Foto
Inhoud blog
 • 2014 en verder
 • Cestini della Sardegna
 • Ome Cornelis de barbier
 • Sporen in Essequebo
 • ds. Willem Klercq bijna verdronken
 • Nieuwjaarswens
 • Kunst uit Zeeland
 • Modern Rattan Design
 • Dutch Rattan Design
 • Biezenstoelen
 • Crafts - Arts Europa
 • Klercq in Middelburg
 • Klercq in Rotterdam
 • Stamlijst Klercq-Kaasen
 • Zotte en Nare Berigten
 • Waterhofje van Joosse
 • Oude wegen
 • Bramen plukken
 • Bramen recepten
 • Koe in de gang
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Categorieën
 • Ad Intro (4)
 • Albums + Impressies (11)
 • Boeken etc. (6)
 • Craft + Arts (15)
 • Familie Annonces (4)
 • Familie Foto's (5)
 • Familie Verhalen (25)
 • Folklore-Tradities (12)
 • Geboorteplaatsen (3)
 • Historische Verhalen (14)
 • Jeugdverhalen (6)
 • Klercq Aanvang (Voorouders) (7)
 • Klercq Amsterdam (1)
 • Klercq Delft (1)
 • Klercq Den Helder (1)
 • Klercq Deventer (1)
 • Klercq Dinteloord (3)
 • Klercq Dordrecht (3)
 • Klercq H-Hugowaard (3)
 • Klercq Hilversum (1)
 • Klercq Middelburg (14)
 • Klercq Rotterdam (1)
 • Klercq U.S.A-Canada (2)
 • Klercq Weesp (1)
 • Klercq Willemstad (0)
 • Klercq-en gezocht (2)
 • Klercq-en Nieuws (9)
 • Recepten (4)
 • Tips en Websites (8)
 • Zeeuwen gezocht (1)
 • Zotte-Nare Berigten (5)
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  Foto

  Beeld-
  Tekstverantwoording;
  Foto's
  afkomstig van diverse bronnen;
  Beeldbank-Zeeuws Archief,
  Beeldbank-ZeelandNet,
  Beeldbank-Zeeuwse Bibliotheek
  Beeldbank-Wikipedia,
  Beeldbank-Google
  Openbare Sites,
  Collectie uit eigen archief.
  Tekst afkomstig van
  Wikipedia, en andere bronnen.
  in bewerkte of verkorte vorm
  Tekst uit eigen bron.
  Copyright; Eigenaren van foto's kunnen zich melden voor bronvermelding.

  Volgers-Followers;
  01-Holland;--5376-5617
  02-U.S.A.;--563-607
  03-Belgium;--481-507
  04-Japan;--95-106
  05-Germany;--83-85
  06-Israel;--57-59
  07-U Kingdom;--42-45
  08-France;-- 34-44
  09-España;--40-43
  10-Italy;--27-28
  11-South Africa;--20-21
  12-Australia;--10-13
  13-Ned. Antillen:--10-11
  14-Canada;--10-10
  15-Aruba;--10-10
  16-Russia;--9-9
  17-Sweden;--8-9
  18-Saoud-Arabia;--4-7
  19-Tsjechië--5-6
  20-Poland;--5-6
  21-Zwitserland--6-6
  22-Portugal;--5-5
  23-Oostenrijk--5-5
  24-Singapore--4-4
  25-Denemarken;--4-4
  26-Indonesië;--4-4
  27-Slovenia;--1-3
  28-Moldavia;--3-3
  29-Rumania;--3-3
  30-Luxemburg;--2-2
  31-Finland;--2-2
  32-Bulgaria--2-2
  33-Greece;--2-2
  34 Hong Kong;--2-2
  35-Brasil;--2-2
  36-Noorwegen:--2-2
  37-India;--1-2
  38-Malaysia;--1-1
  39-Turkey;--1-1
  40-Hungaria;--1-1
  41-Ecuador;--1-1
  42-Estonia;--1-1
  43-Fillipijnen;--1-1
  44-Mexico;--1-1
  45-China;--1-1
  46-Haïti;--1-1
  47-Eireland--1-1
  48-Thailand;--1-1
  49-Monaco;--1-1
  50-Litavia;--1-1
  51-Vietnam;--1-1
  52-Cyprus;--1-1
  53;-Suriname--1-1
  54;-Serbia--1-1
  55:-Ukrainia--1-1
  56:-Koeweit--1-1
  57.-Taiwan--1-1
  58.- Others--170-170

