Foto
Inhoud blog
 • 2014 en verder
 • Cestini della Sardegna
 • Ome Cornelis de barbier
 • Sporen in Essequebo
 • ds. Willem Klercq bijna verdronken
 • Nieuwjaarswens
 • Kunst uit Zeeland
 • Modern Rattan Design
 • Dutch Rattan Design
 • Biezenstoelen
 • Crafts - Arts Europa
 • Klercq in Middelburg
 • Klercq in Rotterdam
 • Stamlijst Klercq-Kaasen
 • Zotte en Nare Berigten
 • Waterhofje van Joosse
 • Oude wegen
 • Bramen plukken
 • Bramen recepten
 • Koe in de gang
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Categorieën
 • Ad Intro (4)
 • Albums + Impressies (11)
 • Boeken etc. (6)
 • Craft + Arts (15)
 • Familie Annonces (4)
 • Familie Foto's (5)
 • Familie Verhalen (25)
 • Folklore-Tradities (12)
 • Geboorteplaatsen (3)
 • Historische Verhalen (14)
 • Jeugdverhalen (6)
 • Klercq Aanvang (Voorouders) (7)
 • Klercq Amsterdam (1)
 • Klercq Delft (1)
 • Klercq Den Helder (1)
 • Klercq Deventer (1)
 • Klercq Dinteloord (3)
 • Klercq Dordrecht (3)
 • Klercq H-Hugowaard (3)
 • Klercq Hilversum (1)
 • Klercq Middelburg (14)
 • Klercq Rotterdam (1)
 • Klercq U.S.A-Canada (2)
 • Klercq Weesp (1)
 • Klercq Willemstad (0)
 • Klercq-en gezocht (2)
 • Klercq-en Nieuws (9)
 • Recepten (4)
 • Tips en Websites (8)
 • Zeeuwen gezocht (1)
 • Zotte-Nare Berigten (5)
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  Foto

  Beeld-
  Tekstverantwoording;
  Foto's
  afkomstig van diverse bronnen;
  Beeldbank-Zeeuws Archief,
  Beeldbank-ZeelandNet,
  Beeldbank-Zeeuwse Bibliotheek
  Beeldbank-Wikipedia,
  Beeldbank-Google
  Openbare Sites,
  Collectie uit eigen archief.
  Tekst afkomstig van
  Wikipedia, en andere bronnen.
  in bewerkte of verkorte vorm
  Tekst uit eigen bron.
  Copyright; Eigenaren van foto's kunnen zich melden voor bronvermelding.

  Volgers-Followers;
  01-Holland;--5376-5617
  02-U.S.A.;--563-607
  03-Belgium;--481-507
  04-Japan;--95-106
  05-Germany;--83-85
  06-Israel;--57-59
  07-U Kingdom;--42-45
  08-France;-- 34-44
  09-España;--40-43
  10-Italy;--27-28
  11-South Africa;--20-21
  12-Australia;--10-13
  13-Ned. Antillen:--10-11
  14-Canada;--10-10
  15-Aruba;--10-10
  16-Russia;--9-9
  17-Sweden;--8-9
  18-Saoud-Arabia;--4-7
  19-Tsjechië--5-6
  20-Poland;--5-6
  21-Zwitserland--6-6
  22-Portugal;--5-5
  23-Oostenrijk--5-5
  24-Singapore--4-4
  25-Denemarken;--4-4
  26-Indonesië;--4-4
  27-Slovenia;--1-3
  28-Moldavia;--3-3
  29-Rumania;--3-3
  30-Luxemburg;--2-2
  31-Finland;--2-2
  32-Bulgaria--2-2
  33-Greece;--2-2
  34 Hong Kong;--2-2
  35-Brasil;--2-2
  36-Noorwegen:--2-2
  37-India;--1-2
  38-Malaysia;--1-1
  39-Turkey;--1-1
  40-Hungaria;--1-1
  41-Ecuador;--1-1
  42-Estonia;--1-1
  43-Fillipijnen;--1-1
  44-Mexico;--1-1
  45-China;--1-1
  46-Haïti;--1-1
  47-Eireland--1-1
  48-Thailand;--1-1
  49-Monaco;--1-1
  50-Litavia;--1-1
  51-Vietnam;--1-1
  52-Cyprus;--1-1
  53;-Suriname--1-1
  54;-Serbia--1-1
  55:-Ukrainia--1-1
  56:-Koeweit--1-1
  57.-Taiwan--1-1
  58.- Others--170-170

  Date; 27-11/21-12-2012

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Le Cercle Klercq
  Educatief Internet-Magazine over historie van familie Klercq en duurzame mandenmakerscultuur
  31-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq Deel 1

  Nakomelingen Klercq Deel 1

  Van de Familie Klercq, een geslacht dat in het verre verleden rond 1630 is ontstaan, daar is Dirk Jacobsen de Clercqen aantoonbaar de vroegste voorouder van. Hoewel ook broers en zussen van hem bekend zijn, evenals familieleden uit de streek van Bergen op Zoom, Roosendaal-Nispen en Ossendrecht. Helaas is onvoldoende bewijs te leveren van familieverbanden. Wel kan worden aangenomen dat het verste verleden van de familie Klercq in Westelijk Noord-Brabant en misschien wel in Antwerpse streken ligt.

  De Dordrecht Tak
  Uit het huwelijk van Cornelis de Clercqen met Seijke (Lucia) van Havenbeek zijn vijf kinderen geboren, waarvan drie zonen voor nakomelingen hebben gezorgd. Cornelis Klercq trouwde met Herremijna Versteegh waaruit de Dordtse Tak is onstaan, die helaas is uitgestorven.

  Binnen deze familie lag verband met de kunstschilder Johannes Vermeer uit Dordrecht. Ook de tweede man van hun dochter was een bekende kunstschilder. Aart Schouman was evenwel een wispelturige man. Eens lid van de kunstclub Pictura, meldde hij zich af, om daarna weer toe te treden, en vervolgens het ritueel te herhalen. Van deze Aart Schouman zijn wand- en plafondschilderingen bekend in herenhuizen aan de Dam in Middelburg.

  De Eerste Dinteloord-Prinsenland Tak
  Arnoldus Petrus Klercq huwde Wilhelmina Picard. Uit dit huwelijk is de familie Klercq in voorspoed voortgezet, zij het dat veel gezinnen geplaagd werden door de vroege dood van hun kinderen. Deze familietak is bekend als de Eerste Dinteloord Tak, ondanks het feit dat familieleden veelvuldig verhuisden.  

  De noodzaak tot verhuizen was het gevolg van de funkties die werden bekleed. Het merendeel van deze Klercq-en waren militairen van midden- en hoger kader waardoor zij minimaal per drie jaar van legerplaats wisselden. Deze familie Klercq is getrouwd met personen van belangrijk statuur, waaronder de families; Scholl van Egmond, Droogleever-Fortijn, van Eeden, Besier, Modderman Bottemanne en Geertsema. Ook bestaan relaties met de families; Nicolaas Beets, de Foreest, André de la Porte, van Rijckevorsel en Versfelt, om een indruk te geven. 

  Al deze verbintenissen hebben er helaas niet toe geleid, de Eerste Dinteloord Tak van nakomelingen te verzekeren. Deze tak is uitlopend. 

  © 2011 Albert Prins

  Onderstaande bijlagen kunnen familieleden vrijblijvend downloaden

  Bijlagen:
  Corn.Droogleever-Fortuijn0392-01.pdf (277.8 KB)   
  Cornelis Clerq-Dordrecht.pdf (237.6 KB)   
  Ellis Island-August-Klercq (2).jpg (189.1 KB)   
  Huwelijks-akte-Klercq-Egmond-Delft-1833_072.jpg (2.8 MB)   
  Nakomelingen Deel 1.jpg (207.9 KB)   
  Overl-Cert-August-Klercq-0078.jpg (485.4 KB)   
  Stamboom-Droogleever.pdf (1.8 MB)   

  31-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Aanvang (Voorouders)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dinteloord, waar het allemaal is begonnen.

  Dinteloord; waar het allemaal is begonnen,

  Willem Klercq 1754-1801 (geb. in Willemstad) is één van de oudste stamvaders voor één van de takken van de familie Klercq. En daarmee is Dinteloord ook de geboortegrond voor zijn nakomelingen. Een korte geschiedenis van deze streek volgt.

  Panorama van Dinteloord

  De naam van Dinteloord;
  Emmery de Lyere, de toenmalige gouverneur van de vestigingen Willemstad en Klundert, spreekt in een brief van 1 dec. 1604 al van "le village de Dindeloort," dat toen echter nog gesticht moest worden. Prinsenland werd in 1605, het land van de Prins, toen de oudste polder in dit gebied, nu Oud(e) Prinsche Polder geheten, bedijkt en tot een bewoonbaar oord gemaakt werd, waarvan de Dintel, toen nog de Dindel genoemd, de natuurlijke afwatering en boezem vormde. Uit die combinatie ontstond de dorpsnaam Dinteloord, het enige dorp (oord) in deze poldergemeente.
  De Dintel wordt in de 13de eeuw vermeld als Dindel of Dindele. Dit was een onderdeel van de vaarroute tussen Holland en Brabant.

  Stadhuis aan de gracht

  Geschiedenis; Ontstaan van Dinteloord en Prinsenland.
  Rond 1530 was het huidige gebied van Dinteloord en Prinsenland nog onbewoond, en stond het eiland ('gors') bekend als de Nyen aanwas van Nassau. De kaart uit 1530 is de oudst bekende, waarop het grondgebied van Dinteloord en Prinsenland staat afgebeeld. De prins van Oranje, aan wiens titel het oudste deel van de gemeentenaam zijn oorsprong ontleent, was Filips Willem, prins van Oranje, graaf van Nassau, Buren enz. baron van Breda enz, Heer van Steenbergen enz, die heeft geleefd van 1545-1618. Hij was de oudste zoon van prins Willem van Oranje uit diens eerste huwelijk met Anna van Egmond, vrouwe van Buren. Deze doorluchtige Oranjezoon is uit de geschiedenis onzer dynastie en natie wel het meest bekend door zijn langdurig en gedwongen verblijf in Spanje, gedurende de periode 1568-1596.

  Na zijn terugkeer in de Nederlanden, in gezelschap van de aartshertogen Albertus van Oostenrijk en Isabella, de infante (kind) van de Spaanse koning Filips II, deed hij al spoedig pogingen om zijn rechten op de Brabantse heerlijkheden uit zijn vaderlijk erfdeel, inzonderheid Breda en Steenbergen officieel erkend te zien. Waarbij hij zich vooral de steun van Albertus verzekerde, wiens gemalin Isabella Clara Eugenia, Infante van Spanje, als dochter van koning Filips II, de Nederlanden als bruidsschat had verworven.

  Wapen van Dinteloord-Prinsenland

  Doch de Noordelijke Nederlanden waren toen reeds grotendeels vrij en dus onafhankelijk gebied geworden, terwijl de centrale regering zich bovendien door de 'verlatinge' van Koning Filips II in 1581 had afgescheiden van Spanje en de Zuidelijke Nederlanden. derhalve moesten eveneens de Algemene Staten in het Noorden hun toestemming geven aan de inbezitneming door de nieuwe Heer van Steenbergen met daaraan grenzenden gorzen, schorren en aanwassen, die in de eerste jaren der  17de eeuw door bedijking en verkaveling de polder van Prinsenland zouden vormen.

  De daarbij gerezen en vaak ernstige moeilijkheden van politieke, economische en financiële aard heeft Filips Willem echter stuk voor stuk overwonnen, vooral dankzij de tussenkomst en medewerking van Johan van Olde Barneveldt, waarvoor binnen enkele jaren de ingepolderde Prinsenland en van Steenbergen afgescheiden en dus zelfstandig polderdistrict kon vormen. Daarin kon nu tussen de jaren 1605 en 1613 spoedig het dorp Dinteloord verrijzen, dus eigenlijk was de gemeentenaam "Dinteloord in Prinsenland" beter geweest.

  Zicht op Dinteleoord

  Eigenlijk is Dinteloord uit het water van het Volkerak verrezen. Voor de kust van Brabant werden in vroeger eeuwen tal van eilandjes gevormd, door aanslibbing van klei die eeuwenlang door de grote rivieren vanuit Zwitserland werd aangevoerd. Als je het louter geologisch bekijkt, is Dinteloord van oorsprong eigenlijk een Zwitserse enclave, die door de natuuur  hier in het deltagebied voor de Brabantse kust is neergelegd, aldus de secretaris van de Heemkundekring J. Theunissen.

  Willem Klercq heeft een belangrijke rol gespeeld in de samenleving van Dinteloord. Hij was gezworene voor de Waterschappen van de Koningspolder, Koningsoordpolder en de Oude Prinsenlandsche Polder. Procureur en Secretaris-Penningmeester, maar ook tol-vertaler voor de Franse taal, tot zijn dood in 1801.

  Een rouwannonce in de Rotterdamsche Courant van 28 maart 1801 laat lezen;
  Myn geliefde Echtgenoot, WILLEM KLERCQ, in leven Procureur, enz, enz, overleedt, heden tot myne en myner drie Kinderen groote fmerre, in den ouderdom van 47 Jaren.
  Geve hiervan kennis aan Vrienden en Bekenden, en verzoeke van Rouwbeklag verfchoond te worden.
  Dinteloord den 17 Maart 1801                                         
  G. SMITS,  Wed. Wm. Klercq

  *) Tekst in verkorte weergave van de geschiedenis
  *) f = is de oude vorm van "s" 
  Videoclip; Dinteloord (2.42 min) http://youtu.be/bHGJaFts9YA

  Bijlagen:
  http://www.hervormddinteloord.com   

  31-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  Categorie:Geboorteplaatsen
  >> Reageer (0)
  30-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq Deel 2

  Nakomelingen Klercq Deel 2

  Van de Familie Klercq, een geslacht dat in het verre verleden rond 1630 ontstond, is Dirck Jacobsen de Clercqen met zekerheid de oudste voorvader. Zijn zoon Cornelis de Clercqen die met Seijke (Lucia) van Havenbeek trouwde, hebben door de verwekking van drie zonen voor nageslacht gezorgd. Tussen de jaren 1711 en 1724 zijn geen kinderen bekend die voor nakomelingen zorgden. Wel is een zekere Pieter de Klercq in deze periode bekend, maar hij valt niet te determineren. Nader onderzoek kan verassingen opleveren.

  De Tweede Dinteloord-Prinsenland Tak
  Uit het huwelijk van Arnoldus Petrus Klercq met Wilhelmina Picard worden acht kinderen geboren. De eerste zoon Cornelis de Klercq trouwt drie maal. Zijn eerste vrouw; Dina Wilhelmina Vergouw overlijd kort na het huwelijk. Zijn tweede vrouw; Petronella de Swart brengt 4 kinderen ter wereld, waarvan Arnoldus Petrus Klercq (deze naam komt bij herhaling voor), met Adriana Honcoop huwt en voor nakomelingen in de Dinteloordse streek zorgt.
  Cornelis de Klercq trouwt voor de derde maal; nu met Kaatje den Hollander. Hieruit ontstaat ook een Dinteloord Tak, maar ook een Klundert Tak. Al deze Klercq-takken zijn uitgestorven

  De zoon Willem Klercq, van Arnoldus Petrus Klercq en Wilhelmina Picard is in Deel 1 besproken. De andere zonen Pieter Klercq en Anthonij Klercq, daar zijn op dit ogenblik geen nakomelingen van bekend. Pieter Klercq verbleef zijn levenlang in Dinteloord. Zijn beroep als Logementhouder bracht hem tot een belangrijke positie door het organiseren van veilingen en openbare aanbestedingen met betrekking tot dijkonderhoud. Zijn broer Willem was gezworene van twee waterschappen in de polders rond Dinteloord, secretaris-penningmeester en vertaler van de Franse taal.

  Van broer Anthonij Klercq is bekend dat hij in Roosendaal woonde, overigens ook de stad waar al zijn broers geboren waren, van beroep was hij koperslager. Hier doet zich een merkwaardig voorval voor, want ook zal Cornelis Klercq, de zoon van broer Laurens Klercq uit Rotterdam, koperslager worden en zich later in Middelburg vestigen.


  © 2011 Albert Prns

  Onderstaande bijlagen kunnen familieleden vrijblijvend downloaden

  Bijlagen:
  Nakomelingen Deel 2.jpg (168.7 KB)   
  Pieter de Swart.pdf (242.4 KB)   

  30-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Aanvang (Voorouders)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verwarring rond een vergeten Aart Schouman

  De verwarring rond een vergeten Aart Schouman

  Wanneer kunstconnaisseurs een Aart Schouman in bezit krijgen, ontstaat een lichte euforie, zo niet een overtreffend gevoel een waar meesterwerk te aanschouwen. Maar als het ene Aart Schouman, de echtgenoot van Herremijna Klercq, betreft vervliegt de hoop, want deze Aart bezit andere kwaliteiten.

  Herremijna Klercq trouwde op 9 juni 1798 met Johannes Mol, geboren te Dordrecht en wonende aan de Kolfstraat, zoon van Martinus Mol en Ida Nagel, maar dit huwelijk wordt door echtscheiding op 6 november 1804 ontbonden. 

  Herremijna hertrouwd op 16 oktober 1816, op huwelijkse voorwaarden met Aart Schouman, (zoon van Apolonius Schouman en Adriana Koning) gedoopt NG te Dordrecht op 27 februari 1774. Hij is schilder (1816) en verwer (1832), werd lid van tekengenootschap "Pictura" te Dordrecht op 2 oktober 1796, maar liet middels zijn broer Martinus op 1 oktober 1806 weten, dat hij bedankte als lid. Wisselvallig van karakter als hij was, trad hij opnieuw toe op 2 oktober 1816, maar liet door Izak Schouman op 16 september 1822 opnieuw bekend maken, dat hij geen lid meer wenste te zijn. Van deze Aart Schouman zijn nagenoeg geen werken bekend 

  Plafond- behangschildering Oude Stadhuis 's- Gravenhage door Aart Schouman (1710-1782)

  Aart Schouman (ook gespeld als Aert Schouman) geboren te Dordrecht 4 maart 1710, overleden te Den Haag 5 juli 1792, was de zoon van Leendert Schouman en Cornelia de Vos. Schouman ging op zijn vijftiende in de leer bij Adriaan van der Burg. In 1736 werd de broederschap van Sint Lucas door hem opgericht. Deze broederschap was een vereniging van kunstliefhebbers en amateurs voor Dordrecht en omstreken. Hij was vier jaar lang voorzitter van de Haagse schildersbroederschap "Pictura" en erelid van een Haagse dichtersgenootschap.

  Aart Schoumans werk bestaat vooral uit portretten en grote behangselschilderingen. Aanvankelijk schilderde hij mytholigische en bijbelse thema's. Later kwamen daar ook meer decoratieve composities met vogels, zeldzame dieren en plantenstudies bij.
  Schouman werd echt beroemd als schilder door zijn aquarellen van stadsgezichten en de parkachtige landschappen met exotische vogels. Deze waren in die tijd vrij uniek en nog altijd worden ze als speciaal gezien. Naast schilderen hield hij zich ook bezig met het maken van etsen en glasgravures.

  Zelfportret van Aart Schouman 1630

  Aart Schouman was tussen 1735 en 1785 een toonaangevend kunstenaar in Zeeland en het Zuiden van Holland, de huidige provincie Zuid-Holland. In die periode woonde en werkte hij in Dordrecht, Den Haag en Middelburg en gaf les aan leerlingen in Dordrecht en Den Haag, waaronder zijn neef Martinus Schouman. Hij reisde tweemaal naar Engeland en bezat een belangrijke collectie schilderijen. Aart Schouman overleed in 1792 op 82-jarige leeftijd in Den haag. Zijn leven is goed gedocumenteerd, omdat hij dagboeken bijhield. Helaas is zijn werk nu matig bekend en tamelijk ondergewaardeerd.

  Aart Schouman Aquarel van de Wijnstraat te Dordrecht 1745

  Izak Schouman (1801-1878) was leerling van zijn vader Martinus Schouman, de neef van Aart Schouman, Hij volgde zijn vader, toen deze blind werd, in 1836 op als tekenleraar aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Izak Schouman was gedurende dertig jaar verbonden aan de K.M.A. Hij maakte hoofdzakelijk portretten, maar heeft ook een imponerend historiestuk op zijn naam staan; "De Generaal Chassé op de Citadel van Antwerpen, de morgen na het bombardement van de stad op 27 October 1830." Zijn vader Martinus Schouman genoot een niet geringe faam, als schilder van zeestukken.

  Portret Johannes van Lil, zijn zoon en Aart Schouman 1735

  Tot slot nog een aardigheid om te weten;
  Op 6 september 1764 verkoopt Johanna Hoogstraten, weduwe van Hendrik Nerings voor fl. 2.000,00 aan Johannes Koninghs, schipper; "een geheel huys aan de Nieuwe Haven, uitkomend op de Hoge Nieuwstraat." Goed beschouwd hebben de Van Hoogstraten's het huis hiermee ruim 110 jaar in eigendom gehad !

  Op 15 januari 1793 vinden we het volgende transport;
  "Pleunis Schouwman en Jan de Jong, voogd over de boedel van wijlen Johannes Koning verkopen aan Pieter Koning, beurtschipper op Bergen op Zoom, een geheel huys en de erve op de Nieuwe Haven, belend Huibert den Bandt aan de eene en huis Johan Ernst Heijken aan de andere zijde."

  Dit blijkt echter een tussenhandel te zijn, want op 26 maart 1793 wordt het huis door  Pieter Koning voor fl. 2.000,00 doorverkocht aan Pleunis Schouman, beurtschipper op Goes. Op zijn beurt koopt Pieter Koning van Pleunis Schouman de dezelfde dag voor fl. 600,00, een huis en erf op de hoek bij de Blauwe Poort belent de doorgang naar de Binnenvest (thans Hoge Nieuwstraat 233)

  In het bevolkingsregister van 1812 worden als bewoners van het huis genoemd Apolonius (Pleunis) Schouman, rentenier, geboren 26 april 1734 (een neef van de kunstschilder Aert Schouman) en Aart Schouman, geboren 1 februari 1774. (De weduwnaar van Herremijn Klercq)

  Pleunis of Apolonius Schouman overleed op 24 april 1816. Op 28 spetember 1816 laat Martinus Schouman (kunstschilder), gemachtige namens de erven wijlen Apolonius Schouman openbaar verkopen; "het huis en erf te Dordrecht op de Nieuwe Haven A 443/424 en belend met het huis thans bewoond door de heer Anthonij van de Mijle aan de eene en de heer Heijke aan de andere zijde van agteren uitkomende op de Hoge Nieuwstraat. In de prijs begrepen; enige meubelen, waaronder een hangkast op de bovenachterkamer, een ijzeren schoorsteen en pijpen in de binnenkamer, kleerstokken op de zolder, raamhorretjes in het saletje (erker)." Koper is Jacob van Sluijsdam voor fl. 900,00 die het huis op 24 oktober 1816 doorverkoopt aan Daniël van Sprang, schipper.

  Overname tekst ten dele van: www.rvvz.demon.nl en wikipedia

  30-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Klercq Dordrecht
  >> Reageer (0)
  29-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq Deel 3

  Nakomelingen Klercq Deel 3
  Van de Familie Klercq, een geslacht dat in het verre verleden, rond 1630 is ontstaan, waar Dirck Jacobsen de Clercqen de voorvader, en Cornelis de Clercqen de stamvader van is, daar zijn verschillenden takken uit ontsproten. Drie zonen van Cornelis de Clercqen zijn verantwoordelijk geweest voor verspreiding naar Dinteloord-Prinsenland, Dordrecht, Roosendaal en Middelburg. Cornelis de Clercq die met Seijke Lucia van Havenbeek huwde heeft de familie naar Dordrecht gebracht. Daar is het dan ook bij gebleven, deze tak is in Venlo uitgestorven.

  Beter verging het Arnoldus Petrus Klercq die met Wilhelmina Picard trouwde. Van zijn tak vestigden nakomelingen in Dinteloord en Klundert. Met zijn zoon Willem Klercq kwam deze Klercq-tak in de bovenlagen van de samenleving terecht door huwelijken met vooraanstaande families, met relaties in de wetenschap, literaire kringen, de rechtelijke macht, zelfs tot aan het Haagse Hof.

  De Naam wisselingen Klercq
  De naam Klercq wordt in verschillende variaties geschreven, maar we mogen aannemen dat het om dezelfde familie gaat, wat blijkt uit vergelijkingen van opeen volgende archiefstukken en akten. Met Laurens Klercq, die net als zijn broers in Roosendaal geboren zijn, is de verspreiding naar Middelburg in gang gezet. Wat een zeer belangrijke ontwikkeling betekende. Uit deze tak zijn namelijk tot op de dag van vandaag bijna alle Klercq-en te herleiden. Dus Klercq, zonder dat u het misschien weet bent u haast allemaal een beetje Zeeuw van origine. 

  De Eerste Middelburgse Tak
  De Eerste Middelburgse Tak verloopt van Laurens de Clercq (Roosendaal-Rotterdam) naar zijn zoon Cornelis Klercq met zijn vrouw Anna Catharina Elisabeth Scheel (Rotterdam-Middelburg), via hun zoon Cornelis Noe Klercq met zijn vrouw Pieternella Meeuwse. De kinderen van dit echtpaar blijven met een enkele uitzondering trouw aan Middelburg. De dochters uit deze tak dragen de naam Klercq niet voort. Alleen Goutien, Aletta en Francina Maria Klercq geven hun kind de naam Klercq, wat niet vreemd is omdat deze kinderen als z.g. voorkind aangemerkt kunnen worden. Dus geboren voor het huwelijk, of wanneer de vader onbekend is. Een ongeplande geboorte, want anti-conceptie middelen waren destijds vrijwel onbekend.

  De Den Helder Tak
  De Den Helder Tak ontstaat wanneer de zoon van Marinus Hendrik Klercq en Pieternella Jacomina Kaasen naar Den Helder vertrekt. Joost Klercq heeft aangemonsterd bij de Marine, hij ontmoet in Den Helder; Maria Klasina Goudswaard. Een huwelijk is daar het gevolg van. Daar komen kinderen van; zo is de Den Helder Tak ontstaan. In Noord-Holland is Klercq een welluidende naam geworden, zelfs een zeer bekende, gewaardeerde naam in de meubel-branche. De naam Klercq wordt in de jongste generaties doorgedragen.

