Veilig Verkeer Nederland
Zoeken in blog

Inhoud blog
 • Jeugd Verkeers Examen 2014
 • Fietsvaardig 2014
 • Workshop Nieuwe Verkeersregels (gratis)
 • Buitenspeeldag 2014
 • Scootmobiel/Elektr.Rolstoel projekt 2014
 • Overige activiteiten van onze VVN afdeling
  Activiteiten-agenda

  Belangrijke data in onze agenda

  Archief per jaar
 • 2014
  Afdeling Oosterhout
  24-02-2014
  Workshop Nieuwe Verkeersregels (gratis)

  Workshop  “Nieuwe Verkeersregels”.

  VVN afdeling Oosterhout organiseerd een workshop "Vernieuwde verkeersregels".


  Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd over
  de nieuwe verkeersregels? En daarbij nog tips krijgen over zuiniger en milieuvriendelijker te rijden? Grijp nu u kans. In 3 bijeenkomsten van 2 uur wordt u onder leiding van een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland afdeling Oosterhout bijgepraat over de verkeersregels die veranderd zijn. U kunt daarbij
  denken aan turborotondes, spitsstroken, nieuwe belijning op het wegdek, waar en wanneer 130 km enzovoort.


  Tijdens en na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid dat u zich aanmeldt voor een individuele praktijkrit. Hierover ontvangt u tijdens de cursus meer informatie.


  De bijeenkomsten hebben een informatief karakter en is dus geen examen.


  De populariteit van de cursus is de afgelopen jaren flink toegenomen.

  Het maximum aantal deelnemers is 30.


  Schrijft u zich daarom op tijd in. u wordt geacht alle 3 de data aanwezig te zijn.


  Wanneer:

  Drie maandagavonden op 10, 17 en 24 maart 2014 van 19:30 tot 21:30 uur.
  Drie donderdagochtenden op 6, 13 en 20 maart 2014 van 09:30 tot 11:30 uur


  Waar:

  AC-restaurant, Beneluxweg 1 Oosterhout


  Kosten:

  Gratis


  Inschrijven:

  U kunt zich inschrijven bij:

  Wim Dekker, tel: 0162-422449, e-mail: wim.dekker@hetnet.nl 

  of bij:

  Andre Krol, tel:0162-422517, e-mail: a.krol@casema.nl


  24-02-2014, 23:09 Geschreven door VVN Oosterhout
  Reageren (6)


  Categorie:Verkeer
  Jeugd Verkeers Examen 2014
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Jeugd Verkeersexamen 2014
  (theorie)
  Het Verkeersexamen is weer in aantocht! Op donderdag 10 april 2014 vindt het schriftelijk examen plaats op vrijwel alle basisscholen in het land.

  Dit theoretische gedeelte wordt in de klas afgenomen door mensen van VVN, een verkeersouder of door de leerkracht van de klas.

  De leerling beantwoordt 5 vragen van vier thema's, in totaal dus twintig vragen. Per goed beantwoorde vraag krijgt de leerling 1 punt. In totaal kunnen dus 20 punten behaald worden. Bij 13 punten of meer is de leerling geslaagd. Bij 12 punten of minder is de leerling gezakt. Indien een leerling teveel fouten heeft gemaakt zal een herkansing worden aangeboden.

  Via een speciale oefensite kan er vanaf 3 maart 2014 via de computer al volop geoefend worden. Op www.vvn.nl/examen
   staan examens uit voorgaande jaren. Fout gemaakte vragen kunnen na afloop opnieuw gemaakt worden.


  Jeugd Verkeersexamen
  (praktijk)

  Op 12, 13 en 15 mei 2014 wordt het praktische gedeelte van het jeugdverkeersexamen gehouden. De start en finish zijn op de Markt in Oosterhout. Dit project is bestemd voor leerlingen van groep 7 van de basisschool. De leerlingen rijden op hun eigen fiets, een door met pijlen aangegeven route door Oosterhout. In deze route zijn gelijkwaardige - en voorrangskruisingen, verkeerslichten, rotondes en fietspaden (stroken) opgenomen. Zodat de leerling met diverse verkeerssituaties te maken krijgt. Enkele dagen vóór het praktijkexamen wordt de route al uitgezet zodat de leerlingen van tevoren de route (eventueel met hun ouders) kunnen fietsen.
  Zorg dat je fiets voor het examen in orde is.