  Date; 27-11/21-12-2012

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Le Cercle Klercq
  Educatief Internet-Magazine over historie van familie Klercq en duurzame mandenmakerscultuur
  31-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq Deel 1

  Nakomelingen Klercq Deel 1

  Van de Familie Klercq, een geslacht dat in het verre verleden rond 1630 is ontstaan, daar is Dirk Jacobsen de Clercqen aantoonbaar de vroegste voorouder van. Hoewel ook broers en zussen van hem bekend zijn, evenals familieleden uit de streek van Bergen op Zoom, Roosendaal-Nispen en Ossendrecht. Helaas is onvoldoende bewijs te leveren van familieverbanden. Wel kan worden aangenomen dat het verste verleden van de familie Klercq in Westelijk Noord-Brabant en misschien wel in Antwerpse streken ligt.

  De Dordrecht Tak
  Uit het huwelijk van Cornelis de Clercqen met Seijke (Lucia) van Havenbeek zijn vijf kinderen geboren, waarvan drie zonen voor nakomelingen hebben gezorgd. Cornelis Klercq trouwde met Herremijna Versteegh waaruit de Dordtse Tak is onstaan, die helaas is uitgestorven.

  Binnen deze familie lag verband met de kunstschilder Johannes Vermeer uit Dordrecht. Ook de tweede man van hun dochter was een bekende kunstschilder. Aart Schouman was evenwel een wispelturige man. Eens lid van de kunstclub Pictura, meldde hij zich af, om daarna weer toe te treden, en vervolgens het ritueel te herhalen. Van deze Aart Schouman zijn wand- en plafondschilderingen bekend in herenhuizen aan de Dam in Middelburg.

  De Eerste Dinteloord-Prinsenland Tak
  Arnoldus Petrus Klercq huwde Wilhelmina Picard. Uit dit huwelijk is de familie Klercq in voorspoed voortgezet, zij het dat veel gezinnen geplaagd werden door de vroege dood van hun kinderen. Deze familietak is bekend als de Eerste Dinteloord Tak, ondanks het feit dat familieleden veelvuldig verhuisden.  

  De noodzaak tot verhuizen was het gevolg van de funkties die werden bekleed. Het merendeel van deze Klercq-en waren militairen van midden- en hoger kader waardoor zij minimaal per drie jaar van legerplaats wisselden. Deze familie Klercq is getrouwd met personen van belangrijk statuur, waaronder de families; Scholl van Egmond, Droogleever-Fortijn, van Eeden, Besier, Modderman Bottemanne en Geertsema. Ook bestaan relaties met de families; Nicolaas Beets, de Foreest, André de la Porte, van Rijckevorsel en Versfelt, om een indruk te geven. 

  Al deze verbintenissen hebben er helaas niet toe geleid, de Eerste Dinteloord Tak van nakomelingen te verzekeren. Deze tak is uitlopend. 

  © 2011 Albert Prins

  Onderstaande bijlagen kunnen familieleden vrijblijvend downloaden

  Bijlagen:
  Corn.Droogleever-Fortuijn0392-01.pdf (277.8 KB)   
  Cornelis Clerq-Dordrecht.pdf (237.6 KB)   
  Ellis Island-August-Klercq (2).jpg (189.1 KB)   
  Huwelijks-akte-Klercq-Egmond-Delft-1833_072.jpg (2.8 MB)   
  Nakomelingen Deel 1.jpg (207.9 KB)   
  Overl-Cert-August-Klercq-0078.jpg (485.4 KB)   
  Stamboom-Droogleever.pdf (1.8 MB)   

