Foto
Inhoud blog
 • 2014 en verder
 • Cestini della Sardegna
 • Ome Cornelis de barbier
 • Sporen in Essequebo
 • ds. Willem Klercq bijna verdronken
 • Nieuwjaarswens
 • Kunst uit Zeeland
 • Modern Rattan Design
 • Dutch Rattan Design
 • Biezenstoelen
 • Crafts - Arts Europa
 • Klercq in Middelburg
 • Klercq in Rotterdam
 • Stamlijst Klercq-Kaasen
 • Zotte en Nare Berigten
 • Waterhofje van Joosse
 • Oude wegen
 • Bramen plukken
 • Bramen recepten
 • Koe in de gang
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Categorieën
 • Ad Intro (4)
 • Albums + Impressies (11)
 • Boeken etc. (6)
 • Craft + Arts (15)
 • Familie Annonces (4)
 • Familie Foto's (5)
 • Familie Verhalen (25)
 • Folklore-Tradities (12)
 • Geboorteplaatsen (3)
 • Historische Verhalen (14)
 • Jeugdverhalen (6)
 • Klercq Aanvang (Voorouders) (7)
 • Klercq Amsterdam (1)
 • Klercq Delft (1)
 • Klercq Den Helder (1)
 • Klercq Deventer (1)
 • Klercq Dinteloord (3)
 • Klercq Dordrecht (3)
 • Klercq H-Hugowaard (3)
 • Klercq Hilversum (1)
 • Klercq Middelburg (14)
 • Klercq Rotterdam (1)
 • Klercq U.S.A-Canada (2)
 • Klercq Weesp (1)
 • Klercq Willemstad (0)
 • Klercq-en gezocht (2)
 • Klercq-en Nieuws (9)
 • Recepten (4)
 • Tips en Websites (8)
 • Zeeuwen gezocht (1)
 • Zotte-Nare Berigten (5)
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  Foto

  Beeld-
  Tekstverantwoording;
  Foto's
  afkomstig van diverse bronnen;
  Beeldbank-Zeeuws Archief,
  Beeldbank-ZeelandNet,
  Beeldbank-Zeeuwse Bibliotheek
  Beeldbank-Wikipedia,
  Beeldbank-Google
  Openbare Sites,
  Collectie uit eigen archief.
  Tekst afkomstig van
  Wikipedia, en andere bronnen.
  in bewerkte of verkorte vorm
  Tekst uit eigen bron.
  Copyright; Eigenaren van foto's kunnen zich melden voor bronvermelding.

  Volgers-Followers;
  01-Holland;--5376-5617
  02-U.S.A.;--563-607
  03-Belgium;--481-507
  04-Japan;--95-106
  05-Germany;--83-85
  06-Israel;--57-59
  07-U Kingdom;--42-45
  08-France;-- 34-44
  09-España;--40-43
  10-Italy;--27-28
  11-South Africa;--20-21
  12-Australia;--10-13
  13-Ned. Antillen:--10-11
  14-Canada;--10-10
  15-Aruba;--10-10
  16-Russia;--9-9
  17-Sweden;--8-9
  18-Saoud-Arabia;--4-7
  19-Tsjechië--5-6
  20-Poland;--5-6
  21-Zwitserland--6-6
  22-Portugal;--5-5
  23-Oostenrijk--5-5
  24-Singapore--4-4
  25-Denemarken;--4-4
  26-Indonesië;--4-4
  27-Slovenia;--1-3
  28-Moldavia;--3-3
  29-Rumania;--3-3
  30-Luxemburg;--2-2
  31-Finland;--2-2
  32-Bulgaria--2-2
  33-Greece;--2-2
  34 Hong Kong;--2-2
  35-Brasil;--2-2
  36-Noorwegen:--2-2
  37-India;--1-2
  38-Malaysia;--1-1
  39-Turkey;--1-1
  40-Hungaria;--1-1
  41-Ecuador;--1-1
  42-Estonia;--1-1
  43-Fillipijnen;--1-1
  44-Mexico;--1-1
  45-China;--1-1
  46-Haïti;--1-1
  47-Eireland--1-1
  48-Thailand;--1-1
  49-Monaco;--1-1
  50-Litavia;--1-1
  51-Vietnam;--1-1
  52-Cyprus;--1-1
  53;-Suriname--1-1
  54;-Serbia--1-1
  55:-Ukrainia--1-1
  56:-Koeweit--1-1
  57.-Taiwan--1-1
  58.- Others--170-170

  Date; 27-11/21-12-2012

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Le Cercle Klercq
  Educatief Internet-Magazine over historie van familie Klercq en duurzame mandenmakerscultuur
  27-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq in Rotterdam

  Waar woonde een Klercq in Rotterdam?
  Where lived a Klercq in Rotterdam?

