Theodorus
mensen-meningen-memories
Foto
Over mijzelf
Ik ben Theo Balvers
Ik ben een man en woon in Midden- (Nederland) en mijn beroep is vroeger leraar, tegenwoordig gepensioneerd.
Ik ben geboren op 21/11/1944 en ben nu dus 72 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: omnivoor, maar speciaal biografieŽn, andere landen-streken-volkeren, eilanden, geschiedenis, kunst & cultuur, sport.
Als gepensioneerde beschik ik over veel vrijetijd. Ik besteed die aan liefhebberijen, maar vind het ook plezierig om andere mensen te leren kennen of te lezen over allerlei onderwerpen.
Inhoud blog
 • week-41 2017
 • week-40 2017
 • week-39 2017
 • week-38 2017
 • week-37 2017
  24-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tennisclub 50 jaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Vijftig jaar is in een mensenleeftijd niet zo bijzonder meer als de gemiddelde leeftijd voor mannen 79 en vrouwen 82 jaar is. Voor sportverenigingen kan 125 jaar oud zijn, gezien het gegeven dat de eerste sportclubs aan het einde van de 19e eeuw werden opgericht. Tennis in de huidige vorm is ontstaan in Frankrijk omstreeks 1873 en niet in Engeland, zoals velen denken. De KNLTB is in 1899 opgericht; de oudste tennisclub is de Haarlemsche TC van 9 mei 1885, dus 130 jaar oud! 

  Het eerste document over de oprichting van onze club dateert van juni 1963. Aan belangstellenden werd gevraagd om een oprichtingsvergadering bij te wonen op 12 juni 1963 in de kantine van jachtenbouw De Vries Lentsch aan het Walsland. Het gebouw bestaat niet meer. 

  Nederland telde toen 12 miljoen inwoners, Vianen ongeveer 10.000 (nog geen wijk De Hagen, Monnikenhof of Amaliastein) en weinig sportclubs. Tennis was nog een elitesport: voor de happy few en sporters die graag in smetteloos wit gekleed wilden gaan. Landelijk  was de 20-jarige Tom Okker een grote belofte, bij de dames was Trudy Groenman de beste. 

  Het is niet duidelijk wat die bijeenkomst heeft opgeleverd, want pas in januari 1965 is er een hearing in het stadhuis over de behoefte aan sportaccommodaties. Op 17 april 1965 wordt bij notaris Flip Bonk een akte getekend, waarbij de Stichting Tennispark Vianen wordt opgericht. De acht ondertekenaars behoren tot de notabelen van de gemeente. 

  Een van de eerste daden van het negenkoppige bestuur is contact opnemen met industriŽlen.  De contacten met de gemeente lopen via  burgemeester G.B. Pellikaan (van 1949-1967). Hij wijst het plan van de hand om achter Het Zwijnshoofd banen aan te leggen.  Hij vindt de boomgaard van Van Diggelen, waar nu de skatebaan is, een betere plek. 

  Voor een goed begrip van de geschiedenis van de LTVV moet de lezer weten dat er twee besturen waren die geacht werden goed met elkaar samen te werken: een stichtingsbestuur en een clubbestuur. De voorzitters zijn respectievelijk Wim Remie en John Vestjens. Er wordt gestreefd naar het verkrijgen van renteloze voorschotten van fl 100,- voor particulieren.

  Op maandag 24 mei 1965 is er dan de Algemene Ledenvergadering in het Verenigingsgebouw aan de Brederodestraat (nu Fotostudio Marks), waar 36 leden de LTV Vianen van start laten gaan. Overigens kon er pas een jaar later echt getennist gaan worden op de banen bij de Sportlaan. 

  Vanwege Pinksteren op 24 mei is er gekozen om het jubileumfeest op zaterdag 13 juni te laten plaatsvinden. 

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Sport
  24-05-2015, 22:10 geschreven door Balvers
  Reacties (0)
  20-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Besturen (2)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Wat dacht je van je pensionado-tijdvak?
  Th: In mijn beroepsleven was ik erg actief geweest, ook bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten. Dat ging allemaal wegvallen. Ik werd weer lid van de bridgeclub, die inmiddels een eigen gebouw bezat en tal van medewerkers telde. Ik ging de website beheren en voor de communicatie zorgen, later werd ik wekelijks wedstrijdleider op de maandag voor ca. 140 deelnemers. Ook bleef ik nog een tijd redacteur. En ik werd voorzitter van de ANBO, een belangenorganisatie met plaatselijk ruim 400 leden. Leuke en zinnige werkzaamheden. 

