WEDERWAARDIGHEDEN
Inhoud blog
 • Groot nieuws
 • Macht of Ontwikkeling?
 • Spin in het Web
 • Gebroken Belofte

  Zoeken in blog  Archief per maand
 • 05-2017
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 01-2014
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011

  Voor mij, om gelukkig te zijn, en voor geÔnteresseerden!
  01-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Getuigen

  Zeldzaam de slappe lach gekregen van een mail, op 10 april lukt het. 

  Omdat ik foto's van het Sint-Jan-de-Doperkerkje, specifiek de naam JHWH, naar de website Godsnaam.be heb gestuurd, wordt me de vraag gesteld welk geloof ik heb.
  Het antwoord: rooms-katholiek opgevoed, een geloof dat in mijn derde decennium min of meer ondergeschoffeld raakt en dat in mijn vierde decennium gelardeerd wordt met Indiaanse en sjamanistische rituelen en ervaringen. Verdere ontwikkelingen zijn hier in WEDERWAARDIGHEDEN te lezen.

  Het antwoord op mijn wedervraag verwachtte ik niet, maar gezien de focus op God's Naam - JHWH, het tetragrammaton en Jehovah - had ik het kunnen weten. De derde keer in korte tijd dat ik de Getuigen ontmoet.

  In de volgende correspondentie leer ik over de uitgangspunten:
  - de van-huis-tot-huis-prediking;
  - leven naar de 10-Geboden;
  - het aanvaarden van God's Woord, de Bijbel, als waarheid en hoogste autoriteit;
  - het afzijdig houden van de wereld: politiek neutraal en niet deelnemen aan oorlog;
  - een levenswijze gekenmerkt door liefde;
  - het gebruiken en bekendmaken van God's Naam: Jehovah;
  - het geloof dat God binnenkort zal ingrijpen zodat mensen weer als in het paradijs in vrede en eenheid met dieren en de natuur kunnen leven.

  Tja, misschien zou ik ook wel willen prediken, maar dan over Leylijnen en Energie, en wat te denken van het Contact met Maria, enz.
  Met de 10-Geboden lijkt me weinig mis, maar misschien moet ik ze eens nauwkeuriger bestuderen.
  God's Woord? Tja, de Bijbel is een inspiratiebron voor me, maar rigiditeit in de uitleg levert weerstand bij me op. 
  Afzijdig van de wereld? Vreemd, ik leef er toch middenin? Niet stemmen kan ik me voorstellen, maar niet deelnemen aan oorlog? Al draag ik geen geweer, ergens ben ik toch participant in de oorlogen die er op Aarde uitgevochten worden?
  Liefde? In-Goddelijke-Staat verkeren... ja dus, maar moeilijk dat ik dit vind.
  God's Naam? Ja hoor, daarover zou ik zelfs kunnen prediken: JHWH het Sleutelwoord om de Hemelpoort te openen.
  En God die ingrijpt? Misschien, maar vanuit de Krachtdierenoptiek is dit al geschied.

  Warrior Iadied

  Reageer (0)

  Tags:Jehovah's Getuigen
  04-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Krachtdierenoptiek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Het ingrijpen van God in de wereld wordt door de Getuigen gerelateerd aan een bijbelcitaat: Jesaja 11: 6-9. 

  "En de wolf zal werkelijk een poosje bij het mannetjeslam vertoeven, en bij het bokje zal de luipaard zelf zich neerleggen, en het kalf en de jonge leeuw met manen en het weldoorvoede dier alle bij elkaar; en een kleine jongen nog maar zal leider over ze zijn. Ja, de koe en de beer zullen weiden; samen zullen hun jongen neerliggen. En zelfs de leeuw zal stro eten net als de stier. En de zuigeling zal stellig spelen bij het hol van de cobra; en op de lichtopening van een giftige slang zal een gespeend kind werkelijk zijn eigen hand leggen. Men zal generlei kwaad doen noch enig verderf stichten op heel mijn heilige berg; want de aarde zal stellig vervuld zijn van de kennis van Jehovah, zoals de wateren ook de zee bedekken."


