Foto
Inhoud blog
 • 2014 en verder
 • Cestini della Sardegna
 • Ome Cornelis de barbier
 • Sporen in Essequebo
 • ds. Willem Klercq bijna verdronken
 • Nieuwjaarswens
 • Kunst uit Zeeland
 • Modern Rattan Design
 • Dutch Rattan Design
 • Biezenstoelen
 • Crafts - Arts Europa
 • Klercq in Middelburg
 • Klercq in Rotterdam
 • Stamlijst Klercq-Kaasen
 • Zotte en Nare Berigten
 • Waterhofje van Joosse
 • Oude wegen
 • Bramen plukken
 • Bramen recepten
 • Koe in de gang
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Categorieën
 • Ad Intro (4)
 • Albums + Impressies (11)
 • Boeken etc. (6)
 • Craft + Arts (15)
 • Familie Annonces (4)
 • Familie Foto's (5)
 • Familie Verhalen (25)
 • Folklore-Tradities (12)
 • Geboorteplaatsen (3)
 • Historische Verhalen (14)
 • Jeugdverhalen (6)
 • Klercq Aanvang (Voorouders) (7)
 • Klercq Amsterdam (1)
 • Klercq Delft (1)
 • Klercq Den Helder (1)
 • Klercq Deventer (1)
 • Klercq Dinteloord (3)
 • Klercq Dordrecht (3)
 • Klercq H-Hugowaard (3)
 • Klercq Hilversum (1)
 • Klercq Middelburg (14)
 • Klercq Rotterdam (1)
 • Klercq U.S.A-Canada (2)
 • Klercq Weesp (1)
 • Klercq Willemstad (0)
 • Klercq-en gezocht (2)
 • Klercq-en Nieuws (9)
 • Recepten (4)
 • Tips en Websites (8)
 • Zeeuwen gezocht (1)
 • Zotte-Nare Berigten (5)
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  Foto

  Beeld-
  Tekstverantwoording;
  Foto's
  afkomstig van diverse bronnen;
  Beeldbank-Zeeuws Archief,
  Beeldbank-ZeelandNet,
  Beeldbank-Zeeuwse Bibliotheek
  Beeldbank-Wikipedia,
  Beeldbank-Google
  Openbare Sites,
  Collectie uit eigen archief.
  Tekst afkomstig van
  Wikipedia, en andere bronnen.
  in bewerkte of verkorte vorm
  Tekst uit eigen bron.
  Copyright; Eigenaren van foto's kunnen zich melden voor bronvermelding.

  Volgers-Followers;
  01-Holland;--5376-5617
  02-U.S.A.;--563-607
  03-Belgium;--481-507
  04-Japan;--95-106
  05-Germany;--83-85
  06-Israel;--57-59
  07-U Kingdom;--42-45
  08-France;-- 34-44
  09-España;--40-43
  10-Italy;--27-28
  11-South Africa;--20-21
  12-Australia;--10-13
  13-Ned. Antillen:--10-11
  14-Canada;--10-10
  15-Aruba;--10-10
  16-Russia;--9-9
  17-Sweden;--8-9
  18-Saoud-Arabia;--4-7
  19-Tsjechië--5-6
  20-Poland;--5-6
  21-Zwitserland--6-6
  22-Portugal;--5-5
  23-Oostenrijk--5-5
  24-Singapore--4-4
  25-Denemarken;--4-4
  26-Indonesië;--4-4
  27-Slovenia;--1-3
  28-Moldavia;--3-3
  29-Rumania;--3-3
  30-Luxemburg;--2-2
  31-Finland;--2-2
  32-Bulgaria--2-2
  33-Greece;--2-2
  34 Hong Kong;--2-2
  35-Brasil;--2-2
  36-Noorwegen:--2-2
  37-India;--1-2
  38-Malaysia;--1-1
  39-Turkey;--1-1
  40-Hungaria;--1-1
  41-Ecuador;--1-1
  42-Estonia;--1-1
  43-Fillipijnen;--1-1
  44-Mexico;--1-1
  45-China;--1-1
  46-Haïti;--1-1
  47-Eireland--1-1
  48-Thailand;--1-1
  49-Monaco;--1-1
  50-Litavia;--1-1
  51-Vietnam;--1-1
  52-Cyprus;--1-1
  53;-Suriname--1-1
  54;-Serbia--1-1
  55:-Ukrainia--1-1
  56:-Koeweit--1-1
  57.-Taiwan--1-1
  58.- Others--170-170

  Date; 27-11/21-12-2012

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Le Cercle Klercq
  Educatief Internet-Magazine over historie van familie Klercq en duurzame mandenmakerscultuur
  28-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eenzame dood van August Adolf Klercq

  De eenzame dood van August Adolf Klercq

  De geheimzinnigheid die lange tijd aan het leven van August Adolf Klercq kleeft wordt langzamerhand ontrafelt. Tot volledige helderheid zal het waarschijnlijk nooit komen. Maar toch, zijn raadselachtige dood in 1914 ergens in Chicago, daar zijn nu de feiten van bekend.

  August Adolf, zoon van Willem Frederik Karel Klercq en Johanna Adriana van Gendt is op 19 januari 1873 in Bergen op Zoom geboren. Zijn loopbaan stond van begin af aan min of meer vast. Hij zou net als zijn vader in militaire dienst treden, wat tot een lange familietraditie behoort. Zijn grootvader was luitenant-kolonel, van hem is moedig optreden bekend tijdens de strijd rond het Citadel van Antwerpen gedurende de Belgische Opstand in 1830. Zijn vader diende volk en vaderland als majoor bij de infanterie. En zijn oom Franciscus Gijsberthus vertrok als KNIL-militair naar het toenmalige Nederlands Indië, waar hij in 1915 op jonge leeftijd is overleden aan een gevreesde ziekte. Oom Arnoldus Petrus was plaatselijk commandant van Amsterdam.

  Adelborsten in opleiding bij de KMA

  Vader W.F.K Klercq

  Gala en ordinaire tenue's van cadetten KMA

  Binnen de familie stond de ambitie voor maatschappelijke dienstbaarheid hoog aangeschreven. Ook aangetrouwde familieleden waren van onkreukbare reputatie die op belangrijke posities in de samenleving hun stempel hebben gedrukt. Een tante was getrouwd met Cornelis Droogleever Fortuin, die gezagvoerder was bij de Nederlandse Stoomvaartmaatschappij. Hun zoon Willem Droogleever Fortuin was op zijn beurt ook militair die gelegerd was in Maastricht. Hij woonde in een chique herenhuis met vrouw en twee kinderen op het Keizer Karelplein. 

  Als vanzelfsprekend heeft August Adolf zijn opleiding gevolgd aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Een krantbericht meldt op 1 augustus 1889, August is dan 25 jaar; Dat tengevolge van den uitslag van het onlangs gehouden vergelijkend examen der aspiranten voor eene plaatsing als cadet aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, komen voor eene plaatsing bij die inrichting tegen 1 September e.k. in aanmerking;

  Infanterie hier ten lande; J.M. Sluys, H.K. Hardenberg, C.C. de Gelder, H. van Maaren, A.A. Klercq, jhr. A.G. van Nispen, jhr. J.A. Tulleken, J.H.L. le Cocq d' Armandville, jhr. M.C.F.J. de Rotte, jhr. E.W. van Holthe. W.O.T. van Oudheusden en 14 andere toegelaten candidaten. Het adelijke gehalte lag destijds ruimschoots boven het gemiddelde. Met J.N.A. Baron Taets van Amerongen als gouverneur van de Academie zal vooraf een ballotage zijn ingevoerd. Ook was de baron aangetrouwd binnen de familie van Gendt, dus dat zal ook wel van invloed zijn geweest.