  De geschiedenis van de Middelburgse Klercq-en begint feitelijk in Rotterdam. Deze stad die samen met Dordrecht in de 17-18de eeuw, hoewel het geen kuststeden zijn, dynamische handels-en havensteden waren, ging hier een sterke aantrekkingskracht vanuit op mensen die een goede toekomst wilde opbouwen. Dit deltagebied is vele malen veranderd in vorm en omvang door overstromingen en veranderingen in de waterloop van de rivieren, Maas, Lek en de Merwede.

  Haringvliet op achtergrond de Dordtsepoort 1762 - Haringvliet in background Dordrecht Gate 1762
  Haringvliet was gelegen aan de rivier de Maas met loskade
  Haringvliet was situated at the riverbank Maas (port of discharge)

  Waarom Louwerens de Clercq (Klercq) uit Roosendaal vertrok is niet duidelijk. Ook weten we niet hoe hij Gouwetje Wijnkoop heeft leren kennen, afkomstig uit het Overijsselse Koeverde (Coevorden). Met zekerheid weten we wel dat ze in Rotterdam zijn getrouwd. Louwerens woonde destijd in de Koningssteeg, niet ver van de Haringvliet. Het adres van zijn bruid Gouwetje lag aan de Haringvliet, een loskade langs de Maas. Het echtpaar was jong. Hij koud 19 jaar, zij amper 20 jaar, ze gaan in de Kipstraat wonen. Toen één van de drukste straten van Rotterdam, parallel gelegen aan de Hoogstraat, achter de Haringvliet. 

  Drie kinderen worden geboren. Het eerste kind Cornelis zag het licht op 23-09-1736. Voor de doopplechtigheid kwam oma Lucia van Havenbeek uit Dordrecht, de moeder van Louwerens. Cornelis is vermoedelijk gestorven vóór 1738,
   want op 22-05-1738 wordt weer een zoon geboren, ook die krijgt de naam Cornelis. Nu komt oma Grietje Wijnkoop op bezoek voor het doopfeest, de moeder van Gouwetje Wijnkoop. Nog één kind volgt; Grietje Klercq, geboren op 19-10-1741 krijgt ook bezoek van oma Grietje Wijnkoop, naar wie ze met zekerheid is vernoemd.

  Haringvliet naar prent van Pieter Tiele 1760 - Haringvliet picture by Pieter Tiele 1760
  Hier woonde Gouwetje Wijnkoop voor haar huwelijk 15-11-1736
  Here lived Gouwetje Wijnkoop before her marriage 15-11-1735

  The history of the Middelburg Klercq-family starts actually in Rotterdam. This city, together with Dordrecht were important harbour- and tradingplaces in the Southern-Holland delta. A wetland region often changed in shape and dimensions, caused by inundations or "walking" watercourses of the rivers Maas, Lek and Merwede.
   
  The reason why Louwerens de Clercq (Klercq) left Roosendaal (N-Brabant) for moving to Rotterdam is unclear, perhaps his aim was improvement of his position in life. Short after arrival he must have acquinted Gouwetje Wijnkoop, who was born in the small town Koeverde (Coevorden) in the province Overijssel. For certain we know they married in Rotterdam. Louwerens lived at that time in Koningssteeg, close to the Koningsbrug. Not far from Gouwetje's house at Haringvliet, where she lived with her parents presumably. Haringvliet was a port of discharge on the banks of the river Maas.

  Kaart Kern van Rotterdam anno 1360 - Map first settlement Rotterdam 1360 
  Haringvliet lag ter hoogte tussen Hoogstraat en Oost-Nieuwland
  Haringvliet was constructed between Hoogstraat and Oost-Nieuwland
  Koningssteeg lag ongeveer bij M (Domicanerklaaster) bij de Koningsbrug
  Koningssteeg was found at M (Dominican Monastry and Koningsbridge 

  After publications of the banns on 30-10-1735, the marriage took place on 15-11-1735 at the townhall in Kipstraat. The young couple found a house as well in the same  street. Louwerens was a youngman of 19 years old, his ladywife only 20 years. Three childern were born out of this alliance. Young Cornelis, born on 23-09-1736, died before 1738. Second son was cold Cornelis as well. He was born on 22-05-1738, his role in life would become important, because he sets on the Klercq-branche in Middelburg. His sister Grietje Klercq who was born after him on 19-10-1741, about her history is a blanc page left, untill today.