  Diploma uitreiken


  Op donderdag 12 juni 2014 wordt op de basisscholen de verkeersdiploma's uitgereikt aan de leerlingen die het jeugdverkeersexamen goed hebben volbracht.

  24-02-2014, 23:42 Geschreven door VVN Oosterhout
  Reageren (2)


  Categorie:Verkeer
  Fietsvaardig 2014
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 24, 25 en 27 maart 2014 wordt het Fietsvaardig projekt gehouden op De Markt in Oosterhout.

  Bestemd voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen. Het bestaat uit het fietsen met een rugtas over een uitgezet parcours op een afgesloten terrein waarin is opgenomen het rechtuit rijden, rondje draaien, slalom, achterom kijken, hand uitsteken, veranderen van rijstrook, noodstop (trapvaardigcircuit). De bedoeling hiervan is een betere beheersing van het voertuig (fiets).

  Een theoretisch gedeelte waarbij 20 verkeersvragen moeten worden beantwoord. Informatie en uitleg over de “dode hoekspiegel” bij vrachtauto's, waarbij de leerling zittend in een vrachtauto zelf ervaart wat de chauffeur van een vrachtauto in zijn buitenspiegels kan zien/niet kan zien en de rol van de fietsers daarbij.

  Er zal een hulpverleningsauto van de EHBO afdeling Oosterhout aanwezig zijn en krijgen de kinderen uitleg over de inhoud van deze auto en tevens krijgen ze uitleg over het ge-(mis-)bruik van het 112 alarmnummer.

   

  24-02-2014, 23:11 Geschreven door VVN Oosterhout
  Reageren (2)


  Categorie:Verkeer
  Buitenspeeldag 2014


  Buitenspeeldag 2014  Woensdag 11 juni 2014 is het weer Nationale Buitenspeeldag. 

  De Nationale Buitenspeeldag is een landelijk initiatief. Tijdens de Buitenspeeldag worden straten afgesloten voor verkeer zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen.

   

  Informatie over het organiseren van een Buitenspeeldag kijk op:
  http://www.buitenspeeldag.nl/organisatoren

  Bewoners die deze dag een straatfeest willen organiseren, kunnen hiervoor een financiële bijdrage krijgen van de gemeente. 
     24-02-2014, 22:23 Geschreven door VVN Oosterhout
  Reageren (5)


  Categorie:Verkeer
  23-02-2014
  Scootmobiel/Elektr.Rolstoel projekt 2014
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Behendigheidscursus Rolstoel- en Scootmobielgebruikers

  Theorie wordt gehouden op 11 juni 2014
  Praktijk wordt gehouden op 18 juni 2014

  Sinds enkele jaren organiseert VVN afdeling Oosterhout in samenwerking met het Gehandicaptenplatvorm Oosterhout een cursus voor rolstoel/scootmobielgebruikers.

  Probleemschets

  Gebruikers van rolstoel/scootmobiel krijgen een zeer beperkte instructie over de bediening van en het manoeuvreren met het voertuig. Sommige gebruikers kunnen daardoor hun angst voor verkeersdeelname niet overwinnen en gebruiken hun voertuig slechts in en om het huis of helemaal niet meer.

  De gebruikers van rolstoel/scootmobiel weten vaak onvoldoende welke verkeersregels voor hen gelden. Zijn zij voetgangers? Fietsers? Of brommers?

  Daarnaast is niet iedereen op de hoogte van de laatste wijzigingen van de verkeersregels.

  Doel

  Het doel is om gebruikers van rolstoel/scootmobiel te bereiken en met hen:

  • de eigen rijvaardigheid te evalueren;
  • de rijvaardigheid te trainen;
  • verkeerskennis te toetsen en te actualiseren;
  • de actuele verkeerssituaties door de deelnemers (route huis, winkelcentrum, buurthuis, bank etc) onder begeleiding te laten ervaren om daardoor vertrouwd te geraken met de verkeerssituaties en mogelijk problemen, obstakels in de route te signaleren.