  Koninklijke Militaire Academie te Breda

   Kasteel Breda met bijgebouwen KMA

  Wat nu niet meer in de krant verschijnt, was het vroeger wel gebruikelijk om melding te publiceren van overplaatsingen van militairen. Onder het kopje MARINE EN LEGER werd aangekondigd wie van standplaats veranderde. Het Nieuws van de Dag weet op 6 februari 1902 te melden dat; De 1ste luit. A. A. Klercq van het 1ste Reg. Inf. te Leeuwarden is overgeplaatst bij het 8ste Reg. van dat wapen te Doesburg. August Adolf is dan 29 jaar. Even later in datzelfde jaar meldt dezelfde krant dat; De 1ste luit. A.A. Klercq van het 1ste bat. 8ste Reg.Inf te Doesburg wordt 1 October a.s. gedetacheerd bij de Normaal-schietschool te 's-Gravenhage. 

  Prins Frederik Kazerne Leeuwarden en RK kerk

  Prins Maurits Kazerne Doesburg

  Toch blijft August Adolf voor verwarring zorgen in zijn geschiedenis. Hij trouwt met een tot nu toe onbekende dame. Het is zelfs niet eens bekend of kinderen uit dit huwelijk zijn voortgekomen. De ambitie voor zijn militaire carrière blijkt ook al af te nemen.

  De laatste melding over zijn militaria verschijnt bij koninklijk besluit No.50 van 28 januari 1907. Dan wordt gemeld dat; bij het leger in Nederland en wel bij het 41ste Regiment Infanterie, de eerste luitenant G.W. van Ginkel, van het leger in Nederlandsch-Indië, en zulks met bepaling, dat zijn ouderdom in rang bij het leger hier ten lande zal rekenen van 12 Augustus 1901 en dat hij in de ranglijst van de eerste-luitenant der infanterie van dat leger zal worden gerangschikt onmiddelijk onder den eersten luitenant A.A. Klercq.

  Infanterie op veldtocht

  Kampement infanterie


  Enkele dagen na zijn aanstelling in Den Haag blijkt August Adolf op 2 februari eervol ontslag te hebben genomen in zijn legerplaats Haarlem. Twee weken later op 16 februari 1907 scheept hij in op de ss Rijndam. Hij vertrekt vanuit Rotterdam naar New York. Met slechts $30,-- op zak passeert hij 11 dagen later op 27 februari de douane op Ellis Island. Volgens de Immigration Records is August een ongehuwde (wat niet waar is) forse jongeman van bijna 1,90 m, met bruine ogen en donker haar. Zijn bestemming blijkt voorlopig St.Paul, Minnesota te zijn, maar niet voor lang. Wat heeft hij in hemelsnaam daar te zoeken?

  Wat is hieraan vooraf gegaan?? Waarom brak August zijn militaire carrière zo schielijk af, waarom zo hals over kop het land verlaten? Is zijn huwelijk stukgelopen? Heeft hij grote schulden gemaakt?? Of ontvlucht hij Nederland om een heel andere reden, misschien lokken de grote kansen in de Nieuwe Wereld hem wel? August is nog maar 34 jaar, dat is veel te jong om het leger met pensioen te verlaten. Niemand van de familie kan daar iets van vertellen, zijn familietak is uitgestorven. Een diepgravend onderzoek zou opheldering kunnen brengen, maar dat laten we voorlopig rusten. Zijn leven eindigt al tragisch genoeg.

   Zijn reisdoel is in 1909 uiteindelijk Chicago, de meest roerige en beruchte stad in die tijd. Hij neemt na wat omzwervingen in 1913 zijn intrek downtown op 603 N. Clarkstreet, midden in het bedrijvige stadscentrum dat gestaag dichtgroeit met wolkenkrabbers. Hij moet aan de kost zien te komen. August gooit het roer volledig om, aan zijn bekwaamheden als militair heeft hij hier niets. Hij wordt klerk!! August Adolf Klercq, klerk van beroep, wonende in  N. Clarkstreet. Als dit geen drievoudige toevalligheid is?  

  Gesloopt Plaza Hotel Chicago 603 N Clarkstreet-W.Ohio str.

  Om en nabij N. Clarkstreet en N Dearbornstreet

  Hoe vergaat het August Adolf in Chicago? Kan hij wel wennen aan de anonimiteit van deze nooit rustende wereldstad, ver weg van huis, van familie, vrienden, zijn vrouw misschien? Stijgt het heimwee hem naar de keel, vervalt hij in depressies? Is zijn werk bij Mandel & Klein Department Store of het Plaza Hotel deprimerend, of heeft hij elders werk gevonden? Het zijn allemaal speculatieve veronderstellingen.

  Vast staat dat hij zijn leven niet meer in de hand heeft. Ruim zeven jaar na zijn aankomst in Amerika overlijd August op dramatische wijze. Eenzaam en alleen, goed en wel bijna één jaar op zijn nieuw woonadres op de 7de verdieping Ward 21. Ver weg van zijn vrouw en familie. Het Certificate and Record of Death van de lijkschouwer is er duidelijk over; Verstikking door gas, zelfmoord!! Althans dat is de aangenomen conclusie.  

  Overlijdensverklaring August Adolf Klercq

  Na meer dan 97 jaar is nu de toedracht bekend geworden. August is overleden op 10 januari 1914, negen dagen voor zijn verjaardag om ongeveer 4 uur in de morgen. Anderhalve dag later is hij gevonden door Ben Lauxlois, waarschijnlijk een bevriende kennis uit 887 N. LaSallestreet, een bloc verwijderd van zijn appartement.

  Hoe eenzaam en tragisch August moet zijn geweest blijkt wel uit de kille registratie van de autopsie arts Peter Em. Hoffmann die er geen twijfel over laat bestaan, dat een aantal zaken niet duidelijk zijn. Voor de dokter is niet bekend of de overledene gehuwd is, hoelang hij in Amerika verblijft of hoe oud hij werkelijk is. Zelfs de geboorteplaats van August is fout genoteerd. Germany is geen woonplaats, dus de identiteitskaart zorgt ook al voor verwarring. Wel werd een schamele $16,-- in zijn colbert gevonden. Een afscheidsbriefje is niet bekend.

  Begraafplaats Elmwood River Grove Chicago

   Familie annonce overlijden August A. Klercq


  Drie dagen na het overlijden wordt August Adolf Klercq ten grave gedragen, zonder familie. Misschien was een vriend, collega of huisgenoot uit piëteit aanwezig, we weten het niet. Het moet een korte plechtigheid zijn geweest in de bittere winterkou, op Cementry Elmwood aan River Grove op 13 januari 1914 om 10 uur 's morgens. In Nederland weet op dat moment van de familie nog niemand wat August is overkomen. Want ongeveer een maand later dringt het droeve bericht in Den Haag door dat Zoon, Broer en Behuwdbroer August Adolf is overleden.