  De Deventer Tak
  Uit hetzelfde gezin; Marinus Hendrik Klercq en Pieternella Jacomina Kaasen, kennen we de jongste zoon Cornelis Klercq. Hij vertrok naar Deventer. Hoe hij tot dit besluit is gekomen is niet bekend. Wel is het een en ander aan de hand met dit gezin Klercq-Kaasen. Broer Jacobus en Marinus Hendrik zitten enige tijd in cachot, zelfs moeder Pieternella heeft een strafblad. In hun tijd van grote sociale misère moeten ze een misstap hebben begaan. Toen betekende een straf veelal meteen regiem op water en brood in het gevang. Dit zal dan ook wel de reden zijn geweest waarom alle broers, misschien wel uit schaamte of schande, uit Middelburg zijn vertrokken. De Deventer Tak bestaat nog steeds en te verwachten valt dat de naam Klercq wordt doorgegeven.


  © 2011 Albert Prins

  Onderstaande bijlagen kunnen familieleden vrijblijvend downloaden

  Bijlagen:
  1884mco-1884-05-21MHKlercqCitadel-002[1].jpg (103.3 KB)   
  Nakomelingen Deel 3.jpg (201.9 KB)   

  29-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Aanvang (Voorouders)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De familie Klercq-Kaazen heeft een zwart randje

  De familie Klercq - Kaasen heeft een zwart randje

  Cornelis Noe Klercq en zijn vrouw Pieternella Meeuwse verblijven in 1819 voor een paar dagen in Rotterdam. Het is maandag 27 september, het wordt een dag met een tragische afloop. Wat precies is gebeurd weten we niet, het geheim ligt nog opgeborgen in een of ander archief. Zowel Cornelis, als zijn vrouw Pieternella komen om het leven, vermoedelijk voor een ongeval, want hij is 47 jaar en Pieternella 38 jaar. Dat zijn geen leeftijden waardoor je plotseling, en dan nog wel gelijktijdig een natuurlijke dood sterft. Er moet dus iets vreselijks zijn gebeurd, waarover slechts valt te gissen. Zijn ze onder een omnibus terecht gekomen, is het schip waar ze meevoerden omgeslagen in de haven van Rotterdam? De doodsoorzaak is niet bekend. Wel is het echtpaar naar Middelburg overgebracht, daar is ook aangifte van overlijden gedaan.

  Van de zeven kinderen die ze achterlaten is weinig bekend van de dochters. Niet veel meer dan dat ze getrouwd zijn en dat alle drie de dochters een voorkind op de wereld hebben gebracht. Goutien was al 36 jaar toen ze het eerste kind kreeg, wat eigenlijk al "op leeftijd" is.  Aletta zelfs 19 jaar en Franscina Maria, die toen in Veere woonde, 21 jaar. Gelukkig zijn ze toch getrouwd geraakt, want in verwachting raken, of een kind krijgen vóór het huwelijk was beslist een schande.

  De drie jongens die achterbleven waren nog erg jong. Marinus Hendrik en Laurens, vijf en twee jaar, terwijl Johannes Cornelis nog nauwelijks 1 jaar oud was. Ze zullen weinig herinnering aan hun ouders hebben gehad. Het zou heel goed mogelijk zijn geweest dat ze ondergebracht zijn geworden in het Burgerlijk Weeshuis aan het Molenwater. Over het leven van Laurens tasten we in het duister. Marinus Hendrik en Johannes Cornelis zetten de familie voort. 


  De Dienstdoende Zeeuwse Mobiele Schutterij ingescheept op de ss Marianne voor de reis naar België, 1830.

  Marinus Hendrik trouwt op vrijdag de vijfde van de vijfde maand in 1837 met Pieternella Jacomina Kaasen. Dochter van Jacobus Kaasen, hovenier van beroep, en Susanne Oreel, die in Souburg op 8 juni 1798 in Souburg met haar man in het huwelijk was getreden. Pieternella is bij het huwelijk dienstbode. Een beroep voor vrouwen dat veelvuldig voorkwam, waar ook veel vraag naar was binnen de burgerlijke klasse. Marinus Hendrik wisselde nogal eens van beroep. Dan was hij looiersknecht, of metselaar, of op een gegeven moment militair, of beter gezegd schutter bij de ZMS. De Zeeuwse Mobiele Schutterij.

  Bij wet van 1827 was de militaire dienstplicht ingesteld. De Burgerlijke Stand is nog maar pas ingevoerd, waarvoor de bevolking hun vaste naam moesten opgeven, nog niet wetende dat dit ook de administratie zou worden voor de invoering van de militaire dienstplicht. Dat was hen wijselijk niet verteld. Binnen het hele Nederlandse Rijk werden schutterijen opgericht. Alle ingezetenen tussen de 25 en 34 jaar werden voor vijf jaar verplicht dienst te nemen, tenzij een vrijstelling verleend was. Wat gold voor geneesheren, predikanten, schoolmeesters en een aantal andere maatschappelijk belangrijke beroepen. Ongehuwden en mannen zonder kinderen, werden ingedeeld bij de keurkompagniën, die bij aanvallen van de vijand in de eerste gelederen vochten. Oorlogvoeren blijft een cynister bedrijf.

  Marinus Hendrik krijgt een opleiding in Breda, wat blijkt uit een document. Later zal hij ingedeeld worden bij een bataljon dat ten strijde trekt tegen de Belgische opstandelingen, die zich los wilde maken van de Noordelijke Nederlanden. In de bovenstaande prent is te zien hoe afscheid wordt genomen van de Zeeuwse Mobiele Schutterij, die ingescheept is op de ss Marianne, aangemeerd op de hoek aan de Rouaanse kaai. Marinus heeft zijn schuttersavonturen overleefd. Samen met Pieternella sticht hij een gezin in de Verwerijstraat, vlak bij de Oostkerk. Over zijn kinderen en vrouw zijn nogal merkwaardige verhalen te vertellen,

  Verwerijstraat waar Marinus met zijn vrouw Pieternella hebben gewoond, gezien vanaf de Zuidsingel.

  Gezinsoverzicht van Marinus Hendrik Klercq en Pieternella Jacomina Kaasen.

  III-05  Marinus Hendrik Klercq
  Geb. 02-02-1808, Middelburg. Ovrl. 30-05-1884, Middelburg, 76 jr.
  Zv; Cornelis Noe Klercq - Pieternella Meeuwse
  Huwt 1 met; Pieternella Jacomina Kaasen, vrijdag 05-05-1837 te Middelburg
  Bruidegom 29 jr. Bruid 28 jr. Huwelijk 27 jr
  Geb. 21-09-1808, Middelburg. Ovrl. dinsdag 27-12-1864 Middelburg, 56 jr.
  Dv; Jacobus Kaasen - Susanne Oreel

  Aantekeningen;
  Beroep bruidegom; Looiersknecht, Militair, Schutter ZMS, Metselaar, Diensttijd vanaf 1837.
  Decorandus; Metalen Kruis 1830, Citadel Antwerpen.
  Krijgsgevangen door Franse troepen, afgevoerd naar Frankrijk
  Beroep bruid; Dienstbode
  Beroep vader v bruid; Hovenier
  Wonende vervolgens; Wijk L-164, Wijk L-162, Verwerijstraat Wijk N-139
  Detentie; Pieternella J. Klercq-Kaasen, 1857 (49jr) tot en/of 1860 (52jr)
  Detentie; Jacobus Klercq, 1855 (14jr)
  Detentie; Marinus Cornelis, 1864 (22jr)

  Kinderen uit dit huwelijk; 8 Generatie IV
  IV-03  Petronilla Klercq
  Geb. 00-00-1837, Middelburg. Ovrl. 22-08-1876 Gent, 39 jr. (Akte DTB Gent nieuw)
  IV-04  Pieternella Klercq
  Geb. wnsdag 20/21-06-1838, Middelburg. Ovrl. 19-07-1838, Middelburg, 1 mnd.
  Geboortehuis; Wijk L-164
  IV-05  Pieternella Klercq
  Geb. zatdag 09-11-1839, Middelburg. Ovrl. 16-09-1842, Middelburg, 3 jr
  Geboortehuis; Wijk L-162
  IV-06  Jacobus Klercq
  Geb. dondag 19/20-11-1840, Middelburg. Ovrl. 19-09-1885, op zee gebleven, 45 jr
  Geboortehuis; Wijk L-162
  IV-07  Marinus Cornelis Klercq
  Geb. zondag 02/03-10-1842, Middelburg. Ovrl. 15-08-1875 Kota Radja Ned.Indië, 22 jr
  Geboortehuis; Wijk N-139
  IV-08  Cornelis Klercq
  Geb. mndag 12/12-02-1844, Middelburg. Overl dinsdag 07-05-1844, Middelburg, 3 mnd.
  Geboortehuis; Wijk N-139
  IV-09  Joost Klercq (wordt tak Den Helder)
  Geb. zatdag 19-09-1846, Middelburg. Ovrl. 03-10-1914, Den Helder, 68 jr.
  Geboortehuis; Wijk N-139
  IV-10  Cornelis Klercq (wordt tak Deventer)
  Geb. zondag 17/18-03-1850, Middelburg. Ovrl. 18/21-04-1888, Deventer, 38 jr
  Geboortehuis; Wijk N-139

  Het arme leven van Jacobus Klercq

  "In een grote familie met een geschiedenis tot ver in het verleden, kom je vast wel een zwart schaap tegen," beweerde ik laatst bij mijn moeder, die met meer dan familiaire belangstelling mijn wroetwerk in 'oud papier' volgt. Ze was daar niet van overtuigd. "We zijn nette, oppassende mensen, wij doen geen domme dingen," merkte ze op vanuit haar onkreukbare levensvisie. "A-la-bonneur, mamam, ik ben Jacobus Klercq tegengekomen, de arme jongen heeft in het Gevang van Middelburg gezeten. En zijn  broer en moeder ook!!" Mijn moeder wilde het niet geloven; "Klercqen horen daar niet." Natuurlijk niet, en toch is het waar. Het is een triest verhaal over Jacobus Klercq.

  De jonge knaap moet in zijn jeugd iets stoms hebben gedaan, want van Jacobus is bekend dat hij in 1855 in detentie is genomen in het  Huis van Arrest, daarna is hij overgebracht naar de Strafinriching van Middelburg, gelegen achter de Blauwedijk. En als je snel rekent, dan schrik je van de uitkomst. Nog maar pas 15 jaar was de jonge jongen toen de straffe deuren van het gevang achter hem sloten. Wat moet er wel niet gebeurd zijn om zo'n jong kereltje in de gevangenis op te sluiten?

  Zou hij een moord hebben gepleegd, iemand de hals hebben afgesneden, een arm oud vrouwtje hebben beroofd van haar tasje? Je weet het maar nooit. Ook in de 19de eeuw bestonden vergrijpen, die ook nu gepleegd worden. Misdrijf is van alle tijden. Alleen, toen werd veel zwaarder gestraft. Voor een diefstal, oplichting of zelfs bedelarij werd je al snel tot een jarenlange gevangenisstraf veroordeeld. Het waren doorgaans de kleine luide, die vaak uit nood en armoede vergrijpen pleegden. De geldstraf konden ze toch niet betalen, dus werden ze opgesloten, Achter slot en grendel op water en brood gezet, een ranzig papje voorgezet. Dat zou het gepeupel wel afschrikken van misdragingen. Vrouwen werden daarbij niet ontzien, die gingen evenzo goed het cachot in, wel of geen kind aan de borst. Hadden ze maar beter moeten oppassen.


  Zeilstoomschip Gluckauf op volle stoom, Schilder, Frans Naerebout.

  Jacobus moet minstens 5 jaar gevangen hebben gezeten. Hoe dat te verklaren is? Uit het ontslagboek van het Gasthuis van Middelburg blijkt dat hij tussen 1860 en 1890 opgenomen is geweest. Wellicht aangetast door een ziekte, opgelopen in de smerige gevangenis, waarvan hij nu moest herstellen. Afijn, Jacobus is genezen verklaard en wil toch wat van zijn leven maken. Rond zijn 20ste jaar gaat hij in de leer voor kok, een beroep dat hem blijkbaar goed bevalt, want hij maakt er een carrière van. In september 1885 monstert hij aan bij een zeilstoomschip als kok-hofmeester. Goed gedaan Jacobus, mooi voor elkaar, waar ga je heen? Jacobus is dan ongeveer 45 jaar en nog steeds niet getrouwd. Jacobus, wat scheelt eraan? Geen belangstelling voor vrouwen? Hij zou toch niet? Hij zou toch niet daarvoor.....!!?? Waarom wil Jacobus Zeeland ontvluchten?

  Arme Jacobus kreeg een zeemansgraf

  Jacobus droomde van een nieuwe toekomst, ver weg van het bekrompen Middelburg, ver weg van zijn akelig verleden. Zijn droom eindigt abrupt op 19 september 1885, enkele dagen na het inschepen in Vlissingen sterft de arme Jacobus aan boord. Was dat door een plotselinge ziekte, wat haast niet voor te stellen is. Misschien toch een hartaanval gekregen? Overkwam hem een ongeval? Of is hij vermoord? De speculaties voor een afrekening door moord is niet onwaarschijnlijk, want waarom ontvluchtte Jacobus, Middelburg? Je zou er zo een thriller over kunnen schrijven. Het arme leven van Jacobus Klercq.
  De arme man kreeg een zeemansgraf op 48º NB - 12º-36' WL Greenwich. En waar zou dat nu dan wel zijn? Op de maritieme kaart blijkt dat de Atlantische Oceaan te zijn, voor de kust van Bretagne, precies tegenover Finistre. Nu we dit weten krijgt de arme Jacobus een plekje in ons hart.   

  Moeder Pieternella gaat tweemaal in de fout

  Wat er zich allemaal heeft afgespeeld in huize Klercq aan de Verwerijstraat zal wel nooit helemaal aan het licht komen. Zeker is wel, dat in die periode Middelburg sterk verarmd was geraakt. De bevolking zat vaak zonder werk, bedelarij, flessetrekkerij en diefstal zal vaak zijn voorgekomen. In de toendertijd grote gezinnen moest toch brood op de plank komen. Veel straten in Middelburg raakte verkrot, waar de Verwerijstraat niet aan ontkwam. Jacobus was de eerste van het gezin die gesnapt was voor een vergrijp. Zijn moeder Pieternella zat twee jaar later vast voor iets wat niet deugde. Een vrouw van 49 jaar verlaat toch niet voor haar plezier het gezin, niet waar? De gevangenzetting overkwam haar in 1857 en drie later in 1860 opnieuw. Was Pieternella misschien een vroedvrouw met een slechte reputatie?


  Het Huis van Bewaring in Middelburg, gesloopt voor nieuwbouw projekten

  Is Marinus Cornelis ook een rotte appel? 

  De laatste in de rij die gevangenis van binnen heeft gezien is Marinus Cornelis. Ze hebben hem ook voor een tijdje opgeborgen, minstens een jaar, want in het volgende boekjaar van gedetineerden komt hij niet meer voor. Het was niet zo dat de gevangenen de hele dag in hun cel verbleven. Er moest ook gewerkt worden. Rust roest ook in het gevang. Op de onderstaande foto zijn baaiesklanten aan het werk op het terrein van de gevangenis. Aan ontsnappen werd niet gedacht, hoewel zo te zien de mogelijkheid voor de hand lag. Het had toch weinig zin. Waar moest je heenvluchten? Zwemmen konden de meesten toch al niet, en arm als ze doorgaans waren, werden ze weer snel opgepakt, omdat de sociale controle groot was.

  Hoe arm waren Pieternella Kaasen en Marinus Hendrik eigenlijk? Vier jaar nadat Pieternella uit de gevangenis was ontslagen, overleed ze op 56-jarige leeftijd. Ze laat dan het huis na in de Verwerijstraat aan haar man en kinderen. Wanneer haar man Marinus, twintig jaar later, overlijd laat hij een huis (Kad. B.1768) met 1 are en 14 centi-are land na, waardig ƒ 1.000, wat een behoordelijke waarde vertegenwoordigde in die tijd. Was dit hetzelfde huis in de Verwerijstraat? Vermoedelijk wel. Er moet meer te vertellen zijn over dit gezin. Daarvoor zal nog diep gegraven moeten worden in archieven. Wanneer daar resultaten van komen wordt dit verhaal herschreven.    


  Gevangenen aan het werk bij het Huis van Arrest. Gevels aan overzijde zijn tot heden ongewijzigd

  De zonen vertrekken uit Middelburg

  Door alle zorgen en ellende in het gezin Klercq-Kaasen, zoeken de zonen een betere toekomst. Jacobus was de eerste die vertrok, helaas had dat een tragische afloop. Joost Klercq ziet in Middelburg geen toekomst meer, hij monstert aan bij de marine, wordt ziekenverpleger en zal uiteindelijk terecht komen in Den Helder, waar hij de familie voorzet, met zijn vrouw Maria Klasina Goudswaard. Datzelfde is ook ook zijn broer Cornelis van plan. Hij wordt stoker-matroos op de binnenvaart en raakt aan vaste wal in Deventer. Hij trouwt de schone Helena Rijnwalt. De vierde zoon die Middelburg ontvlucht, en misschien ook wel de ellende binnen het gezin, is Marinus Cornelis. Hij neemt dienst in het KNIL. Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, waardoor hij uitgezonden wordt naar Atjeh. Daar woedt een tweede Atjeh-oorlog. 


  Atjeh gevangenen met KNIL-soldaten

  De Atjeh oorlog 1873-1914 was een koloniale oorlog die het Koninkrijk der Nederlanden voerde met het aanvankelijke doel om de zeevaart door de Straat van Malakka te beveiligen tegen Atjehse-zeerovers op het eiland Sumatra. De Nederlandse 'bezittingen' in den vreemde, geërfd van de failliete VOC, tijdens de periode-Napoleon veelal beheerd door het Verenigd Koninkrijk, Raffles beheerde Indonesië met strenge hand, waar de Indonesiërs nog steeds met hekel aan terugdenken, de Nederlanders waren dan toch betere kolonisten,  werden na de val van Napoleon en de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden grotendeels aan Nederland teruggegevn.

  Ook Indië kwam dus weer onder Nederlandse controle. Atjeh dat een vrij sultanaat was, rijk aan landbouwgronden, waar pepers werden verbouwd en aardolie uit de bodem geëxploireerd kon worden, trok de aandacht van de Nederlanders, die de koloniën winstgevend wilde maken. Bij het besluit om Atjeh gewapenderhand aan het Nederlandse gezag te onderwerpen, speelde de rivaliteit tussen westerse mogendheden een doorslaggevende rol, mede om de Straat van Malakka te beheersen om strategische redenen.

  Met weinig kennis van lokale omstandigheden en gebrek aan begrip voor gevoeligheden werd onder leiding van de regeringscommissaris F. N. Nieuwenhuizen in 1873 een militaire expeditie opgezet, waarbij men met een blokkade van een viertal schepen de sultan van Atjeh tot een verdrag meende te bewegen. Het heeft er niet toegeleid, dat de Atjehers hun zelfstandigheid wilden opgeven, die er niets voor voelde zich te onderwerpen aan een Nederlands gezag. Het heeft geleid tot een eindeloze ongelijkwaardige strijd, met geregelde overvallen, onveilige oorden voor reizigers en kolonisten. Bij één van de vele expedities in de wouden van Atjeh is Marinus Cornelis Klercq gesneuveld. Waar hij is begraven is niet bekend. De aangifte van zijn overlijden is opgetekend in Batavia.


  Uit de serie educatieve Schoolplaten, met een subjectieve historische voorstelling

  Verantwoording; Beeld en Tekst;
  Beeld- en tekstmateriaal afkomstig van; Beeldbank Zeeuws Archief, Wikipedia, diverse sites en eigen archief.
  Aanspraken op bron-copyright vermelding wordt toegevoegd op verzoek.
  © 2011 Albert Prins

  Bijlagen:
  1884mco-1884-05-21MHKlercqCitadel-002[1].jpg (102.4 KB)   

  29-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  Categorie:Klercq Middelburg
  >> Reageer (0)
  28-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq Deel 4

  Nakomelingen Klercq Deel 4
  © 2011 Albert Prins

  Onderstaande bijlagen kunnen familieleden vrijblijvend downloaden

  Bijlagen:
  Ellis-Island-Cornelis-Doorn.jpg (143.7 KB)   
  Nakomelingen Deel 4.jpg (158.1 KB)   

  28-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Klercq Aanvang (Voorouders)
  >> Reageer (0)
  27-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq Deel 5

  Nakomelingen Klercq Deel 5

  Van de familie Klercq, een geslacht dat in het verre verleden rond 1630 is ontstaan, waaruit verschillende takken zijn ontsproten naar plaatsen als Dordrecht, Willemstad, Dinteloord-Prinsenland, Klundert, Rotterdam, Middelburg en elders in het land er zorg voor hebben gedragen de naam Klercq voort te zetten, zijn er vanwege de vrouwelijke lijn enkele takken uitgestorven. Ook in de tegenwoordige tijd dreigt dit te gebeuren. Overigens hebben de meeste Klercq-en van huidige generaties hun wortels in Middelburg.

  Niettemin heeft de familie Klercq zich wijd verspreid in Nederland en daarbuiten, waar ze hun vaste grond in de samenleving hebben gevonden, de cultureel-sociale bijdrage niet uit het oog verliezend.

  Per stamlijn zijn diagrammen in 6 delen opgesteld, die een overzicht geven naar verloop en voortzetting van de familie. Uit privacy overweging worden de laatste 2 tot 3 generaties niet getoond, hoewel in meerderheid personen wel bekend zijn. Per bericht treft u in bijlage de diagram aan, die u naar eigen gerief kunt downloaden. Komt u onjuistheden tegen, gelieve u daarvan melding bij mij te doen. Ik stel dit zeer op prijs.  © 2011 Albert Prins

  Onderstaande bijlagen kunnen familieleden vrijblijvend downloaden

  Bijlagen:
  Nakomelingen Deel 5.jpg (199.8 KB)   

  27-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Aanvang (Voorouders)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Les Brouillards de la Butte
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Titre:       Les brouillards de la Butte
  Auteur;    Patrick Pecherot
  Prix;        Grand Prix de la Littérature Policière 2002
  Prix:        ca. Eur. 6,93
  En stock: Amazon.- fr

  VIDEOCLIP INA FRANCE

  Interview Tele Ina France
  http://www.ina.fr/media/entretiens/video/3785699001/patrick-pecherot-tranchecaille.fr/html
  Nieuw boek L'home á la carabine
  http://youtu.be/MaTaG-6kES8, (2.03 min)


   

  27-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Boeken etc.
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hebben we een familiewapen?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hebben we een familiewapen ?

  Zodra iemand in de familie op zoek gaat naar verre verwanten, ontstaat een vreemd soort nieuwsgierigheid. Openlijk wordt daar zelden over gesproken, maar stiekem wordt gehoopt op roemrijke verhalen. Zou ergens in Frankrijk nog een chateau aan de familie toebehoren? Of is een voorvader in de middeleeuwen ooit in de adelstand verheven? En zijn  we zonder het te weten misschien wel een baron of jonkvrouwe? Want er  zijn  een paar ooms en tantes die zich wel héél deftig gedragen, om niet te zeggen dat ze kapsones hebben. Voor ruïnes, gespuis en piraten heeft de familie geen belangstelling.

  Maar toch, hij bestaat echt.....! Graaf Klercq duikt op in het interbellum rond 1926 in Parijs. De schatrijke graaf leeft een flamboyant bestaan op Mont Martre en is zeer gekend bij de haut-financiërs- industriëlen  en kunstenaars. Zijn vriendenkring is van een bedenkelijk allooi, doordat hij zich inlaat met de Parijse Apaches. Grote risico's neemt hij met gokken bij de paardenraces, maar wordt daar nog rijker van. Met al zijn voorspoed en rijkdom, dat er ook voor zorgt dat zijn vrienden hem afpersen, slaat het noodlot toe. Terwijl hij zijn jachtgeweer schoonmaakt, schiet hij zichzelf per ongeluk naar de eeuwige jachtvelden. Zijn allercharmanste jonge weduwe, waar hij een deel van zijn vermogen aan te danken heeft, blijft ontroostbaar wenend achter. Zijn afpersers zijn onthutst, doordat ze de macht over de graaf verliezen. Zo beschrijft Patrick Pecherot zijn literair hoofdpersoon in de politiethriller "Les Brouillards de la Butte." Dus Klercq is weldegelijk ook een Franse naam.

  Toen een tante met aangeboren gevoel voor "Haagse chic" lucht kreeg van de speurtocht naar de familie oorsprong, vroeg ze heel voorspelbaar; "Hebben we een familiewapen?" Ze kreeg van mij te horen; "Ja, tante Louise, er bestaat een familiewapen." Waarop ze gretig vroeg; "Mag ik daar een voorbeeld van hebben? Dan kan ik daar een mooi borduurseltje van maken." Haar hebberigheid was van een misplaatste pronkzucht. Ze wilde zich beter voordoen tegenover haar vriendinnen in het pesionado paradiso van Benidorm. Ik moest haar teleurstellen. "Het familiewapen behoort toe aan een andere tak van de familie, wij mogen het niet voeren."
  Een bittere deceptie overviel haar zichtbaar. "Troost u tante, ik wil wel een wapen voor u ontwerpen. Wat vindt u van een mandje en sleutels op een kwadrantschild, rondom geloverd met eiken bladeren en een casque d'or. Dat verwijst naar opa' s occupatie als mandenmaker." Ze was helemaal onder de indruk van mijn antwoord en zeer verrukt van het idee. Het vraagt wel tijd, tante." Ik moet er nog steeds aan beginnen. Er knaagt verzet in mij. 

  27-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Klercq-en Nieuws
  >> Reageer (0)
  26-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq Deel 6

  Nakomelingen Klercq Deel 6

  Van de Familie Klercq, een geslacht dat in het verre verleden is ontstaan rond 1630, waaruit verschillende takken zijn ontsproten naar plaatsen als Dordrecht, Dinteloord, Willemstad, Klundert, Rotterdam, Middelburg en elders in het land de familie hebben voortgezet, zijn vanwege de vrouwelijke lijn enkele takken uitgestorven. Ook in de tegenwoordige tijd dreigt dit te gebeuren. Niettemin heeft de familie Klercq zich wijd verspreid en stevig wortel gevonden in de samenleving, de sociale bijdrage niet uit het oog verliezend.