  En toen kwam de tennisclub in beeld...
  Th: Er ontstond daar eind-2012 een bestuurscrisis, waarbij het voltallige bestuur opstapte. Er werd een beroep op mij gedaan en ik formeerde met een oud-bestuurslid een klein nieuw bestuur. Ik mocht van het thuisfront absoluut geen voorzitter worden, omdat ik er dan een dagtaak van gemaakt zou hebben. Ik werd penningmeester en had het eerste jaar ook de accommodatie onder m'n hoede. Het was vooral puinruimen van de erfenis en lijken-in-de-kast. Maar voor mij een boeiend project. 

  Hoe zijn je ervaringen?
  Th: Er is heel wat bereikt. Op financieel-administratief gebied. De accommodatie is verbeterd, apparaten voor het onderhoud zijn aangeschaft. Het is een club van 12 banen met een uitstekend en fraai park. De informatievoorziening kwam weer op gang en de ledenadministratie functioneerde uitstekend. 

  Maar na anderhalf jaar zakte het bestuurlijk-organisatorisch in elkaar. Afspraken werden niet nagekomen of met vertraging uitgevoerd. Er viel een bestuurlijk gat van vier maanden. Ik waarschuwde de voorzitter in januari dat het de verkeerde kant opging, maar er veranderde niets. 

  En toen liep je in je valkuil...
  Th: Klopt en dat had ik ook in de eerste bestuursvergadering al naar voren gebracht. Als anderen verzaken, ga ik het doen, ga ik de regie overnemen. Ik kon wachten tot dat als een boemerang zou terugkeren. Je maakt altijd wel een fout die je aangerekend kan worden, waarop je wordt aangevallen, zodat anderen hun falen kunnen maskeren. Ik moet steeds weer leergeld betalen.

  Wat is het perspectief?
  Th: Op zich is er genoeg te doen voor de tennisclub. Het is voor mij een boeiend project waar ik veel tijd en energie in stop. Er zijn klussen te klaren. Maar het houdt op als er fundamentele verschillen van inzichten ontstaan en de persoonlijke verhoudingen verslechteren. 

  Wat zijn je eigen tekortkomingen?
  Th: Ongeduld. Ik doe vaak dezelfde dag of volgende morgen nog wat afgesproken is of tot mijn taak behoort. Als anderen dat niet doen, raak ik geirriteerd. Of erger: ga de regie overnemen. Voorts heb ik geen feeling met 90% van de doelgroep. Ik verkeer in een groep van senioren en dat is voor mij genoeg. Anders dan in de 80-90-er jaren toen ik competitie speelde, organisatorisch actief was en veel leden kende in direct contact. Dat nu niet te zijn en te willen, wreekt zich. Is voor een bestuurder nooit goed. Maar het grootste tekort is natuurlijk mijn neiging om veel schriftelijk te willen uiten. Mijn emoties moet ik beter beheersen. Ik kan er vooral niet tegen dat mensen, voornamelijk leden, met kritiek komen, die zelf niets uitvoeren voor een club. Die moeten gewoon hun bek houden. Ik zeg het ruw, het kan gepolijster, maar zo ervaar ik het wel.

  Hoe nu verder?
  Th: Het houdt natuurlijk een keertje op. Moet ik dit mezelf willen aandoen? Ik hoef me als 70-jarige toch niet meer te bewijzen. Ik heb genoeg andere bezigheden en liefhebberijen. Ik maak me niet populair, maar dat is het lot van een penningmeester in lastige omstandigheden en neem ik op de koop toe. Maar wakker liggen, spanningen in relaties zijn het me niet (langer) waard eigenlijk. Het thuisfront zegt al langer: kap ermee. En daarom: ik maak m'n nare klussen af en ga dan weer lekker relaxt naar de club puur om er te tennissen. 