  Een onverklaarbaar deja vú overviel me, toen ik in de winter van 1971 Chicago bezocht en in de Observatory op de 94ste verdieping van het John Hancock Building stond. Een vreemde gedachte bekroop me, bij het overzien van het imponerend panorama over deze stad, waar ik van het opkomend gevoel op dat moment geen beeld kon vormen. 

  Rainforest Café op 603 N Clarkstreet Chicago

  Huidige situatie oud woonadres August A Klercq

  De plek waar August Adolf heeft gewoond is onherkenbaar veranderd. Er is niets meer terug te vinden van het gebouw waar hij zijn leven heeft gelaten. Het hele bloc is afgebroken, inclusief het oude Plaza Hotel en de kantoor-woontoren op de hoek van W. Ohio en N. Clarkstreet. In 1968 is alles met de grond gelijk gemaakt.

  Disneyficatie heeft hier genadeloos toegeslagen. De straat is verlegd, zelfs breder geworden, 603 N Clarkstreet wordt nu ergens halverwege de straat, op de hoek van W. Ohiostreet, aangemerkt door Google Map. Uitbundig thema amusement in American style kun je er nu vinden in een Hard Rock Café en het Rainforest Café, naast een enorm McDonald restaurant en de bekende Excaliber Club. Het verkeer raast je hier in alle richtingen voorbij. Niemand heeft hier gehoord van August Adolf Klercq. "Who the hell is Aoguost Klurck??"


  Text © 2011 Albert Prins

  Servicepoint;

  VIDEO GALLERY

  Chicago Today
  Photoclip;
  Sights of Chicago (5,09 min) http://youtu.be/h_SWCQIkPzo
  Videoclip; Chicago Downtown (5,60 min) http://youtu.be/oryZS3Zrqak
  Videoclip; HardRock Café (3.09 min) http://youtu.be/_p-pIhP35xM
  Restored Historic Films
  Videoclip;
  San Francisco 1906 (8,49 min) http://youtu.be/pnDjmNNC9So
  Videoclip; To Live in the US of A 1920's (6,00 min) http://youtu.be/684n8FO68LU
  History of Chicago
  Videoclip
  ; Chicago History Epos. 1 (10,09 min) http://youtu.be/07KUQWcvv7U
  Videoclip; Great Chicago Fire 1871 (8,17 min) http://youtu.be/Cs-_emKrjhM
  Videoclip; Isle of Hope, Isle of Tears (4,34 min) http://youtu.be/AcxIdYbKu7Q
  Videoclip; Immigrants Life 1860-1910 (9,34 min) http://youtu.be/vzT8EqhuYxA
  Source photo; Private Archive, Google Picture Gallery, Ellis Island, National Archive

  28-09-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Klercq Dinteloord
  >> Reageer (0)
  24-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nederland Polderland

  Nederland Polderland

  Nederland staat bekend om haar poldermodel. Het Nederlandse consensusmodel waar menig ander land, met wisselend succes, een voorbeeld aan wil nemen. Het overlegmodel waarin werkgevers, vakbonden en de overheid met elkaar aan tafel zit om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en lonen. In andere sectoren, zoals de gezondheidszorg, bij de omroep en in het onderwijs wordt dit model ook toegepast voor overleg in beleid en regelgeving tussen verschillende belangenorganisaties, hun koepels en de overheid.

  Netherland is kown for its poldermodel. The Dutch consensus model of what some countries tries to implement obtain this example with varying succes. The consultation model in which employers, unions and government together negotiate for working conditions and wages. In other sectors, such as healthcare, broadcasting and education, this model is also used for consultation on policy and regulatory interests between different bodies, their domes and the government.

  Kerstvloed, Christmasflood 1717

  Kerstvloed, Christmasflood 1717

  Dit consensusmodel bestaat echter al veel langer. Het gaat terug tot de middeleeuwen. Toen moesten boeren, edelen, stedelingen en alle overige burgers samenwerken om dijken te bouwen, zodat have en goed behouden bleef, de voeten droog. De strijd tegen het machtige water is vaak verloren, maar ook overwonnen, zowel aan de kust als ook in het binnenland. De vele overstromingen overwinnen was alleen mogelijk door verplichte samenwerking, ongeacht afkomst of stand. De mindere klasse deed het zware werk, de hogere stand gaf leiding aan de waterkering.

  However, this consensus model exists much longer. It goes back to medieval times, when farmers, noblemen, townpeople and all other citizens had to work together to build dikes, in order to safeguard their goods and harvest, keep their feet dry. The struggle against the mighty, powerfull sea is often lost or conquered, both at the coast and inlands. Overcoming floods was only possible through coöperation mandatory, irrespective of origin or status. The lower class did the heavy work, the upper class led the project.

  Verdronken, verdwenen dorpen,  Drowned, disapeared villages


  Uit die tijd stamt ook de oprichting van Waterschappen of Hoogheemraadschappen. Het behoort tot één van de oudste bestuurlijke instituties van Nederland. Het eerste officiële waterschap was het Hoogheemraadschap van Rijnmond, dat in 1255 werd ingesteld door graaf Willem II van Holland. Al eerder werkten dorpen en buurtschappen samen om de waterhuishouding te regelen. De oudst bekende samenwerking vond plaats in Utrecht omstreeks 1122, toen 20 buurtschappen de afdamming van de  Kromme Rijn realiseerden.

  From this time on, also dates the establishment of waterbaords. These boards are one of the oldest forms of government in Holland. Officially installed by Count Willem II of Holland in 1255. Villages and hamlets have been previously worked together to arrange the waterlevels at inlands. The oldest coöperation took place in Utrecht around 1122, when 20 hamlets dammed of the Kromme Rhine.

  Willem Klercq uit Dinteloord was betrokken bij de waterschappen van Oude Prinsenland en de Koningspolder bij Dinteloord. Hij heeft daar als gezworene en secretaris-penningmeester vanaf 1794 tot zijn dood in 1813 een belangrijke rol gespeeld. Ook de tweede man van zijn vrouw, Daniël van Opstall, was bestuurder van deze waterschappen.

  Willem Klercq from Dinteloord was involved in the boards of Oud Prinsenland and Koningspolder near Dinteloord. He has served as juror and Secretary-Treasurer from 1794 until his death in 1813 in an important role. After his decease, his wife remarried to Daniël van Opstall also a governor in the waterboard.

  Impressie ramp 1953, Impression disaster 1953

  Watersnoodramp 1953

  Waterschappen vormen letterlijk de basis van het poldermodel. Het "polderen" is een uniek Nederlands werkwoord geworden. Zo uniek zelfs dat het een deel van onze nationale genen is geworden. want zodra meer dan twee Nederlanders elkaar treffen beginnen ze al te overleggen. Buitenlanders kijken daar onbegrijpelijk vreemd van op.

  Waterboards are literally the foundation of the "poldermodel." The expression "Polderen" has become an unique untranslatable Dutch verb. So unique even, that its has become a part of Dutch national genes. Because when more then two Dutchmen meet together, they start consulting. Foreigners looking at it straingly.