  31-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Aanvang (Voorouders)
  >> Reageer (0)
  30-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq Deel 2

  Nakomelingen Klercq Deel 2

  Van de Familie Klercq, een geslacht dat in het verre verleden rond 1630 ontstond, is Dirck Jacobsen de Clercqen met zekerheid de oudste voorvader. Zijn zoon Cornelis de Clercqen die met Seijke (Lucia) van Havenbeek trouwde, hebben door de verwekking van drie zonen voor nageslacht gezorgd. Tussen de jaren 1711 en 1724 zijn geen kinderen bekend die voor nakomelingen zorgden. Wel is een zekere Pieter de Klercq in deze periode bekend, maar hij valt niet te determineren. Nader onderzoek kan verassingen opleveren.

  De Tweede Dinteloord-Prinsenland Tak
  Uit het huwelijk van Arnoldus Petrus Klercq met Wilhelmina Picard worden acht kinderen geboren. De eerste zoon Cornelis de Klercq trouwt drie maal. Zijn eerste vrouw; Dina Wilhelmina Vergouw overlijd kort na het huwelijk. Zijn tweede vrouw; Petronella de Swart brengt 4 kinderen ter wereld, waarvan Arnoldus Petrus Klercq (deze naam komt bij herhaling voor), met Adriana Honcoop huwt en voor nakomelingen in de Dinteloordse streek zorgt.
  Cornelis de Klercq trouwt voor de derde maal; nu met Kaatje den Hollander. Hieruit ontstaat ook een Dinteloord Tak, maar ook een Klundert Tak. Al deze Klercq-takken zijn uitgestorven

  De zoon Willem Klercq, van Arnoldus Petrus Klercq en Wilhelmina Picard is in Deel 1 besproken. De andere zonen Pieter Klercq en Anthonij Klercq, daar zijn op dit ogenblik geen nakomelingen van bekend. Pieter Klercq verbleef zijn levenlang in Dinteloord. Zijn beroep als Logementhouder bracht hem tot een belangrijke positie door het organiseren van veilingen en openbare aanbestedingen met betrekking tot dijkonderhoud. Zijn broer Willem was gezworene van twee waterschappen in de polders rond Dinteloord, secretaris-penningmeester en vertaler van de Franse taal.

  Van broer Anthonij Klercq is bekend dat hij in Roosendaal woonde, overigens ook de stad waar al zijn broers geboren waren, van beroep was hij koperslager. Hier doet zich een merkwaardig voorval voor, want ook zal Cornelis Klercq, de zoon van broer Laurens Klercq uit Rotterdam, koperslager worden en zich later in Middelburg vestigen.


  © 2011 Albert Prns

  Onderstaande bijlagen kunnen familieleden vrijblijvend downloaden

  Bijlagen:
  Nakomelingen Deel 2.jpg (168.7 KB)   
  Pieter de Swart.pdf (242.4 KB)   

  30-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Aanvang (Voorouders)
  >> Reageer (0)
  29-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq Deel 3

  Nakomelingen Klercq Deel 3
  Van de Familie Klercq, een geslacht dat in het verre verleden, rond 1630 is ontstaan, waar Dirck Jacobsen de Clercqen de voorvader, en Cornelis de Clercqen de stamvader van is, daar zijn verschillenden takken uit ontsproten. Drie zonen van Cornelis de Clercqen zijn verantwoordelijk geweest voor verspreiding naar Dinteloord-Prinsenland, Dordrecht, Roosendaal en Middelburg. Cornelis de Clercq die met Seijke Lucia van Havenbeek huwde heeft de familie naar Dordrecht gebracht. Daar is het dan ook bij gebleven, deze tak is in Venlo uitgestorven.