  Het project moet uiteindelijk leiden tot een groter gevoel van ”je veilig voelen” in de verschillende verkeerssituaties bij de cursisten. Hierdoor zullen de deelnemers zelfstandiger kunnen functioneren en langer kunnen participeren in de Oosterhoutse samenleving. Over de participatiemogelijkheden zal tijdens de cursus informatie verstrekt worden met het doel de cursisten te activeren.

  Cursusinhoud

  Het project duurt 2 dagdelen en bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

  * Een theoriegedeelte van 3 uur.

  Het theoriegedeelte wordt verzorgd door autorijschool Van Strien uit Oosterhout. En wordt gebaseerd op de ervaringen van de cursisten. Daarnaast zal de cursus veel ruimte bieden voor uitwisseling van ervaringen.

  * Rijvaardigheidstraining

  De cursisten leggen een parkoers af waarin allerlei vaardigheidsproeven zijn opgenomen. Tijdens de lessen wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de lichamelijke conditie van de cursist.

  Dit onderdeel wordt verzorgd door vrijwilligers van VVN en een vrijwilliger van MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen).

  * Een praktijktoets

  Het geleerde in de vorige twee cursusonderdelen wordt getoetst in een route door Oosterhout. Deze route is zo samengesteld dat de natuurlijke” hindernissen” genomen moeten worden. De route wordt gereden onder begeleiding van vrijwilligers VVN/ MBVO-vrijwilliger/ wijkagent.

  Afsluitend vindt een evaluatie plaats waarin de ervaringen met de cursus worden uitgewisseld en er wordt informatie gegeven over welzijns-ondersteuningsactiviteiten.

  De voorlichting wordt gegeven door een medewerker van de welzijnsinstelling Welzorg en door een lid van de ouderenorganisaties/gehandicaptenplatvorm.

  Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met de volgende organisaties:

  • Gehandicaptenplatvorm Oosterhout;
  • Welzorg Breda
  • Gemeente Oosterhout;
  • Politie Oosterhout;
  • Autorijschool Van Strien;
  • VVN afdeling Oosterhout

  23-02-2014, 00:00 Geschreven door VVN Oosterhout
  Reageren (2)


  Categorie:Verkeer
  22-02-2014
  Overige activiteiten van onze VVN afdeling


  Activiteiten waarbij een beroep wordt gedaan op VVN afdeling Oosterhout.

  Naast de projecten waarbij het de bedoeling is dat VVN min of meer het initiatief neemt, is er een aantal activiteiten waarvan het de verwachting is dat er op de medewerking c.q. ondersteuning vanuit VVN een beroep zal worden gedaan.

  Het gaat hierbij onder andere om de navolgende activiteiten:

  • Actie "de scholen zijn weer begonnen";

  • Nationale "buitenspeeldag" (voorheen straatspeeldag )

  • Actie "Fietsvaardig" waaronder de zogenaamde "dode hoek" voorlichting bij vrachtauto’s, trapvaardigcircuit, verkeersquiz. Het uitlenen van aanhangwagentje met materiaal voor fietsvaardig aan de basisscholen.

  • Ondersteuning van de activiteiten van de verkeersouders

          (fietscontrole op de basisscholen)

  • Controle fietsverlichting

  • Verkeersvoorlichting

  22-02-2014, 00:00 Geschreven door VVN Oosterhout
  Reageren (4)


  Categorie:Verkeer


  E-mail ons

  Druk op onderstaande knop om ons te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Links met:
 • VVN Hoofdkantoor
 • Brabants Veiligheidslabel
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer
 • Alles over het rijbewijs
 • Auto-kinderzitjes
 • Verkeer en Vervoer

 • Secretariaat:
  J. de Ronde
  0162-458737
  vvn.oosterhout@tiscali.nl

  Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in ons gastenboek


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!