  Overstroomde gebieden in 1953, Overfled areas during flooddisaster 1953


  Eeuwenlang is Zeeland getroffen door overstromingen, waardoor het land herhaaldelijk door de zee is weggespoeld of elders ongevraagd nieuwe eilandjes heeft opgeworpen. Dat ging vaak ten koste van vele mensenlevens. Huizen,. boerderijen, vliedheuvels of dorpen werden niet gespaard. Ook het vee dreef doelloos weg naar een gewisse dood. Van een aantal dorpen is bekend dat ze hebben bestaan. Van andere bewoningen is niets meer bekend, tenzij een toevallige archeologische vondst wordt gedaan. Bovenstaand kaartoverzicht geeft een beeld waar verdronken dorpen hebben gelegen. Meer dan 117 dorpen zijn in Zeeland verdwenen of verplaatst.

   For centuries Zealand has been hit by numerous floods that the country has repeatedly washed away by sea, or the sea elsewhere unsolicited raised new islands. Often to the expence of many lives. Homes, farms, villages, or fleehills were not spared, even the cattle drifted aimlessly into a certain death. Of a number of villages is known to have been existed. About other settlements is nothing known any more, unless an accidental archaelogical discovery is made. The chart above provide an image of drowned villages and settlements.


  Hoe groot de verliezen aan mensenlevens in het verleden is geweest valt in een onderstaand staatje af te lezen aan de hand van een niet volledig overzicht aan overstromingsrampen in Nederland.

  1288 Sint Aagthenvloed, Saint Aagthenflood; Duizenden slachtoffers, Thousands of casualties
  1322 Stormvloed, landsdelen verloren, Stormflood Parts of land lost, Duizenden slachtoffers Thousands of casualties
  1334 Sint Clementsvloed, Saint Clementsflood, Duizenden slachtoffers, Thousands of casualties
  1362 Sint Marcellusvloed, Saint Marcellusflood, 25.000-40.000 slachtoffers, casualties
  1372 Stormvloed, Stormflood landsdelen verloren, Parts of land lost, 100.000 slachtoffers, casualties
  1404 Sint Elisabethvloed, Saint Elisabethflood, 3000 ha land verloren, land lost
  1321  Sint Elisabethvloed, Saint Elisabethflood, 100.000 slachtoffers, casualties
  1324 Sint Elisabethvloed, Saint Elisabethflood, 2.000 slachtoffers, casualties
  1530 Sint Felixvloed 23 dorpen verdronken, 23 villages drowned, 100.000 slachtoffers, casualties
  1532 Aller Heiligenvloed, All Saintsflood, 16 dorpen verdronken, 16 villages drowned, 60.000 slachtoffers, casualties
  For a complete schedule see; Portal Information at Wikipedia, clickpoint below

  Oosterschelde stormvloedkering

  Deltaplan

  Oosterschelde


  Hoe spannend en fantastisch zwaar stormweer ook mag lijken, de kracht van water is immens. Met geen mogelijkheid valt zo snel te vluchten. Het water omringd je in geen mum van tijd, het sleurt je mee zonder dat je er ook maar iets tegen kunt inbrengen. Met één grote sterke golf ben je verzwolgen. Het koude zilte water onderkoelt je binnen enkele minuten, waardoor je alle macht verloren hebt. Gevoelloos zink je weg naar een kille dood.

  Dit is het beeld dat me voor ogen staat uit de radioreportage bij de eerste dagen van de watersnoodramp van 1953. In de nacht van 31 januari op 1 februari rammelde de wind flink aan de ramen. Toch viel ik geruststellend in slaap. Tot de volgende morgen. Het was zondag, het was stil op straat, de storm was gaan liggen, in de kerk zaten weinig kerkgangers. Maar het werd wel heel snel duidelijk wat die nacht was gebeurd.

  De dominee sprak in rouwstemming, uit de radio klonk continue huiveringwekkende berichten. Niet alleen Zeeland was getroffen, ook West-Brabant en Zuid-Holland, bij Katwijk waren duinen weggeslagen. In Engeland, België en Noord Duitsland waren ook veel slachtoffers te betreuren. Meer dan 1800 mensen waren verdronken, duizenden dieren en 100.000 mensen verloren hun huis en bezittingen. De dramatische gebeurtenissen betekende een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis. 

  Ebb and flow tides remains

  Oosterschelde Storm Surge Barrier

  Movable doors


  How exciting and wonderful heavy stormweather may seem, the power of water is immense. There is no way to escape in a rush. The water surrounds you within non matter of time. It pulls you along without any resistence you can contribute to. In a flash, a large powerful wave engulfes you. The cold salty water cools down in a few minutes, so you lose all power. Sinking away to a chilly death.

  This is the image I remember of radioreports in the first days of the flood in 1953. On the night of January 31 and February 1, the wind rattled continuously the windows of my sleepingroom. Still, I fell asleep reassuring. Until the next morning. It was Sunday, the storm was over, it was quiet in the street. In the church were few churchvisitors. But it became clear very quickly what had happened that night.

  The pastor spoke in a mourning mood, from the radio sounded continuous chilling reports. Not only Zealand was effected. Also West-Brabant and Zuid-Holland. Dunes near Katwijk were washed away. The Holland provinces are situated 6 meters below sealevel, the threat to overflow the economic heart of Holland was realistic.  In England, Belgium and Northern Germany were many casualties to mourn for. Over 1800 men, women, children were drowned, thousands of animals and 100.000 inhabitants had lost their homes and belongings. This event would marked a dramatic turning point in Dutch history.
   

  No comment

  Closed Oosterschelde Storm Surge Barrier

  No comment

  Al voor de watersnoodramp van 1953 was de regering al begonnen met een Deltaplan om Nederland te beschermen tegen extreem hoog water. De ramp bespoedigde de uitvoering. Langs de hele kust werden indrukwekkende waterwerken gebouwd, de kust werd met 700 km ingekort waar de zee geen invloed meer op zou hebben. Ruim 57 jaar is vanaf 1950 gewerkt aan zeewaterkeringen, sluizen, versterkte en verhoogde dijken. In 2010 is het laatste kunstwerk afgebouwd. Een keermuur van ongeveer 500 meter lang en bijna 7 meter boven NAP. Deze muur moet Harlingen beschermen tegen stormen zo sterk als eens in de 4000 jaar.

  Tijdens de bouw en ontwikkeling van de Deltawerken zijn ecologische aspekten een belangrijke rol gaan spelen. Het getuigt van moed van de regering en de politiek de veel duurdere voorzieningen te treffen voor het behoud van het water leven in de Oosterschelde. Met de bouw van de Maeslantkering en Oosterschelde stormvloedkering blijven de getijden van eb en vloed behouden. Deze bouwwerken trekken internationaal grote aandacht. Ze zijn door de American Society of Civil Engineers tot de zeven moderne wereldwonderen verklaard. 

  Kaart van Waterschappen Chart of Waterboards

  Nederland onder water The Netherlands overfled

  Even before 1953, the government has begun implementing a Deltaplan to protect the Netherlands from extreme high tides. The disaster of 1953 spurred the implementattion. All along the coast a number of impressive waterworks has been built since. The coastline is shortened by 700 km, so the sea would have less influence. More than 57 years since 1950 has been built on Seabarrages, sluices, waterlocks and dyke risings. In 2010 the final structure was finished. A concrete wall of approximately 500 meters and 7 meters above sealevel. This wall must protect Harlingen against storms as strong as once every 4000 years.

