Foto
Inhoud blog
 • HET GROENE GEVAAR
 • AMSTREDAM NOORD
 • PULS VISSERS DE KLOS
 • ZWARTE STRONDSPUITSTER
 • BRAVO EBRU UMAR
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Welkom op mijn blog Fijn is Anders!
  Over mijzelf
  Ik ben Joep Cactus
  Ik ben een man en woon in (Nederland) en mijn beroep is .
  Ik ben geboren op 12/11/1955 en ben nu dus 63 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Het schrijven van columns / politiek / voetbal.
  Ik ben begonnen met het schrijven van columns vanuit mijn hobby. Mijn grote voorbeeld was Theo van Gogh. De volksverlakkers onder de Haagse kaasstolp, het graaiers kapitalisme en de grachtengordel elite liggen bij mij onder een vergrootglas.
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Fijn is Anders
  De mening van Joep Cactus
  31-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SHARIA POLITIE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Den Haag de stad van Recht en Vrede heeft in navolging van Utrecht ook een sharia politie. De sharia politie of beter de knokploegen van de profeet aangestuurd vanuit de salafistische haathutten in ons land. Rapaille dat er alleen is voor handhaving van de achterlijke en barbaarse wetten der woestijnrovers, spugend op onze wetten, normen en waarden. Dit rapaille wordt door burgemeester Jozias van Aartsen ingezet als orde troepen in de Haagse Schilderswijk tijdens de jaarwisseling. Zo heeft Van Aartsen zijn eigen knokploegen, zijn eigen potenrammers, dood aan de Joden en ongelovigen schreeuwend tuig zwaaiend met de zwarte vlag van de haat onder het krijsen van Allahoe Akbar. Het gezag van de politie wordt ondermijnd door het hakbar volk zijn eigen "gezagdragers" te geven als beloning voor het weigeren om te integreren. Inzetten van dit rapaille is gelijk aan een vos op een kippenhok laten passen. Dit is vragen om moeilijkheden. De wet dient gehandhaafd te worden door de reguliere politie en indien nodig met behulp van mariniers. De laatste weten wel raad met rellend moslim gajes. De regenten op het Binnenhof zijn tegen de inzet van de knokploegen van de profeet maar Van Aartsen heeft hier willens en wetens schijt aan. Hij heeft hierover niet eens zijn gemeenteraad geïnformeerd. Het wordt daarom de hoogste tijd dat Van Aartsen tot aftreden wordt gedwongen want hij heeft de Schilderswijk laten verworden tot een sharia wijk waar de wet wordt bepaald door de haatbaarden van As Soennah haathut. Van Aartsen, de salafisten zijn de vijand van het Recht en Vrede waar u stad zegt voor te staan! Laffe Jozias je gedraagt je als een burgemeester in oorlogstijd  in de wel meest negatieve zin. Ordnung muss sein maar niet tegen elke prijs. Knokploegen van de profeet hiervoor gebruiken is diep buigen voor het kwade in de hoop dat ze ons met rust laten. Dit is landverraad Jozias!   

  31-12-2015 om 18:50 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE PALJAS VAN 2015
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op de valreep van het jaar is het Diederik Samsom toch nog gelukt zich te late kronen als paljas van 2015. Doorslaggevend hiervoor was zijn boute opmerking dat ons best 200.000 asielzoekers kan opvangen. Met de gezinshereniging mee worden dat er zo'n 800.000 en dit in ons al over bevolkte polderlandje met reeds 17 miljoen inwoners. De opvang van één asielzoeker kost ons al 36.000 euro, dus tel uit je winst! Daarom is het een belachelijke bewering van een geestelijk gestoorde activist en leider van een stel salonsocialisten verenigd in de PvdA. Een linkse bende die groots in het uitdelen van belasting poet aan een ieder behalve onze eigen bevolking waarvan er een steeds groter wordend deel in armoede moet leven. Om de opvang van de gelukzoekers te kunnen bekostigen heeft hij met zijn maat in het kwaad Rutte als een dief in de nacht vlak voor het kerstreces de belasting op aardgas voor de burgers, het bedrijfsleven uitgesloten, met ruim 30 procent te verhoogt met als drogreden dat er minder gas opgepompt mag worden in Groningen. In het belazeren van het volk zijn beide een meester! Zij die geen werk hebben zijn wederom de klos daar zij ook al niet mee mochten profiteren van de (belasting) lastenverlichting. Het wordt tijd voor een opstand tegen het regentuig van het Binnenhof.  

  31-12-2015 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  27-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EVIL EMPIRE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het hedendaags evil empire is zondermeer Turkije een land dat ooit het hart was van het islamitische Ottomaanse rijk. Een rijk van onderdrukking en plundering van een ieder die geen moslim was. De islam führer van Turkije, Erdogan, doet er weer van alles aan om dit oude rijk onder zijn leiding te heroveren. Oude tijden herleven weer! In de vorige eeuw waren het de Turken die middels genocide ruim een miljoen Armeniërs vermoorden. Nu zijn de Turken onder leiding van Erdogan bezig dit weer te doen op de Koerdische bevolking binnen en buiten hun grenzen van hun evil empire. Turkije begint met de dag meer te lijken op het Derde Rijk van Adolf Hitler.Tegenstanders van de AK partij, de Turkse variant van de nazipartij, verdwijnen zonder (eerlijk) proces achter de tralies.Kritische journalisten worden gevangen gezet waardoor het voor hun kranten zo onmogelijk gemaakt wordt om onafhankelijk nieuws te brengen. Rechters en hoge politie ambtenaren worden uit hun functie gezet of gaan de bak in. Politieke tegenstanders van Erdogan zijn door hem vogelvrij verklaard. Sommigen worden geliquideerd als dit hem beter uitkomt. Het volk wordt door hem monddood gemaakt en de democratie wordt vervangen door een islamitische dictatuur. Er komt naast de duivelse kreet Allahoe Akbar een Turkse versie van het Heil Hitler welke luidt Erdogan Akbar! En met deze smerige dictator doet de EU ook nog zaken. Hij krijgt al reeds drie miljard om de uitstroom van asielzoekers uit zijn land naar de EU te beperken. Een toestroom die hij gebruikt om de EU te chanteren voor geld en privileges zoals de afschaffing van de visumplicht en het weer opstarten van de onderhandelingen voor toetreding tot de EU. De afschaffing van de visumplicht heeft hij reeds binnen, nodig om de kwartiermakers van zijn woestijnrovers makkelijker door de EU te laten schuimen want een toetreding tot de EU kan hij wel op zijn moslim pens schrijven. Dit alles is nog een extra gevaar naast de ongecontroleerde tsunami van asielzoekers welke de EU overspoeld. Ook is Turkije een vrijplaats voor IS terroristen die zich daar vrij kunnen bewegen en worden gesteund met wapens en goederen. In ruil hiervoor plegen ze zelfmoord aanslagen op Koerden en andere tegenstanders van Erdogan.      