  Beter verging het Arnoldus Petrus Klercq die met Wilhelmina Picard trouwde. Van zijn tak vestigden nakomelingen in Dinteloord en Klundert. Met zijn zoon Willem Klercq kwam deze Klercq-tak in de bovenlagen van de samenleving terecht door huwelijken met vooraanstaande families, met relaties in de wetenschap, literaire kringen, de rechtelijke macht, zelfs tot aan het Haagse Hof.

  De Naam wisselingen Klercq
  De naam Klercq wordt in verschillende variaties geschreven, maar we mogen aannemen dat het om dezelfde familie gaat, wat blijkt uit vergelijkingen van opeen volgende archiefstukken en akten. Met Laurens Klercq, die net als zijn broers in Roosendaal geboren zijn, is de verspreiding naar Middelburg in gang gezet. Wat een zeer belangrijke ontwikkeling betekende. Uit deze tak zijn namelijk tot op de dag van vandaag bijna alle Klercq-en te herleiden. Dus Klercq, zonder dat u het misschien weet bent u haast allemaal een beetje Zeeuw van origine. 

  De Eerste Middelburgse Tak
  De Eerste Middelburgse Tak verloopt van Laurens de Clercq (Roosendaal-Rotterdam) naar zijn zoon Cornelis Klercq met zijn vrouw Anna Catharina Elisabeth Scheel (Rotterdam-Middelburg), via hun zoon Cornelis Noe Klercq met zijn vrouw Pieternella Meeuwse. De kinderen van dit echtpaar blijven met een enkele uitzondering trouw aan Middelburg. De dochters uit deze tak dragen de naam Klercq niet voort. Alleen Goutien, Aletta en Francina Maria Klercq geven hun kind de naam Klercq, wat niet vreemd is omdat deze kinderen als z.g. voorkind aangemerkt kunnen worden. Dus geboren voor het huwelijk, of wanneer de vader onbekend is. Een ongeplande geboorte, want anti-conceptie middelen waren destijds vrijwel onbekend.

  De Den Helder Tak
  De Den Helder Tak ontstaat wanneer de zoon van Marinus Hendrik Klercq en Pieternella Jacomina Kaasen naar Den Helder vertrekt. Joost Klercq heeft aangemonsterd bij de Marine, hij ontmoet in Den Helder; Maria Klasina Goudswaard. Een huwelijk is daar het gevolg van. Daar komen kinderen van; zo is de Den Helder Tak ontstaan. In Noord-Holland is Klercq een welluidende naam geworden, zelfs een zeer bekende, gewaardeerde naam in de meubel-branche. De naam Klercq wordt in de jongste generaties doorgedragen.

  De Deventer Tak
  Uit hetzelfde gezin; Marinus Hendrik Klercq en Pieternella Jacomina Kaasen, kennen we de jongste zoon Cornelis Klercq. Hij vertrok naar Deventer. Hoe hij tot dit besluit is gekomen is niet bekend. Wel is het een en ander aan de hand met dit gezin Klercq-Kaasen. Broer Jacobus en Marinus Hendrik zitten enige tijd in cachot, zelfs moeder Pieternella heeft een strafblad. In hun tijd van grote sociale misère moeten ze een misstap hebben begaan. Toen betekende een straf veelal meteen regiem op water en brood in het gevang. Dit zal dan ook wel de reden zijn geweest waarom alle broers, misschien wel uit schaamte of schande, uit Middelburg zijn vertrokken. De Deventer Tak bestaat nog steeds en te verwachten valt dat de naam Klercq wordt doorgegeven.


  © 2011 Albert Prins

  Onderstaande bijlagen kunnen familieleden vrijblijvend downloaden

  Bijlagen:
  1884mco-1884-05-21MHKlercqCitadel-002[1].jpg (103.3 KB)   
  Nakomelingen Deel 3.jpg (201.9 KB)   

  29-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Aanvang (Voorouders)
  >> Reageer (0)
  28-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq Deel 4

  Nakomelingen Klercq Deel 4
  © 2011 Albert Prins

  Onderstaande bijlagen kunnen familieleden vrijblijvend downloaden

  Bijlagen:
  Ellis-Island-Cornelis-Doorn.jpg (143.7 KB)   
  Nakomelingen Deel 4.jpg (158.1 KB)   