  During the construction and development of the Deltaworks, ecological aspects began to play an important role. Its to credit government and politicians for the courage to spent in several cases as double as was calculated for waterworks to save aquatic life in the Oosterschelde. With the construction of the Maeslant Barrier and Oosterschelde Storm Surge Barrier remain the tides of ebb and flow. These enormous Deltaworks are subject of international attention. By the American Society of Civil Engineers, they are declared as one of the seven modern wonders of the world.

  Dijkdoorbraak, Dyke breaktrough Holland 6 m below sealevel

  Text © 2011 Albert Prins
  Servicepoint

  VIDEO - INFORMATION GALLERY

  Photoclip; Impression of Noord Holland (10,01 min) http://youtu.be/Tz5jX_foV5I
  Videoclip; First images of Flood disaster 1953 (19,50 min) http://youtu.be/XcX5wb1k9UM
  Videoclip; Dutch Flood 1953 Short (10,00 min) http://youtu.be/zUEfU0P92Ws
  Videoclip; Oosterschelde Storm Surge Barrier (9,44 min) http://youtu.be/0goYcQs7NdY
  Videoclip; Test Closing Maeslant Barrier 2010 (8,17 min) http://youtu.be/M_o-zJXaSNQ
  Videoclip; View on the Deltaworks Fly-over (1,39 min) http://youtu.be/xttBIT-8w0U
  Videoclip Trailer Film "The Storm" (2,09 min) http://youtu.be/ZftdwB2v1nU
  Wikipedia Portal Information
  http://en.wikipedia.org/wiki/North_Sea_flood_of_1953
  http://en.wikipedia.org/wiki/Floods_in_the_Netherlands
  Website English; http://www.deltawerken.com
  Source photo; Google Picture Archive, Zeeuws Archief, Private Archive

  24-09-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Historische Verhalen
  >> Reageer (0)
  23-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Legende van Saeftinghe

  De Legende van Saeftinghe
  Ontpolderen NEE !!


  De familie van Elisabeth Joosse, de vrouw van Theeuwes Klercq, wijd en zijd bekend als Betje van Theeuwes van de Vlasmarkt, stamt van oorsprong uit een zeer oud geslacht, dat ver terugvoert in de geschiedenis. Opoe Betje zal dat niet hebben geweten. Was dat wel het geval geweest, dan zou het haar neus hebben doen krullen van voornaamheid. De vroegste sporen van haar voorfamilie zijn rond 1558 terug te vinden in het Land van Saeftinghe, toen ene Adriaan Joos in deze streek leefde. Het gebied waar Adriaan woonde bestond uit vele losse polders, welke tijdelijk aan elkaar slibden om vervolgens door overstromingen weer van elkaar verwijderd te raken.


  Het Verdronken Land van Saeftinghe, nu beschermd natuurgebied

  Doordat Zeeland een deltagebied is waar rivieren uitmonden, de zee met eb en vloed haar krachten doet gelden kon het niet uitblijven dat sinds mensenheugenis land gewonnen en verloren is geworden. Delen van Zuid-Beveland zijn aan het water ten prooi gevallen, zoals het Land van Reimerswaal. De Braakmanpolder is lange tijd een deel van de Westerschelde geweest. Axel heeft tijden gekend dat het een eiland was. Op Schouwen-Duiveland zijn ook stukken land in het water verdwenen. Tot aan Dordrecht en Goeree-Overflakkee heeft de bevolking uit alle macht strijd gevoerd, land te behouden tegen de gulzigheid van de zee. Vele malen zijn eilanden op drift geraakt en van vorm veranderd. Vele dorpen, kleine steden, kastelen en gehuchten zijn voorgoed kopje onder gegaan. Van meer dan 117 dorpen is bekend dat ze ooit hebben bestaan. Onderstaand kaartje laat de situatie zien rond het jaar 1580.


  Kaart van Zeeland anno 1580, ten tijde van Adriaan Joos, getekend door Jacob van Deventer

  In 1594, tijdens de Tachtig Jarige Oorlog, staken Nederlandse troepen onder bevel van prins Maurits om tactische redenen de laatst overgebleven dijken door, waardoor de Spaanse troepen werden verdreven. Zeeuws Vlaanderen is al eeuwen van strategisch belang gebleken, omdat met het bezit van dit landsdeel ook de vaarroute op de Schelde  wordt gecontroleerd.

  Na de Eerste Wereldoorlog kwam dat opnieuw aan de orde toen de Belgen, Zeeuws Vlaanderen wilden annexeren omdat Nederland neutraal was gebleven. Maar niet alleen om die reden. Koningin Wilhelmina had vrijgeleide gegeven over Nederlands grondgebied aan de toenmalige Duitse troepen. Bovendien schonk ze haar oom, Onkel Willie, de Duitse keizer Wilhelm asiel in Nederland. Dat had bij onze zuiderburen veel ergernis opgeroepen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Zeeuws Vlaanderen nog zwaarder getroffen. Voor de bevrijding van Zeeland moest het Duitse leger verdreven worden. Door de geallieerden troepen is zwaar gevochten. Nagenoeg geen dorp is gespaard gebleven voor bijna totale vernietiging. Ook toen ging de strijd om invloed op de Westerschelde.  


  Reimerswaal gaat verdrinken

  Mensen in de streek van Saeftinghe kwamen er goed aan de kost door landbouw, turfsteken en zoutwinning. Adriaan woonde in Saeftinghe, waar in de buurt nog enkele dorpen lagen, zoals Namen, Sint Laureins en Casuwele. De dorpen waren omringd door afgelegen gehuchten, waaronder Auwersluis. Tijdens de Grote Allerheiligenvloed van 1570 kon de primitieve bedijking niet verhinderen dat de streek bijna geheel onder water kwam te staan.

  Vier jaar later reikte het "Verdronken Land" tot Verrebroek en zelfs tot aan Kallo, niet ver van Antwerpen. Alleen Saeftinghe en nog enkele andere stukken land bleven als eilandjes boven water. Ook de toren van Namen bleef gespaard. De klokken werden uit de toren gehaald en opnieuw opgehangen in het nabijgelegen dorp Grauw. Het fort van Namen bleef tijdelijk dienst doen als tolhuis. Belasting betalen is zo oud als de mensheid.


  Detailkaart rond 1580 van het Land van Saeftinghe

  Uiteindelijk kwam Saeftinghe ook onder water te staan. Soms gunt de Westerschelde ons nog een blik op restanten van verdwenen dorpen. Door het schurende effect van het water komen zo nu en dan nog restanten van huizen en kerken even bloot te leggen. Helaas zorgt het stijgende zeeniveau ervoor dat de kans er iets bloot komt te liggen steeds kleiner wordt.