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Vrijetijdsbesteding
  20-05-2015, 12:45 geschreven door Balvers
  Reacties (0)
  19-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Besturen (1)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In interviewvorm.

  Waar komt je bestuurlijke activiteit vandaan?
  Th: Van mijn ouders heb ik het niet. Mijn moeder moest weinig hebben van groepen, verenigingsleven. Mijn vader zat in zijn jong-volwassenjaren wel in clubs, maar was meer een doener, geen bestuurder. Daar was hij ook te emotioneel voor. 

  Maar jij dan?
  Th: Het is opmerkelijk hoe waardering je een boost kan geven. Op mijn 12e moest ik in 1958 het zilveren jubileum mijn leraar meneer Geraerts organiseren. Een persoonlijkheid die ook nog eens in Utrecht koordirigent was. Ik kreeg 25 leerlingenlijsten en wat stencilfaciliteiten. En organiseerde het met een heel programma. Ongelooflijk dat ik van de schoolleiding zoveel vertrouwen kreeg.

  En dat stimuleerde verder?
  Th: Ik kreeg het besef dat ik iets goed kon. In mijn MULO-Kweekschooljaren ben ik vaak tot klasvertegenwoordiger gekozen. Dat was nimmer passief, maar altijd actief. Er werden mensen doodmoe van mijn drive. Maar er gebeurde wel wat. De meeste programma's heb ik nog bewaard. De laatste jaren van de kweekschool zat ik in het leerlingenbestuur. 

  In 1968 werd je lid van de PPR?
  Th: Ik was in de overgang van de KVP gezien mijn achtergrond naar de PvdA, maar koos voor het tussenstation PPR. Niet-confessioneel, progressief, radicaal. Op mijn 24e werd ik secretaris in een bestuur met mensen die 20 jaar en meer ouder waren. En ik had in 1972 de leiding van de verkiezingscampagne voor Eric Jurgens in Amsterdam. De PPR werd landelijk, na een goede start, geminimaliseerd. Ik zag niets in een splinter, wel in een progressieve samenbundeling en verliet de partij.

  En toen een paar jaren even niets?
  Th. Nee, ik ben eigenlijk vanaf 1965 constant bestuurlijk actief geweest. In mijn huidige woonplaats werd ik secretaris van het parochiebestuur en ging in D66-afdeling allerlei functies vervullen. 

  Jij ging het politiek-bestuurlijke circuit in. Met welke motivatie?
  Th: ik wil altijd graag invloed uitoefenen in de organisatie waar ik deel van uitmaak. Passief lidmaatschap is niets voor mij. Ik wil een bijdrage leveren waar het kan en nodig is. 
  In 1980 kwam ik in de gemeenteraad, werd fractieleider, later wethouder en bleef tot 2002 plaatselijk actief. Daarnaast was ik organisator van sportevenementen (schoolvoetbal, schaaktoernooien, openingstoernooien) en drie jaar lid van het tennisclubbestuur van een club die toenmaals 1000 leden telde. Ik verzorgde alle publiciteit, in het bijzonder rond het 25-jarig bestaan in 1990, dat een groot succes werd. 

  Toen ik in 1996 de gemeenteraad verliet -ik bleef nog zes jaar actief in commissies- werd ik acht jaar secretaris-redacteur-ledenadministrateur van een tennisclub in de regio. Maar ik deed meer dan dat. Ik richtte in 1984 een aardrijkskundig genootschap op, waarvan ik vijf jaar voorzitter was. In mijn werkkring voorzitter van de MR. En bijna alle jaren ben ik wel redacteur geweest van een clubblad. Eigenlijk het leukste om te doen. De laatste jaren van het personeelsblad Krijtjes van een stichting met 15 scholen.

  wordt vervolgd


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Persoonlijk
  19-05-2015, 00:00 geschreven door Balvers
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 13/09-19/09 2010
  Categorieën
 • Actualiteit (96)
 • Cultuur (41)
 • Economie (49)
 • Geschiedenis (24)
 • Media (29)
 • Natuur (102)
 • Onderwijs (7)
 • Persoonlijk (166)
 • Politiek (122)
 • Reizen (128)
 • Samenleving (40)
 • Sport (102)
 • Vrijetijdsbesteding (160)
 • E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!