  Louwerens de Clercq in de Kipstraat anno 1875

  Lange Torenstraat 1835 Rotterdam


  Omtrent de herkomst van Maria Catharina Elisabeth Scheel tasten we in het duister. Haar ouders zijn niet bekend, haar geboorteplaats wel. Het is Wezel in Duitsland, gelegen aan de Rijn. Doordat sinds mensenheugenis een handelsroute over de Rijn naar Duitsland bestond, is het aannemelijk dat de familie van Maria naar Rotterdam is verhuisd. Maria woonde vóór haar huwelijk in de Oppert. Dit is een brede lange straat die gelegen was tussen de Groenmarkt en Groentemarkt en eindigde bij de Delftse Poort, aan de rivier de Rotte. (bijlage plattegrond)

  About the heritage of Maria Catharina Elisabeth Scheel, we be in the dark. Her parents are unknown, her place of birth is mentioned on records found in archives. She was born in Wezel (Germany) a place situated along the borders of the river Rhine. Within living memory a tradingroute between Rotterdam and many places along the Rhine. Presumably, the parents of Maria moved to Rotterdam at certain time.
   Before marriage Maria lived in Oppert. A wide, long street connecting Groenmarkt and Groentemarkt near to Delft Gate, along the small river Rotte. After which the city Rotterdam is named

  Wezel geboorteplaats van Maria C.E Scheel

  Connection between Wezel (Germany) and Rotterdam

  Cornelis Clercq (Klercq) trouwde Maria Catharina Elisabeth Scheel op 03-05-1757 in Rotterdam. Hun ondertrouw maakte ze op 17-04-1757 wereldkundig. Ook Cornelis is jong getrouwd, net als zijn vader, Hij was slechts 19 jaar, zijn bruid moet 23 jaar zijn  geweest volgens de akte. Ze gingen wonen in de Kipstraat, waarschijnlijk in hetzelfde huis als zijn vader, die twee jaar eerder was overleden. 

  Op dit adres worden 2 kinderen geboren. In 1758 kwam Laurens Klercq op 12-03-1758 ter wereld. De jonge vader was knap 20 jaar. Voor de doop kwam de oma van Cornelis uit Dordrecht op bezoek, oma Lucia van Havenbeek en nicht Margarieta Klercq tekenden de doopakte in de Nederduits Gereformeerde kerk. Twee jaar daarna werd Jan Jacob Klercq geboren op 24-01-1760, het geboorteadres was ook ditmaal Kipstraat Rotterdam.

  Achter Delftsepoort over rivier de Rotte ligt Oppert - Behind Delft Gate is the Oppert
  De Oppert was een verbindingsstraat van Groentemarkt naar Groemarkt (Delftsepoort)
  Oppert was een street from Groentemarkt to Groenmarkt (Delft Gate)


  Cornelis Clercq (Klercq) married to Maria C. E. Scheel on 03-05-1757 at the townhall in Kipstraat, Rotterdam. The notice to marriage was published on 17-04-1757. Cornelis married his wife as a young lad, just as his father did to his wife, on the age of 19 years. The married couple moved into a house in Kipstraat. It must have been Cornelis parents house, because two years before his father deceased.

  At this adress two children were born. In 1738 Laurens Klercq came into the world on 12-03-1758. For the ceremony of baptism at the Nederduits Reformed church, grantmother Lucia van Havenbeek and niece Maria Klercq arrived from Dordrecht. Two year later Jan Jacob Klercq was also born in Kipstraat on 24-01-1760. About his short, or long live is nothing to find in archives. With the bombardement of Rotterdam in 1940, most archive are lost by fire.

  Hoogstraat anno 1674 - Hoogstraat anno 1674 with Hospital

  Vrouwenhuis 1760 Womenhospital Hoogstraat 1760

  Bij de geboorte van het derde en vierde kind moet bezorgheid zijn ontstaan. Een tweeling bleek op komst. Uit voorzorg werd moeder Maria Klercq-Scheel overgebracht naar het Vrouwe Huys aan de Hoogstraat. Toen bekend als het Gasthuys voor Vrouweziektes. Op welke dag de tweeling is geboren is niet duidelijk, wel is de doopdatum bekend, wat niet vreemd is omdat meestal alleen daar akte van werd opgemaakt.