  Tja, vanuit de optiek van Krachtdieren is het naast elkaar liggen reeds het geval. De mens met Krachtdier Hond kan rustig naast de mens met Krachtdier Cobra aanwezig zijn.
  Denk maar aan Sint-Christoffel met zijn ogenschijnlijke Krachtdier Hond. 
  In de Bijbel wemelt het van de Krachtdieren, ik wil enkel verwijzen naar de vier Evangelisten: Johannes - de Adelaar in het Oosten; Marcus - de Leeuw in het Zuiden; Mattheus - de Engel in het Westen (bij de Indianen staat op deze plek in het Universum een Beer) en Lucas - de Stier in het Noorden.


  Oh, speurend naar de Naam van God 'JHWH' - voor de website Godsnaam.be - ben ik reeds op 9 april naar de kapel van Dekkerswald gefietst. Mijn motivatie: 'Staat de naam JHWH op een muurschildering in de nok?'
  Het blijkt niet zo te zijn. Op de afbeelding vloeien meerdere waterstralen uit een fontein. Bovenop de fontein staat Jezus gesymboliseerd door een Lam. 
  Mooi Krachtdier! Een Lam!

  De kapel is geheel onttakeld, maar de Heilige Lucas met Stier kan ik nog wel fotograferen.

  De Kwaliteiten van Krachtdier Stier vormen een cadeautje: verbonden met liefde; met grassen; met tevredenheid; met waakzaamheid voor gevaar; met lid van een gemeenschap kunnen zijn en met de kwaliteit je mening te kunnen verdedigen.
  Warrior Iadied


  http://www.animalspirits.com/index21.html

  Reageer (0)

  Tags:Krachtdieren, Stier
  07-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Albertinum Breviergang
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  De laatste maanden heb ik verscheidene keren, meestal werkgerelateerd, het Albertinum - een voormalig Dominicanenklooster in Nijmegen - bezocht. 


  Aan het begin van het studiejaar luister ik met collega's, in de tot collegezaal omgetoverde kapel, naar een uiteenzetting over algemene beleidslijnen. Een uitgelezen moment om in de restanten van het rooms-katholieke interieur te spieden naar voor mij intrigerende uitingen als 'de Naam JHWH'. 

  Njet, niet ontdekt.


  Naderhand wandel ik, achter de hoofdingang van de kapel, door de schitterende breviergang. De vorm van deze gang rond de binnentuin is uniek: een enigszins uitgerekte zeshoek, een groot ovaal. Het grote aantal glas-in-loodramen met rozen zorgt door de vele toonaarden licht voor een sprankelende sfeer.

  In het zuidwesten van de breviergang, bij genoemde hoofdingang van de kapel, valt me in het glas-in-lood een driehoek op die de Drie-eenheid symboliseert, maar JHWH lijkt er niet op te staan, dus laat ik de driehoek voor wat hij is.


  Negenentwintig maart wandel ik met een paar studenten van groep Evenwicht, die graag Leylijnen willen ervaren, in en rond het Albertinum. 

  Buiten ontdekken we een Brede Leylijn die dwars op de lengte van de kapel staat. Binnen treffen we een Sterke Leylijn die de binnentuin in tweeŽn deelt, er qua vorm dus een acht van maakt, en die in de lengte door de voormalige kapel loopt. Prachtig, de Leylijnen kruisen elkaar dus žn de kapel. 


  Als afsluiting van onze zoektocht lees ik in het noordoostelijk deel van de breviergang een verhaal voor uit Pradervand. Een mooi verhaal over witte vogels, onze goede gedachten of woorden, en zwarte vogels, onze slechte gedachten of woorden. 