  Per stamlijn zijn diagrammen in 6 delen opgesteld, die een overzicht geven naar verloop en voortzetting van de familie. Uit privacy overweging worden de laatste 2 tot 3 generaties niet getoond, hoewel in meerderheid personen wel bekend zijn. Per bericht treft u in bijlage de diagram aan, die u naar eigen gerief kunt downloaden. Komt u onjuistheden tegen gelieve u daarvan melding bij mij te doen. Ik stel dit zeer op prijs.   © 2011 Albert Prins

  Onderstaande bijlagen kunnen familieleden vrijblijvend downloaden

  Bijlagen:
  Nakomelingen Deel 6.jpg (172.4 KB)   

  26-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Klercq Aanvang (Voorouders)
  >> Reageer (0)
  25-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-Muurling
  Stamlijst Nicolaas Klercq - Bartje Muurling; Heer-Hugowaard

  De ouders van Nicolaas Klercq;
  Johannes Cornelis Klercq
  Geb. 10-07-1878, Middelburg. Ovrl. 28-06-1951, Heer-Hugowaard, 72 jr. 
  Zv; Cornelis Klercq - Pieternella Hendrika Johanna Bruijns
  Met 1 met; Pieternella Jongepier
  Geb. 26-07-1876, Serooskerke (W). Ovrl. 00-00-1963, Heer Hugowaard, 87 jr.
  Dv; Klaas Jongepier - Maria van den Broeke

  Nakomelingen Kind 3; Nicolaas Klercq
  Nicolaas Klercq
  Geb. 14-12- 1908, Amsterdam. Ovrl. 20-08-1976, Heer-Hugowaard, 67 jr.
  Zv; Johannes Cornelis Klercq - Pieternella Jongepier
  Huwt 1 met; Bartje Muurling
  Geb. 01-01-1911, Lemsterland. Ovrl. 09-04-2006, Heer-Hugowaard, 95 jr.
  Dv;
  Huwelijk; 29-07-1937, Sint Pancras.  Brg. 28 jr.  Brd. 26 jr.  Huw. 39 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Timmerman
  Beroep bruid; Niet bekend

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01.- Johannes Cornelis Klercq (Huwt 1 met; Guurtje Dijkstra)
  Geb. 17-01-1939, Heer-Hugowaard.
  Vader; 30 jr. Moeder; 28 jr. 
  -------
  02.- Hendrik Gerrit Klercq ( Huwt 1 met; Baukje Pander)
  Geb.02-03-1940, Heer-Hugowaard
  Vader; 31 jr. Moeder; 29 jr
  -------
  03.- Nicolaas Klercq (Huwt 1 met; Janke Trijntje Pander)
  Geb.06-07-1945, Heer-Hugowaard
  Vader; 36 jr. Moeder; 34 jr.
  -------
  04.- Cornelis Klercq (Huwt 1 met; Cornelia Albertina Booi)
  Geb. 28-05-1947, Heer-Hugowaard
  Vader; 38 jr. Moeder; 36 jr.
  -------
  05.- Gerard Klercq (Huwt 1 met; Margreta Glas) 
  Geb. 03-09-1951, Heer-Hugowaard
  Vader; 42 jr. Moeder; 40 jr.
  -------
  06.- Pieter Klercq (Huwt 1 met; Annie Smit)
  Geb. 18-11-1952, Heer-Huogowaard
  Vader; 43 jr. Moeder; 41 jr.
  -------

  Opmerking;
  1.- Aanvulling ontbrekende gegevens/informatie zijn/is van harte welkom
  2.- Niet gepubliceerd; Kleinkinderen-Achterkleinkinderen zijn in meerderheid bekend
  © 2011 Albert Prins

  25-12-2011 om 14:41 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Klercq H-Hugowaard
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genieten

  Genieten


  Genieten,

  Zacht glooiend fluweelgroene heuvels gehuld in nevelige
  zwemen dwalen tot aan de horizon.
  Bonte kleuren trachten door te breken.
  In de verte verstrooit een tuba zoetwarme klanken over
  de velden.
  Het dorp verkeert in zalige rust, ontroert door al het
  schoons om haar heen.

  De tafel staat gedekt, het zilver glanst, kristal fonkelt,
  het chique servies royaal uitgestald, barokke muziek
  wervelt in sierlijke slierten
  Witte wijn verkoelt de glazen, kruidige geuren prikkelen
  verlokkend de zinnen.
  Voorzichtig ontspruiten conversaties, fluisterende roddels
  transformeren in wereld-verbeterende disputen, uiteindelijk
   verzandend in simpele conclusies

  Wat wensen we meer ??
  Het leven is goed.

  Ik wens u inspirerende Kerstdagen, een vrolijke
  jaarwisseling en voorspoed in het komende jaar.

  © 2011 Albert Prins

  Automatic translation by Google is an option

  25-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq Joose

  Stamlijst Mattheus Johannes (Theeuwes) Klercq - Elisabeth (Betje) Joosse; Middelburg

  De ouders van Mattheus Johannes (Theeuwes) Klercq
  Cornelis Klercq
  Geb. 10-09-1845, Middelburg. Ovrl. mndg. 27-02-1922, Middelburg, 76 jr.
  Zv; Johannes Cornelis Klercq - Wilhelmina Gal.
  Huwt 1 met; Pieternella Hendrika Johanna Bruijns
  Geb. 03-08-1840, Middelburg. Ovrl. 03-08-1934, Middelburg, 94 jr.

  Nakomelingen Kind 6; Mattheus Johannes (Theeuwes) Klercq
  Mattheus Johannes (Theeuwes) Klercq.
  Geb. zndg. 26-08-1888, Middelburg. Ovrl. 07-05-1973, Middelburg, 84 jr.
  Huwt 1 met; Elisabeth (Betje) Joosse
  Geb. 30-06-1889, Middelburg. Ovrl. 26-09-1967, Middelburg, 78 jr. 
  Dv; Joost Joosse - Pieternella (Pietje) Tange
  Huwelijk; 12-11-1913 Middelburg  Brg. 25 jr.  Brd. 24 jr. Huw. 53 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Mandenmaker-Vrijwillig brandweerman 1919-1940
  Beroep bruid; Dienstbode-Winkelierster
  Beroep vader bruidegom; Banketbakker, Winkelier suikerwerken
  Beroep vader bruid; Hovernier bij Kwekerij F.A, Hansen-Walcheren, Schroeweg
  Naamwisseling; Mattheus>Matthijs
  Huwelijksfeest; Gehouden in Zanddijk-Veere

  Aantekeningen tijdslijn;
  1888; Mattheus Johannes Klercq, geboren in Lambrechtstraat L. 100 (Voor-ouderlijk huis)
  1889; Elisabeth Joosse, geboren op 't Waterhofje, Schroeweg (bestaat niet meer)
  1913-1914; In de leer voor mandenmaker bij Abram de Bruijne, Nieuwstraat, Zanddijk-Veere
  1913-1918; Adres; Zanddijk bij Veere
  1914-1918; Mobilisatie WO I, gelegerd aan Belgische grens, Koewacht en Sluis.
  mei - 1917; Vertrokken van Veere naar Vlasmarkt L. 21, Middelburg
  mei - 1917; Mandenmakerij Hubert W.K.F.H. Scheijbeler, Vlasmarkt 46 (L-21) overgenomen
  mei - 1917; H.W.K.F.H. Scheijbeler vertrokken naar Palingstraat 8, Vlissingen. Overleden 62 jr. Bloemenkoopman.
  1917-1954; Adres; Winkel-woonhuis; Vlasmarkt 46
  1954-????; Adres; Penninghoeksingel

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01.- Pieternella (Nel) Klercq (Huwt 1 met; Adriaan Jacobus (Ko) Davidse)
  Geb. 02-12-1915, Veere
  Vader; 27 jr. Moeder; 25 jr.
  -------
  02.- Joost Klercq (Huwt 1 met; Martine (Martje) Labruijère)
  Geb. 30-09-1916, Veere
  Vader; 28 jr. Moeder; 26 jr
  Ovrl. 03-10-1960, Middelburg, 44 jr.
  03.- Cornelia (Corrie) Klercq (Huwt 1 met Willem Prins)
  Geb. 23-11-1920, Middelburg
  Vader; 32 jr. Moeder; 31 jr
  -------
  04.- Leintje (Lenie) Klercq (Huwt 1 met; Gerard de Voogd)
  Geb. 20-12-1922, Middelburg
  Vader; 34 jr. Moeder; 33 jr.
  -------
  Opmerking;
  1.- Scheibeler is een nazaat van Salzburger Exulanten
  2.- Aanvulling ontbrekende gegevens/informatie zijn/is van harte welkom
  3.- Niet gepubliceerd; Klein- Achterkleinkinderen zijn in meerderheid bekend 
  4.- Mattheus Johannes Klercq-Elisabeth Joosse zijn grootouders van Albert Prins
  © 2011 Albert Prins

  Bijlagen:
  1917zee-1917-05-02MJ-Klercq_Overname004[1].jpg (73.3 KB)   

  24-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Middelburg
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-Jansen
  Stamlijst Jacobus Johannes (Ko) Klercq - Hendrijetta (Jet) Jansen; Hilversum

  De ouders van Jacobus Johannes (Ko) Klercq;
  Cornelis Klercq
  Geb. Middelburg, Ovrl. Middelburg
  Zv; Johannes Cornelis Klercq - Wilhelmina Cornelia Gal
  Huwt 1 met; Pieternella Hendrika Johanna Bruijns
  Geb. Middelburg, Ovrl. 03-08-1934, Middelburg, 94 jr
  Dv; Jan Bruijns - Maria van de Broeke

  Nakomelingen Kind 2; Jacobus Johannes (Ko) Klercq
  Jacobus Johannes (Ko) Klercq
  Geb. 26-07-1879, Middelburg. Ovrl. 02-11-1961, Hilversum, 82 jr
  Zv; Cornelis Klercq - Pieternella Hendrika Johanna Bruijns
  Huwt 1 met; Hendrijetta Jansen
  Geb. 00-00-1882, Zwolle. Ovrl. 18-10-1953, Hilversum
  Dv; Herm Jan Jansen - Pieternella Foudrinier
  Huwelijk; 14-04-1910, Zwolle  Brg. 30 jr. Brd. 28 jr. Huw. 43 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Boekdrukker, Machinezetter
  Beroep bruid; Niet bekend
  Beroep vader bruidegom; Banketbakker
  Beroep vader bruid; Niet bekend

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01.- Herm Jan Klercq (Huwt 1 met; Hermina Miskotte)
  Geb.24-02-1914, Hilversun
  Vader; 34 jr. Moeder; 32 jr.
  Ovrl. 01-01-2002, Hilversum, 87 jr
  02.- Jacobus Cornelis Willem Klercq (Huwt 1 met; Adriana (Swaantje) van Ravenswaaij) 
  Geb. 24-02-1919, Hilversum
  Vader; 39 jr. Moeder; 37 jr.
  Ovrl. 21-09-1988, Weesp, 69 jr.

  Nakomelingen Herm Jan Klercq;
  01.- Herm Jan Klercq

  Zv; Jacobus Johannes (Ko) Klercq - Hendrijetta Jansen
  Geb.24-02-1914, Hilversum Ovrl. 01-01-2002, Hilversum, 87 jr
  Huwt 1 met; Hermina Miskotte
  Geb. 18-09-1912, Nijverdal. Ovrl. 06-06-1999 Hellendoorn, 87 jr.
  Dv; Jan Miskotte - Aleida ten Cate
  Huwelijk; 20-04-1944, Hellendoorn  Brg. 30 jr.  Brd. 31 jr.  Huw. 55 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Kapper
  Beroep bruid; Dienstbode

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01.- Maria Aleida Henriëtte (Miep) Klercq (Huwt 1 met; Cornelis Marie (Cor) Nijssen - Huwelijk ontbonden)
  Geb. 20-03-1945, Hilversum
  Vader; 31 jr. Moeder; 32 jr.
  -------
  02.- Johannes Jacobus Klercq (Huwt 1 met; Dirkje Voorn)
  Geb. 05-06-1948, Hilversum
  Vader; 34 jr. Moeder; 35 jr.
  --------

  Nakomelingen  02.- Jacobus Cornelis Willem Klercq
  02.- Jacobus Cornelis Willem Klercq

  Geb. 24-02-1919, Hilversum. Ovrl. 21-09-1988, Weesp, 69 jr.
  Zv; Jacobus Johannes (Ko) Klercq - Hendrijetta Jansen
  Huwt 1 met; Adriana (Swaantje) van Ravenswaaij
  Geb; 08-11-1926 Amsterdam. Ovrl. 31-10-1991, Blaricum, 64 jr
  Dv;
  Huwelijk; 14-08-1946 Weesp  Brd. 27 jr.  Brd. 19 jr. 42 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom;
  Beroep bruid;

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01.- Adriana Klercq
  Geb. 21-09-1948, Hilversum
  Vader; 29 jr. Moeder; 21 jr.
  -------
  02.- Henriëtte Klercq
  Geb. 27-02-1950, Hilversum
  Vader; 31 jr. Moeder; 23 jr.
  -------
  03.-  Coenraad Klercq (Huwt 1 met; Jacoba Johanna Frederika Tiemeyer)
  Geb. 28-04-1951, Hilversum
  Vader; 32 jr. Moeder; 24 jr.
  -------
  04.- Jacoba Johanna Klercq
  Geb. 12-03-1953, Weesp
  Vader; 34 jr. Moeder; 26 jr.
  -------
  05.- Johannes (Hans) Klercq (Huwt 1 met; Jannetje van 't Land)
  Geb. 07-03-1955, Weesp
  Vader; 36 jr. Moeder; 28 jr.
  -------
  06.- Marten (Mart) Klercq (Huwt 1 met; Caroline de Wit)
  Geb. 06-11-1958, Bussum
  Vader; 39 jr. Moeder; 31 jr.
  -------
  07.- Jacobus Cornelis Willem Klercq (Huwt 1 met; Caroline Martina Hendrika van Kralingen)
  Geb. 13-05-1960, Bussum
  Vader; 41 jr. Moeder; 33 jr. 

  Opmerking;
  1.- Aanvulling ontbrekende gegevens/informatie zijn/is van harte welkom
  2.- Niet gepubliceerd; Klein- en Achterkleinkinderen zijn in meerderheid bekend
  3.- Jacobus Johannes (Ko) Klercq is oom van Albert Prins
  © 2011 Albert Prins

  24-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Klercq Hilversum
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst-Klercq - Simonse
  Stamlijst Catharinus (Rinus) Klercq - Elisabeth (Bets) Simonse; Middelburg

  De ouders van Catharinus (Rinus) Klercq
  Cornelis Klercq
  Geb. 10-09-1845, Middelburg. Ovrl. maandg. 27-01-1922, Middelburg, 76 jr.
  Zv; Johannes Cornelis Klercq - Wilhelmina Cornelia Gal
  Huwt 1 met; Pieternella Hendrika Johanna Bruijns
  Geb. 03-08-1840, Middelburg. Ovrl. vrijdg. 03-08-1934, Middelburg, 94 jr
  Dv; Jan Bruijns - Maria van den Broeke

  Nakomelingen Kind 4; Catharinus (Rinus) Klercq
  Catharinus (Rinus) Klercq
  Geb. 05-07-1884, Middelburg. Ovrl. 19-01-1968, Middelburg, 83 jr
  Zv; Cornelis Klercq - Pieternella Hendrika Johanna Bruijns
  Huwt 1 met; Elisabeth (Bets) Simonse 
  Geb. 08-06-1885, Middelburg. Ovrl. 25-10-1963, Middelburg, 78 jr.
  Dv; Pieter Simonse - Cornelia Janse
  Huwelijk; 17-11-1909, Middelburg  Brg. 25 jr.  Brd. 24 jr.  Huw. 54 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Koopman, Kruidenier
  Beroep bruid; Winkelierster
  Beroep vader bruidegom; Banketbakker, Winkelier suikerwerken
  Beroep vader bruid; Veldarbeider
  Adres; Woon-winkeladres; Gravenstraat 53, Middelburg
  Nationale Militie; Bij huwelijk voldaan aan dienstplicht

  Bevestiging, getuigen van het huwelijk;
  Wederzijdse ouders;
  1.- C.Klercq, 63 jr, Middelburg, vader van bruidegom, beroep; Koopman
  2.- P.H.J. Bruijns, 59 jr. Middelburg, moeder van de bruidegom, beroep; Zonder
  3.- Pieter Simonse, 52 jr. Koudekerke, vader van de bruid, beroep; Veldarbeider
  4.- Cornelia Janse, Koudekerke, moeder van de bruid, beroep; Zonder
  Getuigen;
  1.- C. Klercq Jr., 28 jr. Middelburg, broer van de bruidegom, beroep; Barbier
  2.- Willem Borstelaar, 26 jr. Koudekerke, behuwd broer van bruid, beroep; Sjouwersman.
  3.- Albert Janse, 53 jr. Middelburg, Neef van bruid, beroep; Koopman
  4.- Johannes Janse, 44 jr. O-W- Souburg, Broer van bruid, beroep; Blikslager

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01.- Pieternella Cornelia (Nel) Klercq (Huwt 1 met; Klaas Smit)
  Geb. maandg. 25-07-1910, Middelburg.
  Vader; 26 jr. Moeder; 25 jr. Geboorteadres; Wijk S. nr. 194
  -------
  02.- Cornelia (Keetje) Klercq
  Geb. 18-06-1913, Middelburg
  Vader; 29 jr. Moeder; 28 jr
  Ovrl. maandg. 11-06-1934, Middelburg 21 jr. (TBC)
  03.- Cornelis (Kees) Klercq (Huwt 1 met Johanna Adriana Wattez)
  Geb. 02-03-1915, Middelburg
  Vader; 30 jr. Moeder; 29 jr.
  Ovrl. 12-01-1989, Middelburg
  04.- Geertruida (Truus) Klercq (Huwt 1 met Isaac Sinke)
  Geb. 31-08-1918, Middelburg
  Vader; 34 jr. Moeder; 33 jr.
  Ovrl. 05-02-1998, Middelburg, 79 jr.
  05.- Elisabeth (Bep) Klercq (Huwt 1 met Wim Verstraate)
  Geb. 12-10-1922, Middelburg
  Vader; 38 jr. Moeder; 37 jr.
  ------- 
  Opmerking;
  1.- Aanvulling ontbrekende gegevens/informatie zijn/is van harte welkom
  2.- Niet gepubliceerd; Klein- Achterkleinkinderen zijn in meerderheid bekend
  3.- Catharinus (Rinus) Klercq is oom van Albert Prins
  © 2011 Albert Prins

  Bijlagen:
  Huw.akte.CathKlercqSimonse001.jpg (615.5 KB)   
  Huw.akte.CathKlercqSimonse002.jpg (593.7 KB)   

  24-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Klercq Middelburg
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-Visser
  Stamlijst Cornelis Klercq- Berber Visser; Middelburg

  De ouders van Cornelis Klercq
  Cornelis Klercq
  Geb. 10-09-1845, Middelburg. Ovrl. maandg. 27-02-1922, Middelburg. 76 jr.
  Zv; Johannes Cornelis Klercq - Wilhelmina Cornelia Gal
  Huwt 1 met Pieternella Hendrika Johanna Bruijns
  Geb. 03-08-1840, Middelburg. Ovrl.  vrijdg. 03-08-1934 Middelburg, 94 jr.
  Dv; Jan Bruijns - Maria van den Broeke

  Nakomelingen Kind 3; Cornelis Klercq
  Cornelis Klercq
  Geb. 12-10-1881, Middelburg. vrijdg. Ovrl. 21-05-1954, Middelburg, 72 jr.

  Huwt 1 met; Berber Visser
  Geb. 24-03-1883, St. Anna Parochie ('t Bildt). Ovrl. zondg. 17-07-1949, 66 jr
  Dv; Pieter Visser - Minkje Jacoba Oevering
  Huwelijk; woensdag 09-11-1904 Middelburg  Brg. 23 jr.  Brd. 21 jr.  Huw. 44 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Barbier
  Beroep bruid; Niet bekend

  Aantekeningen familie Visser
  Ouders Berber Visser; Vader; Pieter Visser, 1850-1930, 80 jr
                                   Moeder; Minkje Jacoba Oevering; 1850-1901, 51 jr
  Grootouders Berber Visser; Opa; Jacob Johannes Oevering; 1816-1858, 42 jr
                                   Oma; Berber Riskes Popma; 1819-1863, 44 jr.  

  Bevestiging, getuigen van huwelijk;
  Het echtpaar;
  1.- Cornelis Klercq, 23 jr. bruidegom, Middelburg, beroep Barbier
  2.- Berber Visser, 21 jr, bruid, Middelburg, beroep Zonder
  De ouders;
  3.- Cornelis Klercq, Middelburg, vader van bruidegom, beroep; Winkelier
  4.- Pieternella Hendrika Johanna Bruijns, Middelburg, moeder van bruidegom, beroep; Zonder
  5.- Pieter Visser, wonende, 't Bildt, vader van bruid, beroep; Landbouwer 
  6.- Minkje Oevering, moeder van bruid, Overleden; akte van overlijden overlegd.
  Getuigen;
  1.- Laurens Johannes Boere, 71 jr, Vlissingen, oom van bruid, beroep; Zonder
  2.- Johan George Broekema, 45 jr. Middelburg, beroep; Sergeant-Majoor
  3.- Adriaan Gabriëlse, 25, Middelburg, beroep; Winkelier
  4.- Albertus Dirk Hendrik Nieboer, 34 jr. Middelburg, beroep; Zonder 
  Bijzonderheden;
  Nationale Militie; Echtgenoot heeft dienstplicht vervuld

  Aantekeningen kinderen;
  Beroep 02.- Minkje Pieternella Klercq; Gediplomeerd Costuumnaaister, Modinette
  Beroep 03.- Cornelis Klercq; Kapper
  Beroep 04.- Pieter Hendrik Johannes Klercq; Kantoorbediende
  Beroep 06.- Johannes Cornelis (Joop) Klercq; Timmerman

  Kinderen uit dit huwelijk
        
  01.- Minkje Pieternella Klercq
  Geb. woensdg. 01-08-1905 Middelburg
  Vader; 23 jr. Moeder; 22 jr. Geboorteadres; Wijk L. 106
  Ovrl. zatdg. 28-10-1905, Middelburg, 12 wkn.
  02.- Minkje Pieternella Klercq
  Geb. maandg. 17-09-1906, Middelburg
  Vader; 24 jr. Moeder; 24 jr. Geboorteadres; Wijk L.nr. 106
  Ovrl. zondg. 07-08-1927 Middelburg, 20 jr. (Ovrl. aan TBC)
  03.- Cornelis Klercq
  Geb. zondg. 16-01-1910 Middelburg
  Vader; 28 jr. Moeder; 26 jr. Geboorteadres; Wijk L. nr. 106
  Ovrl. vrijdg. 05-12-1930, Middelburg, 20 jr (Ovrl. aan TBC) 
  04.- Pieter Hendrik Johannes Klercq
  Geb. 25-02-1911 Middelburg
  Vader; 29 jr. Moeder; 27 jr. Geboorteadres; Wijk L. nr. 106
  Ovrl. maandg. 18-03-1929, Middelburg, 18 jr (Ovrl. aan TBC) 
  05.- Johannes Cornelis Klercq
  Geb. 09-02-1920, Middelburg
  Vader; 38 jr. Moeder;  36 jr. Geboorteadres; Wijk L. nr. 106
  Ovrl. zatdg. 13-11-1920, Middelburg, 9 mnd
  06.- Johannes Cornelis (Joop) Klercq (Huwt 1 met; Adriana Jozina van Lare)
  Geb. 02-10-1921, Middelburg
  Vader; 39 jr. Moeder;  37 jr. Geboorteadres; Wijk L. nr. 106
  Ovrl. 23-02-1994 Amsterdam, 72 jr.
   
  Curiosa;
  Berber Visser; Stond bekend voor het bakken van Sneeuwballen. Een soort oliebol gevuld met room, of roompudding, geheel gewenteld in witte poedersuiker.
  Berber Visser; Door het oplossen van een puzzle bij prijsvraag van Wascholine Zeeppoeder heeft Berber een porselein ontbijtservies gewonnen. De zeeppoeder heeft ze gekocht bij Cath. Klercq Gravenstraat Middelburg (12 mei 1922).
  Cornelis Klercq; 29 juli 1938; Bovenwoning tijdelijk te huur gesteld, met aparte zij-ingang bij K. Noordstraat 9. Gezin woonde achter de kapperszaak op begane grond.
  Cornelis Klercq; Secretaris Middelburgse Kappers Vereniging
  Gezin; Van de 6 kinderen (Overleden o.a. aan TBC) is 1 kind in leven gebleven
  Adres; Wijk L. nr. 106 - Korte Noordstraat 11 (Voormalige verf-drogisterij Janse de Jonge)
  Johannes Cornelis (Joop) Klercq; Kwam minstens één maal per jaar op bezoek bij Nel Klercq-Davidse. (Dochter van Theeuwes Klercq, broer van Cornelis) Om Middelburgse sfeer te beleven.