  27-12-2015 om 23:36 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  20-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BANANEN REPUBLIEK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Ons landje begint af te glijden naar een bananen republiek door toedoen van de politieke elite. Voorliegen en bedriegen van het volk is hun mores. Het volk wordt niet serieus genomen getuige de elitaire soap omtrent een deal van vijftien jaar geleden. De haantjes verlieten voldaan de Kamer nadat ze elkaar verbaal de tent uit hadden gevochten. Resultaat een stoelenwissel. De Kamervoorzitter verruilde haar zetel voor een andere Kamerzetel. Tel uit je winst! Een zaak die daarentegen wel alle aandacht verdient, het stoppen van de tsunamie aan asielzoekers, verdween hierdoor naar het tweede plan. Het politiek correcte journaille slikt dit gedwee en roept Klaas Dijkhoff uit tot politicus van het jaar. Dijkhoff die niet schroomt om per decreet te regeren als het hem zo uitkomt zoals in het Drentse dorp Oranje. Het publiek heeft een betere keuze gemaakt door Geert Wilders tot politicus van het jaar te kiezen. Ook op lokaal niveau is het niet beter. Zonder enige vorm van inspraak poogt men de burgers de komst van een AZC door de strot te duwen. Burgemeesters in oorlogstijd schromen niet om gebruiken kenmerkend voor een bananen republiek toe te passen. Mensen die vreedzaam protesteren tegen de komst van een AZC in hun gemeente worden door de lokale SS in elkaar geknuppeld. In Geldermalsen heeft dit ertoe geleid dat een vrouw voor de deur van haar huis dusdanig werd mishandeld dat ze met een hersenbloeding op de intensive care van het UMC is opgenomen. De ortscommandant weigert de knuppellaars welke deze misdaad tegen de menselijkheid hebben gepleegd te schorsen zolang het onderzoek hiernaar niet is afgerond. De burgemeester voortkomend uit de PvdA baantjes tombola dient het kerstreces te gebruiken om haar ontslagbrief te schrijven daar zij verantwoordelijk is voor de politie inzet in haar dorp. Dus ook verantwoordelijk voor de misdadige knuppelpartij. Dit alles dient ermede toe om angst te zaaien onder de bevolking zodat ze zich niet meer durven te verzetten tegen de komst van een AZC. Tevens worden mensen waarvan wordt vermoed dat zij zich zullen verzetten tegen de komst van een AZC thuis opgezocht door de lokale veldwachters met het doel hun mogelijk verzet in de kiem te smoren. Pure intimidatie! Nadat dit eerder is gebeurd in Enschede gebeurd dit nu ook in Kaatsheuvel alwaar de gemeente Loon op Zand 1200 asielzoekers wil opvangen in een vakantiepark. De gemeente heeft al reeds kenbaar gemaakt de burgers geen inspraak te geven. Hoezo democratie! Wel komen er informatie bijeenkomsten. Dit is bij uitstek het recept voor protesten en verzet. Beter de minima uit de omgeving tijdens de kerstvakantie een gratis verblijf in dit park aanbieden. Dit kweekt veel meer goodwill onder de burgers dan de opvang van gelukzoekers.       

  20-12-2015 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JE SUIS GELDERMALSEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In Geldermalsen is de bevolking in opstand gekomen tegen een besluit van de PvdA burgemeester en wethouders over de komst van een AZC met 1500 gelukzoekers. In een openbare vergadering moest dit even met een hamer tik erdoor gejast worden. Voor de vorm waren er 200 vooraf geselecteerde burgers uitgenodigd om in te spreken. De pers werd zorgvuldig geweerd waardoor ook de velen die ook aanwezig wilden zijn geen informatie kregen van wat er binnen gaande was. Zo wilde de regenten het zaakje zonder al te veel tegenstand even door de strot van de burgers duwen. Maar helaas voor hen had men buiten de waard, woedende burgers gerekend. Deze bestormde het gemeentehuis en de ME greep in en er ontstond een veldslag waarbij gewonden vielen. Het hijgerige politiek correcte journaille orakelde al direct dat de relschoppers van elders waren. De wens bleek de vader van de gedachte! Naderhand bleek dat het hier ging om lieden uit het dorp zelf en aangrenzende dorpen. De ME bezondigde aan iets wat zij het liefste doen, het in elkaar meppen van onschuldige burgers in plaats van de geweldplegers. Het tragisch dieptepunt was dat uren later een vrouw tezamen met haar vriend voor haar huisdeur volkomen in elkaar werd geslagen door een SS er. Zij werd met spoed opgenomen in het UMC Utrecht. Zij is dusdanig hard op haar hoofd geslagen met als gevolg een hersenbloeding waarbij het nog maar de vraag is of zij volkomen hersteld. Haar advocaat bracht dit nieuws naar buiten waarop de hoofdcommissaris glashard ontkende hier ook maar iets van te weten. Weer zo'n ortscommandant die klaar staat met de doofpot. De rellen had men kunnen voorkomen door de vergadering in de grote veilinghal te houden zodat er veel meer belangstellende burgers aanwezig hadden kunnen zijn. Maar nee, de laffe regentenkliek was bang voor teveel tegenstand. Wrang is ook dat het college niet handelt uit naastenliefde maar zich laat leiden door geldelijk gewin. Middels geld uit Den Haag voor opvang wordt een ongebruikt te duur gekocht stuk land rendabel gemaakt. Dat er zo'n haast is heeft te maken met het feit dat ze het geld snel willen hebben om de begroting sluitend te maken.       