  Plots zie ik in een ander glas-in-lood-raam de driehoek weer: 'Vreemd, ik dacht dat de overige glas-in-loodramen enkel rozen bevatten!'


  Twaalf april vergaderen mijn directe collega's en ik in een van de klaslokalen van het Albertinum om het thema rust en ruimte binnen het werk nader te verkennen. 

  Na afloop van de bijeenkomst bekijk ik in het noordoostelijk deel van de breviergang opnieuw het glas-in-lood-raam met de driehoek: het is het tweede raam in een rij glas-in-loodramen die zich verder allemaal door drie rozen kenmerken: 'Wat een vreemde plaats! En nee... er staat geen JHWH op.' 


  Op de een of andere manier laat de driehoek mij niet meer los. Uiteindelijk kristalliseert zich een vraag in mijn hoofd: 'Zouden er meer driehoeken zijn?'

  Negentien april maak ik tijd om het antwoord te formuleren. 

  Al gauw wemelen de glas-in-loodramen me voor de ogen, maar uiteindelijk blijken er vijf ramen met een driehoek te zijn.

  Warrior Iadied


  Pradervand, P. (2004). De zachte kracht van de zegening - Onvoorwaardelijke liefde in de praktijk. Deventer: Uitgeverij Ankh-Hermes, pg. 57 e.v.

  Reageer (0)

  Tags:Albertinum, Breviergang
  08-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rozentientje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  'Rozen en Driehoeken...' 

  Opeens denk ik aan mijn ontmoeting, op dertien april, met een vrouw in restaurant 't Hoogstraatje in Nijmegen. 


  Bij de toiletten wast ze haar handen en op de rand van de wasbak ligt een enorme zilverkleurige ring. Rechtop op de ring staat een kruis en rondom zijn er tien grote bolletjes aan gehecht: een rozentientje.

  "Hť, zo'n ring, maar dan veel kleiner heb ik ooit van mijn moeder gekregen. Mag ik hem even bekijken?"

  We raken in gesprek en zij vertelt al wandelend te bidden voor bekenden die het nodig hebben: "Bij elk bolletje drie Wees-Gegroeten en bij het kruis drie Onze-Vaders." 


  Ik vertel haar over 'De zachte kracht van de zegening' van Pradervand; over de praktijk van het zegenen en over WEDERWAARDIGHEDEN.

  Het is een verrassende ontmoeting.

  Warrior Iadied


  Ad foto: de getoonde ring kreeg ik ooit van mijn moeder.


  Pradervand, P. (2004). De zachte kracht van de zegening - Onvoorwaardelijke liefde in de praktijk. Deventer: Uitgeverij Ankh-Hermes, pg. 57 e.v.

  Reageer (0)

  Tags:Rozentientje
  09-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Albertinum Rozen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  En dus denk ik negentien april: 'Een rozentientje... vormt de breviergang een rozentientje? Hoeveel rozenramen zouden er zijn?'


  Een paar keer ben ik de tel kwijt, maar inderdaad... er blijken vijftig rozenramen te zijn. Jawel, telkens tien bij elkaar. Elk rozenraam kent drie rozen dus driemaal een Wees-Gegroet, en na tien rozenramen volgt een raam met een driehoek ofwel het is tijd drie Onze-Vaders te bidden.

  Waauw!


  'Waar is het begin, waar het einde?'

  Links van de hoofdingang van 'de kapel' tooit de breviergang zich met een serie verschillende ramen: muziekinstrumenten en tekst. Daarna volgt de intrigerende driehoek, dan tien rozenramen, weer de driehoek, weer tien rozenramen, een driehoek, tien rozenramen, enzovoort. Mijn fotocamera klikt en klikt.

  Warrior Iadied

  Reageer (0)

  Tags:Albertinum, Breviergang, Rozen
  10-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Albertinum Driehoek
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Twintig april stuur ik een foto van een raam met een driehoek naar de website Godsnaam.be immers het glas-in-lood vormt wel enigszins Hebreeuwse letters.