  28-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Klercq Aanvang (Voorouders)
  >> Reageer (0)
  27-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq Deel 5

  Nakomelingen Klercq Deel 5

  Van de familie Klercq, een geslacht dat in het verre verleden rond 1630 is ontstaan, waaruit verschillende takken zijn ontsproten naar plaatsen als Dordrecht, Willemstad, Dinteloord-Prinsenland, Klundert, Rotterdam, Middelburg en elders in het land er zorg voor hebben gedragen de naam Klercq voort te zetten, zijn er vanwege de vrouwelijke lijn enkele takken uitgestorven. Ook in de tegenwoordige tijd dreigt dit te gebeuren. Overigens hebben de meeste Klercq-en van huidige generaties hun wortels in Middelburg.

  Niettemin heeft de familie Klercq zich wijd verspreid in Nederland en daarbuiten, waar ze hun vaste grond in de samenleving hebben gevonden, de cultureel-sociale bijdrage niet uit het oog verliezend.

  Per stamlijn zijn diagrammen in 6 delen opgesteld, die een overzicht geven naar verloop en voortzetting van de familie. Uit privacy overweging worden de laatste 2 tot 3 generaties niet getoond, hoewel in meerderheid personen wel bekend zijn. Per bericht treft u in bijlage de diagram aan, die u naar eigen gerief kunt downloaden. Komt u onjuistheden tegen, gelieve u daarvan melding bij mij te doen. Ik stel dit zeer op prijs.  © 2011 Albert Prins

  Onderstaande bijlagen kunnen familieleden vrijblijvend downloaden

  Bijlagen:
  Nakomelingen Deel 5.jpg (199.8 KB)   

  27-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Aanvang (Voorouders)
  >> Reageer (0)
  26-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq Deel 6

  Nakomelingen Klercq Deel 6

  Van de Familie Klercq, een geslacht dat in het verre verleden is ontstaan rond 1630, waaruit verschillende takken zijn ontsproten naar plaatsen als Dordrecht, Dinteloord, Willemstad, Klundert, Rotterdam, Middelburg en elders in het land de familie hebben voortgezet, zijn vanwege de vrouwelijke lijn enkele takken uitgestorven. Ook in de tegenwoordige tijd dreigt dit te gebeuren. Niettemin heeft de familie Klercq zich wijd verspreid en stevig wortel gevonden in de samenleving, de sociale bijdrage niet uit het oog verliezend.

  Per stamlijn zijn diagrammen in 6 delen opgesteld, die een overzicht geven naar verloop en voortzetting van de familie. Uit privacy overweging worden de laatste 2 tot 3 generaties niet getoond, hoewel in meerderheid personen wel bekend zijn. Per bericht treft u in bijlage de diagram aan, die u naar eigen gerief kunt downloaden. Komt u onjuistheden tegen gelieve u daarvan melding bij mij te doen. Ik stel dit zeer op prijs.   © 2011 Albert Prins

  Onderstaande bijlagen kunnen familieleden vrijblijvend downloaden

  Bijlagen:
  Nakomelingen Deel 6.jpg (172.4 KB)   

  26-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Klercq Aanvang (Voorouders)
  >> Reageer (0)
  20-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eerste generatie Klercq (Voorouders)

  De eerste generatie Klercq; Cornelis de Clercqen en Seijke van Havenbeeck   (De Voorouders)

  De ouders;

  Cornelis de Clercqen;

  geb. ca. 1690, Klundert, ovl. 1734, Dordrecht, ca. 44 jr
  Zv; Dirck Jacobsen de Clercq - Josijntje Jacobs (vermoedelijke ouders)
  Huwt 1 met Seijke (Lucia) van Havenbeeck,
  geb. ca. 1690, Klundert, ovl. 29-12-1758, Dordrecht.
  Dv; Laurens Hendriksen Havenbeek - Lijsbeth Bartholomeussen (Bevestigd)
  Ondertrouw; Roosendaal; 28-01-1713
  Huwelijk; op 18-02-1713 te Roosendaal NG. Leeftijd brg. ca. 23 jr. Leeftijd brd ca. 23 jr.
  Duur van huwelijk ca. 22 jr.


