  23-08-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDAALDE SUIKERSPIEGEL
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Website Geen Stijl heeft de politie in grote verlegenheid gebracht met name de top door publicatie van de naam en etniciteit van de automobilist die in juni is ingereden op voetgangers op het Stationsplein in Amsterdam. De politietop wilde ons burgers doen geloven dat dit een ongeval was doordat de bestuurder onwel was geworden door een te lage suikerspiegel. Doen geloven omdat een aanslag aannemelijker was mede doordat het plein vol hangt met camera's die allemaal niets geregistreerd hebben en getuige verklaringen die anders beweren. Vandaag kwam de aap uit de mouw de suikerspiegel chauffeur was de Marokkaan Khalid Karmaoul die na zijn optreden vier dagen voor de form heeft vastgezeten en toen is heen gezonden. Duidelijk is dat de politietop wou voorkomen dat wij dit te weten zouden komen omdat zijn geloofsgenoten er een gewoonte van maken om met auto's op voetgangers in te rijden met als doel er zoveel mogelijk te doden uit naam van Allah. De regenten en de politietop wilde geen onrust dus de doofpot werd als optie gekozen. De kerntaak van de politie is het vullen van de boete- en de doofpot. Maar al daalt de suikerspiegel nog zo snel de Geen Stijl achterhaalt hem wel!

  23-08-2017 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per jaar
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Zij die willen dat wij van het gas af gaan kunnen wat mij betreft zelf aan het gas!
  Foto

  De Grijze Wolven van DENK willen de vrije pers muilkorven zoals in Turkije. Deze ratten moeten zelf gemuilkorfd worden! De islam maakt meer kapot dan je lief is!
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!