  Opmerking;
  1.- Aanvulling ontbrekende gegevens/informatie zijn/is van harte welkom
  2.- Niet gepubliceerd; Klein- Achterkleinkinderen zijn in meerderheid bekend
  3.- Cornelis Klercq is oom van Albert Prins
  © 2011 Albert Prins

  Bijlagen:
  1-Huw.akte-CornKlercqVisser0029 copy.jpg (703.2 KB)   
  1918mco-1918-06-29C-Klercq-Tarief[1].jpg (237 KB)   
  1918mco-1918-10-26C-Klercq-Rustuur[1].jpg (206.1 KB)   
  1922zni-1922-05-12Klercq-Visser-Wascholine.jpg (369.5 KB)   
  2-Huw.akte-CornKlercqVisser0031 copy.jpg (613.9 KB)   

  24-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Klercq Middelburg
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-Smit
  Stamlijst Cornelis Klercq - Antje Smit; Heer-Hugowaard

  De ouders van Cornelis Klercq
  Johannes Cornelis (Carolus) Klercq
  Geb. woensdg. 10-07-1878, Middelburg. Ovrl. 28-06-1951, Heer-Hugowaard, 72 jr.
  Dv; Cornelis Klercq - Pieternella Hendrika Johanna Bruijns
  Huwt 1 met; Pieternella Jongepier
  Geb. 26-07-1876, Serooskerke (W). Ovrl. 00-00-1963, Heer-Hugowaard, 87 jr.
  Dv; Klaas Jongepier - Maria van den Broeke

  Nakomelingen Kind 2; Cornelis Klercq
  Cornelis Klercq
  Geb. 05-01-1907, Amsterdam. Overl. 02-06-1988, Heer-Hugowaard, 81 jr.
  Zv; Johannes Cornelis (Carolus) Klercq - Pieternella Jongepier
  Huwt 1 met; Antje Smit
  Geb. 15-08-1908, Broek op Langedijk. Ovrl. 25-09-1968, Alkmaar, 60 jr.
  Dv; Ouders; Niet bekend
  Huwelijk; donderdag 30-06-1932, Broek op Langedijk.  Brg. 25 jr.  Brd. 23 jr.  Huw. 36 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Timmerman. Kuikenfokker.
  Beroep bruid; Niet bekend.

  Huwelijksaankondiging 1932 (Copie tekst)
  Cornelis Klercq en Antje Smit;
  hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Donderdag 30 Juni a.s.

  Heer-Hugowaard (Zuid)
  17 juni 1932
  Broek op Langedijk

  Huwelijks-inzegening D.V. Donderdag 30 Juni a,s, 4 uur (N.T.) in de Geref. Kerk te Broek op Langedijk door den Weleerw. Heer Ds. J.H. Donner.

  Receptie; Broek op Langedijk No. 188, 21 Juni, 's avonds van 8---10 uur (N.T.)
  Receptie; Heer Hugowaard,                  23 Juni, 's avonds van 8---10 uur (N.T.)

  Opm; N.T. betekent; Nieuwe Tijd, ofwel Zomertijd
           Originele aankondigingskaart is in copie beschikbaar
  -------

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01.- Johannes Cornelis Klercq (Huwt 1 met; Aaltje (Alie) Schoon)
  Geb. 31-03-1933. Heer-Hugowaard
  Vader; 26 jr. Moeder; 24 jr.
  -------
  02.- Jacobus (Koos) Klercq (Ongehuwd)
  Geb. 24-08-1934, Heer-Hugowaard
  Vader; 27 jr. Moeder; 26 jr
  -------
  03.- Pieternella (Nel) Klercq (Huwt 1 met; Jan Pikee)
  Geb. 16-10-1935, Heer-Hugowaard
  Vader; 28 jr. Moeder; 27 jr.
  Ovrl. 09-08-2010, Zuid-Scharwoude, 74 jr.
  04.- Cornelis (Kees) Klercq (Huwt 1 met; Hendrika (Henny) Gootjes
  Geb. 06-09-1937, Heer-Hugowaard
  Vader; 30 jr. Moeder; 29 jr
  -------
  05.- Antje (Anny) Klercq (Huwt 1 met; Jan Verhage)
  Geb. 06-08-1939, Heer-Hugowaard
  Vader; 32 jr. Moeder; 30 jr
  -------
  06.- Maria (Riet) Klercq (Huwt 1 met; Tjebbe Burgstra)
  Geb. 07-08-1941, Heer-Hugowaard
  Vader; 34 jr. Moeder; 32 jr.
  -------
  07.- Greta (Grace) Klercq (Huwt 1 met; Jim Pestoor)
  Geb. 05-08-1943, Heer-Hugowaard
  Vader; 36 jr. Moeder; 34 jr.
  -------
  08.- Trijntje (Tiny) Klercq (Ongehuwd)
  Geb. 02-03-1945, Heer-Hugowaard
  Vader; 38 jr. Moeder; 36 jr.
  -------
  09.- Nicolaas (Nico) Klercq (Huwt 1 met; Catharina Adina (Tiny) van Duin)
  Geb. 03-10-1946, Heer-Hugowaard
  Vader; 39 jr. Moeder; 38 jr.
  -------
  10.- Johanna (Joke) Klercq (Huwt 1 met; Bert Glas)
  Geb. 25-06-1950, Alkmaar
  Vader; 43 jr. Moeder; 41 jr.
  -------
  11.- Abram (Bram) Klercq (Ongehuwd)
  Geb. 05-08-1951, Heer-Hugowaard (Ongehuwd?)
  Vader; 44 jr. Moeder; 42 jr.
  -------
  Opmerking;
  1.- Aanvulling ontbrekende gegevens/informatie zijn/is van harte welkom
  2.- Niet gepubliceerd; Klein- en Achterkleinkinderen zijn in meerderheid bekend
  3.- Johannes Cornelis (Carolus) Klercq is oom van Albert Prins
  © 2011 Albert Prins

  Bijlagen:
  2-Huw-aank-KlercqSmit0066.jpg (105.6 KB)   

  24-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Klercq H-Hugowaard
  >> Reageer (10)
  23-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-Jongepier
  Stamlijst Johannes Cornelis (Carolus) Klercq-Pieternella Jongepier, Heer-Hugowaard

  Ouders van Johannes Cornelis Carolus Klercq
  Cornelis Klercq
  Geb. 10-09-1845, Middelburg. Ovrl. maandg. 27-02-1922, Middelburg, 76 jr.
  Zv; Johannes Cornelis Klercq-Wilhelmina Cornelis Gal
  Huwt 1 met; Pieternella Hendrika Johanna Bruijns
  Geb. 03-08-1840, Middelburg. Ovrl. vrijdg. 03-08-1934, Middelburg, 94 jr
  Dv; Jan Bruijns-Johanna Jacoba Wanda

  Nakomelingen Kind 1; Johannes Cornelis (Carolus) Klercq
  Johannes Cornelis (Carolus) Klercq
  Geb. woensdg. 10-07-1878, Middelburg. Ovrl. 28-06-1951, Heer-Hugowaard, 72 jr
  Huwt 1 met; Pieternella Jongepier
  Geb. 26-07-1876, Serooskerke. Ovrl. 00-00-1963, Heer-Hugowaard, 87 jr
  Dv; Klaas Jongepier - Maria van den Broeke
  Huwelijk; woensdag; 22-06-1904, Serooskerke  Brg. 25 jr.  Brd.  27 jr.  Huw. 47 jr

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Timmerman, Aannemer
  Beroep bruid; Dienstbode
  Beroep vader bruidegom; Banketbakker, Winkelier
  Beroep vader bruid; Veldarbeider
  Overlijden Pieternella H.J. Bruijns; Overleden op haar verjaardag 03-augustus.
  Pieternella Jongepier; Kenmerk; Kleine pittige tengere vrouw, kwam regelmatig op bezoek bij Theeuwes en Betje (Elisabeth) Klercq-Joosse, op Vlasmarkt Middelburg. Theeuwes was broer van Johannes Cornelis.

  Doop aantekeningen;
  Cornelis Klercq; 30 april 1905; Gereformeerde kerk van Overlaan, Amsterdam. Ds. A. van Dijke.
  Nicolaas Klercq; 26 jan. 1909; Oude kerk van Amsterdam. Ds. B. van Schelen, A.J. Couzijnse, Ouderling.
  Maria Klercq; 15 juni 1913; Gereformeerde kerk Sloterdijk, Amsterdam. Ds. W.F.R. Winkel.
  Maria Klercq; 1 juli 1917; Geformeerde kerk Sloterdijk, Amsterdam. Ds. W.F.R. Winkel.
  Opm. Overname uit doopboek. Tekst licht onleesbaar.

  Aantekeningen tijdlijn;
  1905; Vertrek naar Amsterdam. Vertrek naar Heer-Hugowaard; Na 1917.
  1930; In staat van faillisement J.C. Klercq, 16 april 1930, Curator; Mr. J.A.E. Buiskool, Schagen.
  1930; Oorzaak faillisement; Miscalculatie op een bouwproject.
  1930; Openbare verkoping Timmerman-Aannemer Inventaris, gelegen aan Basserweg Heer-Hugowaard, vrijdag 9 mei 1930. Curator; Mr. J.A.E. Buiskool.
  1930; Verkoop Woonhuis, Werkplaats, Schuren, Wagenbergplaats en erf, Broekerweg nr. 11, Heer-Hugowaard.(Sectie D. nr. 1297, 7 are, 32 c.are) Verkoopdatum 1 april 1930. Notaris Hilbrand Obdam.
  1931; Einde faillisement 23 febr. 1931. Curator Mr. J.A.E. Buiskool, Schagen.

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01.- Cornelis Klercq
  Geb. 08-03-1905, Amsterdam
  Vader; 26 jr. Moeder; 29 jr.
  Ovrl. 21-01-1906, Amsterdam, 10 mnd, 2 wkn
  02.- Cornelis Klercq (Huwt 1 met; Antje Smit)
  Geb. 05-01-1907, Amsterdam
  Vader; 28 jr. Moeder; 30 jr.
  Ovrl. 02-06-1988, Heer-Hugowaard, 81 jr.
  03.- Nicolaas Klercq (Huwt 1 met; Bartje Muurling)
  Geb. 14-12-1908, Amsterdam
  Vader; 30 jr. Moeder; 32 jr.
  Ovrl. 20-08-1976, Heer-Hugowaard, 67 jr
  04.- Maria Klercq
  Geb. 05-04-1913, Amsterdam
  Vader; 34 jr. Moeder; 36 jr
  Ovrl. 04-07-1913, Amsterdam, 3 mnd
  05.- Maria Klercq (Huwt 1 met; Andries van de Bult)
  Geb. 10-06-1917, Amsterdam
  Vader; 38 jr. Moeder; 40 jr.
  Ovrl. 07-10-2008, Heer-Hugowaard, 91 jr. 
  ----------

  02.- Cornelis Klercq (Huwt 1 met; Antje Smit)
  Zie Stamlijst Nakomelingen Cornelis Klercq-Antje Smit
  ----------

  03.- Nicolaas Klercq (Huwt 1 met; Bartje Muurling)
  Zie Stamlijst Nakomelingen Nicolaas Klercq-Bartje Muurling
  -----------

  05.- Maria Klercq
  Geb. 10-06-1917, Amsterdam. Ovrl. 07-10-2008, Heer-Hugowaard, 91 jr. 
  Dv; Johannes Cornelis Klercq-Pieternella Jongepier
  Huwt 1 met; Andries van de Bult
  Geb. 15-06-1916, Zijpe. Ovrl. 11-06-1953, Heer-Hugowaard, 37 jr
  Zv; van de Bult-Moeder NN
  Huwelijk; Waar, wanneer ??

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom;
  Beroep bruid:

  Kinderen uit dit huwelijk;
  4 kinderen (2 zonen 2 dochters)
  8 kleinkinderen
  ----------
  Opmerking;
  1.- Aanvulling ontbrekende gegevens/informatie zijn/is van harte welkom
  2.- Johannes Cornelis (Carolus) Klercq is oom van Albert Prins
  ©2011 Albert Prins

  Bijlagen:
  1-Huw-Klercq-Jongepier~max0029.jpg (477 KB)   
  3-Doop-KlercqCornAdam0033.jpg (291.5 KB)   
  4-Geb-Overl-KlercqAdmstd0064.jpg (282.2 KB)   

  23-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (4 Stemmen)
  Categorie:Klercq H-Hugowaard
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-Bruijns
  Stamlijst Cornelis Klercq - Pieternella Hendrika Johanna Bruijns, Middelburg

  De ouders van Cornelis Klercq
  Johannes Cornelis Klercq
  Geb. 07-08-1812, Middelburg. Ovrl. 08-06-1875, Middelburg, 62 jr.
  Zv; Cornelis Klercq - Pieternella Meeuwse
  Huwt 1 met; Wilhelmina Cornelia Gal
  Geb. 06-10-1811 Den Haag. Ovrl. 31-01-1886, Middelburg, 74 jr.
  Dv; Saartje Gal - Vader NN

  Nakomelingen Kind 7; Cornelis Klercq
  07.- Cornelis Klercq
  Geb. woensdg. 10-09-1845, Middelburg. Ovrl. 28-02-1922, Middelburg, 76 jr
  Zv; Johannes Cornelis Klercq - Wilhelmina Gal
  Huwt 1 met;
  Pieternella Hendrika Johanna Bruijns
  Geb. 03-08-1840, Middelburg. Ovrl. vrijdg. 03-08-1934, Middelburg, 94 jr.
  Dv; Jan Bruijns - Johanna Jacoba Wanda
  Huwelijk; woensdg. 29-08-1877 Middelburg. Brg. 31 jr.  Brd. 37 jr.  Huw. 55 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Banketbakkers bediende, Banketbakker, Winkelier Suikerwerken.
  Beroep vader bruidegom; Schildersbedrijf
  Beroep bruid; Dienstbode
  Beroep vader van bruid; Koopman, Winkelier

  Bevestiging, getuigen van huwelijk;
  Het echtpaar;
  1.- Cornelis Klercq, 31 jr. Middelburg, beroep; Banketbakker
  2.- Pieternella Hendrika Johanna Bruijns, 37 jr, Middelburg, beroep; Zonder
  De wederwijdse ouders;
  1.- Jan Bruijns, vader van bruid, beroep; Koopman
  2.- Overige ouders; Ouders Cornelis; overleden, Moeder bruid; overleden.
  De getuigen;
  1.- Hendrik Varel, 42 jr. Middelburg, bekende van bruidegom, beroep; Schrijnwerker.
  2.- Mattheus (Matthijs) Johannes Spaan, 32 jr. Middelburg, zwager van bruidegom, beroep; Onderwijzer, echtgenoot van Sara Wilhelmina Klercq
  3.- Abraham Wanda, 54 jr. Middelburg, oom van bruid, beroep; Meubelmaker, Vlasmarkt.
  4.- Antonie Adriaan Wanda, 28 jr. Middelburg, neef van bruid, beroep; Schrijnwerker; Bellinkstraat
  5.- De Ambtenaar; A.J. van Eekelen
  Opmerking; Onder voorbehoud, wegens gebrekkig leesbare tekst

  Aantekeningen tijdlijn;
  Adres 1878-1882; Wijk L. nr. 100, Lambrechtstraat (Ouderlijk huis)
  Adres 1882-1884; Wijk H. nr. 45
  Adres 1884-1892; Wijk L. nr. 100, Lambrechtstraat
  Herdenking 08-02-1884, 25-jarig dienstverband bij Banketbakker J.J. Bal
  Overname Banketbakker F. Brouwer, Pottenmarkt; 08-08-1891
  Adres 1891-1896; Wijk K. nr. 147, Pottenmarkt (Overname Bakkerij Brouwer)
  Adres 1897-1922; Wijk I.  nr. 194, Gravenstraat (Voortzetting Banketbakkerij)
  Op Kieslijsten Gemeente, Raads, Kamerverkiezingen; 1888-1889-1890-1895
  Jubileum; Vrijdag 29-08-1902, 25-jarige Echtvereniging
  Jubileum; Donderdag 29-08-1912, 35-jarige Echtvereniging.
  Overlijden; Cornelis Klercq, Maagpatiënt
  Overlijden; Pieternella H.J. Bruijns, overleden op haar verjaardag 3 augustus.

  Aangifte bij geboorten;
  01.- Johannes Cornelis Klercq
  Getuige 1; Cornelis Adrianus de Maagd, 44 jr, beroep; Winkelier
  Getuige 2; Matthijs Johannes Spaan (zwager), 37 jr. beroep; Hoofdonderwijzer.
  Gehuwd met Sara Wilhelmina Klercq dv; Johannes Cornelis Klercq- Wilhelmina Cornelis Gal.
  02.- Jacobus Johannes Klercq
  Getuige 1; Pieter Geelhoed, 40 jr. beroep; Bakker
  Getuige 2; Jan van den Ende, 56 jr. beroep; Bakker
  03.- Cornelis Klercq
  Getuige 1; Jan Bruijns (vader v.d. moeder), 77 jr. beroep; Geen
  Getuige 2; Pieter Geelhoed, 42 jr. beroep; Bakker
  04.- Mattheus Johannes Klercq
  Getuige 1; Pieter Geelhoed, 43 jr. beroep; Bakker
  Getuige 2; Marinus Jacobus Wondergem, 58 jr. beroep; Kuiper
  05.- Catharinus Klercq
  Getuige 1; Jan Bruijns (vader v.d. moeder), 79 jr. beroep; Geen
  Getuige 2; Pieter Geelhoud, 45 jr. beroep; Bakker  
  06.- Mattheus Johannes Klercq
  Getuige 1; Karel Christiaan Koole, 59 jr. beroep; Koopman
  Getuige 2; Pieter Geelhoed, 49 jr. beroep; Bakker

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01.- Johannes Cornelis (Carolus) Klercq (Huwt 1 met; Pieternella Jongepier)
  Geb. woensdg. 10-07-1878, Middelburg
  Vader; 32 jr. Moeder; 37 jr. Geboorteadres; Wijk L. nr. 100
  Ovrl. 28-06-1951, Heer Hugowaard, 72 jr.
  02.- Jacobus Johannes Klercq (Huwt 1 met; Hendrijetta Jansen)
  Geb. zatdg. 26-08-1879 Middelburg
  Vader; 33 jr. Moeder; 39 jr. Geboorteadres; Wijk L. nr. 100
  Overl. 02-11-1961, Hilversum 82 jr.
  03.- Cornelis Klercq (Huwt 1 met; Berber Visser)
  Geb. woensdg. 12-10-1881, Middelburg
  Vader; 36 jr. Moeder; 41 jr. Geboorteadres; Wijk L. nr. 100
  Ovrl. vrijdg. 21-05-1954, Middelburg, 72 jr.
  04.- Mattheus Johannes Klercq
  Geb. maandg. 11-12-1882, Middelburg
  Vader; 37 jr. Moeder; 42 jr. Geboorteadres; Wijk H. nr. 45
  Ovrl. 04-04-1883, Middelburg 3 mnd, 2 wkn
  05.- Catharinus Klercq (Huwt 1 met; Elisabeth Simonse)
  Geb. 05-07-1884, Middelburg
  Vader; 38 jr. Moeder; 42 jr, Geboorteadres; Wijk L. nr. 100
  Ovrl. 19-01-1968, Middelburg,
  06.- Mattheus Johannes Klercq (Huwt 1 met; Elisabeth Joosse)
  Geb. zondg. 26-08-1888, Middelburg
  Vader; 42 jr. Moeder; 48 jr, Geboorteadres; Wijk L. nr. 100
  Overl. 07-05-1973, Middelburg, 84 jr.

  01.- Johannes Cornelis (Carolus) Klercq (Huwt 1 met; Pieternella Jongepier)
  Zie Nakomelingen Stamlijst Johannes Cornelis Klercq-Jongepier; Heer-Hugowaard

  02.- Jacobus Johannes Klercq
  (Huwt 1 met; Hendrijetta Jansen)
  Zie Nakomelingen Stamlijst Jacobus Johannes Klercq-Jansen; Hilversum

  03.- Cornelis Klercq (Huwt 1 met; Berber Visser)
  Zie Nakomelingen Stamlijst Cornelis Klercq-Visser; Middelburg

  05.- Catharinus Klercq (Huwt 1 met; Elisabeth Simonse)
  Zie Nakomelingen Catharinus Klercq-Simonse; Middelburg

  06.- Mattheus Johannes Klercq
  (Huwt 1 met; Elisabeth Joosse)
  Zie Nakomelingen Mattheus Johannes Klercq-Joosse; Middelburg

  Opmerking;
  1.- Cornelis Klercq - Pieternella Hendrika Johanna Bruins, zijn over-grootouders van Albert Prins.
  © 2011 Albert Prins

  Bijlagen:
  1Geboorteakte.Joh.Corn.Klercq0015 copy.jpg (808.5 KB)   
  2Geboorteakte.Jac.Joh.Klercq0017 copy.jpg (767.2 KB)   
  3Geboorteakte.Corn.Klercq0019 copy.jpg (837.6 KB)   
  4Geboorteakte.Math.Klercq0021 copy.jpg (772.7 KB)   
  5Geboorteakte.Cath.Klercq0025 copy.jpg (714.9 KB)   
  6Geboorteakte.Matth.Joh.Klercq0027 copy.jpg (786.8 KB)   
  b1-Huw.akte.CornKlercqBruins0011.jpg (714.8 KB)   
  b2-Huwakte-KlercqBruins~max0005.jpg (437.7 KB)   

  23-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Middelburg
  >> Reageer (0)
  22-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijn Klercq-Kop
  Stamlijn Pieter Klercq - Johanna Huiberdina Kop; Weesp

  De ouders van Pieter Klercq
  Jacobus Anthonie Klercq
  Geb. 23-09-1838 Middelburg, Ovrl. 26-04-1911 Huizen NH, 72 jr
  Zv; Johannes Cornelis Klercq - Wilhelmina Cornelia Gal
  Huwt 2 met Maaike van der Dusse
  Geb. 02-03-1841, Overschie. Ovrl. 05-11-1905, Huizen NH, 64 jr.
  Dv; Jacobus van der Dusse - Ingtje Anthonia van de Veer

  Nakomelingen Kind 5; Pieter Klercq
  05.- Pieter Klercq
  Geb. woensdg. 25-02-1874, Bruinisse, Ovrl. 18-09-1944, Utrecht, 53 jr
  Huwt 1 met; Johanna Huiberdina Kop
  Geb. 25-07-1867, Dordrecht. Overl. 26-09-1939 Dordrecht, 72 jr
  Dv; Laurens Kop - Johanna Judick van Dalen
  Huwelijk; 09-05-1901, Huizen NH  Brg. 27 jr.  Brd. 33 jr.  Huw. 26 jr

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Timmerman
  Beroep bruid; Niet bekend
  Beroep vader bruidegom; Gereformeerd predikant
  Beroep vader bruid; Weesvader
  Moeder van bruid; Weduwe van Johannes H van den Heuvel (Huw.1)

  Kinderen uit dit huwelijk;
  1.- Johanna Judick Klercq
  Geb. 09-11-1905, Weesp
  Vader; 31 jr. Moeder; 38 jr
  Ovrl. 08-10-1928, Hilversum, 22 jr.
  2,- Pieter Klercq (Huwt 1 met; Geertruida van de Bosch, Huwt 2 met; Grietje Pomstra)
  Geb. 26-10-1907, Weesp
  Vader; 33 jr. Moeder; 40 jr.
  Ovrl. 18-03-1976, Zeist, 68 jr
  ---------

  2,- Pieter Klercq
  Geb. 26-10-1907, Weesp. Ovrl. 18-03-1976, Zeist, 68 jr
  Zv; Pieter Klercq - Johanna Huiberdina Kop
  Huwt 1 met; Geertruida van de Bosch
  Geb. 13-09-1904, Vreeswijk. Ovrl. Niet bekend
  Dv; Willem van de Bosch - Anna Wilhelmina Gerdina van der Kreeft
  Huwelijk; 19-06-1930, Vreeswijk   Brg. 22 jr.   Brd. 25 jr.  Huw. 12 jr

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Huwelijk ontbonden; Arr. Rechtbank Amsterdam 29-07-1943 (inschr. 06-09-1943)

  Kinderen uit dit huwelijk;
  Niet bekend

  2,- Pieter Klercq
  Geb. 26-10-1907, Weesp. Ovrl. 18-03-1976, Zeist, 68 jr
  Zv; Pieter Klercq - Johanna Huiberdina Kop
  Huwt 2 met; Grietje Pomstra
  Geb. 17-06-1922, Alphen a.d Rijn.
  Dv; Ouders niet bekend
  Huwelijk; 02-05-1945 Den Haag.   Brg. 37 jr.  Brd. 22 jr.  Huw. 30 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Niet bekend
  Beroep bruid; Niet bekend
  Beroep vader bruidegom; Timmerman

  Kinderen uit dit huwelijk;
  1.- Fenny Klercq
  Geb. 30-03-1946, Hilversum
  Vader; 38 jr. Moeder; 23 jr.
  ---------

  22-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Weesp
  >> Reageer (8)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq- van Pommeren
  Stamlijst Jacobus Klercq - Cornelia van Pommeren, Amsterdam

  De ouders van Jacobus Klercq
  Jacobus Anthonie Klercq
  Geb. 23-09-1838, Middelburg. Ovrl 26-04-1911, Huizen NH, 72 jr
  Zv; Johannes Cornelis Klercq - Wilhelmina Gal
  Huwt 2 met; Maaike van der Dusse
  Geb. 02-03-1841 Overschie. Ovrl. 05-11-1905 Huizen, 64 jr.
  Dv; Jacobus van der Dusse - Ingtje Anthonia van de Veer

  Nakomelingen Kind 2; Jacobus Klercq
  02- Jacobus Klercq
  Geb. 28-12-1870, Bruinisse, Ovrl. 17-10-1939, Nieuwer Amstel, 68 jr
  Zv; Jacobus Anthonie Klercq - Maaike van der Dusse
  Huwt 1 met Cornelia van Pommeren
  Geb. 11-03-1877, Amsterdam, Ovrl. 22-08-1967, Amstelveen
  Dv; Hendrik Jacob van Pommeren - Cornelia Jacoba de Wilde
  Huwelijk; 14-07-1904, Huizen  Brg. 33 jr.  Brd. 27 jr.  Huwelijk 34 jr

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Kassier, Administrateur, Pedel; Vrije Uni. van Amsterdam
  Beroep bruid; Niet bekend