  Legendarische zeemeerminnen en zeermeermannen

  Dat deze gebeurtenissen aanleiding geeft tot legenden bewijst ook het volksverhaal over het gebied van Saeftinghe. Zo gaat het verhaal dat de bewoners van Saeftinghe ijdel en hoogmoedig waren, wat in de middeleeuwen ook al tot een doodzonde werd beschouwd. Op een dag ving een visser een zeemeermin. De zeemeerman wilde natuurlijk zijn vrouw terug. De visser weigerde zijn bijzondere buit af te staan, waarop de zeemeerman met de vloek dreigde; "Het Land van Saeftinghe zal vergaan, alleen zijn torens blijven bestaan." De verwensing kwam uit. Het land van Saeftinghe verdween inderdaad onder water. De legende verteld verder dat bij ontijdige dagen men in het gebied nog steeds mysterieuze witte gedaanten in de mist ziet opdoemen. Dat zouden de geesten van verdronken mensen zijn, die spookachtig blijven ronddwalen.

  Mysterieus landschap nabij Saeftinghe

  Er is geen grote fantasie voor nodig, geloof te hechten aan deze fabel wanneer een zware lage mist over dit uitstrekte landschap neerdaalt op een naargeestige herfstdag. De eenzame wandelaar, omringd door nevelen, zal zich ongetwijfeld bewust raken van rusteloze dwalende zielen, die nooit tot het hiernamaals zijn toegelaten. Deze legende spreekt niet alleen over Saeftinghe, ook op Schouwen-Duiveland bestaat een soortgelijk verhaal, zelfs in de Zuid-Hollandse polders wordt over een dergelijk voorval bericht.

  Hoe nietig kan een mens zich voelen?

  Adriaan Joos moest dus het Land van Saeftinghe verlaten. Hij koos voor Axel, toch een niet al te veilige plek omdat het aan het water gelegen was. Hulst zou veiliger zijn geweest, maar dat viel kennelijk vaak in Spaanse handen. In Axel heeft Adriaan sporen achter gelaten. Van hem is bekend dat hij en ook zijn familie veel grondstukken, landhuisjes en stadse huizen hebben gekocht en ook weer verkocht. Armlastig was de familie Joos blijkbaar niet, tijdens een periode toen regelmatig strijdende partijen door het land joegen, daarbij dood en verderf zaaiend. Voor de familie Joos was dit geen reden voor vertrek naar een rustiger oord, bijvoorbeeld Walcheren. Men wist om te gaan met de onzekerheid van het bestaan en er zelfs munt uit te slaan.

  Want een zoon van Adriaan; Adriaan Pieter Joos, soldaat onder de Compagnie van kapitein Jacques de Chartreuse, heer van Baarland en hoogbaljuw van het Vrije Sluis, moet in zijn positie vermogen hebben vergaard. Zo blijkt uit de vele kopen en verkopen van huizen in Axel. In 1638 trouwt hij met Catharina Sachsen uit Hanau bij Frankfurt. Hoe komt deze Duitse dame in vredesnaam in Zeeuws Vlaanderen terecht? Was zij een marketenster bij huurlingen die onder bevel stonden van de Prinsen van Oranje?

  Het beroep van marketenster was eerzamer dan de verhalen doen geloven. Meestal was dit een vrouw, die getrouwd was met een militair beneden de rang van onderofficier. Legereenheden die ten velde trokken werden vergezeld van deze dames, die de soldaten tijdens een rustpauze van een borreltje en hartig hapje voorzagen. Maar er ook voor zorgden dat de was werd gedaan. Zo verkregen ze inkomen en waren ze verzorgd en beschermd in woelige tijden.

  De ware toedracht hoe Adriaan Pieter Joos en Catharina elkaar hebben leren kennen zal helaas nooit aan het licht komen. Lang heeft het huwelijk niet geduurd. Catharina stierf enkele jaren na de geboorte van haar eerste kind. Daarna trad Adriaan Pieter in het huwelijk met Geertien Arents Nijssen, wat niet kinderloos is gebleven.


  Belegering van Aardenburg in 1672

  Zijn broer, Hijbrecht Pieter Joos genaamd, blijkt een levensgenieter te zijn, zo niet te spreken van een rokkenjager. In die zin dat hij vijf meisjes op de wereld heeft geholpen. Het zou niet zo opzienbarend zijn geweest, ware het niet dat hier sprake is van veelwijverij. Want elke dochter is verwekt bij een andere vrouw. Elk meisje kreeg de voornaam Elijsabeth, maar wel met de achternaam van de moeder. Na deze opzienbarende dadendrang is niets meer van onze Hijbrecht vernomen. Hij had zijn best gedaan om vervolgens in vergetelheid ten onder te gaan.

  Droogvallende slikken Land van Saeftinghe

  Pas na 1715 vertrekken de mannen Joosse, want hun naam in ondertussen aangepast van Joos naar Joosse, naar Kleverskerke op Walcheren en 's Heer Hendrikskinderen op Zuid-Beveland. Over de naam Joos valt nog wel het een en ander te vertellen. De één verklaart dat het de van oorsprong Bretons-Keltische naam Jodocus betreft. Weer anderen beweren dat de naam haar oorsprong heeft in de Belgische Kempen.

  Maar als kind heb ik dat anders ervaren. Opoe Betje sprak altijd met een nadrukkelijk slepende dubbele "ssj." Deze fonothiek tref je ook aan bij de Spaanse en Griekse taal. In mijn verbeelding moest opoe wel van Spaanse afkomst zijn. Haar diepzwarte ogen, haar ravenzwart haar kon niets anders verklaren. Niets van dat al blijkt nu waar te zijn. Haar kunstgebit zat een beetje losjes. Hoe moet je zo'n teleurstelling verwerken? In stilte hoop ik nog steeds dat ooit een Spaanse edelman invloed heeft gehad op de verspreiding van Joosse. Je weet het maar nooit. 

  Servicepoint;
  Hertogin Herwigepolder ONTPOLDEREN NEE !!
  Geschiedenis van Herwigepolder
  Voordracht Ir. Wil Lases deel 1 (9,28 min) http://youtu.be/_gzD__MGfhM
  Voordracht Ir. Wil Lases deel 2 (9,34 min) http://youtu.be/v6_wVLxjqvg
  Voordracht Ir. Wil Lases deel 3 (9,48 min) http://youtu.be/UkwEqAifYws
  Ontpolderen JA of NEE
  Het Zeeuws Dilemma Deel 1 (4,45 min) http://youtu.be/hYhER2_Lhcw
  Het Zeeuws Dilemma Deel 2 (6,44 min) http://youtu.be/P2xXyQkdYY8
  De Hertogin Herwigepolder;
  Flyaround Herwigepolder-Saeftinghe ; (3,13 min) http://youtu.be/D6qcDzaO8AI
  De laatste Actie Ontpolderen Nee!!
  Open Dag Hertogin Herwigepolder (4,02 min) http://youtu.be/k1Sjp86UjlY
  De Politiek aan het woord;
  Politici bezoeken Zeeland; (2,46 min) http://youtu.be/8JM-DtUZeU4
  Source photo; Google Picture Gallery, Slik op de Weg, Private Archive

  Text © 2011 Albert Prins

  Wapen van Waterlandskerke

  23-09-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Historische Verhalen
  >> Reageer (0)
  12-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw, Neu, New, Nouvelle
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nieuw; Bij veel verhalen zijn nu Videoclips toegevoegd, vol verrassingen.
  Ook op site 't clijn Paradijs
  New; Videoclips added to many topics, full of surprises.
  Also at site 't clijn Paradijs (Little Paradise) http://blog.seniorennet.be/t_clijn_paradijs

  12-09-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Klercq-en Nieuws
  >> Reageer (0)
  11-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ringrijden

  Fotoalbum: Ringrijden in Zeeland

  "Riengkrieje" in het Zeeuws, betekent voor de goede verstaander in het Nederlands "Ringrijden." Voor de Zeeuwen is het een onverwoestbare traditie dat ver teruggaat in de geschiedenis. Aanvankelijk een sport dat in de Middeleeuwen door de adel werd beoefend. Strijdbare nobele jongelingen traden met hun paard in een tournooi aan om een trofee in de wacht te slepen.