  Aletta Klerck (Klercq) en haar tweelingzusje Goujetie zijn gedoopt op 28-06-1761. Volgens de akte waren de getuigen; Anna Vlielander, Dirkje Vlielander en Jan de Muak, het zullen goede vrienden van de ouders zijn geweest. Vader Cornelis was 23 jaar en moeder 27 jaar. Van beide kinderen is verder niets bekend, waarschijnlijk zijn ze jong overleden. In totaal worden zeven kinderen uit dit huwelijk geboren.

  De drie navolgende kinderen; Johannes Jacob Klercq, getrouwd met Jacoba Wouters, Cornelis Noe Klercq, vond zijn levenspartner in Petronella Meeuwse en Maria Cornelia Klercq, die met Frans Vogelzang huwde en later naar Delft vertrok, zijn allemaal in Middelburg op de Lange Geere geboren. Alleen Cornelis Noe Klercq zet de stamlijn voort. Nakomelingen van zijn broer Johannes Jacob en zus Maria Cornelis sterven uit. Dus met Cornelis Noe Klercq start de Middelburgse tak, die tot op heden voortbestaat. 

  Desiderius Erasmus

  Geboortehuis Erasmus Birthplace

  Statue of Erasmus - Laurenschurch

  Awaiting to the birth of twins, mother Maria Klercq-Scheel was brought to the Vrouwe Huys in Hoogstraat, a hospital specially established for pregnant women in labour. Aletta Klerck (Klercq) and her twinsister Goujetie were baptised on 28-06-1761. Exact date of birth is unknown, mainly registration of baptism are key-data in records. Withness to the ceremony were; Anna Vlielander, Dirkje Vlielander and Jan Muak, probably fine friends to the family. About the two sisters is not much known after,

  All other children born afterwards found their cradle in Middelburg. Johannes Jacob Klercq married to Jacoba Wouters. Cornelis Noe Klercq found his wife with Petronella Meeuwse and Maria Cornelia Klercq who married Frans Vogelzang moved after her marriage to Delft, her husbands hometown. All these children are born in Lange Geere K 326 (Eastside) in Middelburg. Descendants of Johannes Jacob and Maria Cornelia are died out. Only Cornelis Noe Klercq set on the line of the Middelburg Klercq-dynasty right untill today.

  Vrouwenhuis Hoogstraat 1930

  Grote Markt 1880 Great Marketplace

  Schrijnwerkerssteeg 1906

  Een bijzonderheid kan niet onvermeld blijven. Desiderius Erasmus, de grote humanist en filosoof van Europese allure is in de Hoogstraat geboren.
  Very special to know; Desiderus Erasmus, the great humanist, writer and philosopher of great European style is born in Hoogstraat Rotterdam. 

  © 2012 Albert Prins


  INFORMATIE - INFORMATION

  Historie Oud Rotterdam - History Old Rotterdam; http://www.engelfriet.net
  Foto's Oud Rotterdam - Photo's Old Rotterdam; http://www.oud-rotterdam.nl
  Desiderius Erasmus; http://nl.wikipedia.org/wiki/Desiderius_Erasmus


  Meer over de familie Klercq in Rotterdam zie; Categorie; Klercq Rotterdam
  More about Rotterdam Klercq-family, see; Category; Klercq Rotterdam

  Bijlagen:
  bijlage kaartvanrotterdam1867.jpg (351.9 KB)   
  bijlage kaartvanrotterdam2001.jpg (772.4 KB)   
  Bijlage1 Plan Kloosterkaart1360.jpg (219.2 KB)   
  Bijlage2 Plan- Rotterdamin-1652.jpg (321.8 KB)   
  Bijlage3 Plan Rotterdam 1865.png (711.4 KB)   
  Fotoblad.doc (570 KB)   

  27-09-2012 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (5 Stemmen)
  Categorie:Geboorteplaatsen
  >> Reageer (0)
  07-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-Kaasen
  Stamlijst Marinus Hendrik Klercq - Pieternella Jacomina Kaasen