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01.- Jacobus Anthonie (Kees) Klercq (Huwt 1 met; Hendrikje (Ike) Stoffels)
  Geb. 10-5-1905, Amsterdam
  Vader; 34 jr. Moeder; 28 jr
  Ovrl. 27-04-1992, Amstelveen, 86 jr.
  02- Cornelia Jacoba (Corrie) Klercq (Ongehuwd)
  Geb. 05-06-1906, Amsterdam
  Vader; 35 jr. Moeder; 29 jr
  Ovrl. 00-12-1973, Doorn, 67 jr
  03.- Maria Paulina (Marja) Klercq (Ongehuwd)
  Geb. 11-05-1909 Amsterdam
  Vader; 38 jr. Moeder; 32 jr.
  Overl. 19-08-2000, Schagen, 91 jr.
  04.- Anna Gerardina Klercq (Huwt 1 met; Hendrik Bakker)
  Geb. 29-08-1915 Amsterdam
  Vader; 44 jr. Moeder; 38 jr
  Ovrl. 19-08-1950, Dirkshorn, 34 jr
  05.- Hendrik Jacob (Henk) Klercq
  Geb. 09-10-1918, Amsterdam
  Vader; 47 jr. Moeder; 41 jr.
  Ovrl. 01-06-1943, op zee gebleven
  --------
  01.- Jacobus Anthonie (Kees) Klercq
  Geb. 10-5-1905, Amsterdam. Ovrl. 27-04-1992, Amstelveen, 86 jr.
  Zv; Jacobus Klercq - Cornelia van Pommeren
  Huwt 1 met; Hendrikje Stoffels
  Geb. 23-06-1916, Amsterdam
  Dv; Ouders niet bekend
  Huwelijk; 24-09-1947, Amstelveen  Brg. 42 jr.  Brd. 31 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk
  Beroep bruidegom; Onderwijzer
  1926; Akte examen L.O. Amsterdam, 18-06-1926
  1931; Benoeming Zonnewegschool, Amsterdam, 19-02-1931

  Kinderen uit dit huwelijk;
  Niet bekend (Kinderloos)
  ----------

  04.- Anna Gerardina Klercq

  Geb. 29-08-1915 Amsterdam. Ovrl. 19-08-1950, Dirkshorn, 34 jr
  Dv; Jacobus Klercq - Cornelia van Pommeren
  Huwt 1 met; Hendrik (Henk) Bakker
  Geb. 19-04-1912, Dirkshorn. Overl. 31-05-1992, Alkmaar, 80 jr,
  Zv; Cornelis (Kees) Bakker - Maartje Slikker
  Huwelijk; 22-07-1943 Harenkarspel  Brg. 31 jr.  Brd. 27 jr  Huw. 7 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Bollenkweker ?
  Beroep bruid; Niet bekend
  Hendrik Bakker; Hertrouwd na overlijden 1ste echtgnote, met Trijntje Koen.
  Familie Bakker; Een groot deel van familie geëmigreerd naar Brazilië en Argentinië (Bollenkwekers)

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01- Cornelia Bakker
  Geb. 31-01-1945, Amsterdam.
  Vader; 32 jr. Moeder; 29 jr.
  Ovrl. 02-04-1945 Amsterdam. 61 dgn
  02.- Cornelis Jacobus (Kees) Bakker (Huwt 1 met; Anja Veldhuis)
  Geb. 1946, Harenkarspel (Dirkshorn)
  03.- Hendrik Jacob (Henk) Bakker
  Geb. 1948, Harenkarspel (Dirkshorn)
  04.- Maria Paulina (Marja) Bakker (Huwt 1 met; Gerrit Paarlberg)
  Geb. 1950, Harenkarspel (Dirkshorn)
  ---------

  05.- Hendrik Jacob (Henk) Klercq
  Geb. 09-10-1918, Amsterdam. Ovrl. 01-06-1943, op zee gebleven

  Aantekeningen;
  Opleiding H.J. Klercq; Eindexamen Kweekschool voor Machinisten, 21-07-1938
  Beroep; Machinist Koopvaardij
  Omgekomen; Op zee gebleven, getorpedeerd schip. Naam n.b. Lokatie n.b.
  Herdenking; Plaquette Pauluskerk Amstelveen, vermeldt H.J. Klercq
  Locatie; Wolfert van Borsselenweg, Amstelveen
  Herdenking; Oorlogsmonument Amstelveen, vermeldt H.J. Klercq  
  Locatie; Amsterdamsestraatweg, Amstelveen

  © 2011 Albert Prins

  22-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Klercq Amsterdam
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-van der Dusse
  Stamlijst Jacobus Anthonie Klercq - Maria Donk / Maaike van der Dusse

  De ouders van Jacobus Anthonie Klercq
  Johannes Cornelis Klercq
  Geb. 07-08-1812, Middelburg. Overl. 08-06-1875, Middelburg, 62 jr
  Zv; Cornelis Klercq - Pieternella Meeuwse
  Huwt 1 met; Wilhelmina Cornelia Gal
  Geb. 06-10-1811, Den Haag. Ovrl. 31-01-1886, Middelburg, 74 jr
  Dv; Saartje Gal - Vader NN

  Nakomelingen Kind 2; Jacobus Anthonie Klercq
  Jacobus Anthonie Klercq
  Geb. 23-09-1838, Middelburg. Ovrl. 26-04-1911, Huizen, 72 jr
  Zv; Johannes Cornelis Klercq - Wilhelmina Cornelia Gal
  Huwt 1 met;
  Maria Donk
  Geb. 26-02-1839, Leerbroek. Overl. 30-10-1867, Den Haag, 28 jr
  Dv; Schaik Donk - Aartje Boon
  Huwelijk; 28-11-1866, Leerbroek.  Brg. 28 jr.  Brd. 27 jr.  Huw. 11 mnd

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Gereformeerd Predikant in opleiding.
  Beroep bruid; Dienstbode
  Beroep vader v bruidegom; Schilder, Glazenmaker
  Beroep moeder v bruidegom; Geen
  Ouders v.d. bruid; Reeds overleden
  Overlijden Maria Donk; Dagblad voor Zuid-Holland- Den Haag 03-11-1867

  Getuigen bij het huwelijk
  1.- Teunis Donk, Nieuwland, oud 38 jr. beroep; Bouwman. (Stief-Broer van halve bedde v.d. bruid)
  2.- Pieter Veen, Leerbroek, oud 29 jr. beroep; Bouwman. (Zwager v.d. bruid)
  3.- Pieter Welgevaren Hoevens, Meerkerk, oud 60 jr. beroep Bouwman. (Geen bloedverwant)
  4.- Schalk Geurtse Donk, Leerbroek, oud 48 jr. beroep; Bouwman. (Neef v.d. bruid) 

  Kinderen uit dit huwelijk;
  1.- NN Klercq (is Jacobus Cornelis)
  Geb. 16-10-1867, Den Haag
  Vader; 29 jr. Moeder; 28 jr.
  Ovrl. 30-10-1867, Den Haag, 2 wkn
  ---------
  Jacobus Anthonie Klercq
  Geb. 23-09-1838, Middelburg. Ovrl. 26-04-1911, Huizen, 72 jr
  Zv; (Jan) Johannes Cornelis Klercq - Wilhelmina Cornelia Gal
  Huwt 1 met;
  Maaike van der Dusse
  Geb. 02-03-1841 Overschie. Ovrl. n.b. Huizen
  Dv; Jacobus van der Dusse - Ingetje Anthonia van de Veer
  Ondertrouw; 07-08-1868, Overschie
  Huwelijk; 19-08-1868 Overschie.  Brg. 29 jr.  Brd. 26 jr  Huw.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Gereformeerd Predikant
  Beroep bruid; Niet bekend
  Naamwisseling; Maaike>Maaijke, van der Dusse>van de Doesse
  Johannis Cornelis Klercq; Geboren op verjaardag van de moeder

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01- Wilhelmina Cornelia Klercq (Huwt 1 met; Johannes Visser)
  Geb. zondg 21-11-1869, Bruinisse
  Vader; 31 jr. Moeder; 28 jr
  Ovrl. 14-03-1932, Baarn, 62 jr.
  02- Jacobus Klercq (Huwt 1 met; Cornelia van Pommeren)
  Geb. woensdg. 28-12-1870, Bruinisse
  Vader; 32 jr. Moeder; 29 jr
  Ovrl. 17-10-1939 Nieuwer Amstel, 68 jr
  03.- Johannis Cornelis Klercq
  Geb. zatdg. 02-03-1872, Bruinisse
  Vader; 33 jr. Moeder; 31 jr
  Overl. zatdg. 26-19-1872, Bruinisse, 7 mnd
  04.- Johanna Cornelia Klercq (Huwt 1 met; Jan Jaarsma)
  Geb. woensdg. 02-04-1873, Bruinisse
  Vader; 34 jr. Moeder; 32 jr
  Ovrl. 11-03-1955, Baarn, 81 jr
  05.- Pieter Klercq (Huwt 1 met; Johanna Huiberdina Kop)
  Geb. woensdg. 25-02-1874 Bruinisse
  Vader; 35 jr. Moeder; 32 jr
  Ovrl. 18-09-1927, Hilversum, 53 jr
  06.- Sara Wilhelmina Klercq (Huwt 1 met; Adrianus Bijland, Huwt 2 met; Gerrit Withaar)
  Geb. dinsdg. 23-11-1875, Zuid-Beijerland
  Vader; 37 jr. Moeder; 34 jr
  Ovrl. 23-02-1944 Utrecht, 68 jr
  07.- Cornelis Jacobus Klercq (Ongehuwd-notaris)
  Geb. 21-02-1877, Zuid-Beijerland
  Vader; 38 jr. Moeder; 35 jr
  Ovrl. 18-02-1960, Renkum, 82 jr
  08- Ingetje Anthonia Klercq (Huwt 1 met; Tjeerd de Groot)
  Geb. 23-11-1878, Zuid-Beijerland
  Vader; 39 jr. Moeder; 37 jr
  Ovrl. 13-07-1948, Baarn, 69 jr.
  09- Mattheus Johannes Klercq
  Geb. 10-08-1879, Den Helder
  Vader; 40 jr. Moeder; 38 jr
  Ovrl. 01-09-1881, Den Helder, 2 jr
  10.- Neeltje Klercq (Huwt 1 met; Cornelis Jacobus Doorn)
  Geb. 19-01-1882, Den Helder
  Vader; 44 jr. Moeder; 40 jr
  Overl. n.b. Holland Michigan USA 
  ---------

  01- Wilhelmina Cornelia Klercq
  (Huwt 1 met; Johannes Visser)
  Geb. zondg 21-11-1869, Bruinisse. Ovrl. 14-03-1932, Baarn, 62 jr.
  Dv; Jacobus Anthonie Klercq - Maaike van der Dusse
  Huwt 1 met;
  Johannes Visser
  Geb. 26-09-1864 Amsterdam. Ovrl. 13-07-1933, Rotterdam - Baarn, 68, jr.
  Zv; Pieter Visser - Maria Tibbe
  Huwelijk; 25-01-1912, Soest  Brg. 47 jr  Brd. 42 jr  Huw. 20 jr

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom. Niet bekend
  Beroep bruid; Niet bekend
  Overlijden W.C. Klercq; Begraven 17-03-1932, Algm Begraafplts Baarn, Wijkamplaan.
  Overlijden Joh. Visser; Bedragen 17-07-1933, Algm. Begraafplts Baarn, Wijkamplaan.
  Johannes Visser; Grootvader van Hans van den Doel. Lid 2de Kamer St.Gen. jaren '60.
  Johannes Visser; Eerder weduwnaar van Maria Franck.
  Meer informatie;
  http://www.doevos.nl
  ---------

  02- Jacobus Klercq
  (Huwt 1 met; Cornelia van Pommeren)
  Zie Stamlijst Nakomelingen Jacobus Klercq, Amsterdam
  ----------

  04.- Johanna Cornelia Klercq
  Geb. woensdg. 02-04-1873, Bruinisse. Ovrl. 11-03-1955, Baarn, 81 jr
  Dv; Jacobus Anthonie Klercq - Maaike van der Dusse
  Huwt 1 met; Jan Jaarsma
  Geb. 30-1201870 IJlst. Ovrl. 25-09-1935, Soestdijk, 64 jr
  Zv; Jentje Jarigs Jaarsma - Akke Luitzens Buma
  Huwelijk; 30-09-1914, Wormerveer  Brg. 43 jr.  Brd. 41 jr.  Huw. 21 jr

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Onderwijzer
  Beroep bruid; Niet bekend
  Begraven; Jan Jaarsma, 28-09-1935, Soest
  Begraven; Johanna Cornelia Klercq, 16-03-1955, Soest
  Eerdere huwelijken/relaties; Niet bekend
  Kinderen; Kinderloos
  Informatie; Stamboom Wythie Jenskens-Jaarsma blad 30 v/33
  Internet; http://www.timkrooneman.nl
  -----------

  05.- Pieter Klercq
  ( Huwt 1 met; Johanna Huiberdina Kop)
  Zie Stamlijst Nakomelingen Jacobus Klercq, Weesp
  -----------

  06.- Sara Wilhelmina Klercq
  Geb. dinsdg. 23-11-1875, Zuid-Beijerland Ovrl. 23-02-1944 Utrecht, 68 jr
  Dv; Jacobus Anthonie Klercq - Maaike van der Dusse
  Huwt 1 met; Adrianus Bijland
  Geb. 00-00-1857, Boskoop. Overl Niet bekend
  Zv; Adrianus Bijland - Marijtje van Leeuwen
  Huwelijk; 09-12-1920, Amsterdam  Brg, 63 jr.  Brd. 45 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Agent Levensverzekerings Maatschappij
  Bruidegom; Wedunaar van Anna Wilhelmina Gerritse
  Beroep bruid. Niet bekend
  --------

  06.- Sara Wilhelmina Klercq (Weduwe Adrianus Bijland)
  Geb. dinsdg. 23-11-1875, Zuid-Beijerland Ovrl. 23-02-1944 Utrecht, 68 jr
  Dv; Jacobus Anthonie Klercq - Maaike van der Dusse
  Huwt 2 met; Gerrit Withaar

  Geb. 00-00-1867, Nijkerk. Ovrl. 01-02-1938 Haarlemmermeer, 71 jr
  Zv; Gijsberth Evertsen Withaar - Evertje van Niers
  Huwelijk; Datum, wanneer, waar; Niet bekend

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Niet bekend
  Beroep bruid; Boerin ??
  Vooral 1930; Brand in schuren van S.W. Klercq, Lisserweg, Haarlemmermeer, 2 varkens komen om.
  Naamwisseling; Gerrit Withaar, ook bekend als "de Jong"
  Begrafenis Sara W Klercq; 1944  Algm Begraafplts. Baarn, Wijkamplaan
  ----------

  07.- Cornelis Jacobus Klercq
  (Ongehuwd-notaris)
  Geb. 21-02-1877, Zuid-Beijerland. Ovrl. 18-02-1960, Renkum, 82 jr
  Dv; Jacobus Anthonie Klercq - Maaike van der Dusse
  Relatie; Ongehuwd

  Aantekeningen;
  1897; C.J. Klercq verzoekt aanstelling tot klerk der gemeente secretarie te Amsterdam (14-01-1897) Verzoek ter zijde gelegd.
  1914; C.J. Klercq aanstelling tot notaris te Opheusden
  1944; C.J. Klercq viert dertig jarig jubileum te Hilversum (01-09-1944)
  1944; C.J. Klercq woont te Kesteren 
  ----------

  08- Ingetje Anthonia Klercq
  Geb. 23-11-1878, Zuid-Beijerland. Ovrl. 13-07-1948, Baarn, 69 jr.
  Dv; Jacobus Anthonie Klercq - Maaike van der Dusse
  Huwt 1 met;
  Tjeerd de Groot
  Geb. Niet bekend. Overl. voor 1948
  Zv; Ouders niet bekend
  Huwelijk; Datum, wanneer, waar Niet bekend

  Aantekeningen;
  Adres I.A. Klercq 1948; Dallaan 3 Baarn
  Begrafenis I.A. Klercq; 16-07-1947, Algm Begraafplts. Baarn, Wijkamplaan
  ----------
  Opmerkingen;
  Zussen Wilhelmina Cornelia-, Sara Wilhelmina-, Ingtje Anthonia Klercq zijn allen in Baarn begraven. Daar zullen de zusters een speciale reden voor hebben gehad.
  ---------------

  10.- Neeltje Klercq
  Geb. 19-01-1882, Den Helder. Overl. n.b. Grand Rapids, Michigan USA 
  Dv; Jacobus Anthonie Klercq - Maaike van der Dusse
  Huwt 1 met;
  Cornelis Jacobus Doorn
  Geb. 00-00-1884 Huizen NH. Overl. Grand Rapids, Michigan USA
  Zv; Jacob Doorn - Hendrikje Visser
  Huwelijk; 20-04-1907, Huizen NH   Brg, 23 jr.  Brd. 25 jr

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Boekdrukker
  Beroep bruid; Niet bekend
  Beroep vader bruidegom; Boekdrukker, Uitgever
  Beroep moeder bruidegom; Boekhandelaarster
  Kinderen uit dit huwelijk; 3 kind bekend

  Emigratie;
  Haven van vertrek; Rotterdam
  Haven van aankomst; New York
  Datum van aankomst; 05-12-1910
  Schip; ss Nieuw Amsterdam
  Scheepslijst; Nr. 0008 
  Woonplaats 1911; Grand Rapids, Kent, Michigan USA.

  Kinderen uit dit huwelijk
  1.- Jacob Doorn
  Geb. 00-00-1909 Naarden.
  Vader; 25 jr. Moeder; 27 jr
  Ovrl. Niet bekend, Grand Rapids, Michigan
  2.- Marie (P) Doorn *)
  Geb. 16-03-1916? Grand Rapids, Michigan
  Vader; 32 jr. Moeder; 34 jr.
  Ovrl. 31-01-2008, Grand Rapids, Michigan, 91 jr.
  3.- Henry Doorn *)
  Geb. 00-00-1917, Grand Rapids, Michigan
  Vader; 33 jr. Moeder; 35 jr.
  Ovrl. Niet bekend, Grand Rapids, Michigan
  *) (Bron; Family Search USA)


  Wijz. 09 sept, 2012
  © 2011 Albert Prins

  22-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Middelburg
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-Gal
  Stamlijst Johannes Cornelis Klercq - Wilhelmina Cornelia Gal, Middelburg

  De ouders van Johannes Cornelis Klercq

  Cornelis (Noe) Klercq
  Geb. 1772 Middelburg. Ovrl. 27-09-1819, Middelburg, 47 jr
  Zv; Cornelis Klercq - Maria Catharina Elisabeth Scheel
  Huwt 1 met Pieternella Meeuwse
  Geb. 1775 Gapinge-Noordmonster (Veere) Ovrl. 27-09-1819, Middelburg, 38 jr 
  Dv; Marinus Andries Meeuwse-Moeder n.b.

  Nakomelingen Kind 8; Johannes Cornelis Klercq - W.C. Gal
  Johannes Cornelis Klercq
  Geb. 07-08-1812 Middelburg. Ovrl. 08-06-Middelburg 62 jr
  Huwt 1 met; Wilhelnina Cornelia Gal
  Geb. 06-10-1811, Den Haag. Ovrl. 31-01-1886, Middelburg. 74 jr
  Dv; Saartje Gal-Vader n.b. (Zie Toevoeging)
  Huwelijk; Donderdag 31-03-1836 Middelburg  Brg. 23 jr  Brd. 24 jr.  Huw. 39 jr

  Vermoedelijke ouders van Wilhelmina Cornelia Gal
  Moeder; Sara Gal, Geb. 22-04-1788, Vlissingen
  Overleden; 26-01-1878 Middelburg, 90 jr
  (Stief)Vader; Cornelis Burgii, Geb. 29-02-1780, Middelburg
  Overleden; 15-07-1836, Middelburg, 56 jr
  Huwelijk Sara Gal - Cornelis Burgii; 02-03-1820 Middelburg, brg. 40 jr. brd. 31 jr.
  Dochter Wilhelmina Cornelia Gal geb. 06-10-1881, 8,5 jaar voor het huwelijk te Den Haag
  Moeder is destijds vermoedelijk werkzaam te Den Haag (Ongehuwd)
  Ouders van de moeder; Christiaan Gal - Willemina Antonij
  Ouders van de vader; Machiel Burgii - Salomi Slochter (Machiel Burgii in dienst Zwitsers leger)

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Huisschilder-Glazenier- Ondernemer
  Beroep bruid; Particuliere
  Beroep moeder van bruid; Baker-Vroedvrouw, Naaister
  Notitie 1864; Overname 1864; 3 maart van Schildersbedrijf P.A. Vervenne,
  Adressen Middelburg; Wijk E. nr. 290 (Hofplein), Wijk E. nr. 40 (Zuidsingel),
  Wijk L nr. 100 (Nieuw Oostersestraat)

  Getuigen bij het huwelijk;
  Arch Toeg.nr. 25.74. Akte nr. 24 (Zeeuws Archief)
  1.- Aart Hendrik Vervenne, oud 41 jr, beroep; Schilder
  2.- Nicolaas van der Meule, oud 52 jr. beroep; Bakkerknecht
  3.- Benjamin Johannes van Kouwenhoven, oud 46 jr. beroep; Dagloner
  4.- Aarnout Joosse, oud 49 jr. beroep; Wolkammer

  Overlijden;
  J.C. Klercq; Overleden in huis Lambrechtstraat L. nr. 100, Middelburg
  Erfenis; J.C. Klercq laat huis aan zijn vrouw en 3 kinderen na. Lambrechtstraat L. 100 (Kad.D-1046)
  Na overlijden J.C. Klercq; het schildersbedrijf wordt opgeheven.
  W.C. Gal; Overleden in huis Lambrechtstraat L. nr. 100, Middelburg

  Kinderen uit dit huwelijk;
  01.- Johannes Cornelis Klercq
  Geb. zondg. 29-01-1837, Middelburg, Geboortetijd 6.30 uur in de morgen
  Getuigen bij geboorte aangifte;
  1.- Hendrik Vervenne, oud 57 jr. beroep Schilder
  2.- Daniël Holthuijzen, oud 26 jr. beroep; Boekverkoperbediende
  Vader; 24 jr. Moeder; 25 jr. Geboorteadres; Wijk E. nr. 290,
  Ovrl. maandg 13-07-1840, Middelburg, 3 jr
  02.- Jacobus Anthonie Klercq (Huwt 1; Maria Donk, Huwt 2; Maaijke van der Dusse)
  Geb. zondg 23-09-1838, Middelburg, Geboortetijd; 10.00 uur de avond
  Getuigen bij geboorte aangifte;
  1.- Pieter Boers, oud 57 jr. beroep; Timmerman
  2.- Willem Abel Frederiks, oud 24 jr. beroep Schilder
  Vader; 26 jr. Moeder; 26 jr. Geboorteadres; Wijk E nr. 40
  Ovrl. 26-04-1911 Huizen, 72 jr
  03.- Johannes Cornelis Klercq
  Geb. dinsdg 25-09-1838, Middelburg (nageboorte)
  Getuigen bij geboorte aangifte;
  Vader; 26 jr. Moeder; 26 jr. Geboorteadres; Wijk E nr. 40
  Ovrl. dinsdg 15-10-1839, Middelburg 1 jr
  04.- Sara Wilhelmina Klercq (Huwt 1; Matthijs Johannes Spaan)
  Geb. dinsdg 15-10-1839, Middelburg. Geboortetijd; 11.00 uur voormiddag
  Getuigen bij geboorte aangifte
  1.- Hendrik Vervenne, oud 44 jr, beroep Schilder
  2.- Marinus Jacobus Tisferand, oud 24 jr. beroep; Schildersknecht
  Vader; 27 jr. Moeder; 28 jr Geboorteadres; Wijk E nr. 40
  Ovrl. 21-08-1920, Amsterdam, 80 jr
  05.- Pieternella Klercq
  Geb. maandg 21-06-1841, Middelburg, Geboortetijd 10.00 uur voormiddag
  Getuigen bij geboorte aangifte
  1.- Jan Staff, oud 40 jr. beroep Schilder
  2.- Jan Laurens Reijgers, oud 32 jr. beroep Schilder
  Doop; dinsdg. 22-06-1841 N.G. Middelburg
  Vader; 28 jr. Moeder; 29 jr. Geboorteadres; Wijk E. nr 40
  Ovrl. vrijdg 16-09-1842, Middelburg, 14 mnd
  06.- Johannes Cornelis Klercq
  Geb. vrijdg. 19-04-1844, Middelburg, Geboortetijd 8.30 voormiddag
  Getuigen bij geboorte aangifte
  1.- Hendrik Vervenne, oud 47 jr. beroep Schilder
  2.- Jacobus Cornelis Gruson, oud 26 jr. beroep; Schilder
  Vader; 31 jr. Moeder; 32 jr. Geboorteadres; Wijk N.nr. 100
  Ovrl. zondg. 01-02-1846, Middelburg 2 jr
  Overl.adres; Wijk L.nr. 100
  07- Cornelis Klercq (Huwt 1; Pieternella Hendrika Johanna Bruins)
  Geb. woensdg 10-09-1845, Middelburg. Geboortetijd 5.00 in de morgen
  Getuigen bij geboorte aangifte
  1.- Jacobus Holthuijzen, oud 59 jr. beroep Apothekersbediende
  2.- Marinis Jacobus Tisferand, oud 29 jr. beroep Schildersknecht
  Vader; 33 jr. Moeder; 33 jr. Geboorteadres; Wijk L.nr. 100
  Ovrl. 28-02-1922, Middelburg

  OPMERKING
  Wijzigingen dd. 06 sept. 2012 (tekst in rood)

  04.- Sara Wilhelmina Klercq
  Geb. dinsdg 15-10-1839, Middelburg. Ovrl. 21-08-1920, Amsterdam, 80 jr
  Huwt 1 met; Matthijs Johannes Spaan
  Geb. 00-00-1841, Amsterdam. Ovrl. ca. 1900 Amsterdam, 58 jr
  Zv; Jacobus Spaan - Jacoba Spaan
  Huwelijk; 14-05-1873, Middelburg   Brg. 32 jr.  Brd. 33 jr. Huw. 27 jr 

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Onderwijzer 1ste rang Strafgevangenis Amsterdam
  Beroep bruid; Dienstbode
  Pensioen na overlijden M.J. Spaan ca. 1900; f. 263 p/j
  Ouders M.J. Spaan; Onderlinge familie ??
  ---------

  Zie Separaat Stamlijst Nakomelingen;
  02.- Jacobus Anthonie Klercq
  (Huwt 1; Maria Donk, Huwt 2; Maaijke van der Dusse)
  ---------

  Zie Separaat Stamlijst Nakomelingen;
  07- Cornelis Klercq
  (Huwt 1; Pieternella Hendrika Johanna Bruins)

  © 2011 Albert Prins

  22-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Middelburg
  >> Reageer (0)
  21-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-Meeuwse
  Stamlijst Cornelis (Noe) Klercq - Pieternella Meeuwse; Middelburg