  Aantekeningen ouders;
  Beroep bruidegom; Commies, controleur van konvooien en licenties te Roosendaal-Nispen
  Beroep bruid; Niet bekend
  Naam bruidegom ook bekend als; Cor de Clercq, Clerc, Clercqen, of de Klercq
  Naam bruid ook bekend als; Lessia, Lusia, Sijke, Seijke, Seijken van Havenbeek

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01.- Pi(e)ternella de Clercq,
  geb./gedoopt 14-05-1713, Roosendaal Herv.
  (voorkind 00-06-1712) Getuigen; Johan Swaans + echtgenote Swaans. Vader; 23 jr. Moeder; 23 jr. 
  Overleden; Wanneer, waar, niet bekend
  Huwt 1 met Is niet bekend, Wordt Tak ? 

  02.- Cornelis Klercq,
  geb/gedoopt 30-09-1714, Roosendaal Herv.
  Getuigen; Frans van Dongen + Willemijntje Laurens van Havenbeek. Vader; 24 jr. Moeder, 24 jr.
  Overleden 30-06-1775, Dordrecht, 60 jr.
  Huwt 1 met; Hermina Versteegh geb/gedoopt; Den Bommel,
  Dv; Jan Versteegh en Adriana Kok.
  Ondertrouw; Dordrecht 07-12-1735
  Huwelijk op 07/25-12-1735 Dordrecht. Leeftijd brg.21 jr. leeftijd brd.
  Duur huwelijk 39 jr.
  Overleden, 03-06-1783, Dordrecht, wordt Tak Dordrecht

  03.-  Louwerens (Laurijs) de Clercq.
  geb./gedoopt 24-05-1715, Roosendaal, Herv. Vader, 26 jr. Moeder 26 jr. 
  Overleden. 17-06-1755 Rotterdam, 39 jr.
  Huwt 1 met Gouwetje Wijnkoop, geb. ca. 1715 Koeverde
  Dv. Ouders NN,
  Huwelijk op 15-11-1735, Rotterdam. Leeftijd brg. 24 jr. leeftijd brd. 20 jr.
  Duur van huwelijk 20 jr. Overleden, Rotterdam
  Wordt Tak Rotterdam-Middelburg-Delft

  04.- Pi(e)ter de Clercq,
  geb./gedoopt 22-07-1716 Roosendaal Herv.
  Getuigen; Carel Pardanus + Marike (Maria) Havenbeek. Vader, 30 jr. Moeder, 30 jr. Overleden;
  Huwt 1 met; Is niet bekend 
  Wordt Tak ?

  05.- Arnoldus Petrus de Klercq,
  geb/gedoopt; 02-04-1724, Roosendaal.
  Getuigen; Arnoldus van Nieuwenhuijsen + Jacoba Jan Derus.
  Overleden, 01-02-1807, Bergen op Zoom, 83 jr.
  Huwt 1 met; Wilhelmina Pickaart, geb/gedoopt, 00-00-1730,
  Dv; Willem Pickaart + Maria Scheij, Overleden te Oude Tonge.
  Ondertrouw; Dordrecht 30-01-1751
  Huwelijk op 14-02-1751 te Dordrecht
  (Echtpaar zijn de ouders van Willem Klercq 1754-1810 Dinteloord)
  Wordt Tak Dinteloord

  Aantekeningen kinderen;
  Naam Laurijs ook bekend als; Louwerens, Lourens
  Naam de Clercq ook bekend als; Klercq
  Pieternella Klercq; Nog geen huwelijk bekend
  Pieter Klercq; Nog geen huwelijk bekend 
  Cornelis Klercq is stamvader van uitgebreide Tak Dordrecht (Sterft uit)
  Louwerens Klercq is stamvader Tak Rotterdam-Delft (Sterft uit)
  Louwerens Klercq is stamvader Tak Middelburg (Is actueel)
  Arnoldus Petrus Klercq is stamvader van uitgebreide Tak Dinteloord (Sterft uit)