  Een jonkvrouw stelde haar ring ter beschikking dat aan een koord werd opgehangen en vervolgens met een lans moest worden losgestoken. Dat gebeurde in galop op een ongezadeld paard. Degene die deze kunst tot driemaal toe met succes behaalde werd door zijn mededingers eerst gejonasd en daarna naar de jonkvrouwe begeleid. In deemoed moest hij voor haar neerknielen, daarna kreeg hij het trofee in ontvangt. De hoogst haalbare beloning was toch wel de omhelzing met kus van de edele jonkvrouwe.

  In de 17de eeuw is het tournooispel een volkssport geworden onder jonge boerenzonen. In de laatste eeuw zelfs een serieuze sport waar regels aan verbonden zijn. Zo is het verplicht dat bij officiële wedstrijden de deelnemers in het wit gekleed zijn. Van witte pet tot witte sokken en witte schoenen. Een oranje sjerp rechts over de schouder gehangen, en het groene ZRV embleem links op het hemd genaaid. Het paard moet versierd zijn op de manen en staart. Met prachtig gevlochten creaties steken de ruiters elkaar de loef af. Het paard moet volgens traditie nog steeds ongezadeld worden bereden.

  Middelburg met Abdij, waar op het Abdijplein of Molenwater wordt Ringgereden.


  Bij demonstraties, feestelijkheden en folkoristische evenementen is het verplicht in Zeeuws costuum aan te treden. Dat geldt ook voor vrouwen, die de laatste jaren zijn toegelaten tot de wedstrijden. Ze zijn inmiddels een geduchte concurrent voor de mannen. Vrouwen trekken ook wel het Zeeuws mannencostuum aan, omdat het beter zit bij het paardrijden, dan de veelvoud aan rokken dat bij de streekklederdracht hoort. Maar er zijn natuurlijk weer uitzonderingen. Er zijn dames bij die uit overtuiging geen concessies willen doen. Wel rokken dragen, maar de overmuts thuis laten. De Zuid-Bevelandse schelpmuts vangt nogal veel wind in galop, dus niet zo geschikt voor het paardrijden.

  Waar kijken ze naar?

  Waar praten ze het over?

  Zal ze de mannen aftroeven?

  Voor taalpuristen blijft de term "Ringrijden" een moeilijk te verteren begrip. Je rijdt weleenswaar op een paard, maar je steekt de ring af bij het ringpoortje. Dus taalkundig zijn die het er overeens dat hier sprake is van "Ringsteken." De volkstaal is hardnekkiger in het gebruik. Zeeuwen blijven kijken naar "t Ringkriejen," ze zien daar geen verschil in. Laat deze puriteinen zich maar eens druk maken over het massale misbruik van de meervoud "s." Want ik vind het hebben van gedachtes een verfoeilijke manier van denken. Laat staan dat je beloftes doet, die je niet nakomt. De voors en tegens van deze opvatting zal nog lang beroering geven.

  Feestelijke staartjes

  Een paard wil ook ijdel zijn

  Niet alledaagse paardestaarten


  Het oudste document waarin het Ringrijden wordt vermeld dateert van 7 juni 1687. Hier is een klacht gemeld van de Middelburgse kerkeraad; "Dat voorleden Pinkster op verscheidene dorpen op Walcheren van den boerse jeugd en andere, dien het minst betaamt, den ring gestoken is en bij gevolge van dien vele wulpsche- en ongerijmheden van danserijen, drinkerijen enz. gepleegd worden, ook met verachting van der predikanten daartegen."

  Predikanten en kerkeraden van die tijd zetten zich sterk af tegen het ringrijden, dat vaak in combinatie met kermissen werd gehouden. Ringrijderijen ontaardden vaak in uitbundige uitspattingen met veel alcohol. Maar het is de kerken nooit gelukt het ringrijden te laten verbieden, omdat het nooit op zondagen werd gehouden.
   

  Ringrijden op het Abdijplein

  Raaááák

  Aanstormend geweld

  De Nieuwlandse ringrijdersvereniging is de oudste van Zeeland, opgericht in 1824. De meeste andere verenigingen zijn pas na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. De overkoepelende organisatie ZRV, de Zeeuwse Ringrijders Vereniging, kwam tot stand in 1950. Het 50-jarig bestaan is in 2000 uitbundig gevierd. Onder andere met de onthulling van het standbeeld "de Ringrijder" dat op het Abdijplein in Middelburg is te vinden. Het kunstwerk te gemaakt door Gerard Brouwer uit Katwijk. 

   En de Winnaar....is.....

  Hoog jonassen voor de jongste  winnaar

  De Ringopsteker


  Leden van het Koninklijk Huis hebben door de jaren heen veelvuldig belangstelling getoond voor het ringrijden. Soms woonden ze in hoogst eigen persoon wedstrijden bij, waarbij ze kostbare prijzen ter beschikking stelden. In 1786 schonk Stadhouder Willem V in Domburg twee gouden medailles. Koning Willem III was een trouwe bezoeker tot 1862 en kwam niet met lege handen. Prijzen als een zilveren tabaksdoos, een zilveren zweep ter waarde van toen 400  gulden!! Gouden horloges met ketting, of gouden hemsknopen, waren zeer gewilde trofeeën.

  Koningin Wilhelmina zette deze traditie voort, ook met kostbare prijzen in het verschiet. De koninklijke wisselbeker werd ingevoerd. Die werd eigendom van de winnaar na drie maal achtereen de eerste prijs te hebben gewonnen. Koningin Juliana moest zelfs tweemaal een zilveren wisselbeker schenken, omdat die opnieuw in de kast van een fortuinlijke winnaar verdween. Koningin Beatrix brengt ook een wisselbeker in, met daarnaast een bronzen beeldje uit haar atelier. Dit is nu de meest begeerde prijs.

   In volle concentratie

  Machtig zicht

   Dat moet lukken !!

  Een niet weg te denken prijs bij het ringrijden is de Pollepel. Tegenwoordig is de Pollepel een zeer gewilde ereprijs, maar vroeger was het juist een schandeprijs. Hij was bestemd voor de ringrijder die de hele dag geen ring had afgestoken. Dit schandeteken kwam af van de gewoonte, dat op boerderijen in de zomer 's avonds karnemelksepap werd gegeten. De jongste knecht of koewachter moest deze pap roeren met een grote houten pollepel. Dat paproeren was geen populair baantje en de "papkoker" zoals die spottend werd genoemd, werd niet voor vol aangezien. Zodoende stond de pollepel symbool voor onhandigheid of onbekwaamheid, dus ook bij het ringrijden. 