  19-12-2015 om 21:02 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (8)
  14-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLITICUS VAN HET JAAR 2015
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Geert Wilders is door de kijkers van Een Vandaag gekozen als de beste politicus van het jaar 2015. Hij eindigde voor de snotneus van de Groene Khmer Jesse Klaver. Klaver de voorzitter van het ontvangst comité voor asielzoekers die de grenzen wagenwijd open wil houden voor hen. Wilders die hier fel tegen is kreeg hiermee de meeste steun van het volk. De andere partijleiders zouden eens meer naar de kiezers moeten luisteren dan maken ze ook een kans op de titel beste politicus van het jaar.

  14-12-2015 om 20:40 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  13-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LOKALE VOLKSVERLAKKERS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De gemeenteraad van Enschede komt in aanmerking als de lokale volksverlakkers van jaar 2015. Geen raad die zijn burgers zo minacht als die van Enschede. Eerst werd er ondanks fel verzet van de burgers toch besloten tot de komst van een AZC. Burgers die voor een voldongen feit werden geplaatst. Zij die zich hier middels woord en daad tegen verzetten kregen de lokale Bromsnor aan de deur die ze te verstaan gaf hun verzet maar beter te staken want anders konden er wel eens problemen komen. Pure intimidatie! Vervolgens heeft men weer schijt aan de burgers door hen vooraf er niet in te kennen dat er nog meer asielzoekers gaan worden opvangen in een voormalig pand van de krant Tubantia. Als een islamitisch sausje hierover komt er ook nog een mega moskee welke van de volksverlakkers toestemming heeft gekregen om middels een geluidsinstallatie de middeleeuwers op te roepen voor het gebed. Je moet toch volkomen van de ratten besnuffeld zijn en zo'n grote hekel hebben aan je eigen burgers dat je een haatbaard met een door merg en been gaand gejammer zijn geitenneukers bij zich laat roepen voor aansporing van de jihad tegen de ongelovigen, de niet moslims.Gejammer dat kan worden gekenmerkt als mishandeling van de trommelvliezen. Een gemeente die solliciteert naar een tweede plaats is Geldermalsen een liefelijk dorp van zo'n 10.000 inwoners gelegen aan de Linge in de Betuwe. De regenten hebben in de achterkamertjes besloten dat ze een AZC wensen met 1500 plaatsen. Formeel moet dit besluit nog in een openbare zitting vastgesteld worden maar dit is een wassen neus. Een besluit voor de bühne! Dat de burgers zich volkomen overrompeld voelen moge duidelijk zijn. Het verzet tegen dit achterbakse besluit begint opgang te komen maar of dit wat uithaalt valt te bezien. Zoals zo vaak is de wil van de regenten wet en hebben de burgers het nakijken.      

  13-12-2015 om 19:29 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE STAAT AANGEKLAAGD
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De familie van twee treinkapers bij De Punt klagen de staat aan voor het doden (executeren) van twee kapers bij de bestorming van de trein door de mariniers. Dit onder regie van Liesbeth Zegveld een advocate die maar één doel in haar miezerige leven heeft en dat is de staat aanklagen voor de handelswijze van militairen die met gevaar voor eigen leven ons land hebben gediend. De haat straalt uit haar klootogen als ze weer een aantal militairen in een negatief daglicht kan zetten door ze via de staat voor het gerecht te dagen. Hierin schept zij een duivels genoegen om de hoegenaamde slachtoffers van hen een flinke schadevergoeding uit de schatkist te bezorgen. Dit staatsgevaarlijke sujet dient dan ook van het tablot geschrapt te worden. Deze zaak handelt over de treinkaping door Zuid Molukkers in 1977 bij het Drentse De Punt welke twintig dagen duurde. Toen is er door de mariniers een einde aan de kaping gemaakt waarbij de kapers werden gedood en ook twee passagiers om het leven kwamen. De zaak was zeer gespannen daar er gelijk met de kaping een lagere school in Boven Smilde werd bezet en de kinderen en hun leerkrachten in gijzeling werden genomen. Het gijzelen van kinderen is wel het ergste en laagste wat je kan doen. Deze gijzeling eindigde gelijk met die van de trein alwaar er hier werd ingegrepen door het leger en de politie. Nabestaande van twee gedode kapers dagen nu de staat voor de rechter omdat zij van mening zijn dat hun familieleden zijn geëxecuteerd toen zij gewond lagen in de trein, iets wat ontkend wordt door de mariniers. Dit alles is Nederland op z'n smalst! Wat mij betreft hebben zij de straf gehad die ze verdienden, de doodstraf. Wie naar het zwaard grijpt loopt de kans om gedood te worden door het zwaard. Oog om oog en tand om tand!