  Huwelijk 2 van Seijke van Havenbeeck 
  Na overlijden van Cornelis Klercq hertrouwt Seijke van Havenbeeck;

  Seijke (Lucia) van Havenbeeck (weduwe);
  Huwt 2 met; Jan Krom (Crom), geb. te Maastricht. Jan Krom is weduwnaar.
  Zv; Ouders niet bekend.
  Ondertrouw op 07-12-1735, Jan Krom is weduwnaar.
  Huwelijk op 01-01-1741 te Dordrecht. NG Leeftijd brg. ? Leeftijd brd. 45 jr.
  Duur van huwelijk 13 jr.

  Tijdlijn aantekeningen
  07-10-1734;  Hypotheek/overdracht Grutterij aan de Nieuwstraat te Dordrecht bekend als Sint Pieter en Paulus, ook als Romeinhuis bekend. Verkoper Johanna van Wijck (weduwe) Koper; Lucia van Havenbeeck (weduwe) Bedrag 1140,- Hypt. f. 740,-. Resp. Folio 206v-2-817/207-1/817 (Cornelis (de) Klercq is dan reeds overleden)
  23-09-1736;  Lessia Klercq (Lucia Havenbeeck) is getuige bij doop Cornelis Clercq, zv Laurijs de Clercq - Gouwetje Wijnkoop, te Rotterdam.
  29-06-1741;  Lessia Havenbeek (Lucia Havenbeek) op vertoonde attestatie tot lidmaat NG gemeente Dordrecht aangenomen, alsdan voorheen wonende te Steenbergen.
  10-01-1719;  Lucia van Havenbeek verleent haar zoon Arnoldus Petrus Klercq, wonende te Dordrecht, procuratie tot verkoop van een huis met schuur en hof gelegen aan de Molenstraat te Roosendaal, genaamd "den Prins Cardinael." Wellicht nog bezit tijdens verblijf in Roosendaal.
  31-03-1758;  Testament Seijke Havenbeek. Not. J.J. Bosschart. Inv.nr. 6826, Roosendaal
  27-04-1761;  Testament Seijke Havenbeek. Not. J.J. Bosschart. Inv.nr. 6829, Roosendaal (na haar overlijden)


  TOELICHTING;
  Datums met het / teken;    bij geboorte; Aangifte geboorte / Doopdatum
                                         bij huwelijk; Ondertrouw / Wettelijke huwelijksdatum 
  N.G.                                Nederlands Gereformeerd

  Stand 20 april 2011 - Wijz. 25-06-2011 - 06-07-2011 - 19-12-2011

  Stamboomgegevens ontleend aan;
  1-  André den Haan
  http://www.uwpassieonline.nl
  2.- Het Markiezenhof, Bergen op Zoom
  3.- DIEP, Archief Dordrecht
  4.- BHIC, Brabants Historisch Informatie Centrum
   
  © 2011 Albert Prins

  20-04-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Klercq Aanvang (Voorouders)
  >> Reageer (3)


  Foto

  Archief per maand
 • 12-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 04-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 05-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • seniorennet.nl
 • Facebook Albert Prins
 • Schoolbank Albert Willem Prins
 • Zeeuwse verhalen van vroeger en nu
 • 't clijn Paradijs
 • American Statues, Funtext, Papeterie
 • Wikipedia
 • New York Culture
 • My Heritage


 • Over mijzelf
  Ik ben Albert Prins
  Ik ben een man en woon in Geleen (Nederland) en mijn beroep is gep. Interieur Architekt.
  Ik ben geboren op 06/02/1946 en ben nu dus 73 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Genealogie, Writing. Art Basketmaking.
  Write or Call me; 00-31-(0)46-4740641
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!