  Marinus Hendrik Klercq
  Geb. 02-02-1808, Middelburg
  Ovrl. 30-05-1884, Middelburg, 76 jr.
  Zv; Cornelis Noe Klercq - Pieternella Meeuse (Meeuwse)
  Huwt 1 met Pieternella Jacomina Kaasen op vrijdag 05-05-1837 te Middelburg
  Ondertrouw; 27-04-1837              Bruidegom; 29 jr. Bruid; 28 jr. Huwelijk; 27 jr.
  Pieternella Jacomina Kaasen
  Geb. 21-09-1808, Middelburg
  Ovrl. 27-12-1864, Middelburg, 56 jr
  Dv; Jacobus Kaasen - Susanna Oreel

  Aantekeningen huwelijk;
  Beroep bruidegom; Looiersknecht, Militair, Schutter ZMS, Metselaar, Opperman.
  Beroep bruid; Dienstbode
  Beroep vader v bruidegom; Timmerman
  Vader v bruidegom; Overleden voor het huwelijk
  Moeder v bruidegom; Weduwe Pieternella Meeuwse wonende Sint Sebastiaanstr. L.150
  Beroep vader v bruid; Hovenier
  Jacobus Kaasen; Geb. 1768, Koudekerk Ovrl. 04-11-1837, Middelburg, 69 jr
  Susanne Oreel; Geb. 1776, Koudekerk Ovrl. 22-09-1835, Middelburg, 59 jr. 
  Huwelijk ouders van bruid; op 08-06-1798 te Oost-Souburg 

  Getuigen bij het huwelijk
  1.- Jacob Beveland, oud 52 jr. beroep; Militair zeeman
  2.- Adriaan Joosse, oud 50 jr. beroep; Wolkammer
  3.- Laurens Klercq, oud 27 jr. beroep; Zeeman (broer van bruidegom)
  4.- Zacharias Bouwens, oud 25 jr. beroep; Zeeman

  Aantekeningen Tijdlijn Marinus Hendrik Klercq
  1827; Ingedeeld op 1 mei voor 5 jaar bij Infanterie, 19 jr
  1829; Militair te Breda, Wonend Wijk Breda Hooge Barakken A 160, 21 jaar
  1830; Deelname aan Tiendaags Veldtocht, naar Vlaamsche Hoofd Antwerpen 1831-1832
  1832; Door Franse troepen gevangen genomen op 26-12-1832, afgevoerd naar Dieppe
  1833; Vrijgekomen na 6 maanden op 06-06-1833, 25 jr
  1833; Decorandus; Metalen Kruis, Citadel medaille, Aandenken deelname Veldtocht
  1836; In dienst op 18 november 1836, daarna Paspoort verkregen
  1837; In dienst bij Zeeuwse Mobiele Schutterij tot 1837, 29 jr
  1871; Getuigschrift voor 27 jaar in dienst bij M.K. Jeras en Zn, als metselaar, 63 jr
  1884; Overleden in het Gasthuis van Middelburg. 76 jr (Vermelding in Middelburgsche Courant)
  1884; Laat huis en 1 are, 14 ca. land na, waardig fl. 1.000,-- (Kad, B.1768)
           Huis wordt eerst verhuurd en later verkocht door broer Cornelis Klercq 1812-1875

  Aantekeningen Tijdlijn; Pieternella Jacomina Kaasen
  1857; Detentie 1857, 49 jr. Delict onderzoeken
  1860; Detentie 1860, 52 jr. Delict onderzoeken
  1864; Laat huis en 13 ellen land na in Wijk N 139 aan man en kinderen

  Aantekeningen Tijdlijn; Jacobus Klercq
  1855; Detentie Huis van Bewaring, later Strafgevangenis, 14jr. Delict onderzoeken
  1860; Detentie Huis van Bewaring, later Strafgevangenis, 20 jr. Delict onderzoeken
  1860; Opname in het Gasthuis te Middelburg, 20 jr.
  1885; Aanmonstering zm Wachtschip; beroep; Kok-Hofmeester, 44 jr.
  1885; Overleden aan boord zm Wachtschip op zaterdag 19-09-1885 (zm = Zeil-Motorschip)
  1885; Zeemansgraf op 45' NB 12'-36 WL Greenwich Time bij Finistre Bretagne-Frankrijk
  Status; Ongehuwd