  De ouders van Cornelis (Noe) Klercq
  Cornelis Klercq
  Geb. 22-05-1738 Rotterdam. Ovrl. 08-02-1820 Middelburg, 82 jr
  Zv; Laurijs Klercq - Gouwetje Wijnkoop
  Huwt 1 met Maria Catharina Elisabeth Scheel
  Geb. 00-00-1724 Wezel. Ovrl. 25-03-1806, Middelburg, 72 jr
  Dv; Ouders niet bekend

  Nakomelingen Kind 6; Cornelis (Noe) Klercq
  Cornelis (Noe) Klercq
  Geb. 00-00-1772, Middelburg, Ovrl. 27-09-1819, Middelburg, 47 jr
  Huwt 1 met; Pieternella Meeuwse
  Geb. 00-00-1775, Gapingen-Noordmonster (Veere)
  Ovrl. 27-09-1819, Middelburg, 38 jr
  Dv; Marinus Andries Meeu(w)se - Moeder nn
  Huwelijk; zondag 28-04-1799, Middelburg  Brg. 27 jr.  Brd.24 jr.  Huw. 19 jr

  Aantekeningen bij huwelijk
  Beroep bruidegom; Timmerman
  Beroep bruid; Niet bekend
  Naamwisseling bruidegom; Klercq ook als Klerk
  Naamwisseling bruid; ook als Meeuwsen
  Overlijden echtpaar; Wordt gemeld; beide echtelieden overlijden te Rotterdam
  Oorzaak; Nadere gegevens onbekend, mogelijk door ongeval.
  Aangifte; Overlijdens aangifte te Middelburg. Akte bekend (Frans-talig)

  Kinderen uit dit huwelijk;
  1.- Maria Cornelia Klercq (Huwt 1 met; Pauwelus de Maar)
  Geb. 00-00-1800. Middelburg. Ovrl. 12-04-1883, Delft, 83 jr.
  2.- Goutien Klercq (Huwt 1 met; Iman Nierse)
  Geb. 23-07-1801, Middelburg. Ovrl. 11-11-1872, Middelburg 71 jr.
  3.- Johannes Cornelis Klercq
  Geb. 00-00-1883 Middelburg. Ovrl. 00-05-1804 Middelburg 9 mnd
  Begraven Westerkerkhof Middelburg
  4.- Aletta Klercq (Huwt 1 met; Daniël Dieters)
  Geb. 28-11-1804, Middelburg. Ovrl. voor 1852 ?
  5.- Franscina Maria Klercq (Huwt 1 met; Johannes Hendrik van Riel)
  Geb. 02-11-1806, Middelburg. Ovrl n.b.
  6.- Marinus Hendrik Klercq (Huwt 1 met; Pieternella Jacomina Kaasen)
  Geb. 02-02-1808, Middelburg. Overl. 30-05-1884, Middelburg 76 jr
  7.- Laurens (Louwrens) Klercq (Huwt 1 met; Anna Elisabeth Scholten)
  Geb. 19-03-1810 Middelburg. Ovrl. 23-01-1860 Rotterdam, 49 jr
  8.- Johannes Cornelis Klercq (Huwt 1 met; Wilhelmina Cornelia Gal)
  Geb. 07-08-1812 Middelburg. Ovrl. 08-06-1875 Middelburg, 62 jr. 
  ----------

  1.- Maria Cornelia Klercq
  Geb. 00-00-1800. Middelburg. Ovrl. 12-04-1883, Delft, 83 jr.
  Huwt 1 met; Pauwelus de Maar
  Geb. 10-11-1799, Delft. Ovrl. 00-00-1884, Delft, 84 jr.
  Zv; Johannis de Maar - Hederina van der Velden
  Bij doop getuige; Katrina van der Velzen
  Huwelijk; 19-08-1841, 12.00 uur, Delft.  Brg. 41 jr.  Brd. 41 jr.  Huw. 42 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Meester metselaar
  Bruidegom; weduwnaar van Aagje Bakker
  Beroep bruid; Zonder
  Bruid; Ongehuwde dochter
  Bruid; bij huwelijk wonende te Rotterdam

  Bron overlijden M.C. Klercq. DTB Delft Aktejaar 1883 nr. 225.
  Bron huwelijk; DTB Delft Aktejaar 1841, nr. 67.

  Kinderen uit dit huwelijk;
  Geen kinderen bekend uit voorgaande relaties
  ----------

  2.- Goutien Klercq
  Geb. 23-07-1801, Middelburg. Ovrl. 11-11-1872, Middelburg 71 jr.
  Huwt 1 met; Iman Nierse
  Geb. 16-04-1809, Zierikzee. Ovrl. 13-05-1883 Middelburg 74 jr.
  Zv; Pieter Marinus Nierse - Jacoba Kes
  Huwelijk; vrijdag 15-06-1838, Middelburg  Brg, 29 jr.  Brd. 36 jr.  Huw. 34 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk
  Beroep bruidegom; Livrijbediende, werkman
  Beroep bruid; Dienstbode
  Beroep vader bruidegom; Timmerman
  Beroep moeder bruidegom; Winkelierster
  Pieter Marinus Nierse; Geb. 1781 - Ovrl 14-08-1836, Zierikzee, 55 jr.
  Jacoba Kes; Geb. 1777 - Ovrl. 08-04-1846, Middelburg, 64 jr.

  Kinderen uit dit huwelijk
  1.- Pieter Marinus (Iman) Klercq (voorkind verwekt ca. 00-06-1838)
  Geb. 03-11-1838 Middelburg. Ovrl. 00-00-1865 Badjermasin Ned. O-Indië, 27 jr

  Opmerking over Pieter Marinus (Iman) Klercq
  a.- Vader aanvankelijk onbekend
  b.- Mogelijk heeft Iman Nierse kind erkent onder naar Iman Klercq
  c.- Overleden in Marine-dienst als ziekenoppasser (Natuurlijke dood)
  ---------

  4.- Aletta Klercq
  Geb. 28-11-1804, Middelburg. Ovrl. voor 1852 ?
  Huwt 1 met; Daniël Dieters
  Geb. 14-01-1809 Veendam. Overl. n.b.
  Zv; Meinardi Dieters - Maria Jans
  Huwelijk; vrijdag 05-05-1837 Middelburg.  Brg. 28 jr.  Brd. 32 jr.  Huw. 15 jr 

  Aantekeningen bij huwelijk
  Beroep bruidegom; Zeilmaker, Scheepsbouwer
  Beroep bruid; Particuliere
  Adres bruid; Wijk L nr. 152 Middelburg

  Kinderen uit dit huwelijk
  1.- Jan Pieter Klercq (voorkind)
  Geb. 20-06-1824 Middelburg. Ovrl. 05-08-1824 Middelburg 1,5 mnd.

  Daniël Dieters (weduwnaar)
  Huwt 2 met; Maria Josephina Schoonwater
  Geb. 00-00-1812. Ovrl n.b.
  Huwelijk; 20-10-1852 Rotterdam.  Brg. 43 jr.  Brd 40 jr
  ----------

  5.- Franscina Maria Klercq
  Geb. 02-11-1806, Middelburg. Ovrl n.b.
  Huwt 1 met; Johannes Hendrik van Riel
  Geb. 05-05-1811, Middelburg. Ovrl. n.b.
  Zv; Adriaan van Riel - Johanna Bockke
  Huwelijk; donderdag 02-05-1833, Middelburg  Brg. 21 jr.  Brd. 26 jr

  Aantekeningen bij huwelijk
  Beroep bruidegom; Zeilmaker
  Beroep bruid; Dienstbode
  Beroep vader bruidegom; Dagloner
  Bruid woont te Veere; Wijk B. nr. 57 (Bakkerij Buth)

  Kinderen uit dit huwelijk;
  1.- Pieternella Aletta Klercq (voorkind)
  Geb. 20-04-1828, Veere. Ovrl n.b.
  Vader NN - Moeder 21 jr.
  ---------

  6.- Marinus Hendrik Klercq
  Geb. 02-02-1808, Middelburg. Overl. 30-05-1884, Middelburg 76 jr
  Huwt 1 met; Pieternella Jacomina Kaasen
  Geb. 21-09-1808 Middelburg. Ovrl 27-12-1864 dinsdag Middelburg 56 jr
  Dv; Jacobus Kaasen - Susanna Oreel
  Huwelijk; vrijdag 05-05-1837 Middelburg  Brg. 29 jr.  Brd. 28 jr.  Huw. 27 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom, Looijerknegt, Militair ZMS., Metselaar-Opperman bij Jeras en Zn. (40 jr dienstverband)
  Dienstplicht ZMS; vanaf 1837 (Zeeuwse Mobiele Schutterij)
  Beroep bruid; Dienstbode
  Beroep van bruid; Hovenier
  Adressen; Wijk L.nr. 164, Wijk L. nr. 162. Wijk N nr. 139
  Huis Wijk N. nr. 139; is Verwerijstraat, Middelburg

  Kinderen uit  dit huwelijk
  ZIE SEPERATE STAMLIJST MARINUS HENDRIK KLERCQ
  -----------

  7.- Laurens (Louwrens) Klercq
  Geb. 19-03-1810 Middelburg. Ovrl. 23-01-1860 Rotterdam, 49 jr
  Huwt 1 met; Anna Elisabeth Scholten
  Geb. 00-00-1807 Aerdt. Ovrl. 29-04-1852 Rotterdam, 45 jr
  Dv; Evert Scholten - Helena Breitenbach
  Huwelijk; 11-05-1842 Rotterdam  Brg. 32 jr.  Brd. 35 jr.  Huw. 10 jr

  Aantekeningen bij huwelijk
  Beroep bruidegom; Militair ZMS (Zeeuwse Mobiele Schutterij)
  Dienstplicht; vanaf 1836
  Laurens Klercq vertrekt naar Rotterdam.

  Kinderen uit dit huwelijk;
  Niet bekend
  -----------

  8.- Johannes Cornelis Klercq
  Geb. 07-08-1812 Middelburg. Ovrl. 08-06-1875 Middelburg, 62 jr. 
  Huwt 1 met; Wilhelmina Cornelia Gal
  Geb. 06-10-1811, Den Haag. Ovrl. 31-01-1886, Middelburg, 74 jr.
  Dv; Saartje Gal - Vader NN
  Huwelijk; donderdag 31-03-1836 Middelburg  Brg. 23 jr.  Brd. 24 jr.  Huw. 39 jr

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Huisschilder - Ondernemer
  Beroep bruid; Particuliere
  Beroep moeder van bruid; Baker-vroedvrouw
  Adressen; Wijk E. nr. 290, Wijk E. nr. 40, Wijk N nr. 100, Wijk L. nr. 100
  Wijk L. nr. 100; is Lambrechtstraat

  Kinderen uit dit huwelijk;
  ZIE SEPERATE STAMLIJST JOHANNES CORNELIS KLERCQ
  -----------
  © 2011 Albert Prins

  21-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Klercq Middelburg
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-Vogelzang
  Stamlijst Maria Cornelia Klercq - Frans Vogelzang; Delft

  De ouders van Maria Cornelia Klercq
  Cornelis Klercq
  Geb. 22-05-1738 Rotterdam, Ovrl. 08-02-1820 Middelburg, 82 jr
  Zv; Laurijs Klercq - Gouwetje Wijnkoop
  Huwt 1 met; Maria Catharina Elisabeth Scheel
  Geb. 00-00-1724 Wezel. Ovrl. 25-03-1806 Middelburg, 72 j
  Dv; Ouders niet bekend

  Nakomelingen Kind 7; Cornelis Klercq - Maria Catharina Elisabeth Scheel
  7 Maria Cornelia Klercq
  Geb. 00-00-1776, Middelburg. Ovrl. 02-05-1841, Delft, 65 jr
  Dv; Cornelis Klercq - Maria Catharina Elisabeth Scheel
  Huwt 1 met; Frans Vogelzang
  Geb. 00-00-1776, Delft. Ovrl. 02-09-1817, Delft 41 jr
  Zv; Frans Vogelzang - Jannetje van Arnhem
  Huwelijk; Datum niet bekend

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Meester Smid
  Beroep bruid; Niet bekend
  Vader bruidegom; Overleden 21-09-1793 te Delft

  Getuigen bij geboorte aangifte;
  4.- Maria Cornelia Vogelzang
  Getuige 1; Pieter de Jong, 54 jr. beroep; Werkman
  Getuige 2; Adrianus Klundert, 30 jr. beroep; Smidsknecht

  Kinderen uit dit huwelijk
  1.- Cornelis Marines Vogelzang (Huwt 1 met; Helena S.A. Pouwels)
  Vader 32 jr. Moeder 32 jr.
  Geb. 15-11-1808, Delft
  Doop; 04-02-1808, Delft
  Getuige bij doop; Cornelis Klercq, (vader van de moeder)
  Ovrl. Niet bekend
  2.- Kind NN Vogelzang
  Vader 34 jr. Moeder. 34 jr
  Geb. 27-02-1810, Delft
  Doop; Ongedoopt
  Ovrl. 27-02-1810, Delft. 0 dg
  3.- Johannis Vogelzang
  Vader 35 jr. Moeder 35 jr
  Geb. 30-04-1811, Delft
  Adres; Gasthuishuislaan, Wijk nr. 287
  Doop; 05-05-1811, Delft
  Ovrl. 17-09-1811, Delft, 4,5 mnd
  4.- Maria Cornelia Vogelzang
  Vader 40 jr. Moeder 40 jr
  Geb. 15-05-1816, Delft (00.00 uur)
  Adres; Gasthuishuislaan, Wijk nr. 287
  Doop; 19-05-1816, Delft
  Ovrl. 17-07-1816, Delft, 2 mnd
  ----------

  1.- Cornelis Marines Vogelzang
  Geb. 15-11-1808, Delft. Ovrl. Niet bekend
  Zv; Maria Cornelia Klercq - Frans Vogelzang
  Huwt 1 met; Helena Sebilla Anthonia Pouwels
  Geb. 00-00-1814, Pijnacker, Ovrl. Niet bekend
  Dv; Florentius Warnerus Allardus Pouwels - Adriana van Velzen
  Huwelijk; 05-05-1837, 12 uur des middags, Delft  Brg. 23 jr.  Brd. 28 jr

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Meester Smid
  Beroep bruid; Niet bekend
  Naam bruidegom; Ook bekend als Marinus
  Vader v. bruidegom; Overleden 1817
  Ouders v bruid; Voor het huwelijk overleden te Berkel

  Getuigen bij geboorte aangifte;
  1.- Franciscus Vogelzang
  Getuige 1; Willem Dersjant, 58 jr. beroep; Geitenverkoper
  Getuige 2; Lambert Michael Donnia, 43 jr. beroep; Geweermaker
  2.- Florentius Adrianus Vogelzang
  Getuige 1; Lambert Michael Donnia, 43 jr. beroep; Geweermaker
  Getuige 2; Nicolaas Borsboom, 31 jr. Baardscheerder
  3.- Adriana Maria Johanna Vogelzang
  Getuige 1, Johannes Coenzadus Bormans, 28 jr. beroep; Zonder beroep
  Getuige 2; Nicolaas Franciscus Hubertus Balais, 24 jr. beroep; Schoenmaker

  Kinderen uit dit huwelijk
  1.- Franciscus Vogelzang
  Vader, 26 jr. Moeder 31 jr
  Geb. 18-03-1840, Delft, Ovrl. Niet bekend
  Adres; Gasthuislaan Wijk 287
  2.- Florentius Adrianus Vogelzang
  Vader 28 jr. Moeder 33 jr
  Geb. 13-02-1842, Delft. Ovrl. 08-05-1842, Delft, 3 mnd
  Adres; Gasthuislaan, Wijk 287
  3.- Adriana Maria Johanna Vogelzang
  Vader 30 jr. Moeder 35 jr
  Geb. 06-01-1844, 04.00 uur, Delft. Ovrl. Niet bekend
  Adres; Gasthuislaan, Wijk 287

  Einde nakomelingen Maria Cornelia Klercq - Delft


  Bijlagen:
  1-Vogelzang-dtb-Delft1811-Doop_113.jpg (7.2 MB)   
  2-Vogelzang-dtb-delft1816-Geb_045v.jpg (2.8 MB)   
  3-Vogelzang-dtb-Delft1816-Ovrl022.jpg (5.1 MB)   
  4-Vogelzang-dtb-Delft1837-Huw_042.jpg (5 MB)   
  5-Vogelzang-dtb-delft1840-Geb_033.jpg (2.4 MB)   
  6-Vogelzang-dtb-delft1842-Geb_020.jpg (2.6 MB)   
  7-Vogelzang-dtb-delft1844-Geb_004v.jpg (2.4 MB)   

  21-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Klercq Delft
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-Wouters
  Stamlijst Johannes Jacob Klercq - Jacoba Wouters Middelburg

  De ouders van Johannes Jacob Klercq
  Cornelis Klercq
  Geb. 22-05-1738, Rotterdam, Ovrl. 08-02-1820, Middelburg, 82 jr.
  Zv; Louwrens Klercq - Gouwetje Wijnkoop
  Huwt 1 met; Maria Catharina Elisabeth Scheel
  Geb, 00-00-1734 Wezel, Ovrl 25-03-1806, Middelburg, 72 jr
  Dv; Ouders niet bekend

  Nakomelingen Kind 5, Johannes Jacob Klercq
  5.- Johannes Jacob Klercq
  Geb. 00-00-1770, Middelburg. Ovrl. 01-05-1799, Middelburg 29 jr
  Huwt 1 met Jacoba Wouters
  Geb. 00-00-1769, Middelburg. Ovrl. n.b.
  Dv; Huibregt Wouter - moeder n.b.
  Trouwgeld; Donderdag 24-04-1794 
  Ondertrouw; Zaterdag 26-04-1794 
  Huwelijk; 00-00-1794 Middelburg  Brg. 24 jr.  Brd. 25 jr.  Huw. 5 jr

  Aantekeningen bij huwelijk
  Beroep bruidegom; Niet bekend
  Beroep bruid; Dienstbode
  Overlijden Johannes Jacob, woensdag 01-05-1799
  Wonende; Korte Noordstraat, Middelburg
  Kind Sara Johanna; Verwekt kort voor overlijden van de vader

  Aantekeningen bij de moeder;
  Jacoba Wouters; Als schoolkind, intrede Stads-Kinderschool maandag 02-10-1775. 6 jaar. (School voor niet-bedeelde gezinnen)
  Breischool vanaf ca. 1778, 9 jaar

  Kinderen uit dit huwelijk;
  1.- Maria Cornelia Klercq, (Huwt 1 met; Jacob Sanders)
  Vader 25 jr. Moeder, 26 jr.
  Geb. 00-00-1795, Middelburg. Ovrl. n.b.
  2.- Wilhelmina Catharina Klercq (Ongehuwd, Beroep Dienstbode)
  Vader 27 jr. Moeder 28 jr.
  Geb. 00-00-1797, Middelburg. Ovrl. 24-01-1860, dinsdg. Middelburg. 63 jr.
  3.- Sara Johanna Klercq (Huwt 1 met; Johannes Vocht)
  Vader overleden, Moeder 31 jr.
  Geb. 00-00-1800, Middelburg. Ovrl. 18-08-1831, Middelburg, 31 jr.
  -----------

  1.- Maria Cornelia Klercq,
  Geb. 00-00-1795, Middelburg. Ovrl. n.b.
  Dv; Johannes Jacob Klercq - Jacoba Wouters
  Huwt 1 met; Jacob Sanders
  Geb. 00-00-1794, Vlissingen. Ovrl. n.b.
  Zv; Evert Dekker Sanders - Magdalena Stevens
  Huwelijk; 00-00-1821, Middelburg  Brg. 27 jr. Brd. 26 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Looijerknegt
  Beroep bruid; Dienstbode
  Beroep moeder bruidegom; Naaister
  Adres echtpaar; Wijk K nr, 98, Middelburg

  Kinderen uit dit huwelijk
  1.- Magdalena Cornelia Sanders (Huwt 1 met; Dirk Geuze)
  Vader 28 jr. Moeder 27 jr
  Geb. 00-00-1822, Wijk K. nr, 98, Middelburg. 
  Ovrl. 13-06-1850, Middelburg. 28 jr
  2.- Wilhelmina Catharina Sanders (Huwelijk niet bekend)
  Vader 31 jr. Moeder 30 jr.
  Geb. 03-11-1825, Middelburg
  Ovrl. Niet bekend
  -----------

   1.- Magdalena Cornelia Sanders
  Geb. 00-00-1822, Wijk K. nr, 98, Middelburg. 
  Ovrl. 13-06-1850, Middelburg. 28 jr.
  Dv; Maria Cornelia Klercq - Jacob Sanders
  Huwt 1 met Dirk Geuze
  Geb. 00-00-1825, Sint Maartensdijk. Ovrl. Niet bekend
  Zv; Pieter Geuze - Kaatje Groenewege
  Huwelijk; 13-03-1850, Middelburg.  Brg. 26 jr.  Brd. 28 jr.  Huw. 3 mnd

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Meesterbakker
  Beroep bruid; Dienstbode
  Beroep vader bruidegom; Kastelein-Logementhouder
  Vader bruidegom hertrouwd; zuster eerste vrouw; Leintje Groenewege 16-07-1841
  Magdalena Cornelia; overleden percies 3 maanden na het huwelijk !!
  ----------

  Dirk Geuze
  Geb. 00-00-1825, Sint Maartensdijk. Ovrl. Niet bekend
  Zv; Pieter Geuze - Kaatje Groenewege
  Huwt 2 met; Jacoba Maria van Duijn Suurmont
  Geb. 00-00-1824 Middelburg. Ovrl. Niet bekend
  Dv; Maria Johanna van Duijn-Vader n.b.(mogelijk Suurmont)
  Huwelijk; woensdag 25-09-1850, Middelburg. Brg. 26 jr.  Brd. 26 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Meesterbakker
  Beroep bruid; Particuliere
  Beroep vader bruidegom; Kastelein-Logementhouder
  -----------

  3.- Sara Johanna Klercq
  Geb. 00-00-1800, Middelburg. Ovrl. 18-08-1831, Middelburg, 31 jr
  Dv; Johannes Jacob Klercq - Jacoba Wouters
  Huwt 1 met; Johannes Vocht
  Geb. 00-00-1802, Middelburg. Ovrl, Niet bekend
  Zv; Johannes Vocht - Maria Elisabeth Musse
  Huwelijk; Donderdag 19-02-1824 Middelburg  Brg.  22 jr  brd. 24 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Timmerman
  Beroep bruid; Dienstbode
  Beroep moeder bruidegom; Waschvrouw
  Adres gezin; Wijk M. nr. 26, Middelburg

  Kinderen uit dit huwelijk;
  1.- Jacoba Elisabet Vocht (Huwt 1 met; Frans Anthonie Hagenthorn)
  Vader 24 jr. Moeder. 26 jr.
  Geb. 19-03-1826, zondag Wijk M. nr, 26, Middelburg
  Ovrl. 14-12-1853, woensdag Middelburg, 27 jr.
  -----------

  1.- Jacoba Elisabet Vocht
  Geb. 19-03-1826, zondag Wijk M. nr, 26, Middelburg
  Ovrl. 14-12-1853, woensdag Middelburg, 27 jr.
  Dv; Sara Johanna Klercq - Johannes Vocht
  Huwt 1 met; Frans Anthonie Hagenthorn
  Geb. 18-12-1821, dinsdag, Middelburg, Ovrl. 20-06-1863, Middelburg, 42 jr.
  Zv; Johan Jacob Hagenthorn - Cornelia Manshart
  Huwelijk; vrijdag 07-09-1849, Middelburg.  Brg.  28 jr.  Brd. 23 jr.  Huw. 3 jr.
   
  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Schilder
  Beroep bruid; Werkster
  Adres bruidegom bij geboorte; Wijk E. nr. 128, Middelburg

  Kinderen uit dit huwelijk;
  Niet bekend


  EINDE NAKOMELINGEN JOHANNES JACOB KLERCQ - JACOBA WOUTERS.