  12-12-2015 om 18:50 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SILVANA SIMONS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het was weer zover, aan de vooravond van pakjesavond kreeg de Zeurinaamse golddigger Silvana Simons weer een podium op de kwelbuis. Bij Jeroen Goebbels mocht ze weer zeuren om Zwarte Piet te vervangen door een gekleurde. Iedereen moest met plezier het Sinterklaas feest kunnen vieren en dit is nu niet het geval volgens haar. Donkere mensen voelen zich namelijk gekwetst door de figuur Zwarte Piet en zij in het bijzonder. Ik vind het belachelijk dat zij meent voor de gehele donkere gemeenschap te kunnen spreken. Het Randstedelijke groepje donkere Zwarte Pieten haters zal niet meer bedragen dan zo'n 500 activisten bijgestaan door blanke beroeps oproerkraaiers. Overal waar ze maar kunnen proberen zij het kinderfeest te versjteren door hinderlijk gedrag voortvloeiend uit demonstraties. Gekleed als Black Panters proberen zij zo ouders en hun kinderen te provoceren en te intimideren die het kinderfeest willen vieren zoals laatst in Utrecht. Simons voerde een werkelijk misselijk makend toneelstukje op over hoeveel pijn zij lijdt door de figuur Zwarte Piet. Werkelijk om te kotsen waarbij de kleffe club aan tafel   instemmend zat te knikken. Er was een hulp Sinterklaas uit Ommen die alleen maar Zwarte Pieten meenam. Hij vroeg aan Simons dat als ze zo graag gekleurde pieten wil waarom ze zelf niet voor gekleurde piet speelt. Simons veinsde een rolberoerte over deze vraag. Voor Goebbels was dit het sein om de vragensteller de les te lezen. Hij vond deze vraag hoogst ongepast en ik zat dan ook met spanning te wachten op het ten tonele verschijnen van de VARA landwachten om hem af te voeren. Dergelijke vragen stel je niet in de linkse kerk der predikers van de geneugten van de heilige multi culti maatschappij. En beroeps kleurling Simons genoot weer van haar rol als slachtoffer. Een rol waarin ze zich naar hartenlust wentelde. Positief was dat RTL de gekleurde pieten verwijderde uit het programma `ik hou van Holland`. Blijkbaar voor de kijkcijfers. De eindredacteur van het Sinterklaas journaal gaat in gesprek met presentatrice Diewertje Blok over haar uitspraken over Zwarte Piet. Van de uitkomst zal afhangen of zij wordt gehandhaafd als presentatrice. Wat mij betreft mag ze vertrekken! Opgeruimd staat netjes!  

  06-12-2015 om 21:49 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEKS VAN HET BINNENHOF
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Deze maand is er weer de verkiezing van politicus van het jaar. Ik verkies liever de heks van het Binnenhof dit jaar. Er is er maar een die hier het meest voor in aanmerking komt en dat is Jetta Klijnsma de gekreukelde partijkrant van de PvdA. Deze heks heeft dit jaar al diverse kwetsende uitspraken gedaan over mensen aan de onderkant van de samenleving. Over mensen met een uitkering welke hun inkomen maar aan dienen te vullen door een moestuin te nemen en dat er geen onderscheid is tussen criminelen met een taakstraf en bijstandsgerechtigden. Dit dorst deze kreupele heks zonder ook maar enige schaamte te verkondigen. Mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking welke werk hadden in sociale werkplaatsen weren door haar op straat geschopt. Weg beschermde werkplek want ze moesten maar werk zien te vinden bij gewone bedrijven. Dat dit een utopie is wil er bij haar niet in. Blijkbaar zijn haar hersens, of wat daarvoor door moet gaan, al even aangetast als haar lijf. Deze actie van Eucalypta was dan ook een dolkstoot in de rug van mensen die naar vermogen wensen deel te nemen aan de samenleving. Mensen die ook een positieve bijdrage willen leveren. Ook is dit kromme loeder bezig met haar smerige heksen tengels ons pensioenstelsel om zeep te helpen door de regels dusdanig te veranderen zodat het steeds moeilijker wordt over onze eigen centen, ons uitgesteld loon, te kunnen beschikken. Een voorbeeld hiervan is geen indexatie en lagere uitkeringen maar wel hogere premies. Dit alles om hoegenaamd ons pensioenstelsel overeind te houden. Lulkoek! Dit alles is puur gif voortkomend uit een volkomen verziekte geest. Dus Klijnsma heks van het Binnenhof 2015!  

  05-12-2015 om 23:25 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  01-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TOEKOMST PERSPECTIEF VROUWEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jetje Bussemaker van onderwijs streeft naar meer vrouwen in top functies. Als het bedrijfsleven dit niet vrijwillig realiseert komt zij met quotum voor de bedrijven. Dwang uit Den Haag is niet nieuw en zeker niet voor de salonsocialisten waar de geest van de rooie vrouwen nog steeds rond spookt. Geen Dolle Mina's in tuinbroeken maar madammen in mantelpakjes. Ze heeft hierbij de steun van de oude VVD mormels Neelie Kroes en Annemarie Jorritsma. Kroes die al drie keer tandjes heeft gehad en Jorritsma die denkt dat gemeente regels voor anderen gelden en niet voor haar. Zoals zo vaak maakt de PvdA zich druk om bijzaken waarvan meer mantelpakjes in de top van het bedrijfsleven er een is. Men kan zich beter druk maken om het toekomst perspectief van alle vrouwen in ons land. Een perspectief dat er niet rooskleurig uit ziet als er geen stevige maatregelen genomen worden. Maatregelen tegen de tsunamie van woestijnrovers welke ons land overspoeld met een wel heel verwrongen vrouwbeeld. Onze vrouwen die voor hen geen enkele waarde hebben en sinds jaar en dag steevast voor hoer worden uitgescholden door hen die hier al veel langer zijn. Hun zandbakken al eerder hebben verruild voor onze verzorgingsstaat. Vrouwen die ze ook als zodanig wensen te behandelen. Loverboys die zich als pooiers van de profeet tonen. Vrouwen hebben bij hen geen rechten, mogen worden mishandeld, kinderen dienen te baren en als seksslaven de mannen te dienen. Als ze al buitenshuis mogen komen dienen zich van top tot teen te hullen in vodden om te voorkomen dat een andere hitsige woestijnrover hen bespringt. Om het toekomst perspectief voor vrouwen te bevorderen en hun veiligheid te borgen is het terugdringen van de islam noodzakelijk. Alle woestijnrovers terug sturen naar hun zandbakken.  