  Aantekeningen Tijdlijn; Marinus Cornelis Klercq
  Beroep; Militair KNIL (Kon. Ned. Indië Leger)
  Rang; Marinier 1ste klasse, Detachement 4de Comp. 5de Bat. Infanterie
  Overleden; In Militair Hospitaal te Kota Radja, genoteerd te Batavia
  Status; Ongehuwd ? (Wel als gehuwd vermeld in archief)

  Aantekeningen Tijdlijn; Joost Klercq
  Beroep; Ziekenverzorger bij Marine
  Ingekomen; Vlissingen Registratie; 1864-1870
  Varend; op zm Wachtschip Registratie; 1865-1877
  Vertrokken; Naar Den Helder (Jaar niet bekend)

  Aantekeningen Tijdlijn; Cornelis Klercq
  Beroep; Stoker, Matroos binnenvaart, Stalhoudersknecht
  Vertrokken; Naar Deventer, later Zutphen (Jaar niet bekend)
  Overleden; Door ongeval op sleper De IJssel, met hoofd tussen stoommachine

  Aantekeningen woonadressen
  Wijk L.162 = Simpelhuisstraat, Middelburg
  Wijk L.164 = Simpelhuisstraat, Middelburg
  Wijk N.139 = Verwerijstraat, Middelburg


  Kinderen uit dit huwelijk;
  01.- Petronilla Klercq
  (bewezen voorkind) gehuwd met ??
  Geb. 00-00-1837, Middelburg, Adres Wijk L.164
  Vader; 29 jr. Moeder 28 jr.
  Ovrl. 22-08-1876, Gent, 39 jr. (Rijksarchief be.)
  02.- Pieternella Klercq
  Geb. 20/21-11-1838, Middelburg woensdag Adres Wijk L.164
  Vader; 30 jr. Moeder 29 jr.
  Ovrl. 19-07-1939 Middelburg, 1 mnd
  03.- Pieternella Kercq
  Geb. 09-11-1839, Middelburg, zaterdag Wijk L.162
  Vader; 31 jr. Moeder; 30 jr.
  Ovrl. 16-09-1842, Middelburg, 3 jr
  04.- Jacobus Klercq
  Geb. 19/20-11-1840, Middelburg, donderdag Wijk L.162
  Vader; 32 jr. Moeder 32 jr.
  Ovrl. 19-09-1885, Op de zee gebleven, 44 jr.
  05.- Marinus Cornelis Klercq
  Geb. 02/03-10-1842 Middelburg, zondag Wijk N.139
  Vader; 34 jr. Moeder; 34 jr.
  Ovrl. 15-08-1875, Kota Radja, Indonesië 32 jr.
  06.- Cornelis Klercq
  Geb. 19-09-1844, Middelburg maandag Wijk N.139
  Vader; 35 jr. Moeder; 35 jr
  Ovrl. 07-05-1844, Middelburg, dinsdag 3 mnd
  07.- Joost Klercq         Huwt 1 met; Maria Klasina Goudswaard   wordt Tak Den Helder
  Geb. 19-09-1846, Middelburg zaterdag Wijk N.139
  Vader; 38 jr. Moeder; 38 jr.
  Ovrl. 02/03-10-1914 Den Helder, 68 jr.
  08.- Cornelis Klercq     Huwt 1 met; Helena Rijnwalt                     wordt Tak Deventer
  Geb. 17/18-03-1850, Middelburg, zondag Wijk N.139
  Vader; 42 jr. Moeder; 41 jr.
  Ovrl. 18/21-04-1888, Zutphen, 38 jr.

  07-09-2012 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (7 Stemmen)
  Categorie:Klercq Middelburg
  >> Reageer (0)
  05-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zotte en Nare Berigten

  Zotte en Nare Berigten


  Middelburgsche Courant 01 augustus 1872

  Alkmaarsche Courant 23 maart 1931


  Zierikzeesche Nieuwbode 25 februari 1905

  Vlissingsche Courant 21 april 1916

  Middelburgsche Courant 05 mei 1900

  Middelburgsche Courant 20 februari 1912


  De Zeeuw 24 juni 1915

  Vlissingsche Courant 10 december 1920

  Vlissingsche Courant 01 februari 1915


  Zierikzeesche Nieuwsbode 08 januari 1915

  Goesche Courant 04 december 1917


  Goesche Courant 15 juni 1907

  Brabantsche Courant 07 mei 1911


  Zierikzeesche Nieuwsbode 05 juli 1916

  De Zeeuw 18 maart 1908

  Middelburgsche Courant 03 juni 1907

  Middelburgsche Courant 18 november 1876  © 2012 Albert Prins

  INFORMATIE

  Krantenknipsels afkomstig van http://www.krantenbankzeeland.nl


  05-09-2012 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Zotte-Nare Berigten
  >> Reageer (0)
  01-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waterhofje van Joosse