  21-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Klercq Middelburg
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-Wijnkoop
  Stamlijst Laurijs (Louwrens) Klercq Rotterdam

  De ouders van Laurijs (Louwrens) Klercq
  Cornelis de Clercqen (Clercq)
  Geb. 1685, Klundert. Ovrl. 1734, Klundert, 49 jr
  Zv; Dirck Jacobsen de Clercq - Josijntje Jacobs
  Huwt 1 met Seijke van Havenbeek
  Geb. 1690 Klundert. Ovrl 29-12-1758 Dordrecht, 68 jr
  Dv; Laurens Hendricksen Havenbeek - Lijsbeth Bartholomeussen
  Ondertrouw; 28-01-1713, Roosendaal
  Huwelijk; 18-02-1713, Roosendaal  Brg. 23 jr.  Brd. 23 jr  Huw. 21 jr

  Nakomelingen Kind 3; Laurijs de Clercq
  Louwrens de Clercq (Klercq)
  Geb. 24-05-1716 Roosendaal, Ovrl. 17-06-1755, 33 jr
  Bron; BHIC NG Doopboek 1610-1810 Toeg.nr. 8100. nr.16
  Zv; Cornelis de Clercqen - Seijke van Havenbeek
  Huwt 1 met; Gouwetje Wijnkoop
  Geb. 1715 Koeverde, Ovrl. n.b. Rotterdam
  Dv; n.b.
  Ondertrouw 30-10-1735, Rotterdam
  Huwelijk; 15-11-1735, Rotterdam  Brg. 19 jr.  Brd. 20 jr.  Huw. 20 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Bruidegom; 1735 wonende Koningsteegje, Rotterdam
  Beroep bruidegom; n.b.
  Bruid; 1735 wonende Haringvlied, afkomstig van Koeverde
  Naam bruid; ook bekend als Gonda, Gouda
  Gezinte; Gereformeerd
  Overlijden Laurens; Laat 2 minderjarige kinderen achter, wonende Kipstraat over A.
  Bron; Hans Prince, Dinteloord-Prinsenland. Bron DTB Rotterdam

  Aantekeningen;
  Naamwisseling; Laurijs, Louwerens, Lourens etc Vaste naam; Louwrens

  Kinderen uit dit huwelijk
  ;
  1.- Cornelis Klercq
  Geb. 23-09-1736, Kipstraat, Rotterdam. Vader 25 jr. Moeder 21 jr
  Doop; 23-09-1736 N.G.
  Getuige bij doop; Lesia (Seijke) Klercq-van Havenbeek (oma)
  Ovrl; vermoedelijk voor 1738
  2.- Cornelis Klercq (Huwt 1 met; Maria Catharina Elisabeth Scheel (Schels)
  Geb. 22-05-1738, Kipstraat, Rotterdam. Vader 27 jr. Moeder 23 jr
  Doop; 22-05-1738 N.G.
  Getuige bij doop; Grietje Wijnkoop
  Zie verder; Stamlijn Middelburg en Delft
  3.- Grietje Klercq
  Geb. 19-10-1741, Kipstraat, Rotterdam. Vader 30 jr. Moeder 26 jr.
  Doop; 19-10-1741 N.G.
  Getuige bij doop; Grietje Wijnkoop
  Ovrl. n.b. 
  ---------- 

  2.- Cornelis Klercq
  Geb. 22-05-1738, Kipstraat, Rotterdam. Ovrl. 08-02-1820 Middelburg, 82 jr
  Zv; Louwrens Klercq - Gouwetje Wijnkoop
  Huwt 1 met; Maria Catharina Elisabeth Scheel (Schels)
  Geb. 1734, Wezel. Ovrl. 25-03-1806 Middelburg, 72 jr
  Dv; N.B.
  Ondertrouw; 17-04-1757, Rotterdam
  Huwelijk; 03-05-1757, Rotterdam  Brg. 19 jr.  Brd. 23 jr. Huw. 49 jr

  Aantekeningen bij huwelijk
  Bruidegom; 1757 wonende Kipstraat, Rotterdam
  Beroep bruidegom; Koperslagersknecht
  Bruid; 1757 wonende Oppert, Rotterdam
  Ouders bruid; Niet bekend
  Geboorteplaats bruid; Genoemd wordt Wezel Duitsland, ook Rotterdam
  Naamwisselingen bruid; Scheel > Schels. Maria Katrina. Maria Cornelia
  Verhuizing; Familie verhuisd naar Middelburg tussen 1761-1770

  Kinderen uit dit huwelijk
  1.- Laurens Klercq
  Geb/Doop. 12-03-1758, Kipstraat, Rotterdam
  Getuige bij doop; Lucia van Havenbeek - Margarieta Klercq
  2.- Jan Jacob Klercq
  Geb/Doop 24-01-1760, Kipstraat, Rotterdam
  Getuige bij doop; Aletta Scheel (zuster of de moeder, v.d. moeder)
  3.- Aletta Klerck (Klercq) (Tweeling)
  Geb./Doop 28-06-1761, Hoogstraat, (Vrouwenhuis) Rotterdam
  Getuige bij doop; Anna Vlielander - Dirkje Vlielander - Jan de Muak
  4.- Goujetie Klerck (Klercq) (Tweeling)
  Geb.Doop; 28-06-1761, Hoogstraat, (Vrouwenhuis) Rotterdam
  Getuige bij doop; Anna Vlielander - Dirkje Vlielander - Jan de Muak
  5.- Johannes Jacob Klercq (Huwt 1 met Jacoba Wouters)
  Geb. 00-00-1770, Middelburg
  Ovrl. 00-00-1799, Middelburg, 29 jr
  6.- Cornelis (Noe) Klercq (Huwt 1 met Petronella Meeuwse)
  Geb. 00-00-1772, Middelburg
  Ovrl. 27-09-1819, Middelburg, 47 jr
  7.- Maria Cornelia Klercq (Huwt 1 met Frans Vogelzang)
  Geb. 00-00-1776, Middelburg
  Ovrl. 02-05-1841, Delft, 65 jr.

  Familie verspreiding;
  5.- Johannes Jacob Klercq (Huwt 1 met Jacoba Wouters) wordt Middelburg
  6.- Cornelis (Noe) Klercq (Huwt 1 met Petronella Meeuwse) wordt Middelburg
  7.- Maria Cornelia Klercq (Huwt 1 met Frans Vogelzang) wordt Delft

  © 2011 Albert Prins

  21-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Klercq Rotterdam
  >> Reageer (0)
  18-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijziging Stamlijst
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Wijziging Stamlijst Joost Klercq Den Helder
  Wijziging Stamlijst Cornelis Klercq Deventer
  Wijziging Stamlijst Klercq Voorouders
  Aanpassingen en aanvullingen dd. 17 december 2011

  18-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq-en Nieuws
  >> Reageer (0)
  13-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat
  Klik op de afbeelding om de link te volgen 10.000 keer Le Cercle Klercq
  Proficiat, de eerste mijlpaal wordt gevierd. Dank voor zoveel belangstelling
  Great succes, 10.000 times Klercq visited. Thanks to you all. Now almost 6.500 visitors
  Le Cercle Klercq c'est une grande succes, Merci beaucoup.
  Vielen dank für Ihr Besuch zu Le Cerle Klercq, bald 6.500 Besuchern

  13-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Ad Intro
  >> Reageer (0)
  07-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamlijst Klercq-Versteegh
  Stamlijst Cornelis Klercq - Herremijna Versteegh, Dordrecht

  De ouders van Cornelis Clercq (de Klerk)
  Cornelis (Clercqen) Klercq
  Geb. 00-00-1685, Klundert. Ovrl. 00-00-1734, Klundert, 49 jr
  Zv; Dirck Jacobsen de Clercq - Josijntje Jacobs (vermoedelijke ouders)
  Huwt 1 met; Seijken van Havenbeek
  Geb. 00-00-1690 Den Bommel, Overl. 29-12-1758, Dordrecht, 68 jr
  Dv; Laurens Hendricksen Havenbeek - Lijsbeth Bartholomeussen

  Nakomelingen Kind 2; Cornelis Clercq (de Klerk)
  Cornelis Clercq (de Klerk)
  Geb. 30-09-1714, Roosendaal, Ovrl. 30-06-1775, Dordrecht, 60 jr
  Zv; Cornelis (Clercqen) Klercq - Seijken van Havenbeek
  Huwt 1 met; Herremijna (Hermina) Versteegh
  Geb. Den Bommel, Overl. 03-06-1783, Dordrecht
  Dv; Jan Versteegh - Adriana Kok
  Ondertrouw 07-12-1735, Dordrecht
  Huwelijk; 25-12-1735, Dordrecht

  Aantekeningen huwelijk;
  Beroep bruidegom; Grutter
  Beroep bruid; Particuliere
  Getuige bruidegom; Lucia van Havenbeek, weduwe van Cornelis Klercq
  Getuige bruid; Adriana Kok, weduwe van Jan Versteegh

  Aankoop Grutterij 07-10-1734;
  Seijken van Havenbeek koopt grutterij tbv van haar zoon Cornelis Klercq
  Naam object; Sint Pieter en Paulus (ook bekend als Romeinhuis)
  Gelegen; Nieuwstraat tegenover de Hofstraat te Dordrecht
  Verkoper; Johanna van Wijck (weduwe van Cornelis van Gilst)
  Koper; Lucia van Havenbeek (weduwe van Cornelis de Clercqen)
  Buren; Andries Boshoven - Engeltje Corstiaanse (weduwe)
  Erflater; Hendrik Klijn (overleden)
  Bedrag; f. 1.140,-- Hypotheek f. 740,-- (Schuldeiser Andries Boshoven)
  Bron; DIEP Dordrecht Arch.nr. 9. Inv.nr. 817. Akte. nr,. 2- (5844-folionr. 206v)

  Kinderen uit dit huwelijk
  01,- Cornelis Klercq
  Geb. 20-10-1736, Overl. 08-01-1737, 3 mnd 
  02.- Johannes Klerk (Klercq)
  Geb. 10-11-1737, Dordrecht. Ovrl. 19-04-1745, Dordrecht, 7 jr
  Bron; DTB Dordrecht NG Doopakte 440
  03.- Lesia (Lissia) Pieternella Klercq (huwt 1; Johannes Schipper)
  Geb. 26-04-1738, Dordrecht. Ovrl. Dordrecht
  Bron; DTB Dordrecht. Arch.nr. 11 Inv.nr. 8-10 Akte nr. 441
  04.- Adriana Klercq
  Geb. 20-05-1742, Dordrecht. Overl. 09-07-1742, Dordrecht, 2 mnd
  Bron; DTB Dordrecht. NG Doopakte 442
  05.- Cornelis Klercq (huwt 1; Jannetje van Harthals)
  Geb. 21-12-1743 Dordrecht, Ovrl. 1795 Dordrecht, 52 jr
  Bron; Jalink-basis-net
  06.- Adriana Klercq (huwt 1; Jan van Velthuijsen - huwt 2; Evert Heijstek)
  Geb. 07-04-1747 Dordrecht. Ovrl. 05-12-1805, Dordrecht, 58 jr
  07.- Johanna Klercq
  Geb. 14-01-1750, Dordrecht. Ovrl. Dordrecht
  08.- Johannes Klercq
  Geb. 27-05-1752 Dordrecht. Ovrl. 02-12-1752 Dordrecht, 6,5 mnd  
  Bron; DTB Dordrecht. Arch.nr. 11 Inv.nr. 8-10, Akte nr. 446
  09.- Hermannus de Klercq (huwt 1 Maria Thinot, huwt 2 Bruina Kampsteeg)
  Geb. 22-12-1757 Dordrecht. Ovrl.
  Bron; DTB Dordrecht Arch.nr. 11 Inv,nr. 8-10
  10.- Pieter de Klercq
  Geb. 06-02-1757 Dordrecht. Ovrl. 17-11-1759 Dordrecht, 2jr.
  Bron; DTB Dordrecht Arch.nr. 11. Inv,nr 8-10, Akte 448
  11.- Anna de Klercq
  Geb. 22-10-1760. Dordrecht. Ovrl. 06-11-1760 Dordrecht, 3 wk
  ---------

  03.- Lesia (Lissia) Pieternella Klercq
  Geb. 26-04-1738, Dordrecht. Ovrl. Dordrecht
  Dv; Cornelis Klercq - Hermina Versteegh
  Huwt 1 met; Johannes Schipper
  Geb. 1739, Dordrecht. Ovrl. n.b.
  Zv; Hermannus Schipper - moeder nn
  Ondertrouw; 05-10-1770, Dordrecht
  Huwelijk; 21-10-1770, Dordrecht, Brg. 31 jr. brd. 31 jr. 

  Aantekeningen huwelijk;
  Bruidegom; 1770 wonende te Hendrik Ido Ambacht
  Bruid; 1770 wonende Nieuwstraat te Dordrecht
  Naamwisseling; Lesia, Lijsa, Lecia, Lissia

  Kinderen uit dit huwelijk;
  1.- Herremijna Schipper
  Geb. 11-09-1772, Dordrecht. Ovrl. n.b.
  Bron; DTB Dordrecht Anr.nr. 11 Inv.nr. 8-10, Akte nr. 3889
  ---------

  05.- Cornelis Klercq
  Geb. 21-12-1743 Dordrecht, Ovrl. 11-02-1822 Dordrecht, 78 jr
  Zv; Cornelis Klercq - Herremijna Versteegh
  Huwt 1 met; Jannetje (Johanna Anna) van Harthals
  Geb. 17-01-1751, Groot Ammers. Ovrl. n.b.
  Dv; Dirk Arendsz Nathals (v Harthals) - Heijltje Melisdr. Natzeijl
  Ondertrouw; 20-05-1775 Dordrecht
  Huwelijk; 04-06-1775, Dordrecht Brg. 32 jr. Brd. 24 jr. Huw. 20 jr

  Aantekeningen huwelijk
  Beroep bruidegom; Dagloner en huishandelaar
  Indemniteit 1775; 14-03-1775 akte van indemniteit afgegeven aan Cornelis Klercq, geboren te Dordrecht, tbv Armbezorgers te Dinteloord-Prinsenland, tot zolang hij aldaar geen vaste goederen zal bezitten.
  Getuige bruidegom; Vader Cornelis Klercq
  Bruid; 1775 wonende aan de Vriesestraat te Dordrecht
  Getuige bruid; Jan van Harthals, neef van bruid, verklaart dat de bruid geen ouders meer heeft. Voor haar burgerrecht heeft zij een akte van indemninteit overhandigd

  Kinderen uit dit huwelijk;
  1.- Herremijne (Hermina) Klercq (Huwt 1 met; Johannes Mol, huwt 2 met; Aart Schouman)
  Geb. 07-08-1776 Dordrecht. Ovrl. 11-10-1832 Dordrecht, 56 jr.
  Bron; DTB Dordrecht Arch.nr. 11. Inv.nr. 8-10 Akte nr. 436
  2.- Heijltje Klercq (Huwt 1 met Anthonij (Anne) Andriessen)
  Geb. 21-03-1778, Dordrecht. Ovrl. 11-01-1820 Dordrecht 41 jr.
  Bron; DTB Dordrecht Arch.nr. 11. Inv.nr. 8-10 Akte nr. 437
  -----------

  1.- Herremijne (Hermina) Klercq (Huwt 1 met; Johannes Mol, huwt 2 met; Aart Schouman)
  Geb. 07-08-1776 Dordrecht. Ovrl. 11-10-1832 Dordrecht, 56 jr.
  Dv; Cornelis Klercq - Jannetje van Harthals
  Huwt 1 met; Johannes Mol
  Geb. 28-06-1778, Dordrecht. Ovrl.
  Zv; Martinus Mol - Ida Nagels
  Ondertrouw; 26-05-1798, Dordrecht
  Huwelijk; 09-06-1798, Dordrecht, Brg. 20 jr.  Brd. 22 jr.  Huw. 8 jr.
  Echtscheiding;  06-11-1804, Dordrecht

  Aantekeningen huwelijk
  Beroep bruidegom; niet bekend
  Beroep bruid. Particuliere, Huishandelaar
  Bruid; 1798  wonende Kolfstraat Dordrecht
  Kinderen; Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend

  1.- Herremijne (Hermina) Klercq
  Geb. 07-08-1776 Dordrecht. Ovrl. 11-10-1832 Dordrecht, 56 jr.
  Dv; Cornelis Klercq - Jannetje van Harthals
  Huwt 2 met; Aart Schouman
  Geb. 27-02-1774 Dordrecht, Ovrl. n.b.
  Zv; Apolonius Schouman - Adriana Komen (of Koning)
  Ondertrouw; 25-09-1816 Huwelijkse voorwaarden
  Huwelijk; 16-10-1816, Dordrecht Brg. 42 jr. brd. 40 jr. Huw 16 jr
  Bron; DTB Dordrecht Arch.nr 256. Inv.nr. 87. Akte nr. 111

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Beroep bruidegom; Kunstschilder 1816, Verwer (huisschilder) 1832 Lid Pictura
  Beroep bruid; Particuliere, huishandelaar
  Opm. In panden aan de Dam te Middelburg bestaan wand-plafondschildering van Aart Schouman.
  Kinderen; Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
  -----------

  2.- Heijltje Klercq
  Geb. 21-03-1778, Dordrecht. Ovrl. 11-01-1820 Dordrecht 41 jr.
  Dv; Cornelis Klercq - Jannetje van Harthals
  Huwt 1 met; Anthonij (Anne) Andriessen
  Geb. n.b., Ovrl n.b.
  Zv; Matthijs Andriessen - moeder n.b.
  Ondertrouw; 05-05-1798 Dordrecht
  Huwelijk; 19-05-1798 Dordrecht Bgr.  Brd. 20 jr.

  Aantekeningen bij huwelijk
  Bruidegom; 1798 wonende Nieuwe Breestraat, Dordrecht
  Bruidegom; ook bekend als Anne of Antoon
  Bruid; 1798 wonende Nieuwstraat, Dordrecht
  Bron; DTB Dordrecht Arch.nr. 256. Inv.nr. 93. Akte nr. 123

  Kinderen uit dit huwelijk
  1.- Johanna Cornelia Andriessen (huwt 1 Nicolaas Vermeer)
  Geb. 08-03-1799, Dordrecht. Ovrl. 21-02-1868 Venlo, 68 jr
  Bron; DTB Dordrecht Arch.nr. 11. Inv.nr. 8-10- Akte nr. 740
  Bron; Overlijden RHCL Inv. 123. Akte nr. 42

  1.- Johanna Cornelia Andriessen
  Geb. 08-03-1799, Dordrecht. Ovrl. 21-02-1868 Venlo, 68 jr
  Dv; Heijltje Klercq - Anthonij Andriessen
  Huwt 1 met Nicolaas Vermeer
  Geb. n.b.. Ovrl. n.b.
  Zv; Fredrik Vermeer - Maaijke van Brakel
  Huwelijk; 13-11-1822 Dordrecht
  Bron; DTB Dordrecht Arch.nr. Inv.nr. 93. Akte nr. 123

  Aantekeningen bij Huwelijk
  Johanna Cornelia Andriessen is weduwe van Nicolaas Vermeer bij haar overlijden

  Kinderen uit dit huwelijk;
  Niet bekend
  -----------

  06.- Adriana Klercq (huwt 1; Jan van Velthuijsen - huwt 2; Evert Heijstek)
  Geb. 07-04-1747 Dordrecht. Ovrl. 05-12-1805, Dordrecht, 58 jr
  Dv; Cornelis Klercq - Hermina Versteegh
  Huwt 1 met; Jan van Velthuijsen
  Geb. n.b. Ovrl. 13-08-1783, Dordrecht
  Zv; n.b.
  Ondertrouw; 06-05-1780, Dordrecht
  Huwelijk; 21-05-1780, Dordrecht. Brg.  Brd. 33 jr. Huw. 3 jr

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Bruidegom; 1780 wonende Prinsenstraat Dordrecht
  Getuige bruidegom; Hermina Versteegh, goede vriendin van Jan Velthuijsen
  Bruid; 1780 wonende Kolfstraat Dordrecht
  Getuige bruid; Moeder Hermina Versteegh, wed. Corn. Klercq
  Overlijden Jan Velthuijsen; 1783 wonende Sarisgang, laat meerdere kinderen na !!??

  Kinderen uit dit huwelijk
  1.- Neeltje Velthuijsen
  Geb. 1782, Dordrecht. Ovrl n.b.

  06.- Adriana Klercq
  Geb. 07-04-1747 Dordrecht. Ovrl. 05-12-1805, Dordrecht, 58 jr
  Dv; Cornelis Klercq - Hermina Versteegh
  Huwt 2 met; Evert Heijstek
  Geb. 04-04-1738 Almkerk. Ovrl. 12-03-1792, Puttershoek, 53 jr.
  Zv; Vader nn. - Geertruij Evertse Heijstek 1706-1767
  Ondertrouw; 03-06-1789, Puttershoek
  Huwelijk; 28-06-1789, Puttershoek,  Brg. 50 jr. Brd. 42 jr, Huw 4 jr

  Aantekeningen bij huwelijk
  Bruidegom; weduwnaar van Stijntje Kuipers van Maasdam (1713-16-05-1782)
  Bruidegom; 1789 wonende te Puttershoek
  Indemniteit; 12-01-1790, Akte van indemniteit gegeven aan Adriana Klercq, weduwe van Jan Vetlhuijsen en haar kind Neeltje Velthuijsen, 8 jaar, tbv Armbezorgers te Puttershoek
  Bron; Cees Heystek-My Heritage

  Kinderen uit dit huwelijk;
  1,- Cornelis Heijstek
  Geb. 15-04-1790, Puttershoek. Ovrl. 03-06-1790 Puttershoek, 49 dgn
  2.- Adriana Heijstek
  Geb. 1791, Puttershoek. Ovrl n.b.
  ----------

  09.- Hermannus de Klercq (Huwt 1 Maria Thinot, Huwt 2 Bruina Kampsteeg)
  Geb. 22-12-1757 Dordrecht. Ovrl. n.b.
  Zv; Cornelis Klercq - Hermina Versteegh
  Huwt 1 met; Maria Thinot
  Geb. n.b.. Ovrl n.b.
  Dv; Vader n.b. - Moeder n.b.
  Huwelijk 1775 te ?

  Aantekeningen bij huwelijk;
  Indemniteit; 29-06-1775, Akte van indemniteit gegeven aan Hermannus en Adriana Clercq tbv de Armbezorgers te Bergen op Zoom
  Getuige bij doop Herremyna Klercq; Hermina Klercq-Versteegh

  Kinderen uit dit huwelijk;
  1.- Herremyna Klerk (Klercq)
  Geb. 24-09-1777, Bergen op Zoom. Ovrl. n.b.
  Bron; BHIC NG Doopboek 1753-1796. Toeg.nr. 8012. Inv.nr. 25 Akte nr. 31


  09.- Hermannus de Klercq (Huwt 1 Maria Thinot, Huwt 2 Bruina Kampsteeg)
  Geb. 22-12-1757 Dordrecht. Ovrl. 1814? 57 jr
  Zv; Cornelis Klercq - Hermina Versteegh
  Huwt 2 met; Bruina Kampsteeg (3de huwelijk)
  Geb. 1756, Gorinchem Ovrl. 26-08-1814 Rotterdam
  Dv; Bastiaan Campsteeg - Celia Baggerman
  Ondertrouw; 09-8-1800, Rotterdam
  Huwelijk; 24-08-1800 Rotterdam  Brg. 46 jr.  Brd. 44 jr.  Huw. 14 jr

  Aantekeningen bij huwelijk
  Indemniteit; 20-09-1781 Akte van indemniteit gegeven aan Hermannus Clercq, geboren te Dordrecht tbv de Armbezorgers te Rotterdam of Kralingen
  Bruid; Huwelijk 1 met Jacob Westerman van Sluis 12-11/27-11-1776 Rotterdam
  Bruid; Huwelijk 2 met Barend Batenburg van Utrecht 2/18-01-1785 Rotterdam
  Overlijden Bruijna Kampsteeg 26-08-1814
  Bron; DTB Rotterdam 1814c193

  Kinderen uit dit huwelijk
  Geen

  Opmerkingen Doopgetuigen;
  1.- Hermannus de Klercq-Bruinia Kampsteeg;
  Getuige bij doop Jacobus Hermannus Westerman, dd, 17/23-03-1802 Rotterdam
  Zv; Bastiaan Westerman - Klara de Groot
  Wonende Lutherse Vest, Rotterdam
  Bron; DTB Rotterdam Doop Gereformeerd
  2.- Hermannus de Klercq - Bruina Kampsteeg
  Getuige bij doop Jacobus Westerman 28/29-04-1806, Rotterdam
  Zv; Bastiaan Westerman - Klaara de Groot
  Wonende Leeuwenlaan, Rotterdam
  Bron; DTB Rotterdam Doop Gereformeerd
  3.- Hermannus de Klercq - Bruina Kampsteeg
  Getuige bij doop Bruijna Herremijna Westerman 02/-10-1808, Rotterdam
  Zv; Bastiaan Westerman - Clara de Groot
  Wonende Leeuwenlaan, Rotterdam
  Bron; DTB Rotterdam Doop Gereformeerd
  4.- Hermannus de Klercq - Bruina Kampsteeg
  Getuige bij doop Hermannus Westerman 09-09-1810, Rotterdam
  Zv; Bastiaan Westerman - Clara de Groot
  Wonende Zandstraat E 414, Rotterdam
  Bron; DTB Rotterdam Doop Gereformeerd


  EINDE STAMLIJN KLERCQ DORDRECHT, GEEN VERDERE NAKOMELINGEN BEKEND

  07-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Klercq Dordrecht
  >> Reageer (0)
  06-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de Zotte en de Nare Berigten III

  Van de Zotte en Nare Berigten III
  Spotberichten in moeilijke Hollandsche Tijden  Zierikzeesche Nieuwsbode 28 januari 1847

  Zierikzeesche Nieuwsbode 11 januari 1847


  Zierikzeesche Nieuwsbode 13 november 1848

  Zierikzeesche Nieuwsbode 22 februari 1847


  Zierikzeesche Nieuwsbode 03 november 1860

  Zierikzeesche Nieuwsbode 05 october 1859


  Zierikzeesche Nieuwsbode 12 mei 1860

  Zierikzeesche Nieuwsbode 05 october 1859


  Zierikzeesche Nieuwsbode 04 maart 1847

  Zierikzeesche Nieuwsbode 12 april 1850  Zierikzeesche Nieuwsbode 18 janurari 1849

  Zierikzeesche Nieuwsbode 24 september 1859


  © 2011 Albert Prins

  Bron vermelding

  Krantenbank Zeeland; Zierikzeesche Nieuwsbode

  06-12-2011 om 09:16 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Zotte-Nare Berigten
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de Zotte en de Nare Berigten II

  Van de Zotte en Nare Berigten II
  Spotberichten uit moeilijke Hollandsche Tijden

  Zierikzeesche Nieuwsbode 02 september 1859

  Zierikzeesche Nieuwsbode 03 october 1860  Zierikzeesche Nieuwsbode 11 maart 1860

  Zierikzeesche Nieuwsbode 11 november 1848  Zierikzeesche Nieuwsbode 22 april 1863

  Zierikzeesche Nieuwsbode 23 september 1857

   

  Zierikzeesche Nieuwsbode 04 november 1857

  Zierikzeesche Nieuwsbode 01 april 1850


  © 2011 Albert Prins

  Bron vermelding

  Krantenbank Zeeland; Zierikzeesche Nieuwsbode

  06-12-2011 om 07:29 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Zotte-Nare Berigten
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Joost Klercq vertrekt naar Den Helder
  Joost Klercq vertrekt naar Den Helder

  Joost Klercq, de zoon van Marinus Klercq en Pieternella Jacomina Kaasen, neemt dienst bij de marine. Zijn eerste ligplaats zal tussen 1864 en 1870 Vlissingen zijn geweest, wat voor de hand ligt, omdat Vlissingen als marineplaats sinds eeuwen, dicht bij Middelburg gelegen is. Strijdvaardigheid ligt hem niet, hij kiest voor een verzorgend beroep. Joost wordt ziekenverpleger bij de marine.
  In die hoedanigheid is hij op een gegeven dag overgeplaatst naar Den Helder, waar een marineziekenhuis gevestigd was. In de tijd van de Bataafsche Republiek waren de Fransen al begonnen met de aanleg van een marinehaven. Den Helder lag strategisch ten opzichte van de doorvaart naar de toenmalige Zuiderzee en daarmee op de omvaarroute naar Amsterdam. Daarom werd Den Helder ook wel als het Hollandse Gibraltar aan de Kop van Noord-Holland genoemd.