  01-12-2015 om 22:07 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WORDT DE WIL VAN PRUTSERS WET?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De prutsers Diederik Samsom en Jesse Klaver werken aan een wetsvoorstel voor de redding van de aarde. Twee volledig van de leg zijnde wereldverbeteraars die de aarde willen redden door het klimaat te verbeteren. Samsom een voormalig milieuterrorist van Green Peace en Klaver een gifgroene snotneus willen de sluiting op korte termijn van al onze kolencentrales. Klaver die hierbij de steun heeft van partijgenote Liesbeth Van Tongeren ook een voormalig milieuterrorist van Green Peace. De sluiting van de kolencentrales die men op wil nemen in dit wetsvoorstel om zo de CO2 uitstoot te verminderen. Een onzalig plan daar er toch stroom opgewekt moet worden waarvoor men geen kernenergie wil, de gaswinning in Groningen wil stopzetten, geen gas uit Rusland wil invoeren en slechts een beperkte hoeveelheid uit Noorwegen. Onzalig ook omdat hier centrales bij zijn die nog vrij nieuw zijn en nog lang niet zijn afgeschreven. De eigenaars van deze centrales dienen gecompenseerd te worden voor de schade welke de burger mag ophoesten middels een fors hogere energie rekening. Ook streeft men naar een toename van elektrisch rijden waarbij gebruik gemaakt wordt van milieu onvriendelijke batterijen en veel stroom nodig is. Beide mafkezen blijven maar raaskallen over alternatieve schone energie middels hele wouden van windmolens op zee en land en zonne-energie. Windmolens zijn de minaretten van de waanzin in ons land die alleen kunnen draaien op subsidie. Minaretten die een groot deel van het volk niet wil. De prutsers die wegkijken van de EU regels omtrent de CO2 uitstoot die in een bepaalde hoeveelheid voorziet voor de hele EU gezamenlijk. Dit maakt het mogelijk dat wat het ene land minder uitstoot door een ander land meer uitgestoten mag worden. Dus per saldo levert de door beide prutsers gewenste sluiting van onze kolencentrales geen beperking van de CO2 uitstoot in de EU op maar alleen een hogere energierekening voor de burger. Dit alles zodat Samsom en Klaver kunnen roepen kijk is hoe milieubewust wij zijn.     

  28-11-2015 om 22:09 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ONTKETENT ERDOGAN WO III?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Met het neerhalen aan de grens van Turkije en Syrië van een Russische bommenwerper door Turkije brengt dit land onder leiding van de islam führer Erdogan Europa in een situatie die kan leiden tot een gewapend conflict tussen de NAVO en Rusland. Iets waar wij in het westen niet op zitten te wachten veroorzaakt door een islam waanzinnige welke streeft naar de onderwerping van Europa aan een kalifaat onder zijn heerschappij. Een nieuw Ottomaans rijk onder heerschappij van een moslim Hitler. Het is dan ook nog maar de vraag of het luchtruim van Turkije is geschonden. Als dit als zo is, is dit niet langer geweest dan tien seconden. Geen reden om dit vliegtuig neer te halen. Ook in west Europa worden we geconfronteerd met Russische vliegtuigen in ons luchtruim welke worden verdreven zonder ze neer te schieten. Maar dit schijnt niet door te dringen tot de botte grijze massa van führer Erdogan en zijn bende. De werkelijke reden is de bescherming van de Turkmenen in Syrië welke net als Erdogan een hekel hebben aan de Syrische president Assad. Turkmenen welke verwant zijn aan de Turken en ook niet vies zijn van oorlogsmisdaden. De Turken hebben in WO I een miljoen Armeniërs vermoord en nu bezig zijn de Koerden uit te moorden en terroristen zoals IS wapens te leveren. Het Turkmeense schorem heeft de Russische piloot weerloos hangend aan zijn parachute als kleiduif gebruikt en doodgeschoten. Een pure oorlogsmisdaad! Führer Erdogan misbruikt zijn lidmaatschap van de NAVO om zijn islamitische waanideeën te verwezenlijken. Rusland provoceren onder bescherming van de NAVO. Daarom dient Turkije de NAVO uitgeflikkerd te worden want er dienen geen Europese soldaten te vechten voor het kalifaat van Erdogan. Geen soldaten die sneuvelen voor een ongewenste verspreiding van de islam. Laat dit achterlijke zooitje voorbij de Bosporus maar in hun middeleeuwse gedachtegoed gaar koken. De islam is een achterlijke religie welke niet past in onze westerse maatschappij.   

  28-11-2015 om 17:49 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SLUIT DE GRENZEN NU
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We zijn de afgelopen week opgeschrikt door een aantal misdadige terreuraanslagen in Parijs door een stel moslims uit naam van Allah. Na de nietszeggende prevelementen van afschuw weigeren de regenten om afdoende maatregelen te nemen om onze burgers te beschermen. Holle frasen en politiek gespin volgen elkaar in rap tempo op. Een van de meest schofferende was wel we zijn niet in oorlog met de islam. Belachelijk want de islam is de bron waaruit alle terreur tegen niet moslims wordt gepredikt. Een geijkte opmerking is die dat niet alle moslims terroristen zijn. Nee, maar daar tegenover staat dat wel dat alle terroristen moslim zijn. Om te beginnen dienen de regenten de grenzen te sluiten om zo de tsunamie van met name islamitische gelukzoekers tot staan te brengen. Paarden van Troje (foto) wordt geen strobreed in de weggelegd als ze ons land binnen komen om onze maatschappij te saboteren, ontwrichten met het doel deze omver te werpen. Gelukzoekers worden ongecontroleerd opgevangen en onderdak geboden. Ons land wat reeds lang is opgezadeld met meer dan een miljoen nazaten van nomaden en woestijnrovers die zich niet wensen aan te passen en te integreren. Dit is een tikkende tijdbom waarvan we weten dat deze afgaat maar alleen niet wanneer. Vooralsnog steken de regenten hun kop in het zand en wordt de tsunamie niet gestopt. De politiek, op Wilders na, blijft de migranten met open armen ontvangen. De veiligheid en het welzijn van ons eigen volk zal hen worst wezen. Moslim leiders schieten in een kramp als zij worden gevraagd deze moslim terreur te veroordelen. Bij hen klinkt steeds weer het al oude liedje dat begint met MAAR. MAAR het woord waar ze elke zin mee beginnen. MAAR ze hebben ons geloof beledigd. MAAR ze hebben onze profeet beledigd. Het maken van een cartoon van de profeet is al een reden om vermoord te worden. Scholen hebben reeds aanvaard dat er door toedoen van moslims niet meer kan worden gesproken over de Holcaust. Een minuut stilte ter herdenking van de slachtoffers van de terreur in Parijs wordt ongestraft verstoord door het gebral van Allahu Akbar door moslim tuig. Weg met de islam! Zonder islam is ons land een heel stuk veiliger.   