  Waterhofje van Joosse - Land van Welsinge

  Ze liggen weer voor anker, de indrukwekkende "Tallships." Tegenwoordig is het een verzameling historische klippers, schoeners, fregatten, of een eenvoudige bark voor de kust van Vlissingen. Op doorvaart door het Kanaal van Walcheren, voor deelname aan Sail Vlissingen, kun je ze van dichtbij bewonderen.

  Deze zeldzaamheid was vroeger een alledaags beeld voor de kust in het Sloe. VOC-schepen met ladingen uit verre streken, kaapvaarders volgepakt met Engelse of Portugeze buit trokken door de Arne en het Kanaal van Welsinge richting Middelburg. Op de belvédère stond de koopman zenuwachtig op uitkijk in afwachting van zijn schip. De lading kon winst of verlies betekenen. Menig patriciërshuis heeft nog zo'n glazen uitkijkpost op het dak.

  Heerlijkheid Welsinge, Ritthem en Fort Rammekens  -  Manor Welsinge, Ritthem, Fort Rammekens

  De Arne, Kanaal van Welsinge naar Middelburg

  Van deze indrukwekkende schepen zijn meer dan 300 gebouwd op de werf in het Balkengat van Middelburg. Door de gunstige ligging was Middelburg een voor- en doorvoerhaven naar het machtige Antwerpen, daarmee de belangrijkste, en tegelijk ook de rijkste haven van de Zuidelijke Nederlanden. Tot de afgunst van de Hollanders zo groot werd, dat ze hun invloed gingen aanwenden om Amsterdam tot hoofdhaven van de VOC te maken, ook al moesten de schepen een grote omweg varen via de verradelijke Zuiderzee. Door het verschil in handelsgeest is het nooit meer goed gekomen tussen de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden.

  River Arne-Canal Welsinge to Middelburg

  Kanaal van Welsinge - Canal Welsinge to Middelburg

  Middelburg verloor aan belang, dat kwam ondermeer door de verzanding van de Arne en het Sloe. Aan de van oorsprong getijdenkreek werd in de eerste eeuw Middelburg gesticht. De Arne verschafte de stad toegang tot het Sloe, een zijarm van de Schelde. Tussen 1266 en 1301 verzandde de rivier. Daarom werd in 1532 begonnen met het graven van de Kanaal van Welsinge, een kostbare onderneming maar ook een enorme prestatie, want het moest met mankracht worden uitgevoerd.

  Tot 1817 heeft dit kanaal dienst gedaan. Op oude prentbriefkaarten zijn nog zeilschepen te zien, die voor onderhoud en reparatie in het Prins Hendrik Droogdok aan de Dam opgelegd waren. Wat nu nog nauwelijks is voor te stellen, lagen zelfs grote schepen aan het Molenwater voor anker.

  Het Kanaal van Welsinge deed na 1817 geen dienst meer, in twee fasen is het ingepolderd. In 1846 ontstond daardoor de Mortierpolder. Hiermee verviel ook de bescherming van Fort Rammekens bij Ritthem. In 1860 is daar een dijk aangelegd waardoor de Schorerpolder is ontstaan. Daarmee was het voor Middelburg gedaan met de verbinding naar zee. Lange tijd waren de contouren van het Kanaal in het landschap nog zichtbaar. De route langs de Nieuwlandse Weg ligt bijna parallel met dit voormalig kanaal.

  Waterhofje Joosse aan Schroeweg - Waterhofje Joosse

   Work in progress

  Evert Joosse

  Afwatering is lange tijd een groot probleem geweest op het eiland Walcheren, toen nog geen stoomgemalen bestonden werkte de natuurlijke waterbeheersing onvoldoende. De laaggelegen polders stonden geregeld onder water. Door grote regenval, met name in het najaar, soms zelfs tot in het voorjaar bleef het water op de vette klei staan. 