  'Zou er iets staan? Wat zou er opstaan? Als iemand het weet dan zij wel.'

  Warrior Iadied


  Reageer (0)

  Tags:Albertinum, Breviergang, Driehoek
  19-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rozenkrans

  Op het web ontdek ik dat het bij een Dominicanenklooster past om zoveel aandacht aan de rozenkrans te schenken, want ze worden gezien als de beschermers ervan.
  Het herhalen van gebeden om God te loven, te danken of te smeken bestond reeds voor het jaar nul. Jezus en de apostelen baden reeds een dergelijk gebed. Herhaling van een gebed zorgt voor meditatieve rust.

  Aangezien de Latijns-Gregoriaanse koorgebeden voor monniken en priesters voor leken te moeilijk waren, ontwikkelde zich in de loop der eeuwen voor hen een eenvoudiger herhalingsgebed: gewoon honderdvijftig keer het Onze-Vader. 
  In de twaalfde eeuw wordt hierin het Wees-Gegroet ingevoegd dat vrij snel de hoofdrol gaat spelen, met name bij broederschappen. 
  In de loop van de tijd worden ook overwegingen over het leven van Jezus ingevoegd en in 1569 voegt de dominicaanse paus Pius V aan het Wees-Gegroet zelf de smeekbede 'Heilige Maria, Moeder van God, bidt voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood, Amen' toe.

  Op dit moment horen blijde, droevige en glorievolle geheimen over het leven van Jezus en Maria tot de overwegingen van de rozenkrans. In 2002 heeft Paus Johannes Paulus II er de Geheimen van het Licht aan toegevoegd. Dit laatste omdat Jezus 'het Licht der Wereld' is. 
  Best opvallend dat het rozenkransgebed zich op deze wijze ontwikkeld. 

  Een echte rozenkrans bestaat uit vijftien tientjes. De breviergang van het Albertinum heeft dus een verkorte vorm: vijf rozentientjes ofwel een rozenhoedje. 
  Hm omdat elk rozenramen drie rozen kent, zijn het steeds drie tientjes ineen... een enigszins alternatieve rozenkrans, en min of meer zoals de vrouw, die ik in pannenkoekenrestaurant 't Hoogstraatje ontmoette, haar rozentientje-ring bad.

  Ben toch benieuwd of in het Klooster Albertinum de leylijnen echt een kruis vormen waarbij de 'rozenkrans' als ovaal om de staande arm slingert. Ga het beslist nog eens checken.
  Warrior Iadied


  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruis_(christendom)
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruis_(symbool)
  http://www.rozenkrans.nl/

  Reageer (0)

  Tags:Nijmegen, Klooster Albertinum, Rozenkrans
  25-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitnodiging La Palma
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Af en toe check ik de website van Wim-del-Arte op het Seniorennet van BelgiŽ. Gewoon omdat ik gek ben van het eiland La Palma en omdat ik in een van zijn foto's... in de kraterpijpen van Jedey - Los Campanarios - de Aapgod Hanuman en het Godenechtpaar Rama en Sita onderken.

  Op 13 april 2012 blijkt Wim zijn fotoblog aan rotsachtige rechtopstaande stenen te wijden. En kijk... daar zijn de kraterpijpen weer. De foto heeft hij gemaakt terwijl hij aan een parachute naar beneden zeilde. 

  Ik kijk - een grijze figuur kijkt me aan - , kijk nog eens, kijk Mijn Lief aan en zeg: "Kom, we boeken een last-minute." 
  Het is gewoon de bedoeling.
  Warrior Iadied


  http://blog.seniorennet.be/schetsblog/  13-04-2012

  Reageer (1)

  Tags:Wim del Arte, Los Campanarios
  Gastenboek
 • gastenboek
 • Even weer wat bij gelezen -
 • reactie
 • Groeten
 • Prettig weekeinde

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!