  19-11-2015 om 20:49 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JOZIAS VAN AARTSEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Burgemeester in oorlogstijd Jozias van Aartsen van Den Haag deed tijdens een bijeenkomst van burgemeesters van de vier grote steden weer een politiek correcte uitspraak waar de honden geen brood van lusten. Deze bijeenkomst in de linkse kerk, theater De Rode Hoed, was na aanleiding van de moslim terreur in Parijs waar vele onschuldige mensen de dood vonden en gewond raakten. De bijeenkomst op initiatief van de azijnbode (Volkskrant) was in de geest van de boel bij elkaar houden van moslims en anderen. Van wie was die kreet ook al weer? Lands grootste theedrinker en trouwste moskee bezoeker Job Cohen. Hij riep nog wel dat het salafisme aangepakt moet worden maar de aanpak van Geert Wilders voerde de boventoon. Want Wilders belichaamd volgens hem het grootste gevaar in ons land omdat hij roept wat het overgrote deel van het volk wil namelijk het sluiten van de grenzen en tot staan brengen van de ongecontroleerde instroom van gelukzoekers. Zijn oproep om het salafisme aan te pakken is een gotspe! Pure demagogie! In zijn stad koestert hij het salafisme dat welig tiert in de Schilderswijk. In deze sharia wijk waar de Jodenhaat tegen de plinten op klotst hebben IS vlaggen zwaaiers vrijspel. Een no go area waar bewoners de dienst uitmaken en wettelijk gezag niet wordt getolereerd. Ook is As Soennah haathut, de ultieme haard van het salafisme, in zijn stad gevestigd en door hem ongemoeid wordt gelaten. Een haathut waar de bekende haatprediker imam Sheikh Fawaz Jneid zijn gif onder zijn volgelingen spuit. Voor een schetsfiguur als Van Aartsen kun je dan ook alleen maar minachting hebben.  

  16-11-2015 om 20:03 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  14-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE SINT IS WEER IN HET LAND
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Vandaag is Sinterklaas aangekomen in ons land via Emmen. Naast veel mensen die dit kinderfeest willen vieren waren er ook zo'n 200 zwarte uitkeringstrekkers aanwezig die protesteerden tegen Zwarte Piet want deze dient te verdwijnen omdat zij vinden dat deze racistisch is. Hij wordt door deze mafketels als onderdeel van de slavernij gezien een periode waaronder zij zeggen te lijden. Een gotspe! Ook onze nationale Zwarte Pieten haatster op de kwelbuis, Sylvana Simons was aanwezig. Sylvana samen met haar rekels. Sylvana is een klagende Surinaamse die haar huidskleur gebruikt om zich altijd gediscrimineerd en achtergesteld te kunnen voelen. Twee andere sujetten die de Zwarte Pieten haat aanwakkeren zijn Quinsy Gario en Jerry Afryie. Gario een Antilliaan, Alfriyie een Ghanees en Simons zijn vrijwillig naar ons land gekomen omdat onze vleespotten beter gevuld zijn. Dit is voor hen en andere parasieten niet voldoende ook moet onze cultuur eraan geloven ten gunste van hun primitieve jungle geesten. Iemand die ook van Zwarte Piet af wil is de presentatrice van het Sinterklaas journaal Diewertje Blok een belegen trol die haar eigen culturele nest bevuild. Iemand die de kinderen via dit journaal indoctrineert en manipuleert met gekleurde pieten dient dan ook per direct te vertrekken bij dit programma.   

  14-11-2015 om 22:47 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ONDANKBARE HONDEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Wat al werd verwacht is nu toch gebeurd economische asieleisers komen in opstand. In Den Haag is een groep in verzet gegaan tegen hun opvang in een voormalig ministerie. Ze hebben de nacht buiten door gebracht en een berm alwaar ze gelijk beesten de grond bemesten door hun behoefte te doen. Men was ontevreden over de huisvesting, te weinig privacy, te weinig toiletten, geen TV en koelkast op de kamer maar alleen maar een bed. Dat vinden zij zo geen leven. Ook het eten was niet goed want onze melk was niet te drinken en ons brood niet te vreten. Bovendien vinden zij dat ze geld moeten krijgen om zelf eten en ander zaken zoals beltegoed te kopen. Dat komt ongevraagd ons land binnen en heeft nog een grote bek ook. Blijkbaar hadden ze verwacht dat ze een volledig ingericht huis zouden krijgen, een bankrekening waarop maandelijks hun bijstandsuitkeringen en toeslagen worden gestort, een gratis zorgpas, kortom welkom in luilekkerland. Een land ware grote groepen Nederlanders is stille armoede leven. Dit gajes, in dit geval Eritrese gelukzoekers, dat thuis weinig gewend is dient onmiddellijk het land uitgeschopt te worden! Wat er zoal Europa binnenkomt hebben we in Parijs gezien met alle gevolgen van dien. En dan de publiciteitsgeile BN'ers die zo voor de opvang van de asieleisers zijn maar er zelf geen een in huis nemen maar wel oproepen tot opvang.     