  Bij menige boerderij lag een schuit achter het huis gereed om in tijd van overstroming naar het dorp of de stad te varen. Had men niet zo'n bootje voorhanden dan waren die boerderijen maandenlang verstoken van elk kontakt. Straten als de Schuitvlotstraat of Domburgs Schuitvlot doen herinneren dat daar aanlegsteigers waren gebouwd. Zo konden boeren toch hun produkten naar de donderdagse weekmarkt brengen. Voordat ze huiswaarts keerden namen ze vast wel een neutje bij café "De Reutel."

  Werkgever van Joost

  Joost Joosse

  Veiling - Auction Joosse

  Pietje Joosse - Tange


  De drassigheid was vaak zo groot, dat gebieden buiten de stad er uitzagen als een binnenmeer. Niet voor niets heette de boerenhofstee van de familie Joosse aan de Schroeweg V36a; "Het Waterhofje." Pal gelegen langs de Welsingse Watergang, stond elke winter het water rondom het huis zo hoog, dat te voet er geen doorkomen aan was. In 1924 smeekten 9 landbouwers, gelegen aan de Schroeweg, om verbetering van de situatie. Het matige resultaat was dat de Gemeente 180 meter weg vanaf het Waterhofje tot Hofstede Driewegen verhoogde met halve klinkers, de rest van de weg werd bedekt met "koolasch."

  Weiland Evert Joosse te koop - Grassland for sale

   Hofje van Evert te Huur - Farmstead of Evert to let


  Joost Joosse en zijn vrouw Pietje Tange waren de ouders van opoe Betje Klercq-Joosse. In het verre verleden rond 1558 was de familie Joosse afkomstig uit het Land van Saeftinghe, ook een gebied dat vaak geteisterd werd door overstromingen.
  Joost Joosse is nooit rijk geweest. Met seizoensarbeid, bij Kwekerij Hansen aan de Schroeweg, voorzag hij zijn gezin van een eenvoudig bestaan.

  De Kiekenhof Dauwedaale - Former Farm Kiekenhof

  Klaar voor sloop - Ready to demolish

  Daarnaast waren er karige inkomsten van eigen land. Zijn vrouw Pietje karnde boter dat ze op de Botermarkt in Middelburg verkocht, de verkoop bracht nooit veel op. Wat op de markt aan groente of aardappelen achterbleef, nam ze mee naar huis. Het gezin had er weer een maaltje eten aan. Wanneer Joost met paard en wagen naar de stad ging, moest hij zijn kar aan de Loskade achterlaten. De met klei en smurrie bevuilde karren mochten de stad niet verder in.

  Rechts ligging van het vroegere Kanaal van Welsinge

  Winkelcentrum De Mortiere - Shopping Mall Mortiere


  Van het "Waterhofje" is niets meer terug te vinden. In 1940 is het door de Duitsers vernield. In de huidige tijd is nog veel meer onherkenbaar geworden. Brede invalswegen trekken een strakke lijn door het landschap. Nieuwe woonwijken, als Dauwendaale en De Mortiere zijn ontstaan waar eens koeien graasden. Een grote winkelboulevard, met de geromantiseerde naam "De Mortiere," een Van der Valk hotelcomplex, golfcourt en verzakelijkt pretpark doet Middelburg opgaan in de vaart der volkeren.

  Nieuwe Woonwijk De Mortiere - New Residential area Mortiere


  ©2012 Albert Prins


  BRONNEN en INFORMATIE

  Geschiedenis van Welsingen; http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Geschiedenis_van_Zeeland
  Krantenartikels; http://zoeken.krantenbankzeeland.nl
  Foto's; Eigen beheer, PZC, Rijkswaterstaat, Werkgroep Dauwedaele, Postcardsform.nl


  01-09-2012 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Historische Verhalen
  >> Reageer (0)


  Foto

  Archief per maand
 • 12-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 04-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 05-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • seniorennet.nl
 • Facebook Albert Prins
 • Schoolbank Albert Willem Prins
 • Zeeuwse verhalen van vroeger en nu
 • 't clijn Paradijs
 • American Statues, Funtext, Papeterie
 • Wikipedia
 • New York Culture
 • My Heritage


 • Over mijzelf
  Ik ben Albert Prins
  Ik ben een man en woon in Geleen (Nederland) en mijn beroep is gep. Interieur Architekt.
  Ik ben geboren op 06/02/1946 en ben nu dus 73 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Genealogie, Writing. Art Basketmaking.
  Write or Call me; 00-31-(0)46-4740641
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!