  Zeeuwse babbelaars te paard

  Dit noem je Man en Paard

  Bij deze Pollepel-prijs hoort een fles jenever, soms ook nog een paar klompen. Degene die de pollepel wint, giet de jenever in de grote lepel en gaat alle deelnemers langs om uit de pollepel te drinken. Een andere traditie die nog op sommige dorpen in ere wordt gehouden is het rondgaan met de "suukerkomme" Dit is een kom gevuld met brandewijn en zoute bolletjes. De suukerkomme gaat rond onder de
  ringrijders, tot die helemaal leeg is.

  BRON VERMELDING

  Tekst;  Afkomstig en  bewerkt van;  De  Zeeuwse  Ringrijders  Vereniging
  De Zeeuwse Ringrijders Vereniging zie; http://www.ringrijden.nl

  VIDEO GALLERY

  Videoclip Ringrijden Grijpskerke 2008, zie: http://youtu.be/y4NaY7vm9tk
  Videoclip Sjeesrijden IJzendijke 2008 zie http://youtu.be/jNpRzkk_EDQ
  Videoclip Folkloredag Middelburg zie: http://youtu.be/yc_DZSkjKKY
  Source photo; Ringrijden.nl, Google Picture Gallery

  Text © 2011 Albert Prins

  11-09-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Folklore-Tradities
  >> Reageer (0)
  07-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.O último cesteiro de Vigo Espagna

  Fotoalbum: O último cesteiro de Vigo Espagña

  Vigo in the province Pontevedra within the region Galicia, generally not well known as the 15th metropolis of Spain, is an important city of industry, tourism and harbour for import and export. Also a port of call to cruiseships.
     
  Excavations have shown that Galicia has been inhabited since the Paleoliticum. The first major settlements were built in the sixth century BC by the Celts. The Romans arrived in 138 BC in the Northwest of Spain, but it was not until Emperor Augustus who incorporated Galicia into Hispania in 63 BC. The Roman influence is reflected particular in agriculture and mining.

  PO cruise ship Oriana in Port Vigo

  Port of Vigo Galicia, a popular embarkment for cruises


  In the fifth century, during the Great Wandering,  the province was occupied by the Vandals and Sueben. The Sueben were expeled half a century later by the Visgoths, who introduced Christianity. Regularly, Galicians revolted against kings of neighboring kingdoms in ancient centuries. This has led to a strong national consciousness, which in the 20th century brought Galicia to independence within the Kingdom of Spain.

  Shoppingstreet of Vigo

  Rua dos cesteiros

  In the past, the remote region of Galicia was poor of industry. The population mainly earned income from fishing and agriculture or forestry. From 1842 to 1900 the population grew gradualy from 7.000 to 23.000 inhabitants. Prosparity sett in from 1910 to 1960, the population grew up to 145.000 residents. The advanced position of Vigo situated directly at the Atlantic Ocean was an important argument for many international compagny to establish factories. The city harbours one of the large Citroën carplants, what has led to the development of Roll-on-Roll-off harbour facilities. especially for car transportation to Flushing in the Netherlands. 


  The main industry is still fishing. Vigo is therefore the hometown of Pescanova, the worlds largests fishingcompagny. This firm is also one of the main producers of algae. mussels and oisters. Dairy has grown out to subtantional proportion after opening European markets. Inditex is a giant firm for textile products and Fadesa has become a construction company for international markets. All together the region went through an explosion of wealth between the years 1970 and 2010, what resulted in an increase of population to 297.000 people, including the suburbs even up till 423.821 residents. 

  Rua dos cesteiros

  Rua dos cesteiros


  Nevertheless, a large part of the population is working still in agriculture. livestock and forestry. Its not surprising, wickerwork survived all modern technology. Baskets for fishing or industry are not on demand as in former times. Nowadays its a product of domestic use in all kinds of varieties. As elsewhere in the world, this profession is practised by single artisans, mainly living in the country-side or small villages. The handcraftsmen of Galicia has not developed a special style, their baskets reflect an equal manner as their colleagues in France, Portugal or Italy. However all work is of high quality.

  Cesteiro Antonio Martiñez

  Cesteiro Antonio Martiñez


  Walking through the small streets and alleys of the touristic inner city of Vigo you will find Rua dos Cesteiros. Its unmistakely all worth to pass by. The pittoresk shops in this special street of basketsmakers display their articles in an alluring way outside. You will find allways something you like to buy. Even more attractive, you can see a Cesteiro (Spanish for basketmaker) at work on a marketplace. You will be surprised how with skill, patient and dedication a basket grows under the hands of the craftsman. Its an endurable product, not burdening the enviroment, lasting for a long time.   

  Plenty of baskets in stock

  All kinds of baskets for every purpose
  Main shipping port of Vigo is situated in Galicia

  Text © 2011 Albert Prins

  Servicepoint:

  VIDEO GALLERY

  Videoclip; A Arte des Cestos (2.52 min) http://youtu.be/JSScNEm7ibo
  Videoclip; Secundion Cuervo Gutierrez (10.47 min) http://youtu.be/MUsNdvy0r74
  Source photo; Google Picture Gallery

  07-09-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Albums + Impressies
  >> Reageer (0)
  04-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlechten in de bouw

  Fotoalbum: Vlechten in de bouw

  Primitive African wooven shelter

  First European primitive housing

  Exposition bamboo pavillion in France

  Most simple housebuilding

  Walls everyone can make

   

  Wooven structure Eemsbuilding at Delfzijl

  Detail as a piece of art

  Brise-soleil at Rochelle France made of rattan

   

  Bamboo bridge with rattan wooven canopy

  Iron wooven structure strenghten beton

  Free bamboo structure

   

  le Tour Eiffel Paris

  Iron constructions together performing as a wooven structure

  Close-up of le Tour Eiffel  Stone construction performing as a wooven structure

  Cathedral de Catalunya

  Bamboo cathedral build by Simon Velez

   

  Birdsnest Olympic Stadion at Peking

  Inregular wooven structure of aluminium

  Servicepoint:

  VIDEO - INFORMATION GALLERY

  See more about bamboo structures made by Simón Vélez; http://www.koolbamboo.com
  Inspirated architects by Simón Vélez, see http://www.deboerarchitects.com
  http://www.ecoarc.org   http://www.archleague.org 
  More of the works of Simón Vélez; http://en.wikipedia.org/wiki/Simón_Vélez
  Videoclip Prince Claus Prize to Simón Vélez see You Tube; http://www.youtube.com/watch?v=zSyJZgKc4kY
  Ever seen a bycicle made of bamboo? see http://www.bamboobikemaker.com
   

  04-09-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Albums + Impressies
  >> Reageer (0)


  Foto

  Archief per maand
 • 12-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 04-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 05-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • seniorennet.nl
 • Facebook Albert Prins
 • Schoolbank Albert Willem Prins
 • Zeeuwse verhalen van vroeger en nu
 • 't clijn Paradijs
 • American Statues, Funtext, Papeterie
 • Wikipedia
 • New York Culture
 • My Heritage


 • Over mijzelf
  Ik ben Albert Prins
  Ik ben een man en woon in Geleen (Nederland) en mijn beroep is gep. Interieur Architekt.
  Ik ben geboren op 06/02/1946 en ben nu dus 73 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Genealogie, Writing. Art Basketmaking.
  Write or Call me; 00-31-(0)46-4740641
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!