  14-11-2015 om 22:45 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WEDHOUDER ONTSPOORD
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het boegbeeld van D'66 in Steenbergen wethouder van financiën Vincent van den Bosch is volledig ontspoord. Na afloop van een bijeenkomst over asielzoekers werd hij aangesproken door een video blogger waarop hij zo razend werd dat hij allerlei bedreigingen uitte tegen de blogger. Zijn gedrag was volkomen hysterisch en ik vroeg me dan ook af uit welke inrichting deze gek ontsnapt was. Als hij dit filmpje op zijn blog zet krijgt hij een advocaat op zijn dak. Ook vroeg vroeg deze gek of hij al 80.000 euro had gespaard om hem een schadevergoeding te betalen. Ook werd de blogger gevraagd of hij soms een uitkering ontvangt, zo ja dan hij hier wat tegen doen. Zo meneer de wethouder dreigt ook nog met het plegen van ambtsmisbruik. Na de blogger een ferme duw te hebben gegeven droop hij schreeuwend af. Dit door een lid van een partij van elitaire fatsoensrakkers hierbij wel het ware gezicht van de partij van braakbal kereltje Pechtold tonend. Dit geldt tevens voor de gehele raad van volksverlakkers in Steenbergen welke verbolgen was over de reacties van boze burgers op een eerdere bijeenkomst over asielzoekers. Burgers die terecht geen vertrouwen meer in hen hebben. 

  12-11-2015 om 21:16 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MISBRUIK VAN EEN MONUMENT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Aan de vooravond van de herdenking van de kristalnacht is erbij het monument voor het Joodse verzet een bijeenkomst gehouden van Palestijnen knuffelaars waarop luidkeels werd verklaard dat Palestijnen zielig zijn en waar de staat Israël werd verkettert in combinatie met het uitbraken van Jodenhaat. In de kristallnacht van 9 op 10 november 1938 werd er een door de nazi's georganiseerde pogrom gehouden tegen Joden en Joodse bezittingen. Zo'n 400 Joden, 7500 Joodse winkels en bedrijven en 2000 synagogen werden verwoest. Dat was het startpunt van de Holocaust. Daarom was deze bijeenkomst een schande en misbruik van een monument door een stelletje links activistisch en antisemitisch tuig. Dat dit mogelijk is in Mokum met een rijk Joods verleden is belachelijk en zou verboden moeten worden maar burgemeester Van der Laan geeft niet thuis, de lafaard. Zijn voorganger, lands bekendste theeslurper en moskee bezoeker Jop Cohen, maakte het nog bonter door het nationaal monument op de Dam te laten misbruiken door een haatsjeik voor een aanval op Israël en het Jodendom.     

  10-11-2015 om 22:16 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRIJHEID VAN MENINGSUITING
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Vrijheid van meningsuiting is een groot goed vastgelegd in de grondwet. Het openbaar bestuur dient ervoor te zorgen dat er niet met twee maten gemeten wordt maar laat dit na. De politiek correcte gutmenschen en de linkse kerk kunnen zich hier veel meer permitteren middels demonstraties als anderen vooral als deze lieden anti-islam demonstranten willen beletten hun mening te uiten. IS vlaggen zwaaiers en dood aan de Joden schreeuwers kunnen dit ongestraft doen maar mensen die cartoons van Kurt Westergaard en uitingen tegen de islam bij zich hadden werden aangehouden. Dit laatste gebeurde bij een anti-islam demonstratie van Pegida in Utrecht. De muzelmannen mogen niet gekrenkt worden terwijl zij zelf haatpredikers naar ons land halen om haat te zaaien tegen onze westerse vrijheden om zo onze maatschappij te ondermijnen. Dit door ophitsing van de islam kolonisten. De demonstranten van Pegida werden ongestraft belaagd door de AFA hoegenaamd antifascistisch tuig welke zich bediend van fascistische methoden. Rappers die middels de sociale media ongestraft antisemitische uitspraken doen. Een van hen die beweerd heeft dat de Holocaust een leugen is heeft aangifte gedaan tegen een columnist omdat deze had geschreven dat figuren zoals hij een podium dient te worden onthouden. Dit getuigd toch van een dikke plaat voor je kop. Een Kamerlid dat vraagt in een stad met de beruchtste sharia wijk of de bewoners minder (criminele) Marokkanen willen gaat hiervoor worden vervolgt. Er waren hiervoor voorgedrukte aangifte formulieren beschikbaar en waren er extra en ruimere openingstijden van politiebureaus. Het is een feit dat de politieke elite, burgers die het niet eens zijn met de islamisering van ons land, de mond wil snoeren met steun van de gutmenschen. Deze burgers worden constant door hen weggezet als racisten, fascisten en nazi's.    

  08-11-2015 om 21:25 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LAKEI VAN HET KAPITALISME
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Dit is de ultieme definitie van duitendief, Jeroen Dijsselbloem minister van financiën, een uitzuiger eerste klas van onze eigen bevolking. Dijsselbloem die een mooie bijbaan in de EU heeft verworven op kosten van de belastingbetaler. Als een braaf jongetje maakt hij honderden miljoenen hiervoor over naar Brussel zijnde een naheffing waarbij hij het verrekt om duidelijkheid te geven waarop deze bedragen gebaseerd zijn en geen onderzoek toelaat of deze naheffingen wel correct zijn. Naheffingen ja, want het zijn er al twee dit jaar welke gezamenlijk zo'n 1 miljard bedragen. En deze uitzuiger maakte ook deze tweede naheffing zonder morren over om zijn bijbaan te redden en waarmee hij wegkomt zonder opening van zaken hierover te geven. Het nep parlement faalt hier om geen opening van zaken af te dwingen. Dijsselbloem is wat dat betreft een ritselaar van het zuiverste water, iets waarbij de salonsocialisten van de PvdA niet onderdoen voor de knakenpoetsers van de VVD. Ook bekent is geworden dat hij de ING voor het bankwezen mee heeft laten schrijven (dicteren) aan een wet die voorziet in belasting voordelen voor de financiële wereld. Die wereld die de crisis heeft veroorzaakt door hun ongekende graaiers gedrag en waarvoor de belastingbetaler de rekening kreeg gepresenteerd middels ongehoorde bezuinigingen en een stijgende werkeloosheid. De EU en het Binnenhof zijn verworden tot lobby vrijplaatsen voor het internationale kapitalisme waar de volksverlakkers zich als lakeien opstellen. En dan rupsje nooit genoeg Loek Hermans die is vertrokken uit de Eerste Kamer. Deze bijbanen kampioen kreeg de volle laag van de rechter welke hem mede schuldig achtte aan het wanbeleid wat het faillissement heeft veroorzaakt van de thuiszorg organisatie Meavita dat vele honderden mensen hun baan koste. Deze bestuurlijke beunhaas was ook bestuursvoorzitter van de Raad van Toezicht van het COA ten tijde van het schrikbewind aldaar van de kansparel Nurten Albayrak welke deed aan schaamteloze zelfverrijking. Zij moest tenslotte vertrekken en Hermans kon weer een fiasco op zijn CV bijschrijven. Een ding staat als een paal boven water, we zijn voorlopig nog niet van hem verlost want zijn vriendjes in het old boys network helpen hem weer aan andere lucratieve commissariaten. En ook de VVD laat hem niet vallen.    