  Situattie Den Helder 1641

  Sommigen historici menen de oorsprong van de naam Den Helder te vinden in de verwijziging naar het zeegat Helledore, wat "deur tot de hel" betekent. Dit vanwege de strategische ligging, maar ook de verradelijke sterke stromingen, wat veel schepen tot zinken heeft gebracht. De naam Helledore, kan ook zijn ontstaan door fabels en sterke verhalen, waar men in vroeger dagen graag een mytische betekenis aan gaf. Ook betekent het een Helre. ofwel een kleine zanderige landrug. Hoe dan ook, voor lange tijd bleef Den Helder een havenplaats van maritiem belang. En dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven.

  Hert Amerikaanse schip The Janson zinkt voor de kust van Den Helder 1820

  Joost Klercq ontmoet, na 1870, in Den Helder zijn vrouw Maria Klasina Goudswaard, die in het jaar 1848 in Den Helder is geboren. Zes kinderen worden uit dit huwelijk geboren, waarvan enkele later van zich doen spreken, waardoor de naam Klercq prominent in verschillende plaatsen op meubelzaken staat te lezen.
  Jaren later verschijnt een Klercq, van een andere voorvader, in de stad, die ook een belangrijke rol in het sociale leven zal gaan spelen. Het is Jacobus Anthonie Klercq, Gereformeerd predikant uit Middelburg. Samen met enkele notabelen uit de stad richt hij een "School met den Bijbel" op in de Koningstsraat, deze school van heden gefuseerd zijn in een grotere scholengemeenschap. Over Jacobus zal ik in een ander bulletin nog uitgebreid berichten, want zijn leven gaat niet bepaald over rozen. Zijn eerste vrouw Maria Donk sterft bij de geboorte van hun eerste kind. Daarna hertrouwt Jacobus Anthonie met Maaijke van der Dusse. Het huwelijk is gezegend met veel kinderen. Ze trouwen en stichten gezinnen verspreid over het land.  

  De dienstdoende schutterij

  De Ouders van Joost Klercq

  Marinus Hendrik Klercq
  Geb. 02-02-1808, Middelburg. Ovrl. 30-05-1884, Middelburg. 76 jr
  Zv; Cornelis Klercq - Pieternella Meeuwse
  Huwt 1 met; Pieternella Jacomina Kaasen
  Geb. 21-09-1808, Middelburg. Ovrl. 27-12-1864 dinsdg, Middelburg, 56 jr
  Dv; Jacobus Kaasen - Susanna Oreel 

  Nakomelingen kind 7; Joost Klercq, vertrekt met Wachtschip 1865-1877 naar Den Helder

  IV.h- Joost Klercq.
  Geb. zat.dag 19-06-1846, Middelburg. Ovrl. 03-10-1914 Den Helder
  Geboortehuis; Wijk N nr 139, Verwerijstraat, Middelburg (Vader-Moeder 38 jr)
  Zv; Marinus Hendrik Klercq - Pieternella Jacomina Kaasen
  Huwt 1; met; Maria Klasina Goudswaard, 07-11-1872 te Den Helder
  Geb. 10-10-1847, Den Helder. Ovrl. datum nn
  Dv; Jacob Goudswaarde - Ake Bijl

  Bijzonderheden;
  Beroep bruidegom; Ziekenverpleger bij de marine
  Beroep bruid; Dienstbode
  Beroep vader bruid; Timmerman
  Huwelijk Goudswaard-Bijl; Den Helder 14-03-1839

  Kinderen uit dit huwelijk; 6, Generatie V
  V.a.- Petronella Jacoba Klercq
  Geb. 24-05-1877, Den Helder. Ovrl. 31-08-1877, Den Helder, - 4mnd.
  V.b.- Marinus Hendrik Klercq.
  Geb. 28-04-1881, Den Helder, Ovrl. 11-10-1938, Den Helder, 57 jr.
  V.c.- Johanna Maria Clasina Klercq
  Geb. 09-04-1882, Den Helder. Ovrl. 28-08-1882, Den Helder, + 4mnd.
  V.d.- Joost Klercq.
  Geb. 20-05-1883, Den Helder. Ovrl. 15-01-1949, Den Helder, 65 jr.
  V.e.- Maria Petronella Klercq.
  Geb. 30-08-1884, Den Helder. Ovrl. 22-02-1919, Den Helder, -35 jr
  V.f.- Piet Klercq
  Geb. 13-06-1884, Den Helder. Ovrl. 08-12-1885, Den Helder, + 1jr
  ------

  V.b- Marinus Hendrik Klercq.

  Geb. 28-04-1881, Den Helder. Ovrl. 11-10-1938, Den Helder, 57 jr
  Zv; Joost Klercq - Pieternella Jacomina Goudswaard
  Huwt 1; met Wilhelmina Frederika Kok, op 22-03-1907 te Anna-Palowna.
  Geb, 23-04-1885, Den Helder. Ovrl. 20-05-1974, Den Helder, 89 jr
  Dv; Pieter Kok - Niesje Hoek.

  Bijzonderheden;
  Beroep bruidegom; Beddenfabrikant
  Beroep vader bruid; Landbouwer

  Kinderen uit dit huwelijk; 2, Generatie VI
  VI.a- Maria Klasina Klercq
  VI.b- Antonius Fredericus Joost Klercq
  -------

  VI.a.- Maria Klasina (Ria) Klercq.

  Geb. 04-03-1912, Den Helder. Ovrl. 07-03-1969, Leiden, 57 jr
  Dv; Marinus Hendrik Klercq - Wilhelmina Frederika Kok
  Huwt 1: met Marinus (Rien) Houtman op 20-07-1935, 11.45 uur te Den Helder
  Zv;

  Bijzonderheden
  Verloofd; 24-06-1934, Spoorstraat 8-10/van Galenstraat 8, Den Helder
  Ondertrouw; 17-07-1935, Singel 49, Den Helder
  Overlijden Maria Klasina; in het Academisch Ziekenhuis te Leiden
  Overlijden Marinus Houtman; 18-08-1980, (69 jr) Jan de Jonstraat 4, Den Helder

  Marinus Houtman (Weduwnaar van Maria K. Klercq)
  Huwt 2 met L. (N.) Visser, na 1969 te ?
  Dv; Houtman - ??
  -------

  VI.b- Antonius Fredericus Joost (Frits Joost) Klercq.

  Geb. 31-07-1915, Den Helder. Ovrl 14-02-1994, Den Helder 78 jr
  Zv; Marinus Hendrik Klercq - Wilhelmina Frederica Kok.
  Huwt 1: met; Lijdia (Leijda) Wiggers, op 15-10-1937 Den Helder
  geb. 31-12-1914, Hoorn, Ovrl 02-09-2000, Den Helder 87 jr
  Dv; Wiggers - H.L. de Haam

  Bijzonderheden;
  Bruid ingekomen; 22-10-1937 Veenelaan 175, Hoorn
  Bruidegom; Plantsoenstraat 7, Den Helder
  Adres echtpaar; Spoorstraat 10/32, Den Helder

  Kinderen uit dit huwelijk 3 Generatie VII
  VII.a.- H. Klercq, dochter
  Geb. 02-03-1940, Den Helder
  VII.b.- M.H. Klercq, zoon,
  Geb. 23-05-1942, Hoorn
  VII.c.- W.F. Klercq, dochter
  Geb. 11-04-1946, Den Helder
  -------

  VII.a.- H. Klercq,
  dochter
  Geb. 02-03-1940, Den Helder
  Huwt 1 met; J. Krijnen

  VII.b.- M.H. Klercq,
  Geb. 23-05-1942, Hoorn.
  Zv; Antonius Hendrik Klercq - Wilhelmina Frederica Kok
  Huwt 1; met: M.C. Schmidt, op 15-03-1975 te Stockholm, Sweden.
  Geb. 28-05-1943. Borås, Sweden.
  Dv; nn

  Bijzonderheden;
  Beroep bruidegom; Direkteur Meubelzaak 

  Kinderen uit dit huwelijk 2 Generatie VIII
  VIII.a.- R.H. Klercq, zoon
  Geb. 07-10-1975, Alkmaar
  Huwt 1 met; C. Bakker
  VIII.b.- C.F. Klercq, zoon
  Geb. 07-02-1978, Alkmaar
  Huwt 1 met; C.J.M. Mens
  --------

  VII.c.- W.F. Klercq,
  Geb. 11-04-1946, Den Helder
  Huwt 1: met de Gast

  Kinderen uit dit huwelijk NN 

  ( Personen in leven worden niet volledig benoemd. Afdekking tot geboortejaar mogelijk)

  Het eerste Stadhuis van Den Helder

  V.d- Joost Klercq
  Geb. 20-05-1883, Den Helder. Ovrl. 15-01-1949, Den Helder, 65 jr
  Zv; Joost Klercq - Maria Klasina Goudswaard.
  Huwt 1; met; Aagje Kok, op 07-12-1911 te Den Helder.
  Geb. 17-03-1888, Den Helder. Ovrl. 10-02-1971, Den Helder, 82 jr.
  Dv: Pieter Kok - Niesje Hoek

  Bijzonderheden;
  Beroep bruidegom; Sergeant Pantserfort Artillerie, Administrateur bij Marine
  Militaria van Joost Klercq is bekend
  Joost Klercq laat huis bouwen aan de Duinweg op perceel 1410 m2
  Joost Klercq wint prijs van fl.5.--, 30-04-1936 bij prijsvraag
  Adres 1936; Duinweg 28, Huisduinen
  Adres 1971; Ambonstraat 19, Den Helder

  Kinderen uit dit huwelijk 1 Generatie VI
  VI c.- (Enny) Niesje Klercq.
  Geb. 10-11-1913, Velsen. Ovrl. 05-03-1998, Hilversum, 84 jr
  Huwt 1; met A.C. Mooy op 11-08-1939 te Den Helder
  Zv; nn

  Bijzonderheden
  Bij huwelijk; Duinweg 28/De Wetstraat 30, Den Helder
  Verhuisd 09-01-1939 naar; Hindelaan 60, Hilversum

  Kinderen uit dit huwelijk;
  1.- J.M. Mooy
  2.- J.C. Mooy  Historische zeevaart voor de kust van Den Helder 2010

  Ve.-  Maria Petronella Klercq,
  Geb. 20-08-1884, Den Helder. Ovrl. 22-02-1919 Den Helder, 35 jr.
  Dv; Joost Klercq - Maria Klasina Goudswaard
  Huwt 1 met; Simon Willem Ike, op 11-01-1917 te Den Helder
  Geb. 13-06-1891. Ovrl. datum nn
  Zv; Hendrikus Ike - Anna Teerink

  Bijzonderheden;
  Beroep bruidegom; Machinist Koopvaardij
  Ondertrouw; 18-12-1916 Den Helder 

  Simon Willem Ike (weduwnaar van Maria P. Klercq)
  Huwt 2 met Catharina Groot, 30-10-1920 Den Helder
  Dv; Pieter Groot - Anna Catharina Ran

  Bijzonderheden;
  Echtpaar Ike-Groot verhuist; 24-04-1922 naar Rotterdam

  Stand 28-04-2011. Wijziging dd 18-05-2011, Wijziging dd 17-12-2011


  © 2011 Albert Prins.

  VIDEO GALLERY

  Videoclip; Den Helder roaring city (8,41 min) http://youtu.be/qGDJg2oLI3M

  06-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  Categorie:Klercq Den Helder
  >> Reageer (0)
  05-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de Zotte en Nare Berigten I

  Van de Zotte en Nare Berigten I
  Spotberichten uit moeilijke Hollandsche Tijden  Zierikzeesche Nieuwsbode 01 augustus 1846

  Zierikzeesche Nieuwsbode 03 maart 1847


  Zierikzeesche Nieuwsbode 03 december 1846

  Zierikzeesche Nieuwsbode 01 november 1847


  Zierikzeesche Nieuwsbode 04 januari 1847

  Zierikzeesche Nieuwsbode 25 februari 1850


  Zierikzeesche Nieuwsbode 04 januari 1850

  Zierikzeesche Nieuwsbode 22 februari 1850


  Zierikzeesche Nieuwsbode 22 februari 1847

  Zierikzeesche Nieuwsbode 12 september 1847


  © 2011 Albert Prins

  Bron vermelding

  Krantenbank Zeeland; Zierikzeesche Nieuwsbode

  05-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Zotte-Nare Berigten
  >> Reageer (7)
  03-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cornelis Klercq blijft in Deventer hangen

  Cornelis Klercq blijft in Deventer hangen


  De Brink van Deventer

  Cornelis Klercq, de zoon van Marinus Hendrik Klercq en Pieternella Kaasen uit Middelburg, heeft waarschijnlijk er nooit aan gedacht dat hij zijn liefde voor het leven in Deventer zou vinden. Door zijn beroep als stoker-matroos op de binnenvaart heeft hij heel wat plaatsen aan Hollandse rivieren aangedaan, mogelijk ook in Belgie of zelfs Frankrijk. Toch sloeg cupido in Deventer toe, toen hij onder de indruk kwam van de schone Helena. 27 jaar was Cornelis toen hij met de bijna 5 jaar jongere Helena Rijnwalt trouwde. 

  Cornelis zal zich snel hebben thuis gevoeld in Deventer. De stad met een rijke oude historie. Eén van de vijf oudste steden van Nederland met een lange geschiedenis, die zelfs terugvoert tot het jaar 877, wanneer over 7 hoeven in Daventre portu melding wordt gedaan in een schenkingsoorkonde van koning Otto I. Maar er is meer oud aan Deventer, wat veel mensen waarschijnlijk niet weten. Zo heeft de stad het oudste stenen huis, uit het vroege Hollandse verleden, het oudste wandelpark, en de oudste bibliotheek van het land. Dat verklaart nu ook waarom de beroemde jaarlijkse boekenmarkt in Deventer wordt gehouden.

  Deventer de Bokkinghang

  Vanaf de 8ste eeuw, dus nog voor de bewoning van Middelburg, daarvoor zelfs ook nog door de Romeinen bezocht, is Deventer vrijwel continu bewoond. De IJssel speelde een belangrijke rol voor jagers, vissers, boeren en veehouders. Waarschijnlijk is de stad gesticht door, de later heilig verklaarde, Angelsaksische missionaris Lebuïnus, die in 778 de IJssel overstak, waar hij op het huidige grondgebied van Deventer een houten kerkje bouwde. Op diezelfde plaats waar nu, de naar hem genoemde, Grote- of Lebuïnuskerk staat.

  Tussen de jaren 1000 en 1500 werd Deventer, samen met Tiel, een bloeiende handelsplaats, die deel uitmaakten van het Hanzeverbond. Van 1559 tot 1591 was het rooms-katholieke bisdom Deventer in de stad gevestigd. De stad was een belangrijk centrum voor religieuze hervorming. door frater Geert Grote, grondlegger van de Moderne devotie, welke beweging van invloed was op Thomas a Kempis en later op Desiderius Erasmus. Tot ongeveer 1500 was de stad het belangrijkste humanistische boekdrukcentrum van Noord-Europa.

  In de Franse tijd, op 4 mei 1809, bracht koning Lodewijk Napoleon een bezoek aan Deventer. Hij werd rondgeleid bij een aantal bedrijven, onder andere bij Bussink, de bakkerij op de Brink. Hij kreeg de koek te proeven en plaatste meteen een bestelling. Toen hij vertrok "vergat" hij te betalen, zoals een koning dat ongegeneert betaamt, maar daar werd hij meteen door de vrouw van de bakker op gewezen. Lodewijk Napoleon stond positief tegenover Nederland, hij was ook gematigd populair, omdat hij een weinig repressief beleid voerde. De koning, hoewel hij natuurlijk Franstalig was, probeerde toch Nederlands te spreken. In Deventer zei hij per ongeluk, zonder dat te bedoelen; "Ik, uw konijn," in plaats van "Ik, uw koning."
  Cornelis Klercq zal weinig van al die wetenswaardigheden hebben meegekregen, hij had andere zaken aan zijn hoofd. Zijn leven was kort, elf jaar na zijn huwelijk overleed hij op de jonge leeftijd van 38 jaar.

  Eerste ontwikkeling van Hanzestad Deventer

  Klercq-tak; Deventer
  IV.l.- Cornelis Klercq,
  Geb. 17-03-1850, Middelburg. Ovrl. 18-04-1888, Deventer, 38 jr.
  Zv; Marinus Hendrik Klercq - Pieternella Jacomina Kaasen
  Huwt 1; met; Helena Rijnwalt, op 11-05-1877 te Deventer
  Geb. 07-09-1855, Deventer. Ovrl.11-07-1933, 77 jr
  Dv; Cornelis Rijnwalt - Margaretha Elisabeth Hendriks

  Bijzonderheden;
  Beroep bruidegom; Stalhoudersknecht 1869, Stoker-matroos op de binnenvaart
  Beroep bruid; Dienstbode
  Overlijden Cornelis Klercq; Aan boord van sleepboot "De IJsel", met hoofd tussen stoommachine geraakt, op slag overleden. Gebeurtenis in Deventer; 17 april-1888.
  Bericht; Vlissingsche Courant; 18 april 1888
  Cornelis Klercq woont 1888; te Zutphen
  Aangiftedatum; Overlijden Cornelis Klercq 18/21-04-1888
  Nationale Militaire Militie; Vrijgesteld onder nr. 68 wegens broederdienst lichting 1877
  Adres 1877; Sonnenberg, Deventer
  Woonadres; Spreekt tegen vanaf 1850 t/m 1888 Zutphen ipv Deventer

  Helena Rijnwalt huwt 2 met; Antonie Karkdijk op 21-12-1899 te Deventer
  Geb; 1859, Deventer. Ovrl. 05-05-1940, Deventer, 80 jr 
  Zv; Hendrikus Karkdijk - Gerritdina Stenvers

  Bijzonderheden;
  Beroep bruidegom; Fabrieksarbeider
  Beroep vader bruidegom; Dagloner
  Bruidegom; weduwnaar van; Dorothea Sophia van Petersen
  Bruid; Weduwe van; Cornelis Klercq 
  -------

  V.g.- Pieternella Jacomina Klercq huwt 1 met: vader NN 
  Geb. 15-04-1878, Deventer. Ovrl ?

  Kinderen uit dit huwelijk 5; Generatie V
  V.g.- Pieternella Jacomina Klercq
  Geb. 15-04-1878, Deventer. Ovrl ?
  V.h.- Elisabeth Margaretha Klercq
  Geb. 17-11-1879, Deventer. Ovrl. ?
  V.i.- Cornelis Klercq
  Geb. 08-01-1883, Deventer. Ovrl. ?
  V.j.- Helena Klercq
  Geb. 08-04-1885, Deventer. Ovrl. 03-02-1944 Deventer, 59 jr
  V.k.- Marinus Hendrik Klercq,
  Geb; 06-10-1886, Deventer. Ovrl.
  27-02-1966, Deventer, 79 jr.
  ------

  V.g.- Pieternella Jacomina Klercq huwt 1 met: vader NN 
  Geb. 15-04-1878, Deventer. Ovrl ?

  Bijzonderheden;
  Vader van kind; Is onbekend
  Aangiftedatum; Overlijden van kind, 07-06-1905
  Pieternella Jacomina; Tussen 1913 en 1939 woonachtig te Den Haag.

  Kinderen uit huwelijk/relatie;
  1.- Pieter Klercq
  Geb. 1904, te ? - Overl. 06-05-1905 Utrecht, 1 jr


  V.h.- Elisabeth Margaretha Klercq huwt 1 met; Theodorus Hendricus Cornelis Leeuwendal, op 07-08-1912 te Den Haag
  Geb. 1881, Den Haag. Ovrl. 08-01-1943, Den Haag, 62 jr
  Zv; Leeuwendal - NN

  Bijzonderheden;
  Adres 1943; Joh. Camphuysstraat 312, Den Haag

  V.i.- Cornelis Klercq huwt 1 met; Huwelijk onbekend
  Geb. 08-01-1883, Deventer. Ovrl. ?

  Bijzonderheden;
  Dienst bij Marine; Stamboek nr. 31011
  Beroep bij indienstreding; Bankwerker
  Vaccinatie; 21-01-1899
  Militaria; Staat van dienst bekend
  Ingang dienst bij marine; 08-01-1899
  Looptijd; voor 12 jaren
  Einde dienst bij marine; 22-10-1906
  Reden; Wegens wangedrag
  Religie; Nederduitsch Hervormd
  Adres; Walstraat 174, Tuinstraat 7, Deventer

  V.j.- Helena Klercq
  Geb. 08-04-1885, Deventer. Ovrl. 03-02-1944 Deventer, 59 jr
  Dv; Cornelis Klercq - Helena Rijnwalt
  Huwt 1 met; Arie Dirk van Spronsen op; 11-11-1909 te Deventer
  Geb. 1886 's Gravenhage. Ovrl.
  Zv; Arie Dirk van Spronsen - Jansje van de Berg

  Bijzonderheden;
  Beroep bruidegom; Fabrieksarbeider
  Beroep bruid; Dienstbode
  Echtscheiding ouders bruidegom; Arr. Rb; Zutphen 23-12-1897, Gehuwd 13-01-1886 Den Haag


  Kinderen uit dit huwelijk ? Generatie VI
  -------
  V.k.- Marinus Hendrik Klercq,
  Geb. 06-10-1886, Deventer. Ovrl. 27-02-1966, Deventer, 79 jr.
  Zv: Cornelis Klercq - Helena Rijnwalt,
  Huwt 1: met; Everdina Sluizeman, op 29-10-1913 te Deventer
  Geb. 15-12-1888, Deventer. Ovrl. 16-11-1975, Deventer, 86 jr.
  Dv: Willem Sluizeman - Hendrika Kers

  Bijzonderheden;
  Beroep bruidegom; Verftechnicus bij Daim Deventer (40 jaar dienst)
  Beroep bruid; Dienstbode
  Adres overlijden E. Sluizeman; Hoge Hondstraat 169, Deventer

  Kinderen uit dit huwelijk; 2 Generatie VI
  VI.d.- Antonie Klercq
  volg XVII
  VI.e.- Willem Klercq,
  volg XVIII
  ------
  VI.d.- Antonie Klercq volg XVII, metaalgieter
  Geb. 21-11-1914, Deventer. Ovrl. 00-09-1975, Deventer, 60 jr
  Zv; Marinus Hendrik Klercq - Everdina Sluizeman
  Huwt 1 met; Gerritje Geerlink, op 16-07-1942 te Deventer
  Geb, 18-02-1918, Deventer. Ovrl ?
  Dv; Gerrit Jan Geerlink - Jannetje Selhorst

  Kinderen uit dit huwelijk ?
  Generatie VII
  ------

  VI.e.- Willem Klercq,
  volg XVIII, 
  Geb, 12-07-1918, Deventer. Ovrl. 30-06-2005, Apeldoorn, 86 jr
  Huwt 1 met; Jantien Visser op 15-05-1948 (11.30 uur) te Deventer
  Geb, 21-10-1923, Apeldoorn.
  Dv:

  Bijzonderheden;
  Bij ondertrouw; 29-04-1948, Langestraat 38, Vonderstraat 96, Deventer

  Kinderen uit dit huwelijk 2 Generatie VII
  VII.c.- M.H. Klercq, zoon
  volg XIX
  VII.d.- J.L. Klercq, zoon
  volg XX
  -------

  Bergkerk gezien vanuit de Bergstraat

  VII.c- M.H. Klercq, zoon volg XIX
  Geb. 18-01-1954, Deventer
  Zv; Willem Klercq - Jantien Visser
  Huwt 1 met; ?
  Geb.
  Dv;

  Kinderen uit dit huwelijk 1 Generatie VIII
  VIII.c.- N.S. Klercq, dochter
  Geb. 07-11-1988. Nijmegen
  ------
  VII.d.- J.L. Klercq, zoon volg XX
  Geb. 12-03-1957, Deventer
  Zv; Willem Klercq - Jantien Visser
  Huwt 1 met; I. Lieferink, op 23-03-1979 te Voorst
  Geb. 17-01-1955, Voorst
  Dv;

  Kinderen uit dit huwelijk ? Generatie VIII

  -------

  De Oude Vispoort van Deventer

  Bron vermelding

  Opmerking; (gewijzigd 05-05-2011/17-12-2011)
  1.- Omdat onderzoek in archieven, of wanneer familileden voor nieuwe informatie zorgt; zal de stamreeks voortdurend aan wijziging onderheving zijn. 
  2.- De laatste generaties worden niet voluit met namen genoemd. 
  3.- Verantwoording tekst; deels aangepaste overname van Wikipedia http://www.wikipedia.com

  VIDEO GALLERY

  Videoclip; Deventer Boekenstad - Cité du Livre (6,31 min) http://youtu.be/vqukkil25MY
  Videoclip; Deventer Tourist Promotion (2,17 min) http://youtu.be/tuHH3s76BuM

  © 2011 Albert Prins

  Bijlagen:
  1888vco-1888-04-18CKlercqDeventer-004[1].jpg (41.4 KB)   

  03-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Klercq Deventer
  >> Reageer (7)
  02-12-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klercq Knipselkrant 1941

  Klercq Knipselkrant; Het jaar 1941
  © 2011 Albert Prins

  Bronvermelding

  Krantenbeeldbank Zeeland; P.Z.C. 1941

  Bijlagen:
  1941-11-02-Aanmeldplicht-Joden_L[1].jpg (963 KB)   

  02-12-2011 om 00:00 geschreven door albert65

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Zotte-Nare Berigten
  >> Reageer (0)


  Foto

  Archief per maand
 • 12-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 04-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 05-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • seniorennet.nl
 • Facebook Albert Prins
 • Schoolbank Albert Willem Prins
 • Zeeuwse verhalen van vroeger en nu
 • 't clijn Paradijs
 • American Statues, Funtext, Papeterie
 • Wikipedia
 • New York Culture
 • My Heritage


 • Over mijzelf
  Ik ben Albert Prins
  Ik ben een man en woon in Geleen (Nederland) en mijn beroep is gep. Interieur Architekt.
  Ik ben geboren op 06/02/1946 en ben nu dus 73 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Genealogie, Writing. Art Basketmaking.
  Write or Call me; 00-31-(0)46-4740641
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.nl - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jou eigen blog!