  07-11-2015 om 15:56 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  04-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JODENHAAT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Het antisemitisme, de onverholen Jodenhaat, stijgt in ons land door de toename van het aantal moslims. Stijgend door de vloedgolf van muzelmannen bij wie de Jodenhaat in hun genen zit die ons land overspoeld. Deze vloedgolf dient hoe dan ook gestopt te worden want het kan niet zo zijn dat de Joden het land uit moeten vluchten. Joodse burgers die hun keppeltje al niet meer durven dragen uit angst om lastig gevallen te worden groepen jonge Marokkanen. Ook de zeer onvriendelijke bejegening van westerse vrouwen zal fors toenemen als deze zich niet van top tot teen in alles verhullende vodden willen steken. Onze westerse normen en waarden zullen steeds verder onder druk komen te staan. Als we niet oppassen zal de grondwet worden vervangen door de sharia. Maar het zijn niet alleen de moslims die de Jodenhaat aanwakkeren maar het zijn ook prominente christenen zoals Van Agt, Van Bommel en Meulenbelt die dit doen onder de noemer van anti zionisme. Van Agt heeft zelfs een club van Jodenhaters opgericht genaamd The Rights Forum waar hij als voorganger Jodenhaat van de kansel predikt. Deze club wil de regering dwingen om Israël te boycotten middels sancties. In ons land is er al sprake van intimiderende controles van supermarkten door groepjes activisten op producten uit Israël aangestuurd door de linkse kerk. Onlangs is de Palestijnse president Abbas vorstelijk ontvangen door de Koning en het parlement. Een gotspe! Deze terroristenleider die het geweld tegen Israëlische burgers aanjaagt is een grote leugenaar en hypocriet daar hij wel zijn familieleden medisch laat behandelen in privé klinieken in Israël het land dat hij wenst te vernietigen door de bevolking uit te roeien. Meulenbelt lid van een duister clubje linkse activisten genaamd Platvorm Stop Racisme en Uitsluiting heeft een omstreden Palestijnse uitgenodigd om aan de vooravond van de herdenking van de Kristalnacht een haat preek te komen houden. De Kristalnacht luidde de Holocaust in en het is daarom belachelijk dat deze haattrol wordt toegelaten in ons land. Hieruit blijkt maar weer eens dat het links activisme alles mag.       

  04-11-2015 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welkom op het weblog Fijn is Anders
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Door het offline gaan van mijn vorige host Read my life was ik genoodzaakt om een nieuwe host te vinden. Deze nieuwe host is Senioren Net. Ik hoop dat u Fijn is Anders weer gaat bezoeken. 

  Joep Cactus

  01-11-2015 om 21:21 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROPAGANDA
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het propagandacircus draait op volle toeren bij de staatsomroep en de andere zendgemachtigden. Propaganda om ons te doen geloven dat de enorme stroom gelukzoekers een verrijking is voor ons land. Dagelijks laat de NOS/NPO beelden zien van zielige kindertjes in de regen en anderen die de grens van een veilig land waar zij zich bevinden over te steken op weg naar ons land, Duitsland of Zweden. Het kan niet zielig genoeg zijn om ons te doen geloven dat wij verplicht zijn deze migranten op te vangen. Mensen die het hier niet mee eens zijn verwijt men een gebrek aan empathie met deze lieden. Men weigert in te zien dat mensen veel mondiger zijn geworden en zich derhalve durven te verzetten tegen deze ons land ontwrichtende tsunamie van gelukzoekers. Daarom worden er allerlei pseudo deskundigen opgevoerd die ons komen vertellen dat wij hen makkelijk op kunnen nemen en dat dit geen gevaar vormt voor onze verzorgingsstaat. Ze staan ons met een uitgestreken smoel te belazeren. Jeroen Goebbels heeft bij deze propaganda een voortrekkers rol daar hij dagelijks in zijn programma een aantal gutmenschen, veelal BN'ers een podium geeft om ons te vertellen hoe goed het is om ze op te vangen en hulp te bieden. Ook wordt er beweerd dat in ons land het fascisme toeneemt wijzend op een handvol rechts-extremisten die aanwezig waren op een bijeenkomst in Steenbergen en zich daar luidruchtig lieten horen. Meteen was er de kreet dat het verzet tegen de opvang van migranten gekaapt is door rechts-extremisten. Zwaar overdreven maar gedaan om tegenstanders te kunnen bestempelen als fascisten. Diederik Samsom, een ritselaar met ambities doet een duit in het zakje over de opvang door te roepen "wir schaffen des". Hoe dom kun je zijn?    

  01-11-2015 om 00:00 geschreven door Joep Cactus

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Zij die willen dat wij van het gas af gaan kunnen wat mij betreft zelf aan het gas!
  Foto

  De Grijze Wolven van DENK willen de vrije pers muilkorven zoals in Turkije. Deze ratten moeten zelf gemuilkorfd worden! De islam maakt meer kapot dan